Vice utrikesminister blir ny ambassadör i Moskva

Polens nya ambassadör i Moskva, Katarzyna-Pełczyńska-Nałęcz. Bild: wikipedia.pl

Polens nya ambassadör i Moskva, Katarzyna-Pełczyńska-Nałęcz.
Bild: wikipedia.pl

Under hösten installeras en ny polsk ambassadör i Moskva. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz är den första polska kvinnliga ambassadören i Moskva någonsin. Hon har en gedigen erfarenhet av utrikespolitiska frågor, talar ryska (hennes mor är ryska) och hon är sociolog utbildad vid Warszawa universitet. Hon har varit aktiv som forskare vid Polska Vetenskapsakademin och är författare till ett flertal publikationer om den ryska transformationen (övergången från kommunism till ”demokrati”).

Den ryska tidskriften Rossija Sevodnija har talat med henne om de bilaterala relationerna mellan Polen och Ryssland.

Pełczyńska-Nałęcz är den person som initierade det kulturella utbytet mellan länderna under 2014. Nu är detta initiativ inställt på grund av det politiska läget.

Utbytet kommer dock att fortsätta, säger Pełczyńska-Nałęcz. Det kommer visserligen inte att ske inom ramen för det ryska året i Polen, men Polen är fortfarande mycket intresserat av att utveckla det kulturella samarbetet med Ryssland. Det är av stor vikt för såväl polacker som ryssar att lära känna och förstå varandra. Och kulturen är det bästa sättet att göra det på.

Den ryske kulturministern Vladimir Medinskij framhäver att det kommer att bli ”ett asymmetriskt svar” på Polens beslut att dra in det ryska året i Polen, skriver tidningen.

Vi ser emellertid Medinskijs uttalande som en positiv signal. Det kulturella samarbetet är av avgörande betydelse i synnerhet i tider som dessa. Det finns flera sammansatta problem som måste lösas. Och det är viktigt för både polacker och ryssar, förklarar Pełczyńska-Nałęcz.

Hon understryker att hon med glädje mottog nyheten om att Ryssland tänker arrangera en filmfestival med polska filmer.

Filmfestivalen Sputnik är uppskattad i Polen och polacker gillar sovjetisk och rysk film, anser hon.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz har varit vice utrikesminister och haft ansvar för departementets Arbetsgrupp för svåra frågor. Som ambassadör i Moskva kommer hon att ställas inför ännu fler svåra frågor. Hon är medveten om att det i de bilaterala relationerna mellan Polen och Ryssland finns en lång rad komplicerade frågor, som är ett resultat av den komplicerade polsk-ryska historien. På frågan om vilka strategiska utmaningar hon ser framför sig svarar hon undvikande.

Jag kallar dem hellre problemområden där vi har olika intressen, säger hon. Låt oss ta ett exempel. Under 1990-talet var det ett strategiskt val för Polen att vilja vara med i EU och NATO. Ryssland hade då vissa invändningar. Men beslutet hade redan fattats av Polen och det påverkade inte våra relationer med Ryssland som faktiskt blivit bättre än tidigare, säger Pełczyńska-Nałęcz till Rossija Sevodnija.

Det finns en spricka i relationerna Moskva-Warszawa snarare än i relationerna Ryssland-Polen, ännu mer i relationerna Ryssland-EU. Det handlar om energifrågor, där vi har olika intressen (Polen vill ha en mångfald på energimarknaden medan Ryssland vill dominera på den polska och europeiska marknaden). Sedan är det naturligtvis också frågan om olika syn på EUs politik i fråga om det östliga partnerskapet.

Om resterna av det polska planet som den 10 april 2010 kraschade i Smolensk med 98 personer ombord säger hon att det inte finns något att diskutera: resterna ska återlämnas till Polen.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ska installeras som Republiken Polens nya ambassadör i Moskva den 1 september 2014.

Dorota Tubielewicz Mattsson