Zbigniew Brzeziński – patriot och realist

Rosalynn Carter och Zbigniew Brzeziński besökte Polens kardinal Stefan Wyszyński. Foto: NARA, wikipedia.

Arkitekten bakom den amerikanska utrikespolitiken i slutet av 1970-talet och en av de mest inflytelserika polackerna i världen, professor Zbigniew Brzeziński har gått bort 89 år gammal.

Brzeziński föddes i Warszawa 1928. Hans far var diplomat i Berlin och Moskva. Den unge Zbigniew blev därmed vittne till nazismens födelse och de stora utrensningarna i Sovjet på 1930-talet. Andra världskrigets utbrott ledde till att ”Zbig” och hans familj stannade i Montreal i Kanada där pappan var generalkonsul. Familjen återvände aldrig till Europa.

Brzeziński studerade statsvetenskap vid McGill University i Montreal. Han disputerade vid Harvard University på en avhandling om ryska revolutionen och relationerna mellan Stalin och Lenin.

Som ung var han kritisk till president Eisenhowers östpolitik och menade att en eskalering av konflikten med Sovjet bara skulle försämra förutsättningarna för Sovjets satellitstater. Brzezińskis Harvard–karriär blev början till en lång politisk och vetenskaplig tävlan med Henry Kissinger – amerikansk utrikesminister under president Nixons tid – först om professuren vid Harvard och sedan om utformningen av den amerikanska utrikespolitiken.

Hans politiska gärning började i Kennedy-administrationen. Sedan dess var han rådgivare åt Demokraterna i utrikespolitiska frågor. År 1975 utnämndes han till utrikespolitisk rådgivare av president Jimmy Carter och blev arkitekten bakom Carters utrikespolitik. Han menade att man skulle vända ryggen åt den avspänningspolitik som Kissinger bedrivit under Nixons tid. Brzeziński valde att lägga tonvikten på frågor om mänskliga rättigheter i Östblocket samtidigt med en systematisk upprustning. Han politik övertogs av nästa president, Ronald Reagan. Man menar att det var tack vare Brzezińskis insatser som man lyckades nedmontera det kommunistiska systemet i Östeuropa.

Samtidigt var Brzeziński en varm anhängare av den demokratiska oppositionen i Polen. Han kämpade för att få Västs stöd för Solidaritetsrörelsen i början av 1980-talet och Kommittén för arbetarnas försvar (KOR). Slutligen var det också Brzeziński som år 1978 och mot den dåvarande amerikanska utrikesministern Vances vilja träffade Polens kardinal Stefan Wyszyński, känd för sin kritik mot kommunismen.

Men Brzezińskis politiska väg var inte bara framgångens väg. Efter den sovjetiska invasionen i Afghanistan bildade han en strategisk allians med Saudiarabien, Pakistan och Kina i syfte att försvaga Sovjet. Nu efter 40 år menar man att detta var startpunkten för det som idag pågår i Mellanöstern. Amerikanarna började rusta och träna mujahedin-krigare som för att kämpa mot ryssarna. Kritikerna hävdar att den moderna terrorismen, Al-Qaida och den så kallade islamiska staten har sitt ursprung i denna politik.

Under 1990-talet var Brzeziński starkt engagerad i frågorna kring det forna Östeuropa. Han kämpade för Ukrainas sak och dess plats i Europa. Han skrev en profetisk essä där han lade fram tesen att Ryssland utan Ukraina är en perifer asiatisk stormakt som förr eller senare kommer att angripa sin västra granne. Tyvärr hade han rätt.

Menachem Begin och Zbigniew Brzeziński kopplade av med ett parti schack under Camp David-förhandlingarna. Foto: CIA.

Brzeziński bidrog till att USA tonade ner sitt stöd för de brutala högerregimerna i Sydamerika. Det var också han som fick till stånd mötet i Camp David där en representant för arabvärlden, president Sadat för första gången skakade hand med Israels premiärminister Begin.

Brzeziński var en ”polsk lobbyist” inom det amerikanska politiska etablissemanget. Han uppfattade sig själv som amerikan men var intresserad av och engagerad i Centraleuropas och Polens intressen. Utan att lägga sig i den polska politiska ankdammen hävdade han alltid att Polens plats är i det enade Europa. Det är det enda som kan få det expansiva Ryssland att hålla sig borta från Polen.

Brzeziński var en patriot i ordets mest renodlade betydelse och hans intelligenta politiska realism bidrog i stor utsträckning till att Polen idag tillhör den fria världen. Låt det förbli så.

Dorota Tubielewicz Mattsson