Utredning om CIA-center i Polen läggs ner

Utredningen om vem i Polen som bar ansvaret för CIAs hemliga förhörscenter 2002–2003 läggs ner i april. Det rapporterar radiostationen Rmf Fm.

Det var ett väntat beslut, säger dåvarande inrikesministern Krzysztof Janik. Ingen i Polen kan vara ansvarig för vad som skett på en CIA-bas i vårt land. Det här var ju ett krig mot terrorismen, vårt enda bidrag var att upplåta lokaler åt CIA.

Efter terrorattackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 vände sig den amerikanska underrättelsetjänsten CIA till Polen och förhörde sig om möjligheten att förvara och förhöra terrormisstänkta i Polen. Svaret blev jakande och en byggnad som tidigare använts för utbildning av polska säkerhetsagenter i Stare Kiejkuty i norra Polen utrustades för ändamålet.

Rykten om ett CIA-fängelse uppkom ganska tidigt, och så småningom framträdde två tidigare terrormisstänkta som anmälde Polen för Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Det blev en fällande dom 2014, Polen dömdes för att ha gjort sig skyldigt till tortyr och omänsklig behandling av fångar och därmed kränkt de mänskliga rättigheterna. Polen skulle därför betala skadestånd till de tidigare fångarna.

Polen drog 2008 igång en egen utredning för att fastställa vilka i regeringskretsen som kände till de hemliga CIA-fängelserna, vem som beviljat tillståndet och om de i så fall brutit mot polsk lag.

Det är den utredningen som nu läggs ner eftersom man inte kommer vidare – USA lämnar trots upprepade förfrågningar inte ut någon information.

På den tiden var Aleksander Kwaśniewski från Vänsteralliansen (SLD) president, och regeringschef var Leszek Miller från samma parti. De förnekade länge all kännedom om CIA-fängelser, men efter domen från Europadomstolen har framför allt Kwaśniewski varit lite mer meddelsam. Han har tillstått att samarbete förekommit och att USA betalt ersättning för hjälpen.

Men Polen har inte gjort sig skyldigt till tortyr, sade Kwaśniewski, vi bara upplät lokaler till amerikanerna. (Radio RMF FM och wB 16 mars 16)

MEr om CIA-fängelserna i Polen >>