Zbiór Falka återlämnades till Polen

Suwalkis borgmästare Józef Gajewski och kommunfullmäktiges ordförande, Wlodzimierz Marczewski, som överlämnade gåvor från staden för att hylla dess nya hedersmedborgare Dagmar Falk. <br /> foto: Janka Ahlgren.

Suwalkis borgmästare Józef Gajewski och kommunfullmäktiges ordförande, Wlodzimierz Marczewski, som överlämnade gåvor från staden för att hylla dess nya hedersmedborgare Dagmar Falk. foto: Janka Ahlgren

På måndagen överlämnade lundabon Dagmar Falk framlidne professorn Knut Olof Falks vetenskapliga arv till staden Suwalki i nordöstra Polen.

Materialet består dels av fotografier av gamla polska dokument, där originalen förstördes under andra världskriget; dels av det samlade forskningsmaterialet efter hans lingvistiska studier i Suwalkiområdet, som inleddes redan på 1930-talet.

Professor Falk tog under många år med sig en grupp studenter till nordöstra Polen för att försöka hitta rester av det utdöda jatvingisKartaka språket. Under alla åren togs mängder av fotografier av landsbygdsbefolkningen i helg och vardag, av byggnadsstilar, heminredningsdetaljer, jordbruksredskap osv. Även detta stora bildmaterial överlämnades på måndagen till museidirektör Jerzy Brzozowski och senior curator Jerzy Siemaszko från regionmuseet i Suwalki.

Närvarande vid ceremonin var också Suwalkis borgmästare Józef Gajewski och kommunfullmäktiges ordförande, Wlodzimierz Marczewski, som överlämnade gåvor från staden för att hylla dess nya hedersmedborgare Dagmar Falk – en ära som tidigare bara tillkommit regissören Andrzej Wajda, ekonomen Edward Szczepanik och konstnären Andrzej Strumillo. Dagmar Falk den första i sällskapet som inte är polsk medborgare, och dessutom den första kvinnan.

Suwalkis regionmuseum tillkännagav därefter att Dagmar Falk nu dessutom tillhör den illustra skaran Suwalkimuseets Vänner, liksom alla deltagarna i den Svenska Jatvingiska Expeditionen.

Generalkonsul Jaroslaw Lasinski stod värd för tillställningen som ägde rum på Polska generalkonsulatet i Malmö.

Dagmar Falk får utmärkelsen för sina stora insatser i Svenska Jatvingiska Expeditionen 1959–1980; sitt uppriktiga intresse för Suwalkiområdet och människorna där; och sitt beslut att överlämna framlidne professor Knut Olof Falks språkvetenskapliga samlingar, inklusive Zbiór Falka, till regionmuseet i Suwalki.

Gunilla Lindberg

En svensk gåva
Kopior av 1600-tals handskrifter av handlingar från kamedulklostret i Wigry liksom forskningsmaterial rörande den jatvingiska kulturen har donerats till regionmuseet i Suwalki. Materialet överlämnades av hustrun till den framstående svenske språkforskaren Knut-Olof Falk. Originalhandlingarna fanns i Krasinskisamlingen som brann upp under Warszawaupproret. Knut-Olof Falk – föreståndare för slaviska institutionen i Lund – ledde på 30-talet och sedan på nytt från mitten av 50-talet den svenska jatvingexpeditionen i Suwalkiområdet.” (18 dec 07)