Till minne av Kuriren från Warszawa

Jan Nowak-Jeziorański 1936. Foto: wikipedia

Jan Nowak-Jeziorański 1936.
Foto: wikipedia

Han var kuriren från Warszawa två gånger. Första gången var under andra världskriget då han försökte informera väst om vad som pågick i Polen. Andra gången var efter 1989, då han lobbade för Polens sak i Washington.

Jag talar naturligtvis om Jan Nowak-Jeziorański. Idag, tisdagen den 20 januari, är det 10 år sedan han dog.

Han hette egentligen Zdzisław Jeziorański och var född 1914 i Berlin. Mest känd var han dock under sin pseudonym under den tyska ockupationen, Jan Nowak. Han växte upp och fick sin utbildning i Warszawa. Efter ekonomistudier arbetade han vid universitetet i Poznań.

Efter krigsutbrottet togs han till fånga av tyskarna men lyckades rymma under transporten. Från första början var han aktiv inom den underjordiska Hemmaarmén. Jeziorański deltog i ”Akcja N” (Aktion N) – en konspirationscell inom Hemmaarmén vars arbete bestod i att sprida propagandamaterial som skulle sänka de tyska soldaternas stridsmoral.

År 1943 anmälde han sig som frivillig som Hemmaarméns kurir till den polska exilregeringen. Som Jan Kwiatkowski fick han resa till Stockholm för att överlämna hemliga dokument. Efter detta framgångsrika uppdrag blev han kurir åt exilregeringen i London. Det var då han antog pseudonymen Jan Nowak. Han tog sig till London och träffade representanter för såväl exilregeringen som för de brittiska myndigheterna, bland annat Winston Churchill.

Han var den siste kuriren som återvände till huvudstaden före Warszawaupprorets utbrott, och dagen innan dess slut slut begav han sig till Hemmaarméns kommendant Tadeusz Bór-Komorowski i London. Med sig hade han hundratals dokument och bilder om situationen i Polen.

Efter andra världskriget och det kommunistiska maktövertagandet i Polen blev han kvar i väst och bodde i London, München och Washington. Han arbetade för BBCs polska sektion, och hans verksamhet i Storbritannien bidrog till förståelsen av de nazistiska brottens omfattning i Polen.

År 1951 blev han chef för Radio Wolna Europa (Radio Free Europe) i München. Nowak-Jeziorańskis insatser inom RWE går knappast att överskatta. Stationen bidrog utan minsta tvekan till att i en tid av propagandakrig och förfalskad information sprida idéer och information om vad som verkligen pågick bakom Järnridån och arbetade därmed för spridningen av demokratiska värderingar och initieringen av demokratiska institutioner bakom järnridån. Programmen sändes på tjugo språk och var under kommunisttiden omåttligt populära. De kommunistiska myndigheterna gjorde allt för att störa radiovågorna men utan framgång. RWE tillhandahöll inte bara information utan ingav även hopp. Nowak-Jeziorański var dess chef oavbrutet under åren 1951-1976.

Efter 1976 var han rådgivare åt det amerikanska nationella säkerhetsrådet. Han var aktiv inom polska exilorganisationer framför allt i USA och tack vare sitt inflytande bidrog han till att Polen blev medlem i NATO.

Det var på Lech Walesas inbjudan som han för första gången efter andra världskriget besökte Polen. År 2002 slog han sig ner i Polen för gott. Han förblev aktiv i det politiska livet ända fram till sin död 20 januari 2005.

Jan Nowak-Jeziorański var en klok politiker, framstående journalist och hängiven soldat. Men framför allt var han en polack som såg det Polen han älskade med kritiska ögon och knivskarpt intellekt.

Dorota Tubielewicz Mattsson