Wroclaws universitet – en magisk pärla från barockens tidevarv

Sigge Fedyk är guide och tolk. Han bor i Wroclaw.

Sigge Fedyk är guide och tolk. Han bor i Wroclaw.

TuristtipsetFrån och med nu kommer jag att presentera godbitar från Wroclaw – staden som har Polens sämsta vägbeläggning.

Det kommer snart att förändras, liksom allt annat. Tack vare bidrag från EU renoveras de flesta gatorna och tack vare alla vägbyggen har vi ett stort kommunikationskaos. Men snart blir även vägarna landets vackraste.

Av Sigge Fedyk

0554UnivWroc450

Universitetet – hela den 171 m långa barockbyggnaden, belägen på sjuttonde meridianen.

Wroclaws centrum är Rynek, det gamla torget. Ett par stenkast därifrån ligger en magisk pärla från barockens tid: Universitetet. Det invigdes 1703 och är alltså över 300 år gammalt.

Matematiktornet med turist-terrassen och de fyra fakulteterna.

Matematiktornet med turist-terrassen och de fyra fakulteterna.

Efter reformationen ville katolska kyrkan med Jesuitordens hjälp återställa sin makt och position. Wroclaw och Slask tillhörde på den tiden Österrike, och jesuiterna fick en tomt från kejsar Leopold I. Med hjälp av duktiga arkitekter och konstnärer uppfördes byggnaderna: skolan som sedan blev universitetet, kyrkan och ett internat för eleverna.

Byggnaden är ett fantastiskt exempel på barockens arkitektur, och dessutom den längsta barockbyggnaden i stan: 171 m lång.

Det man först och redan på avstånd ser, är Matematiktornet med sin turist-terass och fyra skulpturer som representerar de fyra fakulteterna juridik (vågen), filosofi (jordglob och passare), teologi (kors och krucifix) och medicin (staven med den ringlande ormen). Byggnaden ligger precis på den 17:de meridianen.

Kardinaldygderna är kvinnor.

Kardinaldygderna är kvinnor.

Barocken älskade symboler och koder. De flesta är obegripliga för en modern betraktare, men det handlade om balansen mellan dygden och lasten. Bilderna skulle visa människorna hur man skulle leva – liksom i kyrkan skulle det vara en bibel för alla dem som inte kunde läsa. Vid huvudingången finns Siegwitz fyra statyer som representerar de fyra kardinaldygderna: rättvisa, tapperhet, visdom och måtta. Dygden representeras alltid av en kvinna, medan männen bara kan förknippas med laster. Därför är alla dessa fyra skulpturer kvinnogestalter.

Fantastiska Aula Leopoldina. Väggar och valv pryds av helgon och vetenskapsmän. I högsätet (t.h) kejsar Leopold flankerad av dyggderna: Eftertanke och Arbetsamhet. Lagerkransen på hans huvud är en symbol för ära.

Fantastiska Aula Leopoldina. Väggar och valv pryds av helgon och vetenskapsmän. I högsätet (t.h) kejsar Leopold flankerad av dyggderna: Eftertanke och Arbetsamhet. Lagerkransen på hans huvud är en symbol för ära.

Två salar måste man se inne i universitetsbyggnaden: Aula Leopoldina en trappa upp, och musiksalen Oratorium Marianum på bottenvåningen. I Leopoldina är väggar och valv prydda med målningar av förtjänstfulla personer, helgon och vetenskapsmän och inte minst kejsar Leopold och hans två söner.

Marianum har en fantastisk akustik. Förutom de magnifika målningarna finns en väggtavla som informerar om berömda musiker som framträtt här: Franz Liszt, Johannes Brahms och Edward Grieg bland andra. Det var här Brahms komponerade sin Akademische Ouvertür med den berömda studentvisan Gaudeamus Igitur år 1880 och här blev han hedersdoktor.

Musiksalen förstördes vid andra världskrigets slut och har återuppförts, men aulan klarade sig.

På den lilla platsen utanför universitetet står statyn Fäktaren – spritt språngande naken, trots att han har hundra år på nacken och har stått ute hela tiden. Enligt malisen var han en student som förlorade alla sina pengar och t.o.m sina kläder på kortspel.
Mitt emot står Juridicum, den moderna byggnad där man på löpande band tillverkar jurister som drömmer om att bli Ally MacBeal.

Sigge Fedyk
Fler bilder >>
Fler artiklar av Sigge Fedyk >>