UD publicerade dokument om Katyń

Skärmdump av ett av dokumenten, som ligger på msz.gov.pl.

Skärmdump av ett av dokumenten, som ligger på msz.gov.pl.

I samband med 75-årsminnet av Katyńmassakern har UD publicerat att antal dokument som visar hur olika brittiska regeringar hanterat information om händelserna våren 1940. Dokumenten, som är daterade mellan 1942 och 1980, kommer från British National Archives.

Materialet visar vilken information som kom till London, vilka departement som fick ta del av dem och så vidare. Här finns också polska och amerikanska noter, brev och memorandum som skickats till brittiska myndigheter i London, samt en del tyskt material, som brittiska underrättelsen tagit hand om efter krigsslutet.

Hemligstämpeln har upphävts efterhand och materialet gjordes tillgängligt för historiker och forskare på 1970-talet. Senare tillkomna dokument har släppts så sent som 2014.

Den brittiske ambassadören sir Owen O’Malley, sambandsman mellan den brittiska regeringen och den polska exilregeringen i London, var den som avslöjade för sin regering att Sovjet låg bakom massakern, och hans rapport hemligstämplades direkt. I ett brev från 1944 informerar premiärminister Winston Churchill honom i hemlighet om den sovjetiska utredningen, Burdenkokommissionen*. O’Malleys egen rapport släpptes inte fri förrän på 19790-talet.

Här finns också material som handlar om ett minnesmärke över Katyńoffren i London, som avtäcktes 1976. Den brittiska regeringen, som enligt dokumentationen var måttligt förtjust över att få ett sådant monument i London, lade i åratal hinder i vägen. Det var en viktig händelse för polacker i utlandet, men ingen representant för brittiska myndigheter var närvarande vid avtäckningen, sannolikt på grund av påtryckningar från de sovjetiska och polska ambassaderna. (Polskie Radio 3 april 15)

*Burdenkos kommission pekade ut nazisterna som skyldiga till massakern.