Waszczykowski: Vi bestämmer själva om flyktingarna

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: Utrikesdepartementet.

Utirkesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Utrikesdepartementet.

Vi kommer att ta emot 7 000 flyktingar som det beslutats om enligt EUs kvotsystem, men på våra egna villkor. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski i en stor intervju i den italienska tidningen Corriere Della Sera.

För det första ska flyktingar inte tvingas till Polen om de vill någon annanstans, för det andra måste asylsökande kunna visa vilka de är så att vi vet vilka som kommer, och för det tredje får de inte utgöra något hot mot vår säkerhet. Vi vill komma till EUs hotspots i Lampedusa och Grekland och själva välja ut vilka flyktingar som får komma till Polen, säger Waszczykowski.

Den italienske regeringschefen Matteo Renzis hot att EU bör stänga strukturfonderna för medlemsländer som inte är solidariska i flyktingfrågan viftar utrikesministern bort – det är frågor som inte hör ihop.

Han konstaterar att grundproblemet är kriget i Syrien, Irak och Libyen och att Europa inte försökt lösa det problemet tidigare. Dessutom måste man skilja på ekonomiska flyktingar och krigsflyktingar, understryker han.

Men faktum är att Polen redan tar hand om en miljon flyktingar från Ukraina, säger Waszczykowski. Ni andra ser bara de flyktingar som kommer från söder, men de som kommer från öst tar vi hand om. Och vi väntar oss hjälp här från Nato. Vi har ett krig vid Polens östgräns, Ryssland har annekterat en del av Ukraina och placerat trupp i landets östra delar. Nato vet att Ryssland inte kommer att dra tillbaka vare sig trupper eller vapen. Moskva är ett hot i vår del av Europa med sina truppförflyttningar och fientliga övningar. Även om vi ser faran i söder kan vi inte blunda för Rysslands imperialistiska ambitioner.

Vad gäller flyktingarna från söder är det bara slöseri med tid att tvinga dem till Polen när de ändå vill till Tyskland, Sverige, Österrike och Belgien, där de får bättre förmåner.

Utrikesministern menar att bristen på samråd och samarbete överraskade i somras, likaså den optimistiska inställningen att flyktingarna är ett gemensamt problem för EU.

Dublinförordningen bör följas, anser Waszczykowski, och länder som Grekland och Italien, som utgör Schengens yttre gräns i söder och sydöst, bör få hjälp av en europeisk gränsvakt som kan stoppa flödet av flyktingar från Libyen och Afrika.

I slutet av intervjun frågar Corriere Della Sera om det är sant att Solidaritetshjälten Lech Wałęsa samarbetat med kommunistregimen.

Jag vet inte, svarar Waszczykowski. Uppgifterna verkar komma från originaldokument från 1970-talet. Och handlar det bara om den tiden är det visserligen olämpligt – men ändå förståeligt. Det var en svår tid. Frågan är nu om samarbetet fortsatte när Wałęsa blev president. (Corriere della sera 8 mars 16)