Venedigkommissionen inledde sin granskning av Polen

Det var ett mycket konkret och bra möte mellan två jurister. Det sade Marek Magierkowski, talesperson för president Andrzej Duda, som på måndagen träffade Venedigkommissionens ordförande Gianno Buquicchio för att diskutera den tillsättning av nya domare i Konstitutionsdomstolen (KD) som väckte så mycket protester i höstas.

Samtalet, som var informellt, hade initierats av president Duda, sade Magierkowski, och kommissionens ordförande var mycket intresserad av vad presidenten ansåg om den debatt om KD som pågått i landet i flera månader. Han hyllade också utrikesminister Witold Waszczykowskis beslut att bjuda in företrädare för Venedigkommissionen till Polen.

Under det två dagar långa besöket ska kommissionens ledamöter besöka justitiedepartementet, Konstitutionsdomstolen, Högsta Domstolen och en rad parlamentariker. Avsikten är att fastställa om regeringen Szydło och det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med sina nya lagar kränkt EUs grundläggande värderingar.

När PiS efter valet i oktober fick egen majoritet i parlamentet drev man i rask takt igenom en rad lagar som väckte mer eller mindre uppståndelse. Bland det som uppmärksammades mest var när presidenten och partiet nonchalerade tre nytillsatta ledamöter i Konstitutionsdomstolen och i stället valde ut tre andra ur de egna leden, samt ytterligare två som skulle fylla nytillkomna vakanser. Många misstänkte att det ovanliga åtgärderna vidtogs för att underlätta den omvälvning av Polen som PiS planerar. Samtidigt företogs stora förändringar i lagen om Konstitutionsdomstolen – bland annat är domstolens beslut inte längre slutgiltiga och justitieministern ska kunna vidta disciplinära åtgärder mot ledamöterna. KDs självständiga ställning har alltså kraftigt försvagats.

Konstitutionsdomstolen – som ska se till att alla nya lagar och regler följer grundlagen – fördömde i ett uttalande åtgärden och ålade president Duda att låta de tre förbigångna att svära domareden. Även Justitiekanslern var kritisk, Helsingforsstiftelsen och Polens Ombudsman (motsvarande den svenska JO) vädjade till president Duda att inte underteckna lagen.

Frågan togs upp i EU-parlamentet, där premiärminister Beata Szydło förklarade regeringens åsikt – att demokratin och grundlagen inte kränkts.

I slutet av december vände sig utrikesministern till Venedigkommissionen och bad om ett utlåtande, och det är inför detta som kommissionen nu genomför sin granskning. (Polskie Radio och wB 8 feb 16)