Ängeln som räddade världen från undergång

TorunStadsvapen 150Toruns moderna stadsvapen är ett av de viktigaste elementen av stadens kulturarv. Det är ytterst sällan som änglar förekommer i polska stadsvapen. Detta gör att den blåklädda ängeln förknippas starkt med Torun, och är en lika igenkännlig och etablerad symbol som lejonet i Gdansks vapen och den kungliga kronan i Krakows. Nyckeln som ängeln håller i sin högra hand ger henne tillträde till staden och samtidigt står för hennes skyddande makt över Torun.

Men hur kommer det sig att det finns en ängel i Toruns stadsvapen?

Enligt legenden skickade Gud en ängel till Torun som en tackgåva för den stora kyrkklockan, Tuba Dei, som Torunborna hade låtit gjuta för att be Gud om förlåtelse för sina synder inför jordens undergång – de trodde att år 1500 skulle komma att vara det sista.

Men Gud gillade klockan och förhindrade undergången. I gengäld fick Torunborna en ängel som skulle skydda staden från det onda. Även porten i stadsvapnet har en symbolisk betydelse. Portens ena flygel är öppen för besökare men den andra är stängd för att hindra fiender från att gå in.

Marta Lyczak