Waszczykowski: Vi vill spela en ledande roll i bygget av ett starkare EU

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström uttryckte för tio dagar sedan oro för de nya polska medielagarna, och även svenska medier har på opinionssidorna varit kritiska.

På söndagen försvarar den polska utrikesministern Witold Waszczykowski regeringen Szydłos åtgärder i en artikel i ett antal ledande tidningar i Europa, och hävdar att det inte är fara å färde.

EU har gett sig in i en totalt meningslös konflikt med Warszawa, skriver utrikesminister Witold Waszczykowski. Polen är ingen olydig skolpojke som behöver en reprimand av sin magister; Polen är alltigenom europeiskt.

Förändringarna i Konstitutionsdomstolen (KD) ska ses som ett försök att rätta till felaktigheter, begångna av den tidigare regeringen.

Sammansättningen av domstolens ledamöter bröt vid maktskiftet mot de grundläggande principerna i ett pluralistiskt samhälle – 14 av 15 domare var tillsatta av den nuvarande oppositionen. Påtryckningar från Bryssel gör det svårare att hitta en lösning på denna komplicerade fråga, skriver Waszczykowski.

Förändringen av medielagen – som placerar public service-medierna under finansdepartementet – avser att återställa en känsla för public service-uppdraget och garantera pluralism, oberoende och objektivitet. KKRiT (Nationella Radio- och TV-rådet) ska ha kvar sina befogenheter och de nya bestämmelserna kommer att överensstämma med EUs regler. De ska återställa en rimlig balans mellan KKRiT och public service-medierna och följa Venedigkommissionens standard.

Han påminner om subsidiaritetsprincipen – att EU inte ska utföra uppgifter som kan skötas på lokal nivå. Därför bör EU-kommissionen och EU-parlamentet inte blanda sig i den polska inrikespolitiken.

Men trots EU-kommissionens attityd mot Polen är vi inställda på att fortsätta ha en dialog med Bryssel. Det viktiga nu är hur EU ska kunna lösa de nuvarande utmaningarna – eurokrisen, migrationsvågen, Storbritanniens eventuella utträde och de geopolitiska hoten – och vilken plats Polen kan ha där, skriver ministern. Medlemsländerna bör därför prioritera unionens inre enighet och stärka utrikes-och säkerhetspolitiken. Att trappa upp dispyten med Polen försvagar EU än mer och minskar unionens förmåga att möta de allvarliga utmaningarna.

Det ligger i Polens intresse att EU är en säker plats där vårt land kan förankra sina nationella intressen, EU måste vara en del av lösningen och inte roten till problemet. Vi kommer att tala för enskilda länders rätt att fatta beslut som direkt rör deras egna medborgare. Den polska demokratin är inte hotad och vi vänder inte ryggen mot Europa. Tvärtom vill vi spela en ledande roll i bygget av ett starkare Europa, flexibelt och grundat på solidaritet, skriver Waszczykowski i sin debattartikel. (DN 22 jan 16)