– Vi behöver en handbok för public service-journalister

Styrelsen i SDiTRP – från vänster ordföranden Wojciech Dorosz, Dorota Nygren och Marcin Majchrowski. Foto: Pen2Pen.

En helt ny journalistorganisation i Warszawa har, som wB tidigare berättat, fått pressfrihetsutmärkelsen Pen2Pen. Det är SDiTRP, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego, Föreningen för Journalister och Skapare av Public Service-radio.

SDiTRP är alldeles nybildad och än så länge är vi bara 15 medlemmar, berättar Dorota Nygren som är en av föreningens grundare. Vi vill diskutera den oberoende journalistiken och ta fram en handbok för hur journalister i public service-radio ska arbeta. Vi vill kunna arbeta professionellt utan hänsyn till vilket parti som för närvarande sitter vid makten.

Man talar om pluralism, konstaterar Dorota Nygren. Men för några månader sedan fick journalisterna på statliga Polskie Radio veta att de politiska partierna ska ges utrymme i förhållande till hur många platser de har i parlamentet, och presidenten och regeringskansliet ska inte räknas in i de röster som tillhör regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Vad betyder det för vårt arbete, frågar Dorota Nygren. Var går gränsen mellan vad partiet vill förmedla och vad vi som kritiskt granskande journalister ska rapportera? I Sveriges Radios handbok för journalister står det att journalisterna ska lyfta fram åsikter från oppositionen eftersom regeringspartiet naturligt har större tillgång till den offentliga debatten. I Polen skulle en sådan regel betraktas som hämtad från yttre rymden!

Den nya medielagen har gett regeringen stor kontroll över de statliga medierna, men så är det vid varje regeringsskifte, konstaterar Dorota Nygren. Vi måste kunna arbeta journalistiskt oavsett regering.

Politikerna har alltid inflytande, så fungerar det i demokratier, säger Dorota Nygren. Men de ska inte ingripa i det dagliga jobbet. Kontrollen över de statliga medierna innebär en risk för självcensur, därför borde vi också ha en journalistisk organisation som bedömer de program som sänds i public service-radio.

Det finns ju pressfrihet i Polen, säger Dorota Nygren. Vi har ju många medier som inte ägs av staten, medier med en tydlig liberal eller konservativ hållning. Men vi som arbetar i public servicemedierna ska inte utsättas för påtryckningar – man ska inte behöva välja mellan att tappa ansiktet och att förlora jobbet.

Pen2Pen delas ut varje år den 3 maj på Pressfrihetens dag av Örebro läns journalistdistrikt. Priset, 24 000 kronor, ska gå till hotade och utsatta journalister runt om i världen.

Intervjun, som gjorts av PolenPoddens Ted Bergdahl, kan höras i nästa avsnitt av PolenPodden. (wB 4 maj 17)