Unik polsk boksamling från 1600-talet nu tillgänglig

Polonicasamlingen är en liten boksamling med drygt tvåhundra enkla småtryck som idag inte är kända i Polen. Religiösa skrifter av olika slag om den katolska läran utgör ett stort inslag. Några av dem är mycket slitna eftersom de varit flitigt lästa i ursprungslandet. De är skrivna på polska och hittades när staten på 1960-talet köpte Skoklosters slott.
Slottet uppfördes i mitten av 1600-talet av greven och fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel. Hans boksamling bestod vid hans död av 2400 böcker. Tio procent av dem är krigsbyten från framför allt Danmark och Polen. De polska böckerna kommer från Gustav II Adolfs och Karl X Gustavs krig på polsk mark.
Polen har under århundraden varit krigsskådeplatsen för många, långa och förödande krig. Några århundraden försvann landet från Europas karta. Bibliotek och arkiv plundrades och boksamlingar sändes iväg som krigsbyten till andra länder inte minst till Sverige, där de har överlevt senare krig. Därför är det viktigt att kartlägga det polska kulturarvet som bevarats utomlands.
Arbete med Polonicasamlingen inleddes för två år sedan av professor Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms universitet och genomfördes inom ramen för ett svensk-polskt projekt: ett samarbete mellan Skoklosters slott – bibliotekarie Elisabeth Westin Berg, Polska Vetenskapsakademien – Maciej Eder och Slaviska institutionen – Ewa Teodorowicz-Hellman. Även polska specialister har konsulterats – polonister, bibliotekarier, kulturvetare och historiker. De trettiofem unika skrifterna i samlingen skall inom kort publiceras i Polen. Så även en mer omfattande katalog av polska skrifter från Skoklosters slottsbibliotek.
Hela samlingen presenteras den 27 februari på Livrustkammaren på Stockholms slott – och eftersom utställningen Krigsbyte i samma lokaler ännu inte har stängt är det fortfarande möjligt att bese en stor del av de kulturföremål som hemfördes till Sverige från Polen som krigsbyte under lång tid.
Medel från Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons Fond har möjliggjort genomförandet av projektet. (Skokloster februari 09)