Uppgifter om provrörsbarn sparas i databaser

Den nya lagen om provrörsbefruktning i Polen träder i kraft i november. Då ska uppgifterna om att ett barn blivit till med hjälp av IVF-behandling registreras i databaser som tusentals tjänstemän har tillgång till. Det rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Tanken med den nya lagen, som förorsakat sådana politiska våndor, var att reglera IVF-behandlingen och göra hela processen – inte bara den medicinska delen – mer civiliserad. Men nu visar det sig att uppgifterna om IVF-behandling alltid kommer att ligga kvar i registren. Innan det befruktade ägget förs in i livmodern ska det nämligen utfärdas ett faderskapsintyg som sparas i databasen.

Nu har vi en procedur som fastställer faderskapet och i samband med en IVF-behandling kommer vi sedan att ha ett intyg från fadern som godkänner embryot, förklarar en tjänsteman för tidningen.

Och när intyget lagts i databasen blir det tillgängligt för såväl den det gäller, när den fyllt 18 år, som för domstolarna.

Kontentan av det hela är att förutom personnumret och födelseorten kommer man via databaser och diverse register att ha tillgång till information om hur en person har blivit till.

Många databaser och register ses som känsliga och bara ett fåtal har tillgång till dem. Ett fåtal på ca 2 000 personer, säger Gazeta Prawnas källa.

Datasystemet har undersökts av säkerhetstjänsten och varje inloggning och förfrågan registreras, säger Małgorzata Wożniak, presstalesperson för inrikesdepartementet, som känner sig helt lugn.

Det lugnet delar inte Anna Krawczak på stiftelsen Nasz Bocian (Vår stork), som är en intressegrupp för barnlösa par.

Registrering av barn som blivit till genom in vitro-befruktning kommer att få viktiga sociala konsekvenser, säger hon. Det här har man infört för att göra det omöjligt för ensamstående kvinnor och samkönade par att skaffa barn. Det ska garantera att fadern inte är okänd.

Som Nasz Bocian påpekar kommer registreringen att hindra ensamstående kvinnor och enkönade par från att skaffa barn. Men det är också en stigmatisering, en registrering av något som är minst lika privat som religiös tro, politiska åsikter eller sexuell läggning. Nästa steg blir kanske att stämpla in denna information i passet? Sådant har vi sett förr.

Dorota Tubielewicz Mattsson