Tidigare Solidaritetsaktivister ger Walesa sitt stöd

I den intensiva debatten i polska medier om Lech Walesa och hans roll som varvsarbetare på 70-talet och som president på 90-talet ger Solidaritetsaktivister utanför Polen nu Walesa sitt stöd. I ett brev till förre Solidaritetsledaren, som återges av Gazeta Wyborcza under onsdagen, skriver de:

”För världen blev Du den gestalt som symboliserade omvandlingen till demokrati och självständighet i hela Central- och Östeuropa, störtandet av kommunismen och rivandet av Berlinmuren.”

Nationella Minnesinstitutet (IPN) gav för en vecka sen ut boken ”Säkerhetstjänsten och Lech Walesa. Ett bidrag till biografin”, första upplagan slutsåldes på en timme. Två unga historiker hävdar i boken att Lech Walesa på 1970-talet var agenten Bolek och att han som president 1990-1995 rensade ut dokument som kunde styrka hans samarbete med säkerhetstjänsten. Walesa har kategoriskt förnekat, att han var Bolek – han har redan två gånger fått rätt i domstol – och andra historiker hävdar att de dokument IPN-historikerna bygger på mycket väl kan vara förfalskningar.

Utan att uttrycka ett ställningstagande till IPN-bokens påståenden ger Solidaritetsaktivisterna, bland vilka flera under 80-talet hade regelbunden kontakt med Walesa, sitt stöd åt honom som den givne ledaren och symbolen för det nya Östeuropa.

Bland de 63 undertecknarna finns flera från Sverige, bland annat de fyra under hela 80-talet mest aktiva i Svenska Stödkommittén för Solidaritet och Independent Polish Agency i Lund: Miroslaw Ancypo, Grzegorz Gauden, Józef Lebenbaum och Jan Axel Stoltz.

Brevet i sin helhet:

”Bäste Lech!

Vi, som spridda över hela världen på 1970- och 80-talen stödde den demokratiska oppositionen och Solidaritet i Polen, vill försäkra Dig, att Du var och för oss för all framtid förblir den obestridlige ledaren för det stora Solidaritets-uppbrottet, liksom för en oböjlig hållning under de svåra åren av krigstillstånd.

För världen blev Du den gestalt som symboliserade omvandlingen till demokrati och självständighet i hela Central- och Östeuropa, störtandet av kommunismen och rivandet av Berlinmuren. För oss var Du dock inte enbart en gestalt på piedestal utan framför allt en levande människa, en ung arbetare, som i tung och farlig kamp mot en mäktig förtrycksapparat växte till rollen av Nationens Ledare.

Vi var stolta över Dig, när Ditt namn över hela världen öppnade miljoner människors hjärtan och dörrarna till viktiga politiker.

Vi försäkrar Dig om vårt stöd. Var stark och frisk, Du behövs för Polen och världen! Vi är med Dig.”

63 underteckningar från 12 länder
2008-07-03