Världsreporterns tankar om journalistik

reportern170Ryszard Kapuscinski
Reporterns självporträtt
Övers. Anders Bodegård
Albert Bonnniers förlag 2009

Ryszard Kapuscinskis Reporterns självporträtt är ett vademekum (fickhandbok och hjälpreda), en nätt, läckert formgiven skrift, lätt att ta med sig vart man än reser och oumbärlig för alla som ägnar sig åt journalistik och som funderar över mediernas framtid och ansvar för nyhetsförmedlingen. Boken består av citat och uttalanden som är hämtade från intervjuer med Kapuscinski och från hans föreläsningar.

Här får vi njuta av många av denne oförvägne, rastlöse och gränslöse världsreporters och essäists kloka (och någon gång också högtravande) tankar om livet, tillståndet i världen, skrivandet, språket och journalistikens villkor i globaliseringens tid. Han öppnar frikostigt dörren till sin skrivarverkstad, och han ger en ingående beskrivning av sina jordnära arbetsmetoder.

Ryszard Kapuscinski, foto: Maria Söderberg.

Ryszard Kapuscinski, foto: Maria Söderberg.

Resandet och ett sanningsenligt skildrande av vad han iakttog på fältet såg han som sin mission, sin livsuppgift, och han ogillade starkt de eurocentriska mediernas desinformativa maner. Han hade en välgrundad ambition att ”visa för européerna att vår mentalitet är ytterst eurocentrisk”.

Mediernas sätt att informera om världen, särskilt Tredje världen, de senaste decennierna utsätts för hård kritik av Kapuscinski. Särskilt tv:s utrikesrapportering blir oftast grund, vanställd och missvisande. Han hävdar att vi lätt kan få för oss att huvudproblemet i världen är terrorism, fundamentalism, knarkhandel och organiserad brottslighet. I själva verket är huvudproblemet att två tredjedelar av mänskligheten lever i nöd, på svältgränsen, utan möjlighet att förändra sin situation.

Översättaren, Anders Bodegård, har som vanligt gjort en gedigen insats.

Nyligen tilldelades Bodegård ytterst välförtjänt årets Örjan
Lindberger-pris på 75 00 kronor för sin gärning som översättare av
polsk och fransk skönlitteratur men även för sitt arbete som
introduktör av bland annat polsk poesi.

Bo Bergman
journalist