Tusk: Ett försök till statskupp

Detta är ett försök till statskupp med illegala metoder, och just nu är det viktigaste att ta redo på vem som står bakom denna politiska utpressning. Det sade premiärminister Donald Tusk, som nu bryter tystnaden kring den i helgen avslöjade avlyssningshärvan.

Premiärminister Donald Tusk. Foto: Wikipedia.

Premiärminister Donald Tusk.
Foto: Wikipedia.

På måndagen klockan 15 höll premiärminister Donald Tusk en presskonferens, som handlade om den i helgen avslöjade avlyssningsskandalen. På sitt lugna och sakliga sätt informerade han om följande: tidskriften Wprost har publicerat tjugo sidor utskrifter av inspelningar som är svåra att verifiera. Man vet inte vem eller vilka som står bakom avlyssningen. Det kan vara den interna polska säkerhetstjänsten, utländsk säkerhetstjänst eller personer ur den organiserade brottsligheten respektive affärsvärlden. Detta undersöks just nu, sade Tusk.

I Sverige vore det otänkbart att myndigheterna skulle försöka ta reda på vem som ligger bakom inspelningarna. Politikers göranden och låtande ska kunna granskas.

Inspelningen av hur förre transportministern Nowak diskuterade möjligheten att stoppa Skatteverkets granskning av hans hustrus finanser har sänts över till åklagarmyndigheten, som redan vidtagit lämpliga åtgärder.

Wprost har utlovat fler inspelningar, och de kommer de att analyseras i samråd med åklagarmyndigheten. Lämpliga rättsliga åtgärder kommer att vidtas vid behov, konstaterade premiärministern.

Det finns inga tecken på brott mot vare sig allmän lag eller grundlagen i inspelningen av samtalet mellan inrikesministern Sienkiewicz och Centralbankschefen Marek Belka.

Bartlomiej Sienkiewicz - inrikesminister som försökte rädda Polen.

Bartlomiej Sienkiewicz – inrikesminister som försökte rädda Polen.

Och det var inte jag som skickade Bartłomiej Sienkiewicz till Belka, meddelade premiärministern. Tvärtom! Samtalet tyder på att båda diskuterade möjligheten att hjälpa Polen i en eventuell krissituation. Det ägde rum medan jag fortfarande försökte övertyga finansminister Rostowski att stanna på sin post, och den nya lagen om Centralbankens befogenheter var redan under diskussion.

Samtalet är dessvärre, sade Tusk, ett exempel på den råa interna jargongen med dess oacceptabla språkbruk och ironiska kommentarer om aktörerna på den politiska scenen. Ingen av de inblandade får därmed lämna sina poster.

En annan viktig aspekt på avlyssningarna är att de är ett försök att genomföra en statskupp genom illegala metoder. För första gången sedan 1989 har man att göra med organiserad avlyssning av flera personer inom det politiska toppskicket, på olika platser och i mycket stor omfattning. Det är uppenbart, menar Tusk, att målet är att destabilisera statsmakten. Och han uppmanar oppositionen att samarbeta istället för att kräva regeringens avgång.

Därmed är det uppenbart att Tusk försöker lugna den allmänna opinionen i en situation då såväl den polska statsmakten som den polska valutan är allvarligt hotade. Hans fortsatta förtroende för Sienkiewicz och Belka ska visa statsmaktens stabilitet, och att hans egen kraftfulla hantering av detta försök att utpressa den polska staten kommer att gå omintet.

Det är fullständigt oacceptabelt att någon eller några genom avlyssning ska kunna påverka vem som regerar Polen, tillägger Tusk. Det allra viktigaste är att ta reda på vem som står denna avlyssning.

Dorota Tubielewicz Mattsson