Ziobro: Politik bakom Venedigkommissionens kritik

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Många europeiska institutioner är oroade över att den starka polska regeringen trots kraftiga informella påtryckningar inte vill ta emot flyktingar.

Det är justitieminister Zbigniew Ziobros förklaring till varför Venedigkommissionens utkast till utlåtande om rättsläget i Polen är så kritiskt. En annan orsak är de skatter som drabbar stora koncerner och utländska banker.

I utlåtandet finns många oprecisa formuleringar som dessutom strider mot gällande lag i Polen, understryker justitieministern, som dessutom är orolig över att den preliminära rapporten läckte ut till pressen (Gazeta Wyborcza publicerade det i lördags).

Det visar att Venedigkommissionen inte vill spela enligt de tydliga regler som säger att regeringen först får ta del av utlåtandet och officiellt ta ställning till det, därefter pressen och allmänheten, säger Ziobro.

Premiärminister Beata Szydło har sagt att det preliminära utlåtandet bara är en åsikt, och att den inte är bindande. Ziobro går ännu längre.

Det faktum att Venedigkommissionens ”åsikt” har hamnat i landets mest regeringskritiska tidning, Gazeta Wyborcza, innan den ens hamnat på regeringschefens skrivbord tyder på att Venedigkommissionen bryter mot ”vissa regler” och dessutom är engagerad i eller utnyttjad i den politiska konflikten i Polen, anser ministern.

På det här viset slår Ziobro två flugor i en smäll. Han misstänkliggör Venedigkommissionen och därmed andra europeiska institutioner som han tycker lägger sig i interna polska angelägenheter och har egna ekonomiska och politiska intressen i Polen att bevaka. Det betyder att Polen inte är ett självständigt land. Och det kan bara PiS-regeringen råda bot på.

Samtidigt underblåser han de flyktingfientliga stämningarna och EU-skepticismen.

EU vill ju pådyvla oss sina egna regler och värderingar som är oss främmande, signalerar han, och ställer den okuvliga PiS-regeringen mot förra PO-regeringen:

Om Polen hade en timid, snäll regering som skulle gå med på att gigantiska oskattade pengar rinner ut ur Polen skulle vi inte drabbats av attacker som den här, menar han.

Detta och andra liknande utspel är tecken på att PiS-regeringen ingalunda tänker respektera Venedigkommissionens utlåtande, som i sin helhet kommer den 12 mars.

Låt oss komma ihåg att det var utrikesminister Witold Waszczykowski som bjöd in Venedigkommissionens representanter till Polen och bad om ett utlåtande (tydligen utan partiledaren Jarosław Kaczyńskis tillåtelse). Nu blev det inte riktigt som Waszczykowski tänkt sig. Frågan är om regeringen var så cynisk och övertygad om att det gick att dupera Venedigkommissionen eller om man verkligen tror på att ”reformerna” är lagenliga.

Ziobro och andra PiS-politiker spelar skickligt på polackernas rädslor, komplex och okunskap. Men inte så skickligt att man inte kan genomskåda detta låga, primitiva och i grunden antipolska rävspel.

Dorota Tubielewicz Mattsson