Wiesław Tarka – ny ambassadör i Sverige

Peter Eklund träffade Polens nya ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka. Foto: Klementyna Mateja.

Peter Eklund träffade Polens nya ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka.
Foto: Klementyna Mateja.

Wiesław Tarka är Polens nya ambassadör i Sverige men han har tjänstgjort här i två perioder tidigare. Bland de tio språk han talar ingår svenska.

Han har gått på folkhögskola i Mora och varit lektor i svenska vid universitetet i Warszawa. Och han talar gärna om sina favoritförfattare.
Samfundets ordförande Peter Eklund har intervjuat Wiesław Tarka.

Wiesław Tarka är tillbaka i Stockholm, denna gång som ambassadör, för att arbeta med strategiskt partnerskap, generellt samarbete mellan länderna, fortsatt stabilisering av Östersjöområdet, synen på östra Europa, handelsförbindelser med mera.

Första gången Wiesław Tarka tjänstgjorde i Sverige var 1991–1996. Han tillhörde den första kullen som utbildades för att tjänstgöra i statsförvaltningen efter de fria valen 1989.

Talar tio språk

Den nya ambassadören har studerat tyska vid universitetet i Warszawa med svenska som andra språk, och var en tid lektor i svenska. Första besöket i Sverige var 1986, då det ingick en vistelse på en folkhögskola i Mora. Med sina språkkunskaper, som idag omfattar ett tiotal språk, anmälde han sitt intresse för statsförvaltning med betoning på utrikes. Efter sin utbildning hamnade han så i Sverige.

Men kultur är viktig och har stor betydelse för integration och förståelse, säger Wiesław Tarka.

Vi pratar om svenska författare –  Strindberg och Lagerlöf – men allra mest känd i Polen är Astrid Lindgren, som Wiesław Tarka också träffat personligen. En av vännerna i Stockholm fyllde trettio, och detta firades på ett något högljutt sätt. Dörren med skylten A. Lindgren öppnades och ut kom Astrid. I trappan utspann sig sedan ett spännande samtal om bl a Sveriges förestående inträde i EU. Astrid trodde inte det skulle vara bra för djuren.

Andra gången i Sverige var 1998–2002 och tiden där emellan ägnades åt regionen Mazowsze. Det var utrikesfrågor, viktiga för regionen, och kulturfrågor som kostar mycket pengar.

Fyra år som ambassadör i Kroatien gav insikt om hur viktigt detta land är för turistande polacker, som blir allt fler för varje år. Det var en spännande tid – Kroatien anslöt sig till Nato år 2009 och blev medlem av EU år 2013. Wiesław Tarka passade på att lära sig kroatiska.

Den nye ambassadören berättar om en resa i västra Ukraina, de delar som fram till 1793 ingick i Polen. Därifrån kommer många kända polacker som Joseph Conrad (Józef Korzeniowski), Jarosław Iwaszkewicz, Ignacy Jan Paderewski, Karol Szymanowski. Samtalet glider in på författare – den absoluta favoriten är Graham Greene, Joseph Conrad har han börjat läsa i vuxen ålder.

Under tjänsteresor till många av jordens länder har Wiesław Tarka alltid försökt att hinna med kulturen på plats. Den är ett viktigt inslag i hans liv och fritiden ägnas en hel del åt läsning.

Ställer upp till jubileet

Samtalet kommer också in på de Svensk–Polska lokalföreningarnas olika aktiviteter. Wiesław Tarka ställer sig positiv till att medverka vid samfundets 90-årsjubileum nästa år. När han hör att Stockholms stadshus använts vid tidigare jubileer, lovar han skämtsamt att fylla Globen vid 100-årsjubileet. Han lovar också att stödja samfundet och om tiden medger besöka lokalföreningarna i landet.

Vi ser fram emot fyra spännande år med mycket samverkan och engagemang och önskar den nye ambassadören välkommen åter till Stockholm.

Peter Eklund