Szymborska här och nu

Szymborska_Här200Wislawa Szymborska
Här, diktsamling
Ellerströms 2009

Nu föreligger Wislawa Szymborskas nya diktsamlig Här i Anders Bodegårds som vanligt utsökta översättning. Nya dikter, nya läsupplevelser!

Szymborskas närvaro i tiden är slående, så också hennes förmåga att försätta detta här och nu i det förflutna. Hon hämtar sin inspiration ur det förflutna och hon hämtar sin visdom ur det förflutnas erfarenheter. Hennes distans och lågmälda ironi föds ur det förflutna.

Szymborskas nya dikter präglas emellertid av en otrolig koncentration – koncentration av tankar och föreställningar. Detaljer ur den synliga och den osynliga världen är en outtömlig källa för vår förvåning. Vi slutar aldrig att häpna över dessa små pärlor som är fyllda till brädden av osedvanliga iakttagelser. Hon betraktar världen liksom för första gången, hennes sätt att se på den är fritt från axiom, självklarheter, den samlade kunskapen och utropstecken.

Szymborska250Szymborska upptäcker världen på nytt och därför är hennes dikter fulla av överraskningar och upptäcker. Okunskapen förefaller vara hennes utgångspunkt och i okunskapen finner hon sin intellektuella hemvist och trygghet:

Okunskapen här arbetar hårt,
Räknar ständigt något, jämför, mäter,
Drar därur slutsatser och grundämnen.

Hennes dikter är ofta små filosofiska betraktelser utan att för den sakens skull förvandlas till abstrakta, intellektuella spekulationer. De är fast förankrade i vår jordnära och konkreta verklighet. De talar om den moderna människans smärtsamma erfarenheter, om terrordåd, skilsmässor, likidentifiering. Men de tar oss också in i drömmarnas och minnets gåtfulla värld, Vermeers förtrollade universum och diktskapandets hemligheter, ty…

Så länge kvinnan där på Rijksmuseum,
samlad, i målad tystnad,
dag efter dag häller
mjölken ur kannan i bunken
förtjänar inte Världen
världens undergång.

Dorota Tubielewicz Mattsson
docent, lektor vid Lunds universitet