Venedigkommissionen mötte Konstitutionsdomstolen

Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Venedigkommissionen, som är i Polen för att undersöka om demokratin i landet är i fara, har nu avslutat sin andra dag.

Anledningen till besöket är den turbulens som uppstått kring Konstitutionsdomstolen (KD) sedan det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nonchalerat fem nyutnämnda ledamöter till domstolen och i stället utsett egna. En ny lag har också antagits som innebär kraftiga begränsningar av domstolens självständighet.

Kritiken har varit omfattande, både inom och utom landet. Konstitutionsdomstolen och justitiekanslern har påpekat att regeringen bryter mot grundlagen. EU-kommissionen har inlett en granskning för att avgöra om Polen fortfarande kan betraktas som en rättsstat och om regeringens nya lagar bryter mot EUs grundläggande värden.

I det kritiska läget bjöd utrikesminister Witold Waszczykowski in Venedigkommissionen till Polen på ett tvådagars besök.

Venedigkommissionen, som är rådgivande organ åt Europarådet, har sedan den bildades 1990 hjälpt före detta kommunistiska central- och östeuropeiska stater att utveckla demokratiska styrelseskick. Ledamöterna är är experter på konstitutionell och internationell rätt.

Vid besöket i Polen har kommissionen har begärt att få besöka justitiedepartementet, Konstitutionsdomstolen, Högsta Domstolen och en rad parlamentariker.

Kommissionens ordförande Gianni Buquicchio träffade på måndagen president Andrzej Duda, som själv är jurist. En del av tisdagen var avsatt åt möte med Konstitutionsdomstolen, där alla ledamöter var närvarande utom de som PiS tillsatte direkt efter valet.

Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva att Venedigkommissionen reser till ett land som redan har en starkt etablerad demokrati och är en rättsstat, sade domstolens ordförande, Andrzej Rzepliński till nyhetsbyrån PAP. Men det kan innebära att det blir ett slut på den turbulens som uppstått kring domstolen.

Kommissionen hade också ett möte med Polens Ombudsman Adam Bodnar, som vädjat till president Duda att inte låta lagen om en kringskuren Konstitutionsdomstol träda i kraft.

Vi samlar in uppgifter från alla myndigheter, det är viktigt att inleda en dialog med var och en, säger Buquicchio.

Venedigkommissionen väntas komma med sin utvärdering den 11-12 mars, och Bryssel följer med intresse kommissionens arbete. (Polskie Radio och wB 9 feb 16)