Wałęsa – det mänskliga psykets gåta

Lech Wałęsa. Foto: wikipedia.

De dokument som påstås styrka att den legendariske Solidaritetsledaren Lech Wałęsa under pseudonymen ”Bolek” samarbetat med den kommunistiska säkerhetstjänsten kan mycket väl vara förfalskade. Det fastslår nu oberoende experter, som anser att förfalskningen har gjorts med Wałęsas signatur från 1980-talet som underlag.

I januari 2017 hävdade Nationella minnesinstitutet (IPN) att Wałęsas handstil är identisk med den som finns i de analyserade rapporterna och underskrifterna. Därmed anser IPN det bekräftat att Wałęsa var hemlig medarbetare på säkerhetstjänsten.

Wałęsas juridiska ombud, professor Jan Widacki, leder en expertgrupp som nu ska sammanställa ett svar på IPNs anklagelser. De oberoende experterna anser att det mycket sannolikt att de dokument som skulle styrka Wałęsas samarbete med säkerhetspolisen är förfalskade, säger en källa till gazeta.pl.

Wałęsas grafologer menar att de dokument som finns i ”Boleks” bevarade pärm kan ha förfalskats under 1980-talet, och att hans namnteckning från samma decennium ligga till grund för förfalskningen. Experterna uppges ifrågasätta även andra namnunderskrifter som IPNs sakkunniga tillskrev Wałęsa.

IPN-historikern Sławomir Cenckiewicz, som var först med påståendet om Wałęsas samröre med den kommunistiska säkerhetstjänsten, menar att varken Wałęsa eller hans juridiska ombud haft tillgång till originaldokumenten, och att Wałęsa och hans juridiska ombud inte ens försökt låna ut originalen för en grafologisk undersökning.

Därmed kan det nya utlåtandet inte vara giltigt och är bara en del av det ”psykologiska krig som Wałęsa och hans försvarare för mot den historiska sanningen”, skriver Cenckiewicz på sin FB-sida.

Inom kort kommer Lech Wałęsa med sitt officiella svar på IPNs och Cenckiewicz anklagelser och vi kan räkna med fortsatta mer eller mindre diskussioner.

Men oklarheterna kring Wałęsas förflutna tar därmed inte slut. De kommunistiska myndigheterna skydde inga medel för att misskreditera människor för att få bort de mest obekväma. Det är allmänt känt att man förfalskade dokument för att Wałęsa inte skulle få Nobels fredspris. Men varför skulle man göra det om säkerhetspolisen nu hade alla dessa dokument undertecknade av Wałęsa? Varför skulle man, som många historiska källor förtäljer, försöka få in någon annan och mer samarbetsvillig som Solidaritetsrörelsens ledare?

Även om Wałęsa i sin iver och med sitt stora ego begått misstag så var han onekligen en nagel i ögat på de kommunistiska makthavarna, han ledde Solidaritetsrörelsen till seger och lät sig inte brytas ner under krigstillståndet. Resten är det mänskliga psykets gåta.

Dorota Tubielewicz Mattsson