Waitergate: Falenta ville störta regeringen Tusk

Regeringen Tusks fall och en belöning från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). Det blev affärsmannen Marek Falentas plan när åklagarmyndigheten började intressera sig för hans företag, som importerade billigt kol från Ryssland.

Det hävdar de två kypare som av Falenta för snart två år sedan fick uppgiften att avlyssna politiker och tjänstemän på två innerestauranger i Warszawa, avslöjar Gazeta Wyborcza.

Avlyssningen pågick som bäst under våren 2014. Falenta och hans svåger Krzysztof Rybka hade utarbetat ett system för hur man skulle avlyssna möten mellan politiker, höga tjänstemän och viktiga affärsmän. Kyparna höll koll på när bord och rum på restaurangerna reserverats.

Inspelningarna fördes via kodade usb-minnen över till en laptop som lämnades till Falenta. Idén med de kodade usb-minnena var Falentas, säger en av kyparna. Men det var Rybka försåg dem med den mycket avancerade avlyssningsapparaturen. Fem dagar innan tidskriften Wprost publicerade de första avlyssnade samtalen fick kyparen två nya kodade usb-minnen med samtliga dittills inspelade samtal – det var säkerhetskopior.

Falenta fick hela tiden nya idéer om hur man skulle kunna utnyttja inspelningarna. Han sa att han skulle kunna göra en deal med säkerhetstjänsten.

De två kyparna väntade hela tiden på det stora klippet som skulle göra dem rika. Falenta lovade att så fort han gjorde användning av inspelningarna skulle de allihopa ”tjäna storkovan”. Några gånger talades det om att bedriva utpressning.

Vid flera tillfällen frågade Falenta om någon politiker träffade prostituerade i VIP-rummet på restaurangen. Eftersom det fanns sådana inspelningar ville Falenta att man skulle samla ”sådana saker för de kan vara användbara”.

I maj 2014 får Marek Falenta problem. Han har just köpt 40 % av företaget SkladyWęgla.pl, som i åratal importerat billigt kol från Ryssland.

Företaget får regeringens ögon på sig – på ett möte om krisen i kolgruvebranschen i Katowice lovar dåvarande premiärministern Donald Tusk att ingen gruva ska stängas och att han kommer att göra allt för att begränsa olaglig import av kol. Inrikesministern Bartlomiej Sienkiewicz får i uppdrag att kontrollera om det förekommer oegentligheter i samband med kolimporten från Ryssland. I början av juni 2014 häktas tio chefer för SkladyWęgla.pl för penningtvätt, förskingring m m.

Falenta blir förbannad på åklagarmyndigheten och Sienkiewicz: inte nog med att han investerat i företaget, han har också tagit ett enormt banklån för att köpa det billiga ryska kolet. Det är då Falenta, enligt kyparen, får idén att använda inspelningarna mot regeringen. Han vill bli av med Sienkiewicz och lämnar därför över en inspelning till Wprost.

Falenta nämner också att det skulle vara bra med regeringsbyte, men vill samtidigt ha kontakt direkt med premiärministern för att ”komma överens med den nuvarande regeringen”. Han ska också locka Tusk med en internetfirma som skulle kunna vara användbar i samband med valet.

Till en början ville de inblandade kyparna vänta ut stormen.

Jag trodde att om regeringen föll och vi inte avslöjade Falenta skulle han gottgöra oss för detta. Han har hela tiden lovat en ”belöning från PiS” som han hade ”goda kontakter med” och som skulle ta över makten ”efter kuppen”, säger kyparen.

Den andre inblandade kyparen bekräftar sin kollegas utsaga: målet med avlyssningarna var att störta regeringen.

Då kyparna insåg att de blev huvudmisstänkta förstörde de bevisen: allt hamnade på Wislas botten.

Det är inte säkert, skriver Gazeta Wyborcza, att allt i kyparnas version är sant. Men de har lämnat flera detaljer som gör deras version trovärdig. Det gäller framför allt Falentas samröre med säkerhetstjänsten, kyparnas kännedom om Falentas hus och vilken bil han körde etc.

Dorota Tubielewicz Mattsson