Tyskland: Polen har inte lämnats utanför!

Tidigare uppgifter om att Polen lämnats utanför diskussionerna om hur EU ska hantera Storbritanniens utträde ur unionen dementeras nu å det bestämdaste från Berlin.

Polen har på intet sätt blivit förbigånget, säger Martin Schaefer, talesperson för tyska UD. Premiärminister Beata Szydło var i förra veckan i Berlin med nästan alla sina ministrar, det pågick samtal både mellan regeringscheferna och mellan olika ministrar. Vårt samarbete har varit mycket grundligt. Polen kommer inte att lämnas utanför.

Schaefer dementerar också det rykte som spritts i Polen om att den tyska utrikesministern Frank-Walter Steinmeier vid Visegradgruppens möte i Prag på måndagen skulle lägga fram ett tvingande förslag om unionens framtid – EU skulle bli en superstat, medlemsländerna skulle förlora rätten till ett eget försvar, eget rättsväsende, eget skattesystem och – inte minst – de skulle tvingas acceptera EUs flyktingkvoter.

Utrikesminister Witold Waszczykowski, som möjligen tog uppgifterna på allvar, var kritisk och tyckte att det var fel väg att gå efter den brittiska folkomröstningen.

Samtidigt bjöd han in till ett möte i Warszawa alla de utrikesministrar i unionen, som inte var med på grundarländernas första möte efter Brexit. Nio ministrar kom till samtalen, två från Visegradländerna Ungern och Slovakien, övriga från Rumänien, Bulgarien, Grekland, Storbritannien, Slovenien, Spanien och Österrike, uppger TVN24.

Waszczykowski framförde på mötet samma åsikter som Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

EU-toppen bör avgå, sade han. Ett nytt fördrag för EU bör arbetas fram efter fiaskot med Brexit-omröstningen i Storbritannien.

Han underströk att mötet i Warszawa till skillnad från de sex grundarländernas möte innebar en förnyelse av EU.

Frågan är nu varför ett land som Storbritannien – världens femte ekonomi, medlem av FNs säkerhetsråd, ett före detta världsrike med en stor historia – efter fyrtio år beslutar sig för att lämna EU, sade utrikesministern.

Han tog också upp ryktena om att Frankrike och Tyskland vill skapa en superstat.

Idag finns inte det förslaget, sade han. I stället vill man inrätta skilda zoner inom EU, baserat på vilka länder som har anslutit sig till den gemensamma valutan. Euroländerna har haft särskilda privilegier och särskilda befogenheter som medlemsländer utanför eurozonen – till exempel Polen – inte haft tillgång till.

Där handlar det inte om ideologi, sade utrikesministern, det har varit rent ekonomiska kalkyler. Polen kan inte ansluta sig till euroområdet idag, vi har inte råd till det man vill genomföra där – gemensam finanspolitik, samma nivå på minimilönen osv. (TVN24, Polskie Radio och wB 27 juni 16)