Svårast att få tag i preventivmedel i Polen

Dagen efter-piller är numera receptbelagt. Foto: ellaOne.

När det gäller tillgång till preventivmedel och andra åtgärder för familjeplanering kommer Polen med en tillgänglighet på 31,5 % längst ner på listan över länder i Europa. Det framgår av en ny rapport från EPF (EU-parlamentets Forum för befolkning och utveckling).

I Polen behöver man sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten ha recept från läkare för att få t.ex. p-piller eller dagen efter-piller. I stället förordas s.k. säkra perioder som också katolska kyrkan rekommenderar. Möjligheterna till abort har också stramats åt.

Närmast över Polen kommer Ryssland med 43 %, och en del av de forna öststaterna – som Vitryssland, Ungern och Georgien – är något bättre.

I andra mycket katolska länder i Europa är tillgängligheten större – i Malta 50 % och Irland 60 %. Störst är den i Frankrike (90 %), Storbritannien 87 %, Benelux-länderna och Tyskland.

Bland de nordiska länderna ligger Danmark och Finland sämst till med 59 % respektive 62 %. Sverige och Norge ligger på 72 %. (Contraceptioninfo.eu och wB feb 19)

Känd präst grundar politiskt parti

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Äkta Europarörelsen heter ett nytt politiskt parti i Polen. Grundare är den beryktade prästen Tadeusz Rydzyk i Toruń, som hittills varit en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) allra trognaste stöttepelare. Och flera av PiS kända företrädare i PiS följer nu med Rydzyk till det nya partiet – en av dem är förre miljöministern Jan Szyszko. Även andra petade regeringsledamöter som förre utrikesministern Witold Waszczykowski och förre jordbruksministern Krzysztof Jurgiel ska ansluta sig till Äkta Europarörelsen.

Det nya partiet är tänkt som en protest mot att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ännu inte skärpt den redan mycket stränga abortlagen i Polen, vilket var ett villkor för Rydzyks stora stöd för PiS i valkampanjen 2015. Frågan har varit uppe till diskussion i parlamentet men de våldsamma protesterna ute i landet fick PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att dra öronen åt sig.

Rydzyk planerar först och främst att ställa upp i valet till Europaparlamentet i maj 2019, och det hävdas att bildandet av det nya partiet egentligen är ett sätt att utöva påtryckning på PiS inför Europavalet. Prästen tycker inte att han har tillräckligt inflytande över vilka som ska toppa PiS lista över kandidater.

Det väckte uppseende i helgen att Kaczyński inte var med när hela regeringen hyllade Radio Maryja, Rydzyks egen ultrareligiösa kanal som fyllde 27 år. Idag tror man att PiS-ledaren fått kännedom om det nya partiet och i vredesmod sänt återbud till festen.

Rydzyk är en synnerligen kreativ man som under decennier fått stora ekonomiska bidrag till sin verksamhet och räknas in bland de hundra förmögnaste i Polen. Utöver Radio Maryja har han också en tv-station, en mediehögskola och ett geotermiskt spa i anslutning till den kyrka i Toruń där han är verksam. (Wirtualna Polska, onet.pl, natemat.pl och wB 4 dec 18)

Rädsla dämpar kvinnorörelsen

Trådgalgar fick symbolisera vad som väntar gravida kvinnor om möjligheten till abort tas bort helt och hållet.
Foto Partija Razem, Facebook.

När omfattande demonstrationer för två år sedan utmynnade i att förslaget om totalförbud för abort drogs tillbaka från parlamentet kändes det som en triumf för folkliga protester och kvinnors rättigheter.

Den känslan har gått över, idag upplever jämställdhetsrörelsen hur rädslan sprider sig och ligger som en skugga över deras arbete, säger en av volontärerna till organisationen Human Rights Watch (HRW).

Polisen gör oväntade tillslag hos organisationer som arbetar för kvinnors lika rättigheter och går igenom deras kontor. Motiveringen är att de fått statliga bidrag och därför måste ställa upp med den information som justitiedepartementet begär.

De slog till i flera städer samtidigt och det kom fyra poliser för att hämta några papper, säger hon. Räderna gör att folk blir misstänksamma och det skadar kvinnorörelsens rykte.

Staten har också dragit ner på de ekonomiska bidragen till kvinnor som överlevt misshandel – ett stöd som den offentliga förvaltningen bara tillgodoser i de största städerna. Regeringen anser att det inte behövs eftersom det inte förekommer våld inom äktenskapet i Polen.

När Europakonventionen mot våld i hemmet 2011 antogs i EU mötte den kraftigt motstånd i Polen, inte minst av kyrkan. Motståndet handlade mycket om att konventionen även handlade om homosexuellas rättigheter, vilket upplevdes som mycket kontroversiellt. Konventionen antogs i juli 2015 efter år av hetsiga debatter i parlamentet medan det liberala Medborgarplattformen (PO) fortfarande hade makten. Hösten samma år vann det konservativa Lag och Rättvisa (PiS) valet och med en så konservativ majoritet i kammaren är det tveksamt om Polen hade ratificerat Europakonventionen. I augusti förra året gjorde Warszawa också ett försök att lite diskret lämna Europadomstolen för mänskliga rättigheter, men efter stor internationell uppmärksamhet fastslog Konstitutionsdomstolen att Polen ska vara kvar – fast avtalet måste skrivas om. (HRW och wB 8 okt 18)

Kyrkan om ”de onda strukturerna”

Ärkebiskop Józef Michalik.
Foto: Media Wnet.

Feminister, frimurare och ateister ingår i de onda strukturer som splittrar Polen och världen. Det sade ärkebiskop Józef Michalik under en mässa på söndagen, då katolska kyrkan firade Jungfru Marias Himmelsfärd.

Vi ser hat i det sociala och det politiska livet, och för nationens bästa måste vi kräva samarbete av alla människor. Genom att bryta mot moralen och naturens lag övertygar man kvinnorna om att kyrkan och Kristus underskattar dem, sade ärkebiskopen.

Kvinnorna ska i stället ha Jungfru Maria som sin förebild, Gud har valt dem föda barnen, och den som är positiv till abort är ett monster och en dödens apostel, hävdade ärkebiskopen.

Michalik har tidigare gjort en del häpnadsväckande uttalanden: i våras talade han om abort som det sorgligaste arvet efter stalinismen, och för några år sedan hävdade han att det var barnen som lockade in prästerna i sexuell samvaro i stället för tvärtom.

Han menar att de unga dras till kyrkan, att över 80 % av ungdomar under 24 är troende katoliker.

Det är nog bra med internet och att kunna främmande språk, men måttlighet är en dygd, sade Michalik, och Polen är en nation som kommer att leva enligt evangeliet i tusen år.

Marie Himmelsfärd är en stor händelse i Polen, tiotusentals människor ger sig iväg på pilgrimsvandring till klostret Kalwaria Zebrzydowska i Kraków. Där möts de av orkestrar och försäljare som tillhandahåller souvenirer med religiös anknytning. Även glass, Lego, flaggor, pepparkakor, ballonger, handväskor och den lokala osten oscypek finns att köpa. (wyborcza.pl 19 aug 18)

Polackerna vill ha kvar abortlagen som den är

Bild från abortdemonstrationen 2016. Klädgalgar fick symbolisera vad som väntar kvinnor som vill avbryta en oönskad graviditet. Foto: Partiet Tillsammans Facebooksida.

Över hälften av polackerna, 56 %, vill inte att den nuvarande abortlagen ska förändras. Men 29 % tycker att det ska bli lättare att göra abort och bara 8,5 % anser att lagen ska skärpas.

Det visar en färsk opinionsundersökning från opinionsinstitutet Ibris, som redovisas i tidningen Rzeczpospolita.

I våras kom två olika medborgarförslag till parlamentet, det ena ville ha en lindrigare abortlag och den andra ville skärpa lagen, som redan idag är mycket hård: abort är bara tillåtet om moderns liv eller hälsa är i fara, om fostret är gravt och oåterkalleligt skadat eller om graviditeten är resultatet av ett brott – våldtäkt eller incest.

Det förslag som ville mildra lagen röstades snabbt bort – regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som har majoritet i parlamentet anser tvärtom att barn med mycket svåra fosterskador bör födas för att kunna döpas och begravas. Det fanns också ledamöter i andra partier som röstade nej till en mindre sträng abortlag.

Resultatet blev många och omfattande demonstrationer i hela landet och förslaget lades ner. Men regeringen tog snabbt fram ett förslag om ekonomiskt stöd till familjer som lät de gravt skadade fostren födas för att undanröja ett sådant argument. Samtidigt är det inte lätt att få abort med anledning av att fostret är svårt skadat – vårdpersonal har rätt att vägra dela ut abortpiller med hänvisning till sitt samvete.

Nyligen sittstrejkade föräldrar med svårt funktionshindrade barn och ungdomar i parlamentet i 40 dagar för att få igenom en förbättring av de ekonomiska villkoren. Lagen från november förra året som skulle underlätta för familjer med funktionsnedsatta har inte alls räckt till för att ge dem ett värdigt liv.

Efter abortdebatten i våras tappade PiS tillfälligt mycket stöd, liksom varje gång en lagskärpning är aktuell. Men i höst är det kommunalval och partiet vill inte riskera något bakslag – det är viktigt för PiS att få så stort inflytande som möjligt i kommuner och län för att kunna genomföra sin politik. (Rzeczpospolita, onet.pl och wB 1 juni 18)

PiS tappar stöd efter abortdebatt

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tappar nu stöd rejält – från 40 % i februari till 28 % i mars, visat en färsk opinionsundersökning. Nyligen visade en annan undersökning på ett stöd på 50 % för PiS, och en tredje undersökning kom fram till ett stöd från 46,5 % av väljarna. PiS sopade banan med det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) som i de andra mätningarna fick hälften mindre än hälften så mycket stöd.

Ett rejält tapp alltså.

Orsakerna är flera, menar opinionsinstitutet Kantar Millward Brown som genomfört undersökningen. Att förra premiärministern Beata Szydło delade ut till generösa bonusar till ministrar och deras medarbetare på departementen upplevde många som ohederligt. Och sedan togs förslaget om ytterligare skärpt abortlag upp i parlamentet – inte ens mycket gravt missbildade foster utan möjlighet att överleva förlossningen ska enligt förslaget få aborteras.

Den nuvarande lagen om abort i Polen är en kompromiss som under mycken vånda utarbetades i början av 1990-talet efter kommunismens fall. Abort är förbjudet utom i tre fall: om moderns liv och hälsa är i fara, om graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller incest samt slutligen om fostret är allvarligt och obotligt skadat. Den stora majoriteten av medborgarna anser att detta är en bra lag.

Men katolska kyrkan vill annorlunda, och inför valet hösten 2015 gjorde PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och kyrkan en överenskommelse: om kyrkan uppmuntrade församlingsborna att rösta på PiS skulle partiet de till att abort blir totalförbjudet. Och det är det löftet som regeringen nu i ett par år har velat uppfylla i flera år genom att ta bort aborträtten för oåterkalleligt skadade foster. För att underlätta att förslaget ska gå igenom har man infört ekonomiska bidrag till föräldrar som väljer att föda de gravt handikappade fostren.

Opinionsundersökningar visar att åtgärden inte fått polackerna att ändra sig – i alla fall inte så att de blivit mer negativa till aborter. Hösten 2016, då de riktigt stora aborträttsdemonstrationerna pågick, sade 58 % ifrån att de inte ville se någon ändring av lagen, och idag har 70 % den åsikten. Protesterna har varit återkommande. Rör inte aborträtten är polackernas budskap till regeringen, som därmed är kvar i problemet med förväntningarna från biskoparna. (TVN, Natemat.pl och wB 29 mars 18)

Polska kvinnor sätter ner foten

55 000 personer demonstrerade mot skärpt abortlagstiftning i Warszawa. Foto: FB

Vi vill ha val och inte terror! Det skanderade de polska kvinnorna på gatorna över hela Polen på fredagen. Den svara protesten organiserades i alla stora städer och i deras spår gick även de mindre städerna. Den mest folkrika protesten ägde rum i Warszawa där ca 55 000 kvinnor och män deltog.

Protesten gällde återigen den stundande skärpningen av den redan nu mycket stränga abortlagen. I november 2017 kom förslaget ”Stoppa abort” upp i parlamentet. Förslaget stoppar den legala möjligheten att abortera gravt och oåterkalleligt missbildade foster som saknar chans att överleva. I mars tryckte biskoparna och pro life-organisationerna på de styrande om att påskynda arbetet med lagförslaget och fick omedelbart gensvar. Det gick snabbt igenom justitieutskottet och ska i april tas upp av familjeutskottet.

Från katolska kyrkans högsäte i Warszawa genom parlamentsbyggnaden och ända fram till regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) högkvarter sträckte sig protesten där unga och gamla, kvinnor och män, troende och icke-troende gick arm i arm. Organisationen Radykalne Koguty (Radikala tuppar) bredde smörgåsar till de protesterande och organiserade ett tillfälligt dagis där man kunde lämna barnen under demonstrationen.

PiS-ordföranden Jarosław Kaczyński själv har gett klartecken till det nya lagförslaget.

Vi ska sträva efter att varje barn, även det dödsdömda, ska födas och döpas, sa han.

Anhängarna till skärpningen av abortlagstiftningen organiserade på lördagen en motprotest – den Vita protesten. De hävdar att de protesterande kvinnorna gick ut på gatorna för att få rätt ”att döda ofödda barn”. Man argumenterar också att de flesta legala aborter som utförs i Polen handlar om foster med enbart Downs syndrom. Statistiken visar att det är ett felaktigt påstående då Downs syndrom uppträdet oftast tillsammans med andra svåra sjukdomar och missbildningar och att det ändå handlar bara om 20 % av fallen.

Det nya lagförslaget måste ofrånkomligen ses som ett försök att avhumanisera kvinnor. De ska inte ha någon rätt till självbestämmande och man ser dem som oförmögna att fatta mogna, ansvarsfulla och egna beslut. Det är ett övergrepp på deras kroppar, deras liv och deras mänskliga och medborgerliga rättigheter. För ingen tänker på vad som händer med dessa missbildade och gravt handikappade barn, som oftast inte lever särskilt länge, när mannen lämnar familjen (8 av 10 män gör det enligt statistiken), när staten vägrar dessa kvinnor ekonomiskt och psykologiskt stöd och när andra barn i familjen drabbas av situationen.

Kvinnor i Polen förödmjukas av de manliga lagstiftarna som kallar dem för ”flickor” och som ser ner på dem, men de förödmjukas även av de kvinnliga lagstiftarna – de tycks inte förstå (eller av pragmatiska och politiska skäl vägrar förstå) problematiken. Vart har den kvinnliga solidariteten tagit vägen? Ibland får man en känsla av att PiS- och högerkvinnor som stödjer detta resonemang tillhör ett annat kön än vanliga kvinnor.

Kvinnorna i Polen har återigen visat sin styrka och vad de tycker om frustrerade hanar från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som vill förvandla dem till barnalstrare utan röst och rättigheter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Abortlagen på väg att skärpas i Polen

PiS-politikern Stanisław Piotrowicz
Foto: wikipedia.

Det ska inte längre vara möjligt att göra abort för att fostret är gravt och oåterkalleligt skadat. Det har justitieutskottet som också arbetar med mänskliga rättigheter beslutat efter en fem timmar lång debatt. Förslaget ”Stoppa aborter” gick igenom med 16 röster mot 9 och går nu vidare till familjeutskottet.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Idag är abort helt förbjudet utom i tre fall – om fostret är gravt och oåterkalleligt skadat, om graviditeten är resultatet av våldtäkt eller incest och om moderns liv eller hälsa är i fara. Justitieutskottets ledamöter vill nu ta bort den första möjligheten, och för ett och ett halvt år föregick regeringen beslutet med ett ekonomiskt bidrag till familjer som föder fram svårt skadade foster.

Uttalandena från regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) och andra högerpartiers ledamöter vittnar om en kvinnosyn (och människosyn) utan like. Den kände högerpolitikern Marek Jurek undrade vad som skulle hända om kvinnan vägrade att utföra ”sina moderliga skyldigheter”. ”Vi skulle överhuvudtaget inte finnas till”, svarade han sig själv. Janusz Sanocki från Kukiz’15 hävdade att kvinnor gör abort för att de utsätts för påtryckningar och överhuvudtaget inte vet vad de gör. Abort är ju mord, sa han. Och när oppositionen förde kvinnans valmöjligheter på tal blev svaret: ”Vad har kvinnan med det här att göra, barnet ska födas”.

Jerzy Kwasniewski från den abortfientliga organisationen Ordo Iuris påpekade att ”den eurocentriska världssynen ofta leder till en felaktig syn på mänskliga rättigheter och prenatala mord på människor”.

Den kända abortmotståndaren Kaja Godek hävdade att skärpt abortlagstiftning har stöd av breda folkmassor. Men flera undersökningar visar att den nya abortlagen bara stöds av runt 15 procent av polackerna.

Oppositionen fick begränsade möjligheter att uttala sig, men Kamila Gasiuk-Pihowicz från Moderna (Nowoczesna) fick i alla fall sagt att lagförslaget är ”ett sätt att psykiskt misshandla familjer”.

Efter fyra timmars debatt satte utskottsordföranden Piotrowicz överraskande streck i debatten och gjorde det omöjligt för frivilligorganisationer som Amnesty International och Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter att uttala sig.

Enligt Advokatsamfundet är lagförslaget oförenligt med grundlagen, det skulle bryta mot de mänskliga rättigheterna och sanktionera våld mot kvinnor.

Oppositionens kvinnliga politiker berättade efteråt om de manliga högerpolitikerna attityd. Joanna Scheuring-Wielgus från Moderna säger till Oko.press att hon behandlats som en galning och häxa och när Janusz Sanocki från Kukiz’15 blev motsagd snäste han: ”Ni är inte normala”.

Mötet beskrivs som en demonstration av den manliga makten. Männen i rummet och utskottets ordförande hade ett uppdrag – att driva igenom lagförslaget. Ingen eftertanke, ingen reflektion, inga känslor.

Det är svårt att föreställa sig att man mitt i Europa och på 2000-talet kan ha en sådan kvinnosyn. Som kvinnor, mödrar och yrkespersoner blir polska kvinnor förödmjukade och reducerade till barnalstrare. Det är svårt att föreställa sig att man vill ta ifrån kvinnorna deras rätt till självbestämmande, man vill tvinga dem att föda fram gravt missbildade och sjuka barn som inte har den minsta chans att överleva, man vill utsätta kvinnor (och män) för outsägligt lidande.

På fredag den 23 mars har en Svart fredag utlysts. Kvinnorna ska återigen gå ut och kräva sina rättigheter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polackerna alltjämt emot totalt abortförbud

Abortdemonstration i Warszawa förra året.
Foto: Partiet Tillsammans Facebooksida.

Den nuvarande lagen om abort i Polen är en kompromiss som under mycken vånda utarbetades i början av 1990-talet efter kommunismens fall. Lagen säger att abort är förbjudet utom i tre fall: om moderns liv och hälsa är i fara, om graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller incest samt slutligen om fostret är allvarligt och obotligt skadat.

Men med jämna mellanrum inleds kampanjer för att skärpa abortlagen och ett sådant förslag, uppmuntrat av de ledande politikerna inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), stoppades för drygt ett år sedan först efter omfattande och ihållande demonstrationer.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński talade då varmt för att foster med svåra missbildningar skulle födas, för att kunna bli döpta och få ett namn och en grav. Dåvarande premiärministern Beata Szydło tog snabbt fram ett ekonomiskt stöd till familjer som avstår från abort i sådana fall, och en skärpning av lagen i det hänseendet skulle inte länge vara av nöden.

Men tanken på totalförbud är på intet sätt övergiven, och för ett par veckor sedan förelåg två förslag om ändring i abortlagen på parlamentets bord. Det ena gällde fri abort fram till vecka 12, sexualundervisning i skolorna och möjlighet att köpa dagen efterpiller över disk, vilket gick bra fram till i maj förra året. Enligt det andra förslaget skulle det bli förbjudet att abortera foster med allvarliga och obotliga missbildningar. Det förslaget har gått vidare för debatt i utskotten.

Enligt alla tidigare opinionsundersökningar vill polackerna inte röra aborträtten. Trots den ganska omfattande kampanjen för att foster med grava skador inte ska få aborteras har den inställningen inte ändrats, visar en undersökning som tidningen Rzeczpospolita låtit göra.

Hela 70 % anser att om ett foster är obotligt och gravt missbildat ska graviditeten kunna avbrytas. Bara 17 % är positiva till lagskärpningen.

Det intressanta är att nästan hälften av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) väljare ogillar en skärpning av lagen, och bara en dryg tredjedel är positiv. Det innebär att abortfrågan – som ju avgörs i parlamentet – skulle kunna spilla över på hur polackerna röstar i de kommande kommunalvalen. Och PiS har efter ändringar i vallagen avancerade planer på att göra stora framsteg regionalt och lokalt.

Lite penibelt är det också för katolska kyrkan, som ju är helt emot abort och som har uppmanat de troende att med sin namnteckning stödja det medborgarförslag som vill införa totalförbud. Men bara en dryg fjärdedel av dem som ”regelbundet utövar sin tro” genom att be och gå i mässan ställer upp på att aborträtten helt ska tas bort. (Rzeczpospolita och wB 25 jan 18)

Oppositionen mot oppositionen

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Oppositionens hantering av det medborgerliga förslaget Ratujmy kobiety (Rädda kvinnorna) har väckt protester och förundran. Demonstrationer hölls på lördagskvällen utanför parlamentet i Warszawa och flera andra polska städer. Protesterna föranleddes av att oppositionsparlamentariker röstade mot eller avstår från att föra en vidare debatt om liberaliseringen av den nuvarande abortlagen.

”Fegisar!”, skrek de riktigt förbannade demonstranterna.

Den 10 januari 2018 kommer att gå till historien som vanärans dag, sade en av initiativtagarna till projektet ”Rädda kvinnorna”. Det nedröstade medborgarförslaget var, enligt henne, skulle ha gett kvinnorna ett fritt val, vilket ju är en del av värdesystemet i den civiliserade världen.

I parlamentet finns det inget parti som skulle ta kvinnors rättigheter på allvar. De bryr sig inte om vår hälsa, liv och frihet, sa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk från vänsterpartiet Tillsammans (Razem).

Onekligen kan man få det intrycket. Samt att oppositionen i sin självgodhet inte förmår att kontrollera vad som pågår inom de egna partierna. Hur ska de då kunna enas och skapa ett bärande alternativ till det populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS)?

Det råder ingen tvekan om att partiernas klantiga agerande under omröstningen har ytterligare splittrat oppositionen. Det har undergrävt dess förtroende och berövat partierna mången presumtiv väljare. För det som hände i parlamentet den 10 januari har tydligt visat att oppositionen bryr sig om kvinnorna lika lite som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Det finns en stor besvikelse över oppositionens svikna löften om att stötta kvinnorna, vaka över valfrihet och ge dem en röst. Allt detta begravdes den 10 januari. Oppositionspartiernas förklaringar (om att parlamentariker inte förstod hur viktiga deras röster var och att de inte förstod hur viktigt det var att rösta) förvärrar bara situationen.

Det nuvarande läget öppnar samtidigt vägen för en ombildning av den polska politiska scenen. Nya partier kan (och bör) bildas, och vänstern känner redan vind i seglen. Vänsterpartierna Tillsammans (Razem) och SLD (Vänsteralliansen) ska gemensamt försöka återerövra väljarsympatierna. Problemet är att rösterna kommer att tas från Medborgarplattformen (PO) och Nowoczesna (Moderna) och inte från Lag och Rättvisa (PiS) och andra partier på högerkanten. Detta stärker regeringspartiets chanser att vinna valet 2019.

1:0 till PiS. Igen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polska kvinnor får rädda sig själva

Kvinnor demonstrerade utanför parlamentet på lördagskvällen.
Foto: Jolin Boldt, Warszawa.

När parlamentet i veckan röstade om det medborgerliga förslaget Rädda kvinnorna, som handlade om en liberalisering av abortlagen, ville 194 parlamentariker att förslaget skulle debatteras vidare. 202 röstade emot och 7 lade ner sin röst, varvid förslaget föll, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

På lördagen pågick en demonstration utanför sejmen, arrangerad av det lilla vänsterpartiet Tillsammans (Razem) och kvinnoorganisationerna. Även i andra städer förekom protester.

Läs vidare >>

Ännu ett steg mot strängare abortlag

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) går vidare i sina ambitioner att skärpa abortlagen. Ett förslag från oppositionen om en liberalare lag och sexualundervisning i skolorna röstades ner på onsdagen, medan förslaget om att kvinnor som bär på svårt missbildade foster inte ska ha rätt att avbryta graviditeten går vidare.

Efter förra årets omfattande demonstrationer lades tanken på totalt abortförbud officiellt i malpåse. Men redan i samma vecka talade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński om att alla barn bör få födas, så att de kan döpas och bli begravda.

Kort därpå införde regeringen, som då leddes av Beata Szydło, ett ekonomiskt stöd till föräldrar som avstår från att abortera gravt handikappade foster. Därmed skulle det inte finnas behov av att begära abort av det skälet, menade PiS.

I Polen har sjukvårdspersonal rätt att vägra utföra abort av samvetsskäl. Visserligen ska patienten då hänvisas till en annan klinik som genomför ingreppet, vilket ofta inte sker. Fokus i den nya lagen ligger på läkare och barnmorskor som utför aborter, och många menar att de i fortsättningen inte kommer att våga undersöka patienter som hotas av missfall av rädsla för att anklagas för olaga abort.

I Polen är abort förbjudet, med tre undantag. Det första är om moderns liv eller hälsa är i fara; det andra om fostret är gravt missbildat – vilket nu är på väg att försvinna. Det tredje är om graviditeten tillkommit under brott, d.v.s. incest eller våldtäkt. Här kommer sannolikt nästa inskränkning av aborträtten – många menar att även det problemet kan lösas med ekonomiska bidrag till den våldtagna kvinnan.

För ett halvår sedan receptbelades också dagen efter-piller.

I samband med abortdebatten i Polen uttryckte EU-parlamentet för två år sedan oro för kvinnors rättigheter i landet.

I samband med gårdagens abortdebatt i sejmen pågick demonstrationer utanför parlamentsbyggnaden i Warszawa. Nya demonstrationer är aviserade till lördag den 13 januari. (wB 11 jan 17)

Duda vill skärpa abortlagen

President Andrzej Duda. Foto: Radosław Czarnecki, wikipedia.

Kampen om rätten till abort fortsätter i Polen. De tongivande politikerna bearbetar debattklimatet för att kunna inskränka möjligheterna att abortera gravt missbildade foster.

När det gäller abort av svårt handikappade foster missbrukas abortlagen i Polen, säger president Andrzej Duda till prästägda TV Trwam. Bestämmelserna måste definitivt skärpas.

Förra hösten föreslog en grupp abortmotståndare att den stränga abortlagen i Polen skulle skärpas. Eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är positivt till totalförbud räknade man med att frågan nu snart skulle vara löst.

Så blev det inte – miljontals kvinnor och män protesterade och den stora demonstrationsdagen, 3 oktober, kallades den svarta måndagen. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński konstaterade beklagande att man fick skrinlägga planerna. I stället infördes ekonomiskt stöd till familjer som låter gravt missbildade och ohjälpligt sjuka barn födas.

Enligt den nuvarande lagen är abort förbjudet utom i tre specificerade fall: om moderns liv är i fara, vid svåra fosterskador eller om graviditeten tillkommit under våldtäkt eller incest. Utöver det har vårdpersonal rätt att åberopa sitt samvete och vägra medverka vid avbrytandet av en graviditet. Efterhand som landets viktigaste politiska beslutsfattare tillkännager att de är emot abort blir det allt svårare att hitta vårdpersonal som vill förknippas med fosterundersökningar och avbrytande av graviditeter.

I september krävde abortmotståndarna än en gång att aborträtten ska inskränkas. De fick stöd av såväl högskoleminister Jarosław Gowin som vice justitieminister Patryk Jaki, och den 3 oktober återkom de omfattande demonstrationerna mot totalförbud.

Men det finns också grupper som arbetar för en uppluckring av abortlagen. Kampanjen Rädda Kvinnorna 2017 föreslår ökad aborträtt, subventionerade preventivmedel och möjlighet att köpa dagen efter-piller utan recept, vilket förbjöds tidigare i år. Skärpt abortlag innebär i allmänhet fler osäkra aborter med skador som sedan ska hanteras av sjukvården.

EU ifrågasätter ett totalförbud som riskerar att inskränka de mänskliga rättigheterna. Regeringen anser att det är ett utslag av klåfingrighet och menar att EU måste reformeras så att det bättre motsvarar vad medlemsländerna vill ha EU till. (Polskie Radio och wB 7 nov 17)

Svarta tisdagen och de polska kvinnornas rättigheter

Svarta tisdagen.

Återigen protesterade kvinnor hela Polen under tisdagen. Dagens marscher gick i hällande regn men de protesterande tycktes vara fast beslutna att kräva sina mänskliga rättigheter. Idag är det exakt ett år sedan den första svarta marschen gick av stapeln och där hundra tusentals kvinnor (och män) spontant gick ut på gatorna. Och de fick regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att lägga ner förslaget om totalförbud mot abort. Idag var uppslutningen mindre men listan över kraven längre.

Kvinnorna kräver att regeringen slutar begränsa deras tillgång till preventivmedel och framför allt till dagen efter-pillret, som nu är receptbelagt. De kräver att läkarna och apotekarna upphör att missbruka den så kallade samvetsklausulen (i apotekarnas fall är det dessutom olagligt). Och de motsätter sig alla försök från regeringspartiets sida att genomföra i princip ett totalt abortförbud.

Staten och den polska katolska kyrkan har tack vare Lag och Rättvisas försorg skaffat sig alltmer insyn i och inflytande över polackernas och framför allt kvinnornas privata sfär. Religionen och politiken ska styra polackernas och polskors mest intima val. Man berövas möjligheten att välja om och när man vill ha barn, man berövas beprövade medicinska hjälpmetoder vid ofrivillig barnlöshet, man vägras prenatala undersökningar och förlossningsvården förs tillbaka till i det närmaste medeltida metoder, kvinnorättsorganisationer angrips och förlöjligas. Makthavarna sträcker gång på gång ut handen efter nya fri- och rättigheter som varje människa garanteras av författningen.

Det handlar om den mest elementära rätten att bestämma över sin kropp, sitt barnafödande och sin familjeplanering. Kvinnorna och de män som stöttar dem står upp för jämlikhet, självständighet och frihet för individen. De kräver respekt för individens privata beslut och för individens individuella övertygelser och åsikter.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Nytt förslag om skärpt abortlag i höst

Demonstration mot abortförbud i Warszawa i höstasen. 
Foto: Partiet Tillsammans Facebooksida.

Ett nytt medborgarförslag om skärpt abortlag väntas i höst. Det är stiftelsen Życie i Rodzina (Liv och Familj) som sedan några månader samlar in namnunderskrifter som stöd för sitt förslag, skriver tidningen Rzeczpospolita.

Vi vill att man tar bort allvarliga fosterskador som skäl för abort, säger Kaja Godek från Życie i Rodzina. Enligt statistiken görs 96 % av alla aborter med grava fosterskador som motivering. Om vi får bort det skälet är det ett stort steg mot ett fullständigt skydd för det ofödda livet.

Enligt tidningen har förslaget vunnit de polska biskoparnas gillande.

Stiftelsen Życie i Rodzina räknar med att lämna in sitt förslag till parlamentet i augusti och att ha fått ihop 100 000 namnunderskrifter till i november. Då kan parlamentet ta upp frågan i början av nästa år.

Det är sista gången vi tar upp det här före valet, säger en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) politiker. I mitten av nästa år börjar valkampanjen, och då kan förslag om skärpt abortlag tillfoga oss allvarlig skada.

Även den polska Pro Life-rörelsen förbereder att nytt förslag om skärpt abortlag.

I höstas fanns ett förslag om totalt abortförbud i Polen som förorsakade omfattande protester. Förslaget drogs tillbaka, men regeringen beslöt omedelbart om ett ekonomiskt bidrag till föräldrar som avstod från abort av svårt skadade foster, vilket gjorde det ännu svårare att få abort i Polen. Enligt den nuvarande lagen är abort förbjudet, men det finns tre undantag: om moderns liv är i fara, om fostret är svårt missbildat eller om graviditeten tillkommit vid våldtäkt. Utöver det kan all vårdpersonal säga nej till att medverka vid abort, och läget är idag sådant att det blir ett hinder i karriären för den som genomför abort på en patient.

Såväl premiärminister Beata Szydło som PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har uttalat sympati för totalt abortförbud. (Rzeczpospolita och wB 8 juni 17)

Receptkrav för dagen efter-piller

Dagen efter-pillret ellaOne. Foto: ellaOne.

I Polen krävs i fortsättningen läkarrecept för den kvinna som vill köpa det s.k. dagen efter-pillret. Beslutet fattades i parlamentet i veckan som gick.

Recepttvånget är ett led i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ansträngningar att begränsa kvinnors självständighet. Det planerade totalförbudet mot abort stoppades i höstas efter enorma protester från både kvinnor och män. I stället inrättades särskilda bidrag för föräldrar som frivilligt föder fram svårt handikappade foster. Det är enligt den nuvarande abortlagen förbjudet att avbryta en graviditet – undantagen är om moderns liv är i fara, om fostret är svårt missbildat och om graviditeten har tillkommit under incest eller våldtäkt. Efter beslutet om stöd till familjer med svårt handikappade barn har det hörts röster om att kvinnor som blivit gravida vid våldtäkt eller incest skulle kunna få samma bidrag för att föda. Att dra in rätten att köpa dagen efter-piller över disk på apoteken är ett led i samma politik. PiS och katolska kyrkan har stora svårigheter med den så kallade genderpolitiken som innebär lika rättigheter för män och kvinnor – och homosexuella.

Effekten har blivit att läkare är oroliga för att undersöka gravida kvinnor – om det skulle bli missfall kan man bli misstänkt för att ha genomfört en olaglig abort. Det finns också en samvetsklausul i polsk sjukvård – vårdpersonal har rätt att vägra utföra aborter med hänvisning till sin religion – och den utnyttjas av många. Det är alltså mycket svårt att få abort idag i Polen, och PiS betar på punkt efter punkt av de hinder som står i vägen för vad som i praktiken blir ett totalt förbud – med undantag för om moderns liv är i fara.

I ett känt fall för ett tiotal år sedan fick en gravid flerbarnsmamma veta att hennes syn skulle bli förstörd vid förlossningen. Ingen läkare ville utföra en abort, barnet föddes och modern blev blind.

Men för att polska kvinnor ändå ska ha tillgång till dagen efter-piller har organisationen Women on Wawes inrättat en telefonlinje, där det går att beställa ett recept. (Rzeczpospolita och wB 25/27 kan 17)

– Potensmedel mindre farligt än dagen efter-piller

Dagen efter-pillret ellaOne. Foto: ellaOne.

Dagen efter-piller är inget för polska kvinnor, säger hälsominister Konstanty Radziwiłł. Det är för mycket biverkningar, får bara köpas på recept.

Det egentliga skälet är att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att dagen efter-piller är abort-piller, medan det i själva verket är ett piller som förhindrar befruktning.

Potensmedel är däremot OK – och därmed blir Polen det enda land i EU där man kan köpa Viagra och andra liknande preparat över disk, skriver OKO-press. Sajten listar registrerade biverkningar för de båda preparaten och konstaterar att det inte är omsorg om kvinnorna som får ministern att belägga det ena med recepttvång.

Sedan årsskiftet går det också att köpa pseudoefedrin utan recept i Polen, trots att det kan vara beroendeframkallande. (OKO.press 24 feb 17)

Recept ska krävas för dagen efter-piller

Hälsominister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Hormonella preventivmedel – p-piller och dagen efter-piller – kommer bara att kunna fås på recept, säger hälsominister Konstanty Radziwiłł efter tisdagens konselj. Kraftfulla läkemedel som kan vara farliga och störa andra läkemedel och leda till skador på patienten ska bara få säljas på recept.

Jag skulle själv aldrig skriva ut dagen efter-piller till en patient, även om hon blivit våldtagen, sade hälsoministern.

Idag kan den som är över 15 år köpa dagen efter-piller utan att först gå till doktorn, men nu är det alltså slut med det. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att pillret framkallar ett tidigt missfall.

Fullkomligt fel, säger EU-parlamentarikern Joanna Senyszyn. Man avbryter inte graviditeten, man förhindrar befruktning.

När förslaget lades fram för ett år sedan möttes det med förvåning av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Katarzyna Sabiłło på EMA påpekade då att det inte finns några vetenskapliga undersökningar som visar att någon avlidit eller drabbats av allvarliga biverkningar. Och det är bara om det finns som man kan återinföra recept, sade hon. (Rzeczpospolita och wB 20-22 feb 17)

Åtalas för att ha lämnat mässan bullrande

En välkänd homosexuell aktivist och feminist i Warszawa står inför rätta efter att förra våren ha rest sig upp och lämnat kyrkan när prästen under mässan läste upp ett brev från landets biskopar där de stödde ett medborgarförslag om totalt abortförbud i Polen.

Åtalet gäller uppsåtligt störande av religionsutövning.

Liknande händelser – att mässdeltagare rest sig upp och gått i protest mot det budskap prästen framfört – har hänt fler gånger i Polen, men i det här fallet anses aktivisten och hennes vänner ha fört onödigt mycket buller när de lämnade gudstjänstlokalen.

Straffet är böter eller fängelse upp till två år. (doReczy 6 feb 17)

Abortdemonstrerande lärare förhörs av disciplinnämnd

Tio lärare i Zabrze klädde sig i svart på jobbet under den svarta måndagen i fjor, då tiotusentals polska kvinnor och män protesterade mot det hotande abortförbudet. De tog en bild på sig själva och lade ut på Facebook, och bilden ledde till att provinsens disciplinnämnd nu har kallat dem till förhör.

Disciplinnämnden vill undersöka om de begått tjänstefel när de på arbetstid deltog i en offentlig demonstration mot det hotande abortförbudet. Om de befinns skyldiga riskerar de prickning, uppsägning eller yrkesförbud i minst tre år.

Samtidigt har de enligt grundlagen sin yttrandefrihet. Och det är inte förbjudet att gå svartklädd i skolan.

Skollagen är tydlig, säger skolminister Anna Zalewska. På skolans område får inte bedrivas politisk agitation. Vi måste respektera föräldrarnas oro i sådana här fall.

Den första av lärarna förhördes på fredagen. Hon har frikänts av disciplinnämnden, som med hänvisning till grundlagen konstaterar att varje medborgare i Polen är garanterad samvetsfrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet. (RMF24 och Rzeczpospolita 10 feb 16)

Prisas för kamp för kvinnors rättigheter i Polen

Barbara Nowacka och Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Foto: wikipedia.

Barbara Nowacka från organisationen Ratujmy Kobiety (Rädda kvinnorna) och Agnieszka Dziemianowicz-Bak från partiet Tillsammans (Razem) har tilldelats den amerikanska tidskriften Foreign Policys prestigefyllda pris Global Thinkers för 2016. Priset fick de för initiativet till den ”svarta protesten” och kampen mot lagförslaget om totalförbud för abort i Polen. Båda är vänsterpolitiker och de första polskor som fått priset.

I motiveringen står det att efter regeringen efter de ”svarta marscherna” som hölls över hela Polen tvingades avstå från sin nya abortlag. Juryn påpekade att biträdande premiärministern och utbildningsministern Jaroslaw Gowin till följd av demonstrationerna medgivit att regeringen tvingats tänka om, vilket lärt de styrande ödmjukhet.

Tillsammans har vi kraften att kräva verkliga förändringar, skriver Dziemianowicz-Bak på Facebook, medan Nowacka uttryckte sin glädje över att man ute i världen har uppmärksammat och uppskattat den energi som kvinnorna i de “svarta protesterna” visade.

Foreign Policy listar varje år sedan 2005 världens 100 mest inflytelserika ledare. Bland tidigare pristagare finns Angela Merkel, Barack Obama, Umberto Eco och Thomas Picketty. Priset delas ut i olika kategorier, Nowacka och Dziemianowicz-Bak fick pris i kategorin ”Challengers” (utmanare).

Dorota Tubielewicz Mattson

Polackerna vill inte ha totalt förbud mot abort

Nästan 60 % av polackerna är emot en skärpning av abortreglerna. Det visar en opinionsundersökning från Cbos. De flesta stöder Czarny protest, den svarta protesten, då en mycket stor del av Polens kvinnor och väldigt många polska män demonstrerade mot en skärpt abortlag. Runt 17 % av de polska kvinnorna (tre och en kvarts miljon) och 6 % av männen (över en miljon) gick i svarta kläder den 3 oktober för att visa sitt motstånd mot totalt abortförbud.

58 % av polackerna vill inte ha någon förändring av dagens abortlag, som gör undantag för de fall när moderns liv eller hälsa är i fara, när fostret är för missbildat för att kunna överleva utanför livmodern och när graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller incest. 27 % vill liberalisera lagen och 7 % vill att den ska skärpas. Enligt det medborgarförslag som lades fram i början av oktober skulle det inte finnas några undantag från lagen, utom möjligen när moderns liv var i fara. Dessutom skulle både kvinnor och vårdpersonal efter en abort kunna straffas med flera års fängelse.

Efter veckor av omfattande protester sade ärkebiskop Henryk Hoser att kyrkan inte menat att kvinnorna skulle straffas, bara de som yrkesmässigt utför aborter. Därmed kunde regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med gott samvete rösta ner det förslag man egentligen stödde. Och redan efter en vecka införde regeringen ett bidrag på 4 000 złoty (runt 10 000 svenska kronor) till föräldrar som avstod från att abortera svårt missbildade foster utan möjlighet att överleva på egen hand. Det beslutet är sannolikt mer effektivt än en lagskärpning i den delen.

Att moderns liv ska prioriteras diskuteras inte längre, men det hörs röster om att även våldtagna kvinnor ska få 4 000 złoty om de avstår från abort. (Gazeta Prawna och wB 28 nov 16)

Svårt med begravning av ofödda barn

Organisationer som Pro Life och de nya politiska förslagen om att även svårt missbildade eller utvecklingsstörda foster ska födas för att kunna bli döpta och begravda skapar problem, säger Piotr Gołaszewski, presschef för sjukhuset i Brodno.

Redan idag finns dödfödda barn, skadade foster som avlidit direkt efter förlossningen och foster efter missfall som ligger kvar på sjukhusen utan att bli begravda. När föräldrarna skrivits ut från sjukhuset vill de gå vidare med sitt liv, de vill inte komma tillbaka till sjukhuset för begravning.

Ju längre framskriden graviditeten är, desto vanligare är det förstås att föräldrarna ber att få barnets kropp för att begrava det, men vid missfall är det ofta helt enkelt inte möjligt, säger Gołaszewski.

Fostren placeras i sjukhusens magasin, och om familjerna ändrar sig kan vi ta fram dem för begravning, säger han. Vi kan också ordna en kollektiv begravning, men frågan är vem som ska betala – det handlar om en kista och om en gravplats som kan gå på 680 złoty (runt 1700 svenska kronor) för ett barn. Det är ingenting som kommunerna vill ta på sig. (Rzeczpospolita 7 nov 16)

Regeringen struntade i Sociala rådet

I förra veckan antog parlamentet en snabbt tillyxad proposition från regeringen om ett stödprogram för föräldrar som avstår från abort och föder gravt missbildade barn. I programmet, som kallas För Livet, ingår ett engångsbidrag på 4 000 złoty (runt 10 000 svenska kronor).

Men regeringens eget Råd för social dialog, som förra året inrättades av den då nyvalde president Andrzej Duda, fick aldrig se förslaget, som kom till i all hast sedan parlamentet med kyrkans stöd röstat nej till ett medborgarförslag om totalt förbud mot abort. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Rådet består av experter som ska bistå regeringen i arbetet med sociala frågor.

Propositionen skickades aldrig till oss, som alltså inte fick möjlighet att uttala oss om förslaget, skriver rådets ordförande Henryka Bochniarz i ett brev till premiärminister Beata Szydło. Detta är ytterligare ett exempel på att man bryter mot principerna för social dialog och avstår från samråd om lagförslag på det sociala området.

Regeringen har inte kommenterat brevet. (Polskie Radio 7 nov 16)

Stöd till fosterskadade antogs av parlamentet

Den proposition som fått namnet För Livet och som går ut på att kvinnor med hjälp av ett engångsbidrag på 4000 złoty (runt 10 000 svenska kronor) ska uppmuntras att föda gravt missbildade foster, har nu antagits av parlamentet.

Familjerna ska få tillgång till rättsliga rådgivare och palliativ vård eller rehabilitering för nyfödda med dokumenterade fosterskador, billigare läkemedel, förtur i vårdkön och hjälp med till exempel bostad.

Programmet, som träder i kraft vid årsskiftet, lades fram av regeringen sedan Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), sagt att partiet ska arbeta för att även foster med stora utvecklingsstörningar ska få födas för att kunna döpas och bli begravda.

Abortdebatten har varit het i Polen under året. I våras överlämnades ett medborgarförslag om totalt förbud mot abort till parlamentet som väckte stor oro, och hundratusentals polacker gick ut för att protestera.

I den nuvarande abortlagen är abort förbjudet med tre undantag: om fostret är gravt missbildat, och graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller om moderns liv är i fara. I förslaget skulle alla de tre undantagen bort. Efter månader av demonstrationer sade kyrkan ifrån: Det finns en paragraf i lagen om att kvinnor som gör abort ska få fängelse – vår uppfattning är att det bara ska gälla abortörerna. Parlamentet röstade ner förslaget.

Det var då som Kaczyński påpekade att partiets mål är att även gravt missbildade foster ska få födas. Regeringen lade snabbt fram förslaget om ersättning och stöd till familjer som avstår från att abortera foster med svåra utvecklingsstörningar, som nu alltså är antaget. I debatten i parlamentet framförde en PiS-parlamentariker att även kvinnor som blivit gravida vid våldtäkt borde kunna få 4000 złoty för att föda fram barnet. (Polskie Radio och wB 4 nov 16)

– Även våldtagna bör få bidrag om de föder barnet

För att få ner antalet aborter har regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tagit fram ett program för att hjälpa familjer som avstår abort när fostret är svårt missbildat. Familjerna ska få en engångssumma på 4000 złoty (runt 10 000 svenska kronor) samt sjukvård och stöd från psykolog och en familjeassistent.

Även kvinnor som bestämmer sig för att behålla barn som tillkommit vid våldtäkt bör kunna få 4 000 złoty, föreslog Piotr Uściński, en av partiets ledamöter, under debatten i parlamentet.

Det blir ingen stor kostnad för staten om en flicka som blivit gravid under våldtäkt får samma förmåner som de som accepterar att föda svårt missbildade och ohjälpligt sjuka barn, säger Uściński.

Polen har nu en av de strängaste abortlagarna i Europa. Abort är förbjudet med undantag för om moderns liv är i fara, om barnet tillkommit vid våldtäkt eller incest och om fostret är gravt missbildat eller bär på en livshotande sjukdom. Nyligen sade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att PiS kommer att arbeta för att även de två undantag som handlar om fostret ska tas bort. Han ser det som viktigt att de föds så att de kan döpas och begravas. Uttalandet kom kort efter parlamentets avslag på ett medborgarförslag om totalförbud mot abort. Hittills tycks alla dock acceptera abort om den gravida kvinnans liv är i fara. (wprost och wB 3 nov 16)

PiS oanständiga förslag

Kvinnor som föder ett handikappat barn eller ett barn med livshotande sjukdom ska få ett bidrag på 4000 złoty (ca 10 000 kronor). Det föreslår regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Lagförslaget som heter ”För livet” diskuteras redan i parlamentet och omfattar inte bara engångsbeloppet på 4000 złoty utan även rätt till prenatala undersökningar, sjukvård och psykolog. Det första löftet är konkret, de andra är mer svävande.

För att komma ifråga ska kvinnan kunna visa att hon varit i kontakt med en gynekolog senast i tionde graviditetsveckan. Läkaren utfärdar sedan ett intyg som styrker barnets grava handikapp eller obotliga ochlivshotande sjukdom.

Det sägs inget om bidrag till barn vars handikapp eller sjukdom upptäckts först efter födelsen, inte heller något om en höjning av bidraget till föräldrar som tar hand om sina svårt sjuka barn. Dagens vårdnadsbidrag är så lågt som 1300 złoty (ca 3000 kronor) vilket gör att ensamstående föräldrar med handikappade eller sjuka barn lever på svältgränsen.

Läs vidare >>

Bidrag ska stoppa abort av missbildade foster

Familjer, där det föds att barn med allvarlig funktionsnedsättning eller obotlig sjukdom, ska få ett statligt bidrag på 4 000 złoty (runt 10 000 svenska kronor). Det föreslår regeringen i en proposition som kallas Za życiem (För livet).

Det blir ett komplext stödprogram som ska vara klart vid årsskiftet, säger premiärminister Beata Szydło. Jag hoppas att programmet ska uppmuntra fler familjer att välja att föda barn med medicinska behov.

Inför parlamentsvalet i oktober agerade katolska kyrkan till förmån det ultrakonservativa partiet Lag och Rättvisa (PiS), och efter valsegern blev abortfrågan snabbt akut. Kyrkan är emot aborter, och religiösa grupper startade direkt en namninsamling för att parlamentet snabbt skulle kunna gå till beslut. De nuvarande undantagen – om fostret är gravt handikappat, om graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller incest samt om moderns liv är i fara – skulle bort. Fängelsestraff hotade alla som var involverade i en abort.

Protesterna blev oväntat omfattande, och för några veckor sedan meddelade en ärkebiskop att det förekom felaktigheter i förslaget – kyrkan hade inte avsett att de gravida kvinnorna skulle straffas. PiS-parlamentarikerna röstade därefter ner förslaget, men det lades knappast i malpåse.

Partitopparna, premiärminister Beata Szydło, president Andrzej Duda och inte minst partiledaren Jarosław Kaczyński, har alla uttalat sig för en lagskärpning. Särskilt tydlig har Kaczyński varit: svårt missbildade foster ska födas fram för att bli döpta och begravda.

Därför kommer nu ett förslag om ekonomiskt stöd till familjer med handikappade barn. (Warsaw Voice och wB 3 nov 16)

Polsk gynekolog: Politiska åsikter påverkar fertiliteten

Professor Bogdan Chazan. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Professor Bogdan Chazan.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Kvinnor med vänsteråsikter har oftare problem med att bli gravida, för de är så måna om att vara smala, och barnlöshet orsakas av hormonella preventivmedel om man har ett stort antal sexpartners. Det sade Bogdan Chazan, professor i gynekologi och obstetrik på en vetenskaplig konferens i dagarna.

Chazan blev allmänt känd för ett par år sedan då han med hänvisning till sitt samvete tvingade en kvinna föda ett gravt missbildat barn som dog några timmar senare. Efter det blev han, som tidigare utförde aborter på löpande band, abortmotståndarnas främsta guru och utesluter inte möjligheten att engagera sig i politiken.

Nu kommer han med nya revolutionerande medicinska teorier om anledningen till barnlöshet. Specialister höjer på ögonbrynen och en del konferensdeltagare klagade på att hans föreläsning saknade saklig grund.

Läs vidare >>

Nya stora protester mot det hotande abortförbudet

I över 50 städer protesterade kvinnor på måndagen mot det hotande totalförbudet mot abort och för möjlighet till modern familjeplanering.

Samtidigt samlades in namnunderskrifter på en petition till politikerna med krav på åtgärder mot diskriminering, våld och sexuella trakasserier.

För ett par veckor sedan, inför en omröstning om totalförbud i parlamentet, arrangerades en svart måndag, då kvinnor i hela landet klädde sig i svart, tog ledigt från jobbet och gick ut och demonstrerade.

Inför den massiva uppslutningen fick regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) en möjlighet att backa när ärkebiskop Henryk Hoser i en intervju påpekade att lagförslaget som kyrkan avsett, eftersom både den kvinna som gör abort och den läkare som genomför ingreppet, skulle straffas med flera års fängelse.

Läs vidare >>

Kaczyński: Vi ska stoppa abort av missbildade foster

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Även svårt missbildade barn måste få födas så att de kan bli döpta. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) på onsdagen till nyhetsbyrån PAP.

I förra veckan avslog parlamentet det kontroversiella förslaget om absolut förbud mot abort sedan hundratusentals polska kvinnor över hela landet gått i strejk och demonstrerat på gatorna.

Förslaget stämmer inte med min uppfattning om vad staten kan göra, om var gränsen går för statlig inblandning i människors liv, sade Kaczyński.

Han finner det dock inte otroligt att det kommer ett nytt förslag – partiet kanske kommer med ett, sade PiS-ledaren.

Även när graviditeten är mycket svår, när det står klart att ett barn kommer att dö efter förlossningen eller är svårt missbildat vill vi att barnet ska födas för att bli döpt, begravt, få ett namn, sade Kaczyński. Idag utförs runt ettusen aborter i Polen om året, många av dem för att barnet lider av Downs syndrom. Vårt mål är att det inte ska ske mer. Det måste naturligtvis förberedas ordentligt, allmänheten måste övertygas och i synnerhet kvinnorna, men vi ska genomföra det.

Det kan bli tufft, för enligt opinionsundersökningarna vill runt 80 % av polackerna behålla den abortlag som Polen har idag – abort är förbjudet med undantag för om kvinnans liv eller hälsa är i fara, om fostret är gravt missbildat och om graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller incest.

Men Kaczyński är den som bestämmer, han är nära knuten till katolska kyrkan som gärna vill ha ett totalförbud mot abort i jubileumspresent – i år är det 1050 år sedan katolicismen infördes i Polen.

Och det finns redan ett lite annorlunda förslag om förändrad abortlag som är under diskussion i utskotten. (Polskie Radio och wB 12 okt 16)

Fint av Macierewicz sågas av parlamentariker

Det var inte trycket från demonstranterna utan ett strategiskt drag att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) röstade ner förslaget om totalt förbud mot abort. Det säger försvarsminister Antoni Macierewicz till den religiösa kanalen TV Trwam. Vi var tvungna att stoppa den absurda våg av hat som hetsats fram av oppositionen. När människor, särskilt kvinnor, blir så emotionella kan de inte ta sig ur denna hatkultur.

Men han får mothugg från Anna Sobiecka, parlamentariker från det egna partiet, som i ett brev kritiserar Macierewicz för hans uttalande.

Denna olyckliga dag, då vi förlorade möjligheten att försvara de mest utsatta, de ofödda polska barnen, försöker ministern vända till en framgång, skriver Sobiecka. Det onda och bedrägliga uttalandet är ett slag i ansiktet på den halva miljon medborgare som undertecknat lagförslaget. Med det struntar ministern i de över 200 000 människor som deltog i Marschen för livet, och dussintals parlamentariker som försvarade förslaget. Jag såg tv-inslaget med misstro och undrar om vårt arbete tillsammans fortfarande är meningsfullt.

Hon avslutar med att kräva en ursäkt av Macierewicz.

Brevet har fått igång spekulationerna om en spricka i regeringspartiet. (Polityka 8 okt 16)

Parlamentet avslår förslag om totalförbud

Efter de omfattande protesterna över hela Polen avslog parlamentet på torsdagen det kontroversiella förslaget om totalförbud mot abort. I förslaget ingick ett straff på 3–5 års fängelse för såväl den kvinna som gör abort och den läkare som utför den

352 ledamöter röstade för att förslaget skulle avslås, 58 röstade mot och 18 avstod. (Polskie Radio 6 okt 15)

Gowin: Det blir inget totalförbud mot abort

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin. Foto: Facebook.

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin.
Foto: Facebook.

Jag vill lugna alla er som tror att abort kommer att totalförbjudas. Det säger högskoleminister Jarosław Gowin, som också är vice premiärminister, till Radio Koszalin. De nuvarande undantagen i lagen gäller i fortsättningen också. Vi vill verkligen inte förbjuda abort efter en våldtäkt eller när kvinnans liv är i fara.

Protesterna under den svarta måndagen har gett oss en tankeställare, säger Gowin. och detta har varit en lektion i ödmjukhet för regeringen.

Gowin är inne på kyrkans linje vad gäller demonstrationerna: Många av deltagarna kan inte tillskrivas något ont uppsåt, säger han.

Gowin, som själv är emot abort, varnade redan i april för att ett totalförbud mot abort skulle kunna leda till uppror – och så småningom fria bort. (Rzeczpospolita och wB 5 okt 16)

Ärkebiskop: Straffa inte kvinnorna efter abort

Ärkebiskop Henryk Hoser. Foto: Przemysław Jahr, wikipedia.

Ärkebiskop Henryk Hoser.
Foto: Przemysław Jahr, wikipedia.

Att straffa kvinnor som gjort abort är fel. Det säger ärkebiskop Henryk Hoser till statliga TVP efter måndagens svarta protest mot ett hotande totalförbud mot abort i Polen.

En del av slagorden vid demonstrationerna var rent hysteriska, och det verkar som om många av deltagarna helt enkelt är vilseledda. De är säkert i god tro men är illa informerade eller låter sig ledas av vad andra säger i medierna, sade ärkebiskopen. Måndagens marsch var en mycket tråkig händelse, det är som om man vore blind för kärnan i problemet – att livet börjar i befruktningsögonblicket, ett embryo är ingen vävnad utan en människa.

Det finns förslag om att en kvinna som gjort abort ska straffas, men det är bara ett förslag, det finns ingen garanti för att parlamentet skulle anta det, säger Hoser. Biskopskonferensen har tydligt tagit avstånd från det. Däremot är det fel att personer yrkesmässigt och medvetet utför aborter.

Men vi har nu ett stadigt ökande antal aborter av rashygieniska motiv, hävdar ärkebiskopen. Alltså inte för att moderns liv är hotat eller fostret lider av en obotlig sjukdom. Abort görs även vid mindre defekter hos fostret.

Han tycker också att det där med graviditet efter våldtäkt är överdrivet. Dels är det inte barnets fel att modern har blivit våldtagen, barnet har ändå rätt till sitt liv. Dessutom blir mycket få gravida i det sammanhanget – ångesten och stressen gör att befruktning inte kan ske, säger ärkebiskopen. Men med intensivt psykologiskt, ekonomiskt och andligt stöd kan kvinnan få hjälp att ändå föda ett sådant barn. (TVP, Gazeta Wyborcza och Rzeczpospolita 3-4 okt 16)

Kvinnorna höjer rösten

30 000 svartkläda demonstranter gick ut i Warszawa för att potestera mot förslaget om totalförbud mot abort. Foto: Adrian Zandberg, Facebook.

30 000 svartklädda demonstranter gick ut i Warszawa för att protestera mot förslaget om totalförbud för abort.
Foto: Adrian Zandberg, Facebook.

På måndagen gick kvinnor och män över hela Polen ut på gatorna för att protestera mot det lagförslag som skärper den redan mycket stränga abortlagstiftningen och belägger kvinnor och läkare med fängelsestraff upp till 5 år. Många polska kvinnor gick också ut i strejk – med arbetsgivarnas stöd och goda minne.

I Warszawa samlades 30 000 svartklädda demonstranter för att uttrycka sin vrede. För det handlar ju om de mest elementära mänskliga rättigheterna, det handlar om det människovärde som de styrande vill beröva landets kvinnor.

Utrikesminister Witold Waszczykowski visade redan på morgonen både arrogans och förakt för kvinnor och för abortfrågan – i en radiointervju sa han: ”Låt dem leka av sig” och hävdade att kvinnornas rättigheter i Polen inte är hotade.

Läs vidare >>

Abortfrågan kan få regeringen till en defensiv reträtt

Idag är det Svart måndag årsmodell 2016. Polska kvinnor har uppmanats att gå i strejk – d.v.s. ta ledigt från jobbet och gå svartklädda i protest mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) försök att förbjuda abort, dagenefter-piller och preventivmedel. Protesten följs upp med en demonstration i Warszawa i eftermiddag.

Men det blir också motdemonstrationer på olika håll i landet, och biskopskonferensen uppmanar de troende att respektera livet från konceptionsögonblicket till den naturliga döden.

I Polen får en graviditet avbrytas endast om den är resultatet av våldtäkt eller incest, om moderns liv eller hälsa är i fara eller om fostret är allvarligt missbildat. Utöver detta har sjukvårdspersonal rätt att av samvetsskäl vägra utföra aborter, vilket betyder att inte ens de mycket få aborter som är godkända faktiskt genomförs.

Färska opinionsundersökningar visar att en stor majoritet av polackerna själva inte alls vill ha en strängare lagstiftning.

Den nya abortlagen och andra frågor om reproduktiv hälsa engagerar fler och andra grupper än frågorna kring Konstitutionsdomstolen, säger Gabriel Stille, svensk lektor i Warszawa. Medelåldern under demonstrationerna är betydligt lägre. Många unga upplever att Kommittén för Demokratins försvar (KOD) står för en återgång till ett läge som inte heller var bra, och som dessutom ledde till att PiS kunde komma till makten. Det är väl också ett skäl att vänsterpartiet Razem inte vill stå på samma scen som KOD. Det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) ville ju inte heller utmana kyrkan, så på så sätt är de här demonstrationerna mer långtgående än de tidigare. Jag tror att det här kan få regeringen på åtminstone en taktisk defensiv, när de har känt sig relativt säkra vid tidigare demonstrationer.

Striden om Konstitutionsdomstolen har i de breda lagren kommit i skuggan av PiS vallöften om generösa barnbidrag, lägenheter för låginkomsttagare och sänkt pensionsålder. Abortfrågan kan alltså bli en svårare nöt för regeringen att knäcka. (wB 3 okt 16)

Polacker protesterar mot abortförbud

Tusentals kvinnor och män stod i regnet utanför Parlamentet och protesterade mot förslaget att ytterligare skärpa den polska abortlagen. Den redan nu mycket stränga lagen ska ändras och göra all abort olaglig, det vill säga även om fostret är skadat, om moderns liv och hälsa är i fara eller om graviditeten kom till genom våldtäkt.

Parlamentet hade i förra veckan två förslag att ta ställning till. Det ena – om en skärpning av abortlagen – röstades omedelbart igenom, medan det andra – om en liberalisering av abortlagen – förkastades lika snabbt. Enligt lagen ska samtliga förslag tas upp två gånger av parlamentet – man kan alltså inte avslå ett förslag redan vid första läsningen.

Läs vidare >>

Szydło: EU hittar på att Polen har problem

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Abortdebatten i parlamentet, som sannolikt utmynnar i ett totalförbud, har fått EU-parlamentariker att begära en debatt om kvinnornas situation i Polen.

Det visar att EU-parlamentet håller på att förlora sin trovärdighet och att EU behöver reformeras. Det sade premiärminister Beata Szydło på torsdagen.

Uttalandet är en del i grälet mellan Warszawa och Bryssel, som anser att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) urholkar demokratin och de mänskliga rättigheterna, skriver Polskie Radio.

Dagens EU har allvarliga problem för Storbritanniens utträde ur EU och med flyktingkrisen, men ägnar sig hela tiden åt påhittade problem, sade Szydło. Jag blir mer och mer övertygad om att EU-fördraget måste ändras och unionen reformeras.

Förutom abortfrågan har Warszawa dragit på sig kritik från EU för nedmonteringen av Konstitutionsdomstolens självständighet, den nya avlyssningslagen, vägran att ta emot en tidigare beslutad kvot av flyktingar samt kraven att slippa minska utsläppen från landets egen energikälla, kolet. Oenigheten har fått PiS att kräva en omarbetning av Lissabonfördraget, som är EUs grundlag. (Polskie Radio och wB 29 sept 16)

Abortsökande är välkomna till Blekinge

Om abort förbjuds i Polen är polska kvinnor välkomna att göra abort i Blekinge. I Sverige har vi en lag från 2008 som tillåter kvinnor från andra länder att avbryta sin graviditet här, säger Bodil Ehn, överläkare inom den blekingska mödravården.

När lagen kom till hade vi inte resurser att ta emot så många, säger Ehn, men vi ska se till att vi har resurser till det. Enligt lagen ska vi ta hand om de kvinnor som kommer hit. (Sveriges Radio Blekinge28 sept 16)

Svarta protester mot den nya abortlagen

Förslaget om en strängare abortlag väcker starka protester över hela Polen. Tusentals svartklädda människor deltog på söndagen i så kallade svarta protester (czarne protesty) mot förslaget att totalförbjuda aborter.

Ett totalförbud innebär att kvinnor tvingas föda svårt skadade foster och barn som kommit till genom våldtäkt, samt att kvinnor som gör abort döms till fängelse. Men framför allt innebär det att kvinnors rätt att bestämma över sin kropp, sitt barnafödande och sitt liv åsidosätts. Enligt det lilla vänsterpartiet Tillsammans (Razem) som organiserat protesterna har parlamentet visat ”förakt för kvinnors rättigheter”.

Läs vidare >>

Abortdebatten går vidare mot totalt förbud

Efter den första abortdebatten avslogs den ena av två abortmotioner av parlamentet på torsdagen – den som vill liberalisera abortlagstiftningen.

I debatten förekom argument som att våldtäkt bara är ett brott i största allmänhet, men abort är barnamord.

Enligt det nu avvisade förslaget skulle kvinnor som idag ha rätt till abort före den tolfte veckans utgång om övriga krav är tillgodosedda: risk för moderns liv, obotligt handikappat foster, våldtäkt eller incest. Men efter våldtäkt eller incest skulle tiden utökas till 18 veckor.

Det innebär att striden nu står mellan två förslag – att införa totalförbud eller behålla den nuvarande lagen.

Abort är ett helvete och en moralisk skam för kvinnor och män, hävdade Joanna Banasiuk från organisationen Ordo Iuris, som ligger bakom kravet på abortförbud. Banasiuk fick hänvisa till nazistiska och kommunistiska brott för att motivera sin åsikt att svårt skadade foster som inte kommer att överleva förlossningen inte ska kunna aborteras.

Premiärminister Beata Szydło och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har båda uttryckt förhoppningar om att ledamöterna i parlamentet – där regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har egen majoritet – ska rösta för totalt förbud mot abort. Samtidigt vill nästan hälften av polackerna behålla den nuvarande lagstiftningen, en fjärdedel vill liberalisera och bara var sjunde vill ha totalförbud.

PiS hade stor hjälp av katolska kyrkan inför parlamentsvalet förra hösten, och frågan är om kyrkans eller folkets åsikt är viktigast i abortfrågan. (Newsweek Polska och wB 23 sept 16)

Abortdebatten inledd i sejmen

På torsdagen inledde parlamentet ännu en debatt om abortlagen. Den nuvarande lagen från 1993 innebär att abort accepteras om moderns liv är i fara, om fostret är obotligt skadat eller om graviditeten tillkommit vid våldtäkt eller incest. Ytterligare en inskränkning i lagen är vårdpersonalens ofta använda samvetsklausul, som ger dem rätt att vägra utföra abort.

En halv miljon människor har med sina insamlade namnunderskrifter krävt totalförbud mot abort. Den som bryter mot förbudet – såväl medicinsk personal som den gravida kvinnan – ska kunna få upp till två års fängelse, enligt deras förslag. I stället ska barnet och familjen få allt tänkbart stöd och hjälp. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som står katolska kyrkan nära, kommer inte att ha svårt att fatta beslut i den riktningen.

Men det finns ytterligare ett medborgarförslag – organisationen Vi räddar kvinnorna har med en kvarts miljon namnunderskrifter bakom sig begärt en liberalisering av abortlagen.

Det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), som under sitt åtta år långa maktinnehav regelbundet avvisat kraven på totalförbud, slår ett slag för den existerande lagen.

Nästan hälften av polackerna, 42 %, vill också behålla dagens lagstiftning, 14 % vill ha totalförbud, och 25 % vill liberalisera. Det visar en färsk opinionsundersökning från TNS Polska. I det här fallet har det religiösa PiS inte sina väljare med sig.

Återstår att se resultatet av debatten som hittills varit het. Redan för ett halvår sedan sade premiärminister Beata Szydło att hon för sin del stöder ett totalförbud, men att varje parlamentariker måste följa sitt eget samvete.

Tillsammans med Irland och Malta har Polen Europas strängaste abortlagstiftning. (TVP och wB 22 sept 16)

Läkare måste förklara sig för prästerna

PiS-parlamentarikern Gabriela Masłowska. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

PiS-parlamentarikern Gabriela Masłowska.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Katolska präster går nu runt på statliga sjukhus med katolska namn och kontrollerar om det utförs aborter där.

Flera sjukhus rapporterar att de fått besök eller brev av präster som kräver utförliga förklaringar på vilka ingrepp genomförts. De åberopar sig på den statistik som görs av Nationella hälsofonden (NFZ). Sjukhusledningarna tvingas förklara för prästerna att aborter och borttagna döda foster kommer i samma kolumn i statistiken.

Kyrkan menar att sjukhus med ordet katolsk i namnet måste leva upp till det. Biskopen måste ge tillstånd om ett sjukhus vill ha med ordet katolsk i namnet och förväntar sig att sjukhusledningen konsekvent följer kyrkans läror.

Det ultrakonservativa regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) anser att prästerna har all rätt att kontrollera sjukhusen. Om man är en troende katolik måste man följa reglerna. Sjukhusen är inte undantagna församlingslivet och vem om inte prästen ska se till att alla ska leva enligt Guds ord, säger PiS-parlamentarikern Gabriela Masłowska.

Av en annan uppfattning är förre sjukvårdsministern Bartosz Arłukowicz från det liberala PO (Medborgarplattformen). Han menar att kyrkan går för långt när det handlar om att ingripa i medicinska problem. Det är en konstig situation att läkare måste förklara sig inför präster. Sjukhus är till för att behandla patienter enligt gällande lag, säger han.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Förslag om totalförbud mot abort går till parlamentet

En ny strid om abortfrågan är under uppsegling. Den polska abortlagen är redan mycket sträng men efter parlamentsvalet i höstas, då det religiösa och konservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fick egen majoritet i parlamentet, har religiösa organisationer dragit igång en namninsamling för att driva fram ett totalförbud. En halv miljon underskrifter har de fått ihop – parlamentet måste inom tre månader ta upp ett medborgarförslag som har minst 100 000 namnunderskrifter.

Vi räknar med att förslaget ska tas upp i parlamentet redan i september eller oktober, säger Mariusz Dzierżawski från stiftelsen Rätten till liv.

Därmed har regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) hamnat i ett prekärt läge. Å ena sidan har partiet tidigare stött abortmotståndarna. Men nu när PiS tagit över regeringsmakten blir frågan ytterst obekväm. Man vill inte göra sig ovän med den katolska kyrkan som ju hjälpt Jarosław Kaczyński och PiS till makten. Å andra sidan vill man inte heller skapa ytterligare konflikter i landet, särskilt som alla opinionsundersökningarna visar att polackerna med stor majoritet vill ha kvar den nuvarande lagen som tillåter abort i tre fall: när graviditeten är ett resultat av våldtäkt, när graviditeten hotas kvinnans liv eller hälsa och när fostret är gravt och oåterkalleligt missbildat.

Inofficiellt säger många PiS-politiker att de tänker stödja den del av förslaget som gäller skadade foster.

Dzierżawski hoppas att politikerna ändrar sig då de inser att förslaget har ett massivt stöd. Men det har också den nuvarande lagen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kvinnor marscherar för rätten till abort

Demonstration för kvinnors rättigheter i Warszawa. Foto: Facebook.

Demonstration för kvinnors rättigheter i Warszawa.
Foto: Facebook.

Mänskliga rättigheter är också kvinnors rättigheter. Det skanderade deltagarna i den marsch för kvinnors värde som drog genom Warszawa på lördagen. Manifestationen arrangerades också för att hedra minnet av Jo Cox, den parlamentariker som mördades i Storbritannien för ett par dagar sedan.

Vi är här för att försvara kvinnors rättigheter, säger en av arrangörerna Irina Ovcinicov, till Newsweek Polska. Det är nog nu, man ignorerar våra mest grundläggande rättigheter, våldet mot kvinnorna och vår rätt till hälsa och liv. Våldtäktsmän måste sättas i fängelse, ensamstående mödrar ska inte vara tvungna att kämpa för att få underhåll till barnen, vi vill ha tillgång till de senaste framstegen inom läkarvetenskapen, som assisterad befruktning. Framför allt kräver vi att de ständiga försöken att ta ifrån oss rätten till abort ska upphöra.

Vi vill påminna om att kvinnorna också har en röst och att man måste ta hänsyn till den, sade Ovcinicov. (Newsweek Polska 18 juni 16)

Polackerna vill behålla den nuvarande abortlagen

En majoritet av polackerna är emot ett totalförbud mot abort. Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos.

Parlamentet väntas ta upp ett medborgarförslag om totalt förbud mot abort till debatt, och sannolikheten för att förlaget röstas igenom är stor. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) håller sig på många sätt strängt till katolska kyrkans läror, och vad gäller abort har biskopar och präster flera gånger varit ute och efterlyst strängare lagstiftning.

Ändå tillhör Polen de länder där det redan är svårast att få abort: kriterierna är att moderns liv eller hälsa är i fara, att fostret är svårt handikappat, eller att graviditeten tillkommit under incest eller våldtäkt. När den lagliga delen är avklarad gäller det sedan att hitta en klinik som utför ingreppet, enligt abortlagen från 1993 har vårdpersonal rätt att av samvetsskäl vägra abort.

Det utförs något hundratal lagliga aborter om året i Polen, och mellan 100 000 och 200 000 olagliga.

Nu visar det sig att 84 % av de tillfrågade anser att abort måste accepteras om kvinnans liv är i fara. 76 % tycker att det räcker med att hon riskerar sin hälsa i samband med graviditet eller förlossning. För 75 % är våldtäkt incest också skäl till abort. En överväldigande majoritet vill alltså behålla den nuvarande lagstiftningen. (Polskie Radio och wB 10 maj 16)

– Biskopar, stöd inte totalförbud mot abort!

Nittio katolska teologer, etiker och journalister ber nu biskoparna i Polen att inte stödja kravet på totalförbud mot abort.

Att kriminalisera abort räddar inte de ofödda barnen, däremot dödar det kvinnor som hellre riskerar livet än föder ett oönskat barn, skriver de i ett öppet brev.

Redan idag utförs 100 000–200 000 olagliga aborter i Polen och något hundratal lagliga. Ett totalförbud kommer att få den illegala abortmarknaden att blomstra, med allt vad det innebär av risker för gravida, påpekar kvinnorättsorganisationerna. Och de som drabbas är i första hand fattiga kvinnor som inte har råd att resa utomlands.

Trots att varje mänskligt liv är heligt måste det finnas vissa undantag i abortlagen, menar brevskrivarna. Lagen gäller även icke-troende och är därför statens ansvar, kyrkan måste respektera alla människors samvetsfrihet, inte bara de egna troendes.

De nittio katolikerna kritiserar kyrkan för att reducera kvinnor till ett verktyg för barnafödande och inte låta dem vara fullvärdiga människor, skapade till Guds avbild med egen vilja och rätt till ett eget samvete.

Det bästa är i stället god tillgång till familjeplaneringsmetoder, skriver de. Preventivmedel är ju inte heller något som katolska kyrkan godkänner.

Abortdebatten blossade upp i Polen för några veckor sedan då två katolska föreningar till parlamentet lämnade in ett medborgarförslag om totalt förbud mot abort. Även de få undantag som finns i dag – om moderns liv eller hälsa är i fara, om barnet kommit till under våldtäkt eller om fostret är gravt missbildat – ska enligt förslaget tas bort.

Kyrkan applåderade föreningarnas initiativ, och eftersom det varmt religiösa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har egen majoritet kommer parlamentet sannolikt att besluta om totalförbud. Inte minst som både premiärminister Beata Szydło och PiS-ordföranden Jarosław Kaczyński har sagt att de för sin del kommer att rösta för förslaget. (Dagen och wB 27 april 16)

Regeringspartiets kvinnosyn

Den polska abortlagstiftningen tillhör de strängaste i Europa. Nu kommer förslag om totalförbud – våldtäkts- och incestoffer blir tvungna att föda barn som blivit till genom våldtäkt eller incest; gravt missbildade och sjuka barn ska födas och kvinnan ska föda även om hon riskerar liv eller hälsa.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Därmed vill man upphäva den kompromiss som efter många om och men uppnåddes år 1993 och som under vissa omständigheter gett kvinnor möjlighet till legal abort. Än så länge är det ett medborgerligt lagförslag, men det kommer med stor sannolikhet att hamna i parlamentet. Och premiärminister Beata Szydło är positiv – förslaget ska behandlas enligt alla konstens regler, försäkrar hon. Även Jarosław Kaczyński, mäktig ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), har uttryckt en förhoppning om att alla PiS-parlamentariker röstar för totalförbud.

Läs vidare >>

Presidenthustrur kritiserar förslag om totalförbud

Förslaget om ett totalt förbud mot abort kritiseras nu av Danuta Walesa, Anna Komorowska och Jolanta Kwaśniewska, alla tre f.d. presidentfruar i Polen.

Vi ser med stor oro förslagen om att förändra kompromissen om aborträtten från 1993, skriver de i ett öppet brev.

Varje abort är en tragedi, men vi bör inte förvärra en olycka genom att tvinga en gravid kvinna att riskera sitt liv eller sin hälsa eller tvinga en våldtagen kvinna att föda barn.

Läs vidare >>