Tygodnik Powszechny still going strong!

TPPolens mest kända katolska tidskrift, Tygodnik Powszechny, firar 70 år i år.

Första numret publicerades den 24 mars 1945. Då såg världen och Polen annorlunda ut och TP fyllde en helt annan funktion än idag. Då var TP en fristad för yttrandefrihet och intellektuell frihet, den stod för ett annat synsätt än det officiella och utkämpade hårda och ojämna strider mot censuren och partiet. Men TP stred också för något – för den öppna katolicismen i det kommunistiska samhället.

En gång i tiden hörde det till god ton att spatsera omkring med ett nummer av TP i handen. Det visade att man var intellektuell och politiskt obekväm. Efter kommunismens sammanbrott trodde många att slutet var kommet för TP. Men olyckskorparna var för tidigt ute, tidskriften överlevde och har fått allt större upplagor.

TP har en lång och dramatisk historia. Den grundades av kardinal Adam Stefan Sapieha i mars 1945. Redaktionen bestod då av fyra personer, journalisten Jerzy Turowicz var chefredaktör och förblev det fram till sin död 1999. Ända från början drog TP till sig intellektuella av bästa märke: Zofia Starowieyska-Morstinowa, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Paweł Jasienica, Antoni Gołubiew, Hanna Malewska, Czesław Miłosz, Stanisław Stomma och många fler.

År 1953 stängdes tidskriften av myndigheterna eftersom TP vägrade publicera Stalins dödsannons. Den pro-kommunistiska katolska organisationen Pax fick överta kontrollen över tidningen, och de flesta av tidens intellektuella avslutade samarbetet. Efter ”tövädret” som 1956 i och med Stalins död svepte över alla kommunistiska länder, återtog de ursprungliga utgivarna kontrollen av TP, och kretsen av medarbetare utvidgades betydligt. Biskopen och sedermera påven Karol Wojtyła var med, akademiker, journalister och författare som Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Wozniakowski, Zbigniew Herbert, Stanisław Lem, Leszek Kołakowski – alla ville de skriva för Tygodnik Powszechny.

Anledningen var att TP inte bara stod för en hög intellektuell nivå utan även för de värderingar som för många var de enda godtagbara. Under 1980-talet representerade TP inofficiellt den polska demokratiska oppositionen och sågs som den enda legala oppositionstidskriften i Polen. År 1987 publicerades historikern Jan Błonskis kontroversiella essä Biedni Polacy patrzą na getto (De stackars polackerna bara tittar på gettot) som blev startpunkten för den än idag pågående diskussionen om de polsk-judiska relationerna och erfarenheterna av Förintelsen. När krigstillståndet infördes i december 1981 protesterade TP med att inte komma ut på flera månader.

Sedan 1990-talet kritiseras TP av delar av katolska kyrkan i Polen för sin alltför liberala hållning. Tidskriftens nuvarande chefredaktör är prästen Adam Boniecki, som efterträdde Turowicz efter hans död 1999. Boniecki har vid flera tillfällen kritiserats hårt av kyrkan och till och med fått förbud mot att uttala sig offentligt.

TP har under hela sin verksamhet försökt förena liberala idéer med den katolska tron. Den står för ekumenism. d.v.s öppen dialog även med andra religioner. Individen och dess ansvar i bästa personalistiska tradition har också alltid stått i centrum.

Dialog och kompromiss är det främsta syftet med dess verksamhet. Personer av annan tro än den katolska och icke-troende är alltid välkomna att delta i de diskussioner som ständigt förs i TP.

TP har en stor skara trogna läsare, som Bulletinen ansluter sig till. Vi tackar Tygodnik Powszechny för mången intressant läsning och önskar tidskriften åtminstone lika många framgångsrika år till.

Dorota Tubielewicz Mattsson