Venedigkommissionen granskar nya lagen om KD

Konstitutionsdomstolen. Foto: wikipedia.

Konstitutionsdomstolen.
Foto: wikipedia.

Venedigkommissionen som är Europarådets rådgivande organ i grundlagsfrågor, inledde på måndagen ett besök i Polen för att granska den nya lagen om Konstitutionsdomstolen (KD).

Kommissionen undersöker de ändringar som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i sommar gjorde i den lag om domstolens sammansättning och arbetssätt, som kritiseras som grundlagsstridiga av såväl Venedigkommissionen som EU-kommissionen.

Under vistelsen i Warszawa träffar kommissionen Högsta domstolen, parlamentet, justitiedepartementet, Konstitutionsdomstolen, Polens ombudsman (närmast Justitieombudsman) och premiärminister Beata Szydłos kansli.

De frågade inte bara om ämnen som berör KD, utan undrade också om ”en viss atmosfär” kring domstolsväsendet i Polen, säger Högsta domstolens presschef Dariusz Swiecki. Ingen hävdar att domstolarna fungerar perfekt, så låt oss nu tala om hur vi ska rätta till misstagen. Låt oss till exempel börja med att tala om alla domare som tas ur tjänst.

De sex ledamöter som i höstas PiS valt in i Konstitutionsdomstolen har vägrat tala med Venedigkommissionen.

Redan när Venedigkommissionen i våras kritiserade den version av lagen om Konstitutionsdomstolen som antogs i vintras sade premiärminister Beata Szydło att Venedigkommissionens utlåtande bara är en åsikt som inte kommer att påverka beslut som fattas i Warszawa. Därefter byttes de två polska grundlagsexperterna i kommissionen ut mot nya ledamöter som hämtats ut PiS egna led.

Idag går Ryszard Terlecki, PiS gruppledare i parlamentet, ut och säger att regeringen inte fäster särskilt mycket avseende vid Venedigkommissionens besök.

Det är i princip att betrakta som en semesterresa, säger han. Vi har redan sagt vad vi vill säga till kommissionen.

Kommissionen avger sin rapport om den nya versionen av lagen om KD om en månad.

Konflikten om Konstitutionsdomstolen inleddes när Polen i november fick en ny regering. Flera nyutnämnda ledamöter i domstolen fick aldrig tillträde till sin tjänst, i stället utsåg PiS jurister med rätt politisk åskådning. Samtidigt antogs en lag om förändringar i den gamla lagen om Konstitutionsdomstolen. Ändringarna innebar att domstolen förlorade sin självständighet. Domstolens uppgift är att pröva nya lagar mot grundlagen, och när KD tog upp den nya KD-lagen till behandling fann man att den stred mot grundlagen. Enligt samma grundlag ska regeringen publicera KDs utslag i författningssamlingen, varvid de vinner laga kraft. Men premiärminister Beata Szydło beslöt att det här utslaget inte skulle publiceras, och president Andrzej Duda hävdade att domstolen måste rätta sig efter beslut som antas av parlamentet. Därmed bröt den konstitutionella krisen ut – parlamentet stiftar lagar utan att bry sig om ifall de stämmer med författningen eller ej.

Trots protester från EU och USA har regeringen inte mjuknat i sitt hårdnackade motstånd mot domstolen. Men inför USAs president Barack Obamas besök i juli antog man snabbt en ny version av lagen, som man hävdade motsvarade alla rekommendationer från Venedigkommissionen och EU. Domstolen har granskat även de ändringarna och funnit att lagen fortfarande inte följer konstitutionen. Inte heller det utslaget har publicerats.

Samtidigt har regeringen inlett ett regelrätt krig mot landets domstolsväsende. Domare sparkas, löner sänks och arbetsförhållanden försämras. Dessutom har åklagaren dragit igång en utredning mot KDs ordförande Andrzej Rzepliński – han misstänks för maktmissbruk.

Venedigkommissionen granskar nu den version av lagen som kom i början av juli. Rapporten väntas komma om en månad. (Polskie Radio, PAP och wB 12 sept 16)