Ursäkt orsakar storm i kyrkan

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Orättvist, tycker några präster om katolska kyrkans rabiata kritik mot förre presidenten Bronisław Komorowski för att han godkänt lagen om provrörsbefruktning (IVF). Och flera av de mest framstående intellektuella inom katolska kyrkan instämde i den ursäkt som prästen Aleksander Seniuk i veckan inför en fullsatt kyrka framförde till Komorowski.

Vi är inte biskopar, vi är bara präster, men ändå känner vi oss ansvariga för de orättfärdiga fördömandet av presidenten, sade han. Det blev ovationer i kyrkan, och kardinal Nycz beslöt snabbt att ha ett samtal med den uppstudsige.

Det är inte svårt att förstå att det handlar om att tillrättavisa de präster som stämde in i ursäkten. Och att konsekvenserna blir kännbara för dessa öppna och dialogsökande kristna som inte insett hur allvarligt kyrkan ser på verklig medkänsla och öppenhet.

Seniuk har försökt förklara att han och de andra prästerna inte avsett att motsätta sig biskoparna, att de blivit misstolkade.

En annan av dem, Kazimierz Sowa, menar att ursäkten framför allt gällde den hatkampanj som förekommer i pseudokatolsk högerpress.

Man har gjort en avfälling av presidenten, i Radio Maryja har man jämfört honom med Hitler, säger Sowa till tidningen Gazeta Wyborcza.

De präster som stämde in i ursäkten till Komorowski jämförs av den ultrareaktionära internetportalen Niezalezna.pl med präster som samarbetade med kommunisterna under Stalintiden. En annan högerportal Fronda.pl kallar ursäkten för skandal. I tidningen Nasz Dziennik var biskop Wiesław Merling upprörd över att Komorowski tagit emot nattvarden.

I det här sammanhanget är det en stor förgripelse, det är att lägga ondska till ondska, synd till synd, det är att strunta i kyrkans röst, sade Merling.

Kyrkan talar mycket om att den måste förbli opolitisk. Men hur opolitiskt är det när Radio Maryja liknar Komorowski vid Hitler? Varför har kyrkan eller högermedierna inte kommenterat det? Här har katolska kyrkan brustit i sin kristna ödmjukhet och brutit mot det åttonde budet: Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

I kampen om den politiska och andliga makten tycks alla medel vara tillåtna, inklusive förtal och dubbelmoral. Högermedierna bistår kyrkan i ett alltmer aggressivt agerande. Det är tydligt att man nu känner vind i seglen och vill utnyttja det nya politiska läget i Polen.

Jag tror att kyrkan är lite vilse i allt det här, säger Sowa försiktigt. Å ena sidan har vi präster som inte är intresserade av politik, å andra sidan finns de som i de kommande lagändringarna ser en chans för kyrkan. Vi är en sammansatt grupp, påpekar han.

Förvisso. Men vad är det en chans som vissa präster ser i lagändringar?

Själv ser jag hos många av kyrkans män en förhoppning om större politisk makt och ännu fler privilegier. Frågan är bara om en politisering verkligen gagnar kyrkans vitala intressen och dess ställning som moralisk auktoritet.