Szydło dissar Tusk

Beata Szydło dissar Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Beata Szydło dissar Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Tusk har gjort mycket lite för Polen, och det verkar inte som att han är särskilt populär i EU heller. Det säger Beata Szydło, premiärministerkandidat för EU-skeptiska oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) i höstens parlamentsval. Den hon dissar är Donald Tusk, tidigare premiärminister och ordförande i regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) och numera ordförande i Europeiska rådet.

Vi får väl se om han får en period till, sade Szydło till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

När tidningen frågade om en PiS-regering skulle ge Tusk sitt stöd om det blir aktuellt med en period till svarade hon: Vi säger inte att allt är dåligt och att Polen ligger i ruiner, men landet har sannerligen styrts illa!

Relationerna mellan PiS och PO har varit spända ända sedan början av 2000-talet. Båda partierna emanerar från grupper som stött Solidaritet i kampen under 1980-talet. PiS är EU-skeptiskt, vänder sig inåt och känner aversion mot bland annat Tyskland. Tusk fick mycket kritik från PiS när han mjukade upp relationerna med Berlin och Moskva, och många i PiS anser att Tusk bär en del av ansvaret för Smolenskkatastrofen 2010, då 96 personer omkom, bland dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński, tvillingbror till PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.

Det är uppenbart att PiS planerar någon form av hämnd, säger journalisten Joanna Paradowska till Radio Tok FM, men Tusk har ju fått stående ovationer för sitt sätt att hantera Greklandskrisen.

Tusk har föreslagit någon form av skuldlättnader för att undvika att Grekland tvingas lämna euron, men ännu har inga beslut fattats. Efter att ha legat tämligen lågt under sina första sex månader som ordförande i Europeiska rådet tycks Tusk nu dels utöva ett lugnande inflytande, dels visa den lejonklo som gjorde honom till en så effektiv politiker i Polen. (Polskie Radio och wB 9 juli 15)