Trubbel i PiS-paradiset?

President Duda ger försvarsminister Macierewicz en åthutning men det gillas inte av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.

Den gångna veckan har präglats av spekulationer kring en brevväxling mellan president Andrzej Duda och försvarsminister Antoni Macierewicz och kring frågan om vem som egentligen är överbefälhavare för den polska armén – presidenten eller den alltmer allsmäktige försvarsministern.

I breven begärde presidenten information om varför Polen lämnar Eurokåren och en förklaring till varför generaler i en strid ström lämnar det polska försvaret.

På fredagen träffades de två herrarna för ett samtal på BBN, Byrån för nationell säkerhet, och försvarsministern dök upp omgiven av generaler. Enligt officiella källor talade de båda om implementeringen av de beslut som togs under Natotoppmötet i Warszawa förra året. Duda ska ha frågat hur långt framskridna förberedelserna är och försvarsministern ska ha försäkrat att allt är under kontroll.

Efter mötet höll presidenten en kort presskonferens, där han nämnde att även andra aktuella händelser diskuterats på mötet. Han nämnde inte vilka händelser han syftade på men påpekade att det som togs upp under samtalen var händelser han tyckte var de viktigaste.

Presskonferensen var mycket kort och journalisterna fick inte ställa några frågor. Det uppseendeväckande var också att försvarsministern Macierewicz inte var närvarande.

Strax före mötet uttalade sig även regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande, Jarosław Kaczyński. I en intervju sa han att han ogillade att presidenten skrev brev till Macierewicz.

Spänningar är oundvikliga men man måste kunna lösa allt genom en politisk mogenhet, sa han till nyhetsbyrån PAP. Samtidigt framhöll Kaczyński att ”de extravaganser som Macierewicz håller på med” måste ta slut.

Jag tycker inte om den här situationen, sade PiS-ledaren. Jag kommer att tala med försvarsministern om detta. I onsdags pratade jag om det med presidenten. Presidentens konstitutionella ställning i förhållande till försvarsmakterna är utom all diskussion. Han bör vara informerad och konsulterad inför viktiga beslut, påpekade Kaczyński.

Det pågår uppenbarligen en maktkamp mellan Duda och Macierewicz om vem som har sista ordet vad det gäller Polens försvar. Macierewicz roffar åt sig allt mer makt och marginaliserar presidentens roll. Duda krävde i ett brev förklaringar av Macierewicz men var inte nöjd med svaret. Därför kallade han till ett möte.

Macierewicz kom till mötet omgiven av uniformerade män för att visa sin makt och understryka att han har stöd av officerskåren. Men samtalet förlöpte förmodligen inte enligt hans önskemål och därför visade han sig inte på presskonferensen. Hans frånvaro var minst sagt symbolisk.

Men Duda framstår inte som den person som går vinnande ut denna maktkamp. Han sade sig vara ”nöjd” med de förklaringar som Macierewicz gett och nämnde på presskonferensen inte med ett ord de dubier han hade bara för några dagar sedan. Frågan om Polens utträde ur Eurokåren kom tydligen aldrig upp och utrensningarna samt officersflykten från armén nämndes inte heller. Därmed kan man ifrågasätta Dudas i grundlagen angivna roll som ÖB. Bryter PiS-regeringen mot författningen igen månntro?

Kaczyńskis roll i det hela är som vanligt utslagsgivande – det är han, en ”vanlig” parlamentariker, som pratar med de båda herrarna, det är han som har insyn i presidentens samtal med ministern och det är slutligen han som tar parti i konflikten.

Kaczyńskis kritik mot presidentens brevväxling med försvarsministern bemöter Duda med ovanlig bestämdhet.

Att skriva brev är allmänt vedertaget och brev är offentliga handlingar som var och en kan läsa, sade presidenten. Därmed snoppade han av Kaczyński som antydde att sådant borde lösas muntligt och inte i offentlighetens ljus.

Dorota Tubielewicz Mattsson