Turbulensen kring kooperativa sparkassor

Det har blåst hårda vindar kring företaget SKOK (Kooperativa sparkassor) de senaste veckorna och en het politisk konflikt har blossat upp. Regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) pekar på grova oegentligheter som framgår av en rapport från Finansinspektionen. Oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser i sin tur att det handlar om att kassorna utnyttjas i valkampanjen.

För en tid sedan kom uppgifter i polska medier om att Grzegorz Bierecki, invald i senaten för PiS och SKOKs grundare, hade länsat kassorna på tiotals miljoner złoty. Pengarna hamnade i ett bolag där Bierecki är såväl majoritetsägare som styrelseordförande.

SKOKs finansiella system skulle kontrolleras av Stiftelsen för polska kreditföreningar, vars chef var – Bierecki. Stiftelsen avvecklades, och i samband med det överfördes sparkassornas miljoner till ett bolag som ägs av privatpersoner. Majoritetsägare är Bierecki.

Finansinspektionen, som gjort en utredning, talar om oegentligheter i samband med avvecklingen av Stiftelsen som kunnat åsamka SKOK allvarliga materiella skador. Rapporten har överlämnats till premiärminister Ewa Kopacz, senatens talman, Bogdan Borusewicz samt cheferna för CBA (Antikorruptionsbyrån) och säkerhetstjänsten.

Huvudpersonen i dramat, PiS-senatorn Grzegorz Bierecki, hävdar att anklagelserna mot honom är lögn.

Det handlar inte om offentliga pengar eller om kooperativets medlemmars medel, säger han. Pengarna har kommit från WOCCU (World Council of Credit Unions) och var avsedda för ”konkreta ändamål”.

Han hotar att stämma alla som sprider sådant skandalöst förtal, och påpekar att det inte är någon tillfällighet att publiciteten kring honom dyker upp mitt i valkampanjen.

Det verkliga målet för den här brutala attacken är PiS och partiets presidentkandidat, Andrzej Duda, säger Bierecki. Man vill dra uppmärksamheten från de verkliga skandaler som pågår inom regeringspartiet!

De politiska reaktionerna har inte låtit vänta på sig, och regeringspartiet PO vill nu sätta samman en parlamentarisk kommitté för att undersöka saken.

Man har skapat en blomstrande privat affärsverksamhet under förevändningen att man gör något för miljoner människor, säger PO-parlamentarikern Marcin Święcicki. Han anser att Bierecki försäkrat sig om PiS-politikernas skydd genom att indirekt ekonomiskt stödja deras valkampanjer, indirekt finansiera olika arrangemang och indirekt finansiera medier som stödjer PiS.

Det handlar alltså om omfattande korruption och insideraffärer i sparkassorna, en verksamhet som skulle gynna de allra sämst ställda i samhället, menar Święcicki.

I ett yttrande tidigare i veckan slår SKOK ifrån sig: De kooperativa sparkassorna är finansinstitutioner som bedriver verksamhet till förmån för sina medlemmar. De bedriver ingen politisk verksamhet, skriver SKOK.

Sedan flera år anses allmänt att SKOK utgör den ekonomiska bakgrunden för oppositionspartiet PiS och för med PiS lierade medier. Det finns emellertid röster som påstår att det 2012 uppstod en konflikt mellan PiS ordförande Jarosław Kaczyński och Grzegorz Bierecki. Kaczyński skulle, enligt medierna, ha varit orolig för Biereckis politiska ambitioner (hans ekonomiska möjligheter gjorde att han fick många vänner bland PiS-parlamentariker som gärna stödde honom som tack för hans ekonomiska stöd).

Det är alltså en omfattande härva med ingredienser som korruption, maktmissbruk och ekonomisk brottslighet. Och i bakgrunden finns PiS, det parti som så högljutt talar om rättvisa och kampen mot korruptionen. Den här skandalen kommer att utnyttjas länge.

Förhoppningsvis kommer åklagarmyndigheten så småningom kunna reda ut det hela.

Men de som betalar för allt detta är ju också de som drabbas hårdast, det vill säga de allra svagaste i samhället, SKOKs sparare – och låntagare. Vem kommer att föra deras talan?

Dorota Tubielewicz Mattsson