– Tusk är själva sinnebilden för ondska och dumhet!

Utrikesminister Witold Waszczykowski och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Animositeten mellan Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har på intet sätt stannat av.

I en nyårs-tweet önskade sig Tusk ”ett fosterland fritt från ondska och dumhet”.

Själv önskar jag att Tusk håller sig långt borta från Polen, fnyser utrikesminister Witold Waszczykowski i en intervju i radiostationen RMF FM. Tusk är själva sinnebilden för ondska och dumhet, och hittills har han inte hjälpt Polen med någonting.

Här syftar utrikesministern på alla de kontroverser som den nya regeringen under året haft med EU. Den ena efter den andra av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) nya lagar har mötts av varningar från EU. Det har handlat om Konstitutionsdomstolen, medielagen och övervakningslagen, som alla väckt oro för att EUs demokratiska värderingar är hotade i Polen. Till det kommer landets hårdnackade motstånd mot att behöva ta emot flyktingar från Nordafrika och Mellanöstern.

Tusk höll sig i början på avstånd men har senare flera gånger sagt att det inte kan komma på tal att EU tar till det sista hotet – att frånta Polen dess rösträtt.

Det tycker PiS inte är tillräckligt, man anser att med en polack på denna viktiga post i unionen borde Polen ha hanterats på ett annat sätt.

Waszczykowski är orolig för bilden av Polen utomlands.

Vi vill bara ha vanlig normal demokrati, säger han till RMF FM. I Ryssland vill man ha suverän demokrati, i väst liberal demokrati, men vi vill ha en vanlig demokrati utan adjektiv före, säger han. En sådan demokrati där den som vinner ett val har rätt att regera och genomföra sina vallöften.

Nyligen hävdade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński – och det var inte första gången – att Tusk inte bör bli omvald till ordförande i Europeiska rådet när hans mandat går ut nu till sommaren.

Enligt mina uppgifter kommer den mannen snart att bli åtalad, sade Kaczyński.

Tusk och Kaczyński är gamla rivaler på Polens inrikespolitiska arena. Kaczyński drev tillsammans med sin bror, framlidne presidenten Lech Kaczyński, en närmast EU-fientlig politik när PiS hade makten 2005–2007. När Tusk blev premiärminister lade han om kursen helt. Han öppnade upp Polen mot väst och mot EU och stärkte de dallriga förbindelserna med arvfienderna Tyskland och Ryssland. Han var också bra på att få fram kompromisser mellan medlemsländerna, och 2014 valdes han till ordförande i Europeiska rådet – en framgång som PiS såg med oförstående ögon.

Tusks parti Medborgarplattformen förlorade valet förra året, och Kaczyński är åter den som bestämmer färdriktningen i Polen. Kaczyński tycker att EU lägger sig i interna polska frågor och EU anser att Polen vid EU-inträdet förbundit sig att följa EUs grundläggande demokratiska värderingar. Dessutom var Polen med och utarbetade Lissabonfördraget.

EUs synpunkter på PiS-regeringens politik under året irriterar, och för PiS utgör Donald Tusks blotta namn ett rött skynke. Under hans tid som regeringschef inträffade den tragiska Smolenskolyckan, det var också då pyramidföretaget Amber Gold lurade skjortan av de polska småspararna. PiS anser att Tusk har mycket att stå till svars för och avser tveklöst att dra honom inför rätta så snart som möjligt.

Situationen blev inte bättre när Medborgarplattformens nuvarande ledare Grzegorz Schetyna tillkännagav att Tusk med sin internationella tyngd är partiets kandidat i nästa presidentval. (RMF FM, Polskie Radio och wB 2 jan 17)