Waszczykowski: Helikopteraffären får inte förstöra våra relationer

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski.
Foto: D Piasecki, flickr

En misslyckad försäljning av franska militärhelikoptrar är inte skäl nog att undergräva de bilaterala förbindelserna mellan Warszawa och Paris. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski i en stor intervju i den franska tidningen Le Figaro.

Den annullerade helikopteraffären med franska Airbus om köp av militärhelikoptrar för 33 miljarder svenska kronor för ett år sedan åstadkom en påtaglig nedkylning av relationerna mellan de två länderna. Det blev inte bättre när Waszczykowski under presidentvalskampanjen i Frankrike lät fotografera sig tillsammans med nationalistledaren Marine Le Pen, vilket tolkades som att hon var hans favorit på presidentposten.

Relationerna mellan våra länder har historiskt alltid varit mycket goda, säger Waszczykowski. Ska vi fortsätta att prata om de 50 helikoptrarna eller ska vi tillsammans arbeta för att lösa reella problem som Brexit, eurozonens framtid och medborgarnas växande missnöje med EU i dess nuvarande form, undrar utrikesministern. Missnöjet är stort även i Frankrike, där Le Pen var nära att vinna presidentvalet.

Han viftar också bort den nyvalde franska presidenten Emmanuel Macrons kritik mot Polen under valkampanjen.

Valretorik omsätts oftast inte i handling, säger Waszczykowski till Le Figaro. Vi vill få till stånd officiella besök mellan de styrande i våra länder, så att vi bättre kan förstå Macrons europeiska vision.

Polen och Frankrike är i det här hänseendet på direkt kollisionskurs – Warszawa vill inte ha mer integration i EU, tvärtom. Inte heller är regeringen positiv till att några länder ska utöka samarbetet och låta de andra – som Polen – följa efter senare, eftersom olika integrationshastigheter skulle kunna vara ogynnsamt för det egna landet.

Vad gäller flyktingfrågan vidhåller Waszczykowski sin regerings inställning. Dels måste man skilja mellan invandrare och asylsökande, dels måste varje land själv få bestämma vem som ska komma. Ett progressivt EU kan inte tillgripa tvångsförflyttningar, säger han. Tyskland och Frankrike beslutar själva om hur många flyktingar de vill ta emot, men har Berlin rätt att säga att illegala invandrare får resa genom andra länder på väg till Tyskland? Och varför räknas era flyktingar från söder mer än de flyktingar som Polen tagit emot från Ukraina?

Om vi ska kunna lösa migrationskrisen måste EU inrätta ett gemensamt gränsförsvar, säger utrikesministern. Låt mig citera framlidne presidenten Lech Kaczyński: Vi polacker är intresserade av att vara med i EU så länge det inte blir en adelsrepublik under ledning av ett fåtal länder.

Man vill tvinga på oss europeisk solidaritet i migrationskrisen – men hur går det med solidariteten när det gäller energisäkerheten, undrar han. Och varför försöka begränsa polska arbetares tillgång till den gemensamma marknaden? Varför anklagas Polen för social dumping när vår arbetskraft helt enkelt är mer konkurrenskraftig och produktiv än andra? (Le Figaro och wB 10 juni 17)