Timmermans: Ingen förbättring om Konstitutionsdomstolen

Konstitutionsdomstolen. Foto: wikipedia.

Situationen i Polen har inte förbättrats sedan den 27 juli då EU-kommissionen utfärdade sina rekommendationer om hur konflikten om Konstitutionsdomstolen (KD) kan lösas. Det sade EU-kommissionens andre ordförande Franz Timmermans när rättssäkerheten i Polen på onsdagen än en gång var uppe till debatt i EU-parlamentet.

Den senaste utvecklingen i Polen är djupt oroande och riskerar att fördjupa den kris som rättssäkerheten befinner sig i, sade Timmermans. Med de nya lagarna kan läget tvärtom bli sämre.

Han vädjade till president Andrzej Duda att svära in de tre domare som det förra parlamentet valt och att offentliggöra alla Konstitutionsdomstolens utslag så att de blir giltiga.

Konflikten om Konstitutionsdomstolen bröt ut när regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tagit makten efter parlamentsvalet i oktober förra året. Tre av det förra parlamentet tillsatta ledamöter i domstolen ratades och PiS lät president Duda svära in tre domare som står partiet nära. Samtidigt antogs en ny lag om Konstitutionsdomstolens sammansättning och arbetssätt. Domstolen, vars uppdrag är att pröva om de parlamentariska besluten är förenliga med grundlagen, konstaterade att parlamentarikernas beslut inte följde grundlagen. Regeringen svarade med att inte publicera utslaget i de offentliga kanaler som finns för ändamålet – vilket innebär att de inte kan träda i kraft.

Frågan togs upp i EU, som anser att rättssäkerheten, demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Timmermans har i snart ett år diskuterat och förhandlat med regeringen, som anser att hela frågan är en intern polsk angelägenhet som EU inte ska lägga sig i.

Ett par mindre justeringar av lagen om Konstitutionsdomstolen gjordes innan president Barack Obama i somras kom till Warszawa i samband med Natos toppmöte. EU konstaterade att det nu gick åt rätt håll men att vissa problem fortfarande var olösta. EU lade fram en rad rekommendationer, i princip desamma som Venedigkommissionen efter förfrågan från regeringen tidigare presenterat, som förslag till hur krisen skulle kunna lösas, och regeringen fick tre månader på sig att agera.

I oktober konstaterade Venedigkommissionen att lagen om Konstitutionsdomstolen fortfarande inte fyller de grundläggande normerna för maktbalansen i Polen.

Under tiden går Konstitutionsdomstolens stridbare ordförande Andrzej Rzeplińskis förordnande ut, och inom kort utses en ny ordförande. Vem det blir kan komma att bli avgörande för hur regeringen och domstolen – och i förlängningen EU – kan samarbeta i fortsättningen. (Polskie Radio och wB 14 dec 16)

Mer om konflikten om Konstitutionsdomstolen >>