Waitergate rullar vidare i Polen

Under tisdagen häktades ytterligare två personer i avlyssningshärvan. En av dem är Marek Falenta, en av Polens rikaste affärsmän, verksam i kolbranschen, den andre hans svåger. Enligt den restaurangdirektör som greps för några dagar sedan, installerades utrustningen i en apparat på restaurangens bord, som ska tillkalla servicen.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Medierna sjuder av teorier om vem som ligger bakom de illegala avlyssningarna. Tisdagens häktningar har ytterligare ökat spekulationslustan i synnerhet som åklagarmyndigheten tiger.

Teorierna cirklar runt huvudsakligen tre spår: utländska underrättelsetjänster (underförstått ryska), organiserad brottslighet som pågår i affärsvärlden i allmänhet och restaurangbranschen i synnerhet och slutligen ABW, den polska säkerhetstjänsten, vars högste chef alltså är den avlyssnade inrikesministern Bartlomiej Sienkiewicz. GazetaWyborcza antyder att en parlamentariker från det ledande oppositionspartiet PiS också förekommer i sammanhanget.

Den häktade Falenta har enligt TVN24 haft anledning att vilja hämnas på de styrande. Han påstås ha köpt kol av den ryska kolmaffian och sålt på den polska marknaden. Det sägs också han har skulder till maffian. I början av juni stängdes hans kollager av Antikorruptionsbyrån (CBA), som konstaterade att verksamheten tvättat miljoner zloty. Falenta kan vara en av de ”feta nallar” som Sienkiewicz talade om i sitt inspelade samtal med centralbankschefen Marek Belka.

Man talar även om det så kallade östliga spåret – restaurangen Lemongrass, där restaurangdirektören tidigare arbetat och kommit i kontakt med både Falenta och den ryska underrättelsetjänsten. Var det restaurangägarna som tog initiativ till avlyssningen eller var de bara redskap i andras händer? Det är fortfarande oklart.

Efter de samfällda reaktionerna mot ABW:s spektakulära intrång på tidskriften Wprosts redaktion kan man nu återigen se en polarisering av åsikter och ställningstaganden. Högerpressen lyfter fram det komprometterande innehållet i de inspelade samtalen. Man framhåller svagheten hos och sönderfallet av den polska staten under premiärminister Donald Tusks ledning. Detta går hand i hand med PiS uttalade strategi: att avvakta och framstå som det enda seriösa alternativet till den nuvarande regeringen. Förebilden är den så kallade ungerska varianten, dvs. Viktor Orbans maktövertagande efter den ungerska avlyssningshärvan.

De mera vänsterorienterade medierna är mer intresserad av att fastslå vem som ligger bakom avlyssningen och hur man överhuvudtaget kunde tillåta en sådan destabilisering av staten. Man understryker det brottsliga i hela förfarandet och framhåller Wprosts tvivelaktiga agerande.

Journalisten Seweryn Blumsztajn hävdar i GazetaWyborcza att det handlar om häleri: Wprost publicerade texter som kommer av illegal avlyssning och höjer därmed sina läsarsiffror avsevärt.

De liberala medierna avfärdar inte några teorier men försöker dämpa de hysteriska reaktionerna och manar till besinning. De konservativa använder starka ord som lögn, statens sönderfall och politiska lik. Skiljelinjen i massmedierna går därmed hand i hand med de politiska åsikterna.

Faktum kvarstår att den politiska turbulensen i Polen är stor. Från officiellt håll vägrar man – och med all rätt – att dansa efter hittills oidentifierade brottslingars pipa och väntar med att vidta lämpliga åtgärder tills man får klarhet i vad som ligger bakom skandalen. Men vad händer om det visar sig att ett gäng kypare har fått den polska staten på fall? Kommer Tuskregeringen att klara ett polskt Waitergate? Ett sådant scenario skulle nog få värre politiska konsekvenser än eventuell inblandning av utländska underrättelsetjänster.

Dorota Tubielewicz Mattsson