Vildhästar och kor på idyllisk mosse

Vildhästar på Czarnocins mosse i västra Pommern. Foto: Stanisław Godula.

Vildhästar på Czarnocins mosse i västra Pommern.
Foto: Stanisław Godula.

Vita hästar som leker och rullar runt i gräset, kor med pannlugg som betar i skuggan, alla har de fångat fotografen Stanisław Godulas uppmärksamhet. Han har besökt Czarnocins mosse, naturreservatet på Szczecinlagunens västra strand.

Czarnocins mosse. Karta: Googlemaps.

Czarnocins mosse. Karta: Googlemaps.

Själva samhället Czarnocin har sina anor från medeltiden, idag bor där runt 300 personer.

Kor från primitiva raser strövar omkring och betar på mossen. Foto: Stanisław Godula.

Kor från primitiva raser strövar omkring och betar på mossen.
Foto: Stanisław Godula.

Ett par kilometer norr om byn ligger Czarnocins naturreservat, en stor mosse med al, björk, ormbunkar, myrten, pors och kaprifol som viktiga beståndsdelar i floran. Här finns också ett rikt fågelliv med vipa, mås, rödbena och kornknarr.

En flock vildhästar rör sig i naturreservatet. Foto: Stanisław Godula

En flock vildhästar rör sig i naturreservatet.
Foto: Stanisław Godula

I denna idyll har föreningen Kustfrämjandet, som äger runt 1000 hektar (cirka tio kvadratkilometer) av ängar och betesmarker, planterat in primitiva raser av hästar och kor. De agerar levande gräsklippare året om och hindrar att vass och andra mindre värdefulla växter tar över.

När det blir för varmt tar de vilda korna skydd under trädens skugga. Foto: Stanisław Godula.

När det blir för varmt tar de vilda korna skydd under trädens skugga. Foto: Stanisław Godula.

Genom området går en turistled, Stepnicaleden, och Kustfrämjandet arrangerar pedagogiska aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Man har tillgång till cyklar, utsiktstorn och undervisningsmaterial som ger kunskap om naturen och ekoturismen. (wB i juli 16)

Fler bilder:

Vildhästarna tycekr om att rulla sig i sanden. Foto: Stanisław Godula.

Vildhästarna tycker om att rulla sig i sanden.
Foto: Stanisław Godula.

Med nosen i getväpplingen. Foto: Stanisław Godula.

Med nosen i getväpplingen.
Foto: Stanisław Godula.

Här är gudagott att vara ... Foto: Stanisław Godula.

Här är gudagott att vara …
Foto: Stanisław Godula.