”Manipulerad historia väcker frågor”

Anna Bikont. Foto: Marcel Lozinski.

Anna Bikont.
Foto: Marcel Lozinski.

Den polska journalisten Anna Bikonts bok om pogromen i Jedwabne 1941 har väckt stort uppseende, och diskuteras runt om i världen. Många polacker känner sig illa berörda av att katolikerna i staden pekas ut som förövarna, och påpekar att händelserna initierades av nazister från Hitlers ockupationsarmé – andra världskriget inleddes med att först Tyskland, sedan Sovjetunionen marscherade in i och besatte Polen.

webb-Bulletinen har fått brev från Anna Kremky och Jacek Gancarson, medlemmar i Svensk-Polska Föreningen i Stockholm, som vill peka på det som många polacker anser ligga närmare sanningen.

Det handlar mycket om Polen och andra världskriget just nu i internationella medier. Man måste vara medveten om att olika judiska organisationer genomför en kampanj. För att få kunskap på området kan man läsa The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering av Norman G. Finkelstein, vars båda föräldrar blev Förintelsens offer.

Artiklarna om Bikonts bok är bara en del av något större, och vi menar att vi här i Sverige inte alltid har en överblick över vad som händer i världen och inte heller i Polen. Att Bikont utgår från den polsk-amerikanske historikern Jan T Gross (som 2001 publicerade boken Grannar om pogromen i Jedwabne) säger en del – han hävdar att han hade en uppenbarelse om Jedwabne och säger själv att han inte är historiker.

Vi vill tro att meningen med Bulletinen är att ge uppriktig information som hjälper läsare vid kontakt med Polen. Därför borde de få en sann och balanserad information.

Vi tänker inte analysera varje ord i recensionen, men med tanke på de goda kontakterna mellan Sverige och Polen och med tanke på de många felaktigheter som har förekommit i både Gross och Bikonts böcker förstår vi inte vilket nyhetsvärde den har.

Anna Kremky, systemutvvecklare, Stockholm och Jacek Gancarson, webb-utvecklare, Stockholm.

Anna Kremky, systemutvecklare, Stockholm och Jacek Gancarson, webb-utvecklare, Stockholm.

Det förekommer många påståenden som är inte bevisade. Det är oerhört sårande. Och det finns ett starkt intresse att sälja den bilden av Polen.

Vi känner oss skyldiga att stå emot den desinformation och den ibland systematiska hets som vi möter i svenska medier.

Vi har upprörts över att det på senare tid allt oftare i svenska medier förekommer mycket drastiska beskrivningar av mordhandlingar mot civilbefolkningen under andra världskriget, med polacker som huvudförövare. Vissa beskrivningar, som knappast är trovärdiga men ändå vitt spridda i svenska medier, har fått större utrymme än 70-årsdagen av Auschwitz befrielse. Samtidigt saknar mediernas engagemang proportioner både vad gäller den faktiska omfattningen av illdåden och omfattningen av liknande illdåd som utförts mot polsk civilbefolkning.

Den typen av propaganda leder till missbedömningar i stil med FBI-direktören James B. Comeys.

Därför vill vi hänvisa till texten Manipulerad historia väcker frågor, utarbetad av Polska Kongressen.

Norman G. Finkelstein, född 1953, amerikansk statsvetare, vars judiska föräldrar överlevt Förintelsen. Han har bl.a gett ut boken Förintelseindustrin (The Holocaust Industry, 2000) där han menar att minnet av Förintelsen i industriell skala utnyttjas till förmån för israeliska intressen

Recensionen av Anna Bikonts bok Vi från Jedwabne >>
FBI-direktören James B. Comeys uttalande >>
Polska Kongressen ”Manipulerad historia väcker frågor”, >>
Den amerikanska journalisten Anne Applebaum har också kommenterat FBI-direktörens uttalande >>
Så här presenteras historieprofessorn Jan T Gross på Princetonuniversitetets hemsida >>

Senare debattinlägg:
Sanningen kolliderar med paranoja >>

Tydligheten ska förhindra hyckleri och illdåd >>

Kronisk ”frustration” rättfärdigar inte morden >>