Vilda växter på fjorton språk

vildavaxterWandrille Micaux
Vilda växter
Blomsterordlista på fjorton språk
ill. Eliann Oddbratt
Norstedts akademiska förlag 2007

Universitetsadjunkten och växtälskaren Wandrille Micaux, som undervisar  i franska och dessutom samlar på floror, har utarbetat en blomsterordlista på fjorton språk som heter Vilda växter. Drygt trehundra växter finns med och de har fått sina namn översatta till latin, polska, tjeckiska; danska, norska; finska; tyska, nederländska, engelska; franska, spanska, portugisiska och italienska. Varje ört är också försedd med uppgift om växtplats och blomningstid med mera.

I ordlistan kan man hitta spännande örtnamn som ältmöja, smällglim, kålmolke och hampdån med översättningar till alla de nämnda språken. Det är sannerligen inte lätt att hitta dem i gängse ordböcker!

Wandrille Micaux. Foto: Marie Micaud.

Wandrille Micaux.
Foto: Marie Micaud.

Till bokens förtjänster hör att den har ett utförligt register över de utländska växtnamnen med hänvisning till de svenska motsvarigheterna. På det viset kan man använda den för översättning av växtnamn på tretton språk till svenska.

Diverse felaktiga, föråldrade eller föga brukade stavningar och felplacerade eller utelämnade diakritiska tecken – de polska växtnamnen till exempel har råkat illa ut i ett antal fall – förtar inte intrycket av att Wandrille Micaux ordlista kan vara till nytta för översättare och andra språkintresserade. Den vackert formgivna boken innehåller också ett litet antal underbara illustrationer av Eliann Oddbratt. De kunde gott ha varit fler.

Bo Bergman