Tusk: En dag kan vi vakna och inse att vi är långt borta från det drömda Europa

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: wikipedia.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: wikipedia.

EU genomgår en djup kris – det är Brexit, den politiska krisen i Spanien och migrationskrisen som vi nu börjar kunna bemästra. Det gemensamma intresset just nu är att återskapa den yttre gränsen som ska kontrolleras på ett effektivt sätt, och där har vi delvis lyckats. Det säger Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, tidigare premiärminister i Polen, som kom till Warszawa inför Natos toppmöte, till TVN24.

Det är troligt att EU kommer att förändras, och varje förändring kan vara till nackdel för Polen. EU i sin nuvarande utformning är nog det mest optimala för Polen, säger han.

Tusk tror inte att Barack Obama på toppmötet kommer att läxa upp den polska regeringen angående Konstitutionsdomstolen. Det är varken hans uppgift eller avsikt. Men om Polen vill vara en fullvärdig medlem i Nato och EU måste landet följa samma värdesystem som övriga medlemsländer. Man måste vara medveten om att Polen är idag tryggt och väl förankrat i de internationella strukturerna. Men inte för att man skrivit på traktaten utan för att traktaten tydligt talar om vilka värden gemenskapen bygger på: den djupa övertygelsen om och beredskapen att försvara inte bara ett territorium utan friheten, rättssystemet, demokratin och tredelningen av makten, sa Donald Tusk.

Han förhöll sig kritisk till den nuvarande regeringens förehavanden.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński vill slippa yttre kontroll och ha hela makten för sig själv, anser Tusk. Därav attackerna på Konstitutionsdomstolen och de europeiska organisationer som ”lägger sig i Polens inre angelägenheter”.

Han menar att det finns två demokratiska modeller: den västeuropeiska (och amerikanska) och den östeuropeiska. Den västliga förutsätter att makten även efter vunna val ska kontrolleras av författningen och av organ som representerar den, till exempel Konstitutionsdomstolen. Den traditionen bygger EU på. Den östeuropeiska demokratiska traditionen vill ha hela makten, även den över grundlagen och rättsväsendet. Det är det som Kaczyński nu försöker genomföra i Polen, och då fjärmar Polen sig alltmer från resten av Europa.

Donald Tusk kommenterade också den parlamentariska kommission som ska undersöka Amber Gold-affären, där tusentals polacker för fyra år sedan lurades på 300 miljoner złoty. Han ska ju kallas till förhör.

Kommissionen skapades för att få mig hem och plåga mig en smula. Det råder ingen som helst tvivel om det, säger Tusk. Men jag kommer gärna – det ger mig chansen att prata med PiS-politiker som under många år undvikit all diskussion med mig.

Dorota Tubielewicz Mattsson