Poznań och Wrocław växer

Befolkningen i Polen minskade med drygt 17 000 personer förra året, vilket framgår av färska siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån) som nyhetsbyrån PAP tagit del av.

Minskningen är störst i Schlesien (Śląsk) och områdena kring Łódź och Lublin.

Däremot ökade antalet invånare i Poznań och Wrocław.

Bergsregionen Bieszczady (Beskiderna) nere i Polens sydöstra hörn är mest glesbefolkad – här bor 19 personer per kvadratkilometer. Mest tätbefolkad är Warszawaförorten Pruszków med 648 personer per kvadratkilometer. (Polskie Radio 23 juli 15)

Polackerna säger nej till mer invandrad arbetskraft

Hela 86 % av de svarande tycker att den polska arbetsmarknaden inte behöver fler arbetskraftsinvandrare. Bara 7 % säger ja till mer utländsk arbetskraft, visar en mätning från opinionsinstitutet Cbos.

Dessutom har 25 % uppfattningen att invandraren blir den som får jobbet om valet står mellan en polack och en invandrare med liknande kvalifikationer. 22 % tror att nationalitet inte spelar någon roll när en arbetsgivare väljer ut vem som ska anställas. (Warsaw Business Journal 30 juni 15)

Skolor läggs ner i brist på barn

Eftersom det föds allt färre barn i Polen riskerar runt 5 000 lärare att förlora jobbet bara i år, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza. Lärarna får allt färre lektionstimmar, lönerna hålls tillbaka och tiden för planering skärs ner.

Lokala myndigheter har beslutat om nedläggning av 200 skolor runt om i landet. Under det senaste decenniet har antalet elever minskat med en miljon. Idag går drygt fem miljoner barn och ungdomar i skolan. Antalet lärare är 650 000 – en minskning med 32 000 jämfört med för tio år sedan. (Warsaw Business Journal 17 juni 15)

För fler barn krävs bättre arbetsmarknad

Om landets låga födelsetal ska höjas så räcker det inte med en bra välfärdssektor. Än viktigare är en stabil och trygg arbetsmarknad, skriver tankesmedjan Adam Smith Centre i Polen i en rapport.

Att ha barn kostar pengar, och Adam Smith Centre har räknat ut att kostnaden för första barnet från födelsen till 19 år landar på mellan 176 000 och 190 000 złoty (430 000 respektive 465 000 svenska kronor). För andra barnet behövs 80 % av den summan och för tredje barnet 60 %.

Födelsetalet är idag 1,3 barn per 1000 invånare – en siffra som behöver höjas till 2 för att befolkningen inte ska minska. Enligt en uträkning från EU-kommissionen nyligen är polackerna 5 miljoner färre år 2060.

En utbyggd offentliga servicen kan minska kostnaderna för föräldrarna, skriver Adam Smith Centre. Men om födelsetalen ska öka måste den ekonomiska osäkerheten minska, och då är det arbetsmarknaden det handlar om. (Polskie Radio 2 juni 15)

Emigrationsmuseum öppnar i Gdynia

Idag, lördag invigs Emigrationsmuseet i Gdynia som berättar om dem som lämnat Polen, emigranterna.

Efter EU-inträdet 2004 har två miljoner polacker flyttat, många av dem bosätter sig i andra länder och har inte för avsikt att återvända. Men redan under tiden före 1918 flydde polacker från ockupantländerna, och under kommunisttiden flydde man undan politisk förföljelse och pogromer. Emigrationsmuseet vill berätta deras historia – det handlar om 200 års emigration.

En av berättelserna handlar om den amerikanske presidentrådgivaren Zbigniew Brzezinski, som donerat sin brevväxling med den polskfödde påven Johannes Paulus II.

Ett omfattande program med kultur och underhållning pågår hela dagen. Adressen är ul. Polen 1 i Gdynia.

Natten mellan lördagen och söndagen är också den traditionella Museinatten i Polen, då museerna har öppet – bara i Warszawa öppnar flera hundra museer, gallerier och andra institutioner upp sina lokaler för att locka publiken att upptäcka vilka skatter som finns.

Museinatten har varit en tradition sedan 1999. (gdynia.pl maj 15)

Polen tappar 5 miljoner på fyrtiofem år

EU-kommissionens Åldranderapport för 2015 är dyster läsning, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Enligt prognosen för Polen kommer befolkningen att minska från 38,5 miljoner år 2013 till 33,2 miljoner år 2060. Antalet förvärvsarbetande (15–64 år) sjunker också – från 70,5 till 54,1 % av befolkningen. Därmed ökar antalet personer över 65 och utgör år 2060 32,9 %.

Kostnaderna för det åldrande samhället beräknas öka från 20,9 % till 22,2 % av bnp – största delen är vårdkostnader.

I hela EU växer befolkningen från 507 till 523 miljoner, och det beror inte på att det föds fler barn utan på immigration. (Polskie Radio 13 maj 15)

Utflyttade polacker vill stanna där de är

Tvärtemot vad man trott har många polacker ute i Europa ingen som helst tanke på att flytta hem igen. Det visar en opinionsmätning som genomförts av centralbanken, NBP.

5 000 polacker som lämnat Polen för att bo och jobba i andra länder i EU deltog i utfrågningen.

Vid EU-inträdet 2004 reste många polacker till Storbritannien och av dem som finns där nu vill 54 % stanna kvar där de är. Det är 9 procentenheter fler än för tre år sedan.

I Irland är den siffran 34 %, i Tyskland 40 % och i Nederländerna 34 %, vilket är lite färre än 2012.

Något massåtervändande kan man inte tala om, säger Józef Sobota från NBP till affärstidningen Puls Biznesu. Och även om folk faktiskt återvänder så blir det i betydligt mindre skala än man tidigare väntat. Emigranterna tar med sig familjen utomlands eller bildar familj där. (Polskie Radio 28 april 15)

Födelsetalen sjunker allt mer

Barnens andel av befolkningen har i Polen sjunkit med 8 % under de senaste tjugo åren. Det är den största minskningen inom EU, visar en färsk rapport från EUs statistikbyrå Eurostat.

Mellan 1994 och 2014 minskade barnens andel i samhället från 23,7 % till 15,5 %. År 2050 beräknas barnen utgöra 13,2 % av befolkningen.

Cypern är det enda EU-landet där andelen barn har minskat mer än i Polen. Det enda land där barnandelen ökat är Danmark.

Av rapporten framgår också att ungdomarna i de nordiska länderna flyttar hemifrån tidigare än ungdomar i andra EU-länder. Genomsnittsåldern för ungdomar som flyttar till en egen lya låg i EU på 26,1 år 2013. I Polen var den siffran 28,2, och i Slovakien och Malta, där man bor kvar i föräldrahemmet längst, 30,7 respektive 20,1 år. (Polskie Radio 17 april 15)

Var femte polack funderar på att emigrera

Runt 20 % av polackerna kan tänka sig att emigrera, visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Millward Brown, och antalet personer som har beslutat sig att lämna landet är idag uppe i 1,25 miljoner – 250 000 fler än förra året.

Tidigare reste polackerna oftast ut för att tjäna och spara så mycket pengar som möjligt för att sedan ta dem med sig hem till Polen. Idag är det inte så, men den viktigaste anledningen till att man emigrerar är fortfarande den högre lönen.

Andra viktiga orsaker är att man vill ha högre levnadsstandard samt bristen på intressanta jobb i hemlandet. (Warsaw Voice 17 april 15)

Invandringen ökar i Polen

Antalet legala invandrare i Polen har ökat med 50 000 personer i år och är nu uppe i 175 000, rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Polen har aldrig tidigare upplevt en sådan tillströmning av migranter. De flesta kommer från grannlandet Ukraina.

De som kommer är de som flyr från konflikten i östra Ukraina, säger Piotr Tyma från Ukrainska föreningen i Polen. Och de som bor på Krim och inte accepterar den ryska annekteringen flyr av rädsla för repressalier.

Dessutom har en ny lag gjort det lättare för företagare att tillfälligt anställa utlänningar, bland annat för säsongarbete. (Polskie Radio 31 mars 15)

Många unga polacker vill utvandra

Många polacker i åldrarna 18–34 år räknar med att söka sig utomlands. Det visar en färsk mätning som opinionsinstitutet Millward Brown gjort åt den kommersiella tv-kanalen TVN.

Hela 41 % har för avsikt att emigrera, 58 % tänker stanna hemma – och 1 % har inte bestämt sig.

Det handlar inte bara om att få bättre jobb, säger sociologerna, utan också om möjligheterna till bättre utbildning och mindre byråkrati.

Många ungdomar skulle gärna stanna hemma om det fanns samma möjligheter till studiebidrag, forskning och utveckling.

År 2004, då Polen gick med i EU, lämnade 580 000 personer landet. Antalet ökar hela tiden, 2013 bor 1,9 miljoner polacker i utlandet. Enligt siffror från EU stannar polackerna i genomsnitt tio år utomlands och kommer sedan tillbaka. (tvn24.pl 22 mars 15)

Uteliggare får enkel biljett hem i Świnoujście

I Świnoujście har myndigheterna börjat erbjuda hemlösa enkel biljett bort från staden. Hittills har tre nappat, och ytterligare två överväger att göra detsamma.

När uteliggarna minskar i antal väntas stadens vanliga invånare återvända hem.

De bor i bunkrar längs stränderna, de sover på bänkar, dricker alkohol i parkerna och trakasserar besökare. Det är inte bra för turismen, konstaterarvice borgmästare Paweł Sujka.

Just nu har vi elva hemlösa, som förhoppningsvis ska anta erbjudandet om en tågbiljett till den egna hemstaden, säger Andrzej Zieliński, som arbetar med de hemlösa, till TVP. Tyvärr har det ofta motsatt effekt – och kontinuerlig hjälp och stöd vore en bättre lösning.

Vi kan ju inte tvinga människor att ge sig iväg, säger Zieliński, vi kan bara peka på fördelarna. En hemlös kan få hjälp att försonas med familjen och hitta ett sätt att åter integrera sig i samhället.

Ett femtiotal hemlösa beräknas slagit sig ner i Świnoujście, där de lever på gatorna. (Polskie Radio 3 mars 15)

Fler nyfödda gläder demograferna

Befolkningsutvecklingen i Polen bekymrar demografer och politiker – dagens 38,5 miljoner invånare befaras minska till 36,5 år 2035 och ytterligare till 34 miljoner år 2050.

Länge har man befarat att 2014 skulle bli det ut befolkningssynpunkt värsta sedan andra världskriget – men årets siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån) visar på en liten förbättring.

Antalet nyfödda är 4 000 fler än antalet dödsfall, och antalet äktenskap – 180 000 under 2014 – har ökat med 7 % under det senaste året. Skilsmässofrekvensen har inte förändrats.

Sammantaget sjunker ändå antalet polacker något, eftersom emigrationen fortfarande är ganska stor.

Befolkningsmässigt är Polen nu enligt GUS det 33 största landet i världen och nr 6 i EU. (Polskie Radio 28 jan 15)

Ukrainare får inte flyktingstatus

Förra året ansökte 2 000 ukrainska medborgare om flyktingstatus i Polen, men Utlänningsbyrån har inte beviljat ett enda. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Flyktingstatus är strängt reglerat i Genevekonventionen, konstaterar Utlänningsbyrån i en rapport. De sökande måste kunna visa motiverad rädsla för förföljelse och att de inte kan få skydd någonstans i det egna landet.

Förra året fick drygt 700 personer av olika nationaliteter rätt att stanna i Polen, och 262 av dem har fått flyktingsstatus. Nästan 2 000 fick avslag och 5 500 fall lades ner, huvudsakligen på grund av bristande intresse från de sökande, rapporterar Utlänningsbyrån.

Inga ukrainare har fått flyktingstatus, men ett tiotal anses ha skyddsbehov och fick uppehållstillstånd.

Över 28 000 ukrainare har dock fått tillstånd att bo och arbeta i Polen. (Polskie Radio 26 jan 15)

Allt fler barn föds nu i Polen

Antalet nyfödda har ökat mer än väntat, och befolkningen ökar under 2014 med 10.000 personer. Det visar färska siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån). 2014 väntades länge ur befolkningssynpunkt vara det värsta sedan andra världskriget. Men i oktober visade det sig att 384.000 barn fötts under året, vilket är 4600 fler än under årets första tio månader förra året.

Anledningen kan vara den nya föräldraledigheten, säger en expert till tidningen Rzeczpospolita.

Nyblivna föräldrar har från och med i år rätt att vara lediga med full lön under barnets första år. Antalet föräldradagar har ökat kraftigt sedan den 1 januari, då den nya lagen infördes. (Polskie Radio 30 dec 14)

Kyrkliga skilsmässor i Polen ökar

Kyrkliga skilsmässor blir allt vanligare i Polen. Enligt katolska kyrkans statistiska institut upplöstes år 1999 1200 äktenskap. År 2007 steg siffran till 2171 och 2010 ogiltigförklarades hela 2369 äktenskap. Varje år inkommer ca 3500 ansökan om skilsmässa till kyrkans domstolar. Det är alltså en hel del som avslås.
I början av november kom tidningen Dziennik Polski med chockerande uppgifter. Hela 15.000 snsökte om kyrklig skilsmässa under 2013 – ett rekord!

Läs artikel >>

Polen har över 70.000 ”moderna slavar”

Det finns 72.000 ”moderna slavar” i Polen, skriver tidningen Rzeczpospolita, som läst 2014 års Global Slavery Index från australiska Walk Free Foundation. Det är ungefär 0,2 procent av hela befolkningen.

I begreppet modernt slaveri ingår tvångsarbete, människohandel, tvångsäktenskap och kommersiellt sexuellt utnyttjande. De flesta moderna slavarna i Polen är immigranter från antingen forna Sovjetstater eller från Sydostasien, som tvingas att arbeta på byggen, inom jordbruket eller på restauranger.

I hela världen uppges antalet moderna slavar i världen har ökat med nästan en fjärdedel sedan 2013, och anses nu omfatta 35 miljoner människor.

Mauretanien är det land där det finns flest moderna slavar per person – runt 4 % av befolkningen. Polen kommer på 130 plats med 0,2 %. Men Polen ligger sämre till än många andra länder i Europa. Trots att befolkningen i Frankrike, Tyskland, Storbritannien är större än i Polen, finns i respektive land färre än 12.000 moderna slavar. Bäst är läget i Island, där det finns 23 moderna slavar – det är den lägsta siffran, såväl i reella tal som i procent. (Polskie Radio 19 nov 14)

Tio miljoner pensionärer år 2050

Om trettiofem år har Polen tio miljoner pensionärer, rapporterar GUS (Statistiska centralbyrån).

Eftersom GUS räknar med en befolkning på 34 miljoner om 35 år innebär det att nästan var tredje polack ska ha ut pension, vilket innebär en hård belastning på pensionssystemet.

Förra året uppgick pensionärerna till sju miljoner. 2013 var också det år då pensionsåldern höjdes till 67 år för alla. Tidigare gick kvinnor i pension vid 60 och män vid 65.

Höjningen av pensionsåldern medför att andelen ålderspensionärer inte ökar lika kraftigt i förhållande till den arbetsföra befolkningen som tidigare. Man beräknar att pensionärerna år 2020 blir 12 % färre än i det gamla systemet och 20 % färre år 2050. (Polskie Radio 19 nov 14)

Tatarer får eget kulturcenter

Kulturcentret ska byggas i den tatariska byn Kruszynany, där det redan finns en gammal trämoské från 1700-talet.

Kulturcentret ska byggas i den tatariska byn Kruszynany, där det redan finns en gammal trämoské från 1700-talet.

Nu byggs ett kulturcenter för den tatariska minoriteten i Kruszyniany i nordöstra Polen. Centret ska stå klart i mitten av nästa år, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Centret finansieras dels med pengar som samlats in av den lokala muslimska befolkningen, dels med bidrag från EUs fonder och garantier från kulturdepartementet. Dessutom har Kuwait gått in med en donation på 150.000 dollars.

I centret ska också inrymmas ett museum för de polska tatarernas historia.

Tatarerna kom till Europa med Gyllene Horden i slutet av 1300-talet och bosatte sig i det som idag är Litauen. Därefter drog de sig söderut och hamnade i Suwalszczyzna. Idag finns runt 5000 tatariska muslimer i Polen. De bor huvudsakligen i byarna Kruszyniany och Bohoniki, som båda ligger öster om Bialystok nära gränsen till Vitryssland.

Många betydelsefulla polacker har tatariska rötter. Bland de mest kända är Nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz (1846–1916) och skulptören Magdalena Abakanowicz (f. 1930). (Polskie Radio 12 nov 14)

Allt fler polska barn föds i andra länder

Den polska befolkningsutvecklingen är negativ – enligt demograferna riskerar landet att tappa 8 miljoner invånare under de kommande fyra decennierna.

Annat är det i Norge, dit många företagsamma norska par flyttat. I Norge föddes 3240 polska barn under åren 2011–2013. Polska kvinnor i Norge har ett födelsetal på 2,0 mot norska kvinnors 1,8. Det visar färsk statstik, rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Även i andra europeiska länder föds färre barn av de inhemska kvinnorna, medan invandrarmödrarna har högre födelsetal. Polska familjer i utlandet har fler barn än polska familjer i Polen.

Regeringen Tusk vidtog i augusti åtgärder för att vända befolkningsutvecklingen – det handlade om ökade avdrag för flerbarnsfamiljer, fler daghem osv. Redan tidigare har mammaledigheten förlängts till ett år. (Polskie Radio 7 okt 14)

Rekordmånga polacker emigrerade 2013

2,2 miljoner polacker lämnade förra året hemlandet för att arbeta eller studera utomlands i mer än tre månader. Det är nästan lika många som under rekordåret 2007, visar färsk statistik från GUS (Statistiska centralbyrån).

Teoretiskt uppgår den polska befolkningen till 38,4 miljoner, men om man räknar bort dem som nu bor i något annat land minskar antalet till 36,5 miljoner. Eftersom födelsetalen är mycket låga i Polen, väntas befolkningen dessutom minska i framtiden. Utflyttningen tog fart i och med EU-inträdet 2004, idag beräknas 650.000 polacker bo i Storbritannien och 560.000 i Tyskland. Experterna tror inte att de flyttar hem igen eftersom arbetslösheten är hög och levnadsstandarden låg i Polen.

De flesta av migranterna rotar sig utomlands och bildar familj där, säger migrationsforskaren Marcin Galent till Polskie Radio. Kanske återvänder de när de går i pension.

Ett av de viktigaste skälen till att så många polacker emigrerar är medborgarnas bristande förtroende för institutioner, byråkrati, sjukvård och domstolar, säger migrationsforskaren Maciej Duszczyk till tidningen Rzeczpospolita.

Historiskt sett är detta Polens näst största emigrantvåg. Den största vågen kom i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då 3,5 miljoner polacker lämnade landet på grund av fattigdom. (Polskie Radio 25 sept 14)

Fler födda – men inte tillräckligt många

Antalet nyfödda i Polen uppgick under det första kvartalet 2014 till 186.900 barn – en ökning med 3,3 procent jämfört med samma period förra året.

Det kan vara en effekt av den 12 månader långa mammaledighet som infördes förra året, säger analytiker till tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Men fortfarande är födelsetalet bara 1,3 vilket innebär att befolkningen fortsätter att minska.

Trots detta skulle befolkningen ha minskat med 7000 personer om inte 22.000 polacker flyttat hem från utlandet.

Under samma period avled 187.500 personer, 0,7 procent färre än 2013, visar GUS siffror. Antalet ingångna äktenskap har ökat och antalet skilsmässor minskat vilket gör att man kan se mer optimistiskt på framtiden, säger demograferna. (Warsaw Business Journal 27 aug 14)

Nästan en halv miljon polacker stannar i Storbritannien

Sjuttiotvå procent av de polacker som bor och arbetar i Storbritannien vill stanna kvar där. Drygt hälften av dem avser att söka brittiskt medborgarskap, visar en färsk opinionsmätning.

Det innebär att tre fjärdedelar av de 650.000 polackerna i Storbritannien inte avser att återvända till Polen. (Warsaw Voice 23 juli 14)

Bidrag till romer stoppas efter lagändringar

Ett nytt bidragssystem för de polska romerna har lagts på is av finansdepartementet.

Åttio miljoner zloty (190 miljoner svenska kronor) var avsedda att under åren 2014–2020 hjälpa romerna med bostäder, barnens skolgång och konstnärlig verksamhet. Programmet skulle ersätta ett tidigare program, som pågått 2004–2013.

Men eftersom ett antal lagar har förändrats kan pengar inte längre betalas ut till vissa aktiviteter, säger biträdande administrationsminister Stanislaw Huskowski till tidningen Rzeczpospolita.

Samtidigt kritiserar den romska minoriteten i Polen programmet.

Romer ska behandlas som alla andra medborgare och inte vara föremål för särskilda biståndsprogram. I stället ska det sociala utanförskapet kontinuerligt bekämpas, sade Roman Kwiatkowski, ordförande i Romska föreningen i Polen, till tidningen. (Polskie Radio 22 juli 14)

Polacker gifter sig med polacker

I 1,7 procent av de polska äktenskap som ingås varje år är den ena parten född i ett annat land. Sedan 2002 har 44.000 utlänningar gift sig med polacker och bosatt sig i landet.

Det framgår av färsk statistik från EUs statistikbyrå Eurostat, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Därmed ligger Polen längst ner bland tjugotvå jämförda länder i Europa. Till och med i Rumänien är siffran högre – 4,3 procent.

Högst upp på listan ligger Schweiz med 35,6 procent blandäktenskap, skriver tidningen. (Warsaw Voice 22 juli 14).

Tatarerna fördömer vandalisering

Muslimernas religiösa förbund, MZR, i Polen har fördömt vandaliseringen av 1700-talsmoskén i Kruszyniany i nordöstra Polen i helgen. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Trämoskén i Kruszyniany tillhör både det tatariska arvet och alla republikens invånare, skriver MZRs talesperson. Vi är tacksamma för alla som fördömt denna avskyvärda huliganism. Det är uppmuntrande att så många människor med olika bakgrund och religioner delar vårt raseri.

Natten till söndagen, då muslimerna inledde sin fastemånad Ramadan, målade någon en gris med svart färg på moskéns gröna fasad. Man har också kladdat ner flera gravstenar med färg.

Ett antal rasistiska dåd har de senaste åren begåtts i regionen, mordbrand, vandalisering av begravningsplatser och klotter på litauiska vägmärken. Förra våren utsåg inrikesminister Bartlomiej Sienkiewicz Bialystok till ett övningsfält för bekämpning av rasism. (Polskie Radio 1 juli 14)

Moské vandaliserades i helgen

Moskén i Kruszyniany utan klotter.

Moskén i Kruszyniany utan klotter. Foto: Stanislaw Godula

En 1700-tals-moské i nordöstpolska Kruszyniany och gravstenar på den intilliggande begravningsplatsen har vandaliserats. Förövaren målade en stor gris på den gamla trämoskéns gröna vägg. Skadegörelsen inträffade sannolikt natten till söndagen, när de polska tatarerna just inlett sin fastemånad, Ramadan.

Tatarerna kom till Polen på 1600-talet, och det finns idag mellan 3000 och 5000 tatarer i landet. En hel del av dem har assimilerats under århundradenas lopp, och många av dagens polacker har tatariska rötter. Bland de mest kända är författaren och Nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz och skulptören Magdalena Abakanowicz. (Polskie Radio 30 juni 14)

Läs mer om tatarerna i Krusziniany:

Känner ni till det muslimska Polen? >>

Historiska byar i nordöstra Polen >>

Vill gå i emigranternas fotspår

Artur Debski. Foto: Wikipedia.

Artur Debski.
Foto: Wikipedia.

Artur Debski, representant för partiet Twój Ruch (Din rörelse) i parlamentet, tänker resa till London för att ta reda på varför så många polacker flyttar dit. Han tänker leva det liv som utflyttade polacker lever där.

Jag vet inte vad jag ska göra när jag är i London, säger Debski till The Daily Telegraph.

Men han tänker leva på 100 pund i veckan, arbeta med sina händer i ett kök eller en butik.

Jag vill se varför det funkar i Storbritannien och inte i Polen, säger Debski. Här är arbetsförmedlingarna ineffektiva och dyra, där ska det vara bättre.

Han oroar sig för att många polska ungdomar funderar på att flytta – sedan EU-inträdet har två och en halv miljon lämnat landet för att bo och arbeta utomlands.

Många tror att det hela är ett PR-trick – Debskis partiledare Janusz Palikot är känd för sina okonventionella och provocerande initiativ. (Polskie Radio 7 april 14)

Emigranterna skickar hem mindre pengar

Polacker som bor och arbetar utomlands sänder för varje år allt mindre pengar tillbaka till hemlandet. Det visar färsk statistik från Centralbanken (NBP).

Förra året skickade polska emigranter hem 17,1 miljarder zloty (39 miljarder svenska kronor). Det var 300 miljoner zloty mindre än året innan.

2007 är det år då utvandrarna hittills sänt hem mest pengar till familj och släkt – då handlade det om 20 miljarder zloty (46 miljarder kronor).

Men summan minskade förra året, trots att ytterligare en halv miljon polacker utvandrade – idag bor och arbetar 2,6 miljoner polacker utomlands, säger professor Krystyna Iglicka. De behöver pengarna själva för sitt liv i det nya landet. Många tänker inte flytta hem igen under den närmaste framtiden.

År 2004 då Polen gick med i EU, utbildades ett mönster: en familjemedlem fick arbete utomlands och skickade hem pengar till familjen. Idag flyttar familjen efter till det nya landet. Det är där de tar sina bostadslån och investerar för framtiden, säger Iglicka.

Sedan 2004 har emigrerade polacker skickat hem 167 miljarder zloty (380 miljarder kronor). Idag är 2,2 miljoner personer arbetslösa i Polen – om inte så många hade sökt sig utomlands för att få jobb, så skulle den siffran ha varit dubbelt så hög. (Polskie Radio 2 april 14)

Brittiska parlamentariker uppmanar Polen att återlämna egendom som beslagtogs av nazister och kommunister

Premiärminister Donald Tusk har fått ett brev, som undertecknats av femtio ledamöter av det brittiska parlamentet. I brevet kräver man att Polen ska återuppta kompensationen till judar och icke-judar som förlorade sin egendom till nazisterna under andra världskriget och till kommunistregimen efter kriget.

Polen har ett ansvar för att äldre överlevande från Förintelsen, deras arvingar och andra offer får tillbaka den egendom som beslagtogs av nazisterna eller senare nationaliserades av de kommunistiska regimerna, skriver undertecknarna.

Polen är den enda medlemsstat i EU och det enda större land i det forna Sovjetblocket, som inte har en lag om att återlämna egendom som beslagtagits av nazisterna eller förstatligats av kommunistregimerna. Landet fortsätter att orättfärdigt dra nytta av offrens privata egendom, hävdar undertecknarna. Den ena polska regeringen efter den andra har lovat att införa en lag om ersättning sedan järnridåns fall.

2011 tillkännagav Tusk att Polen på grund av den globala ekonomiska krisen måste skjuta upp utbetalningen av kompensation till dem som förlorat egendom under och efter kriget i Polen. Som läget är idag måste varje krav tas upp och bedömas som enskilda rättsfall.

Före andra världskriget fanns tre miljoner judar i Polen. Nio tiondelar mördades i Förintelsen. Efter kriget nationaliserade kommunistregimen alla jordegendomar som var större än femtio hektar, vilket drabbade den jordägande adeln. (Polskie Radio 26 feb 14)

Självmorden ökar i Polen

Elva personer tar sitt liv i Polen varje dag och femton personer försöker begå självmord. Det framgår av färsk statistik, och psykologerna varnar för att antalet kommer att öka.

Under senare år har självmordssiffrorna ökat snabbare än dödsfallen i trafiken. 2012 dog 3500 personer i trafikolyckor. Under samma period försökte 5800 personer ta livet av sig, drygt 4.000 lyckades. Av dem var 373 tonåringar, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Siffrorna för 2013 är inte klara, säger experter, men det är en global trend och siffrorna väntas stiga. 1998 var självmord den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen, nu är det den nummer fyra. Mest oroande är att självmord är den näst vanligaste dödsorsaken bland barn och unga mellan sju och nitton år.

Orsakerna är enligt psykiatrerna psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, social isolering och svåra sjukdomar. Män under tjugo och över fyrtiofem år är särskilt utsatta. (Polskie Radio 17 feb 14)

Ny utvandringsvåg 2013

Närmare en halv miljon polacker emigrerade under 2013, och befolkningen i Polen fortsätter att sjunka, som den gjort sedan EU-inträdet 2004.

Den officiella statistiken tyder på att vi har haft ännu en stor migrationsvåg, säger professor Krystyna Iglicka till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Enligt tyska uppgifter kom 200.000 polacker förra året. Ungefär lika många flyttade till Storbritannien. Stora grupper har också sökt sig till Norge och Nederländerna, säger Iglicka. En stor del av utvandrarna är familjemedlemmar som nu reser ut för att förena sig med sina anhöriga utomlands.

Arbetslösheten är stor i Polen, och många anser att det är lättare att få jobb, lättare att försörja familjen och lättare att spara, säger Agnieszka Zerek, juridisk rådgivare till polacker i Storbritannien. (Polskie Radio 11 feb 14)

Fler polska barn föds i Storbritannien

Polska kvinnor föder allt fler barn – i Storbritannien. Enligt officiell brittisk statistik föder polska kvinnor i landet i snitt 2,13 barn, vilket ska jämföras med brittiska kvinnors 1,9 barn.

I Polen föder kvinnorna 1,3 barn – en siffra som sedan länge oroat politikerna.

Osäkerheten på den polska arbetsmarknaden är en viktig orsak till att polacker flyttar utomlands, säger professor Irena Kotowska. Dessutom är det lättare att uppfostra barn i Storbritannien. (Warsaw Voice 7 feb 14)

Billigare resa för familjer med många barn

Nu satsar Polen på barnfamiljerna. I alla fall på familjer med många barn.

Med familjebiljett blir det billigare för 700.000 familjer med fem eller fler barn när de åker kollektivt. Rabatten läggs ovanpå andra rabatter, meddelar arbetsdepartementet.

Familjer med fem barn eller fler får fyrtio procent rabatt, familjer med 3-4 barn får tjugo procent.

Inrikesdepartementet ska också ta fram en lägre taxa för stora familjer som ansöker om pass. (Warsaw Voice 7 feb 14)

Flerbarnsfamiljer har svårt med ekonomin

1,4 miljoner polska barn lever i fattigdom, och det är värst för barn i stora familjer som bor små städer. Det visar en studie som gjorts av GUS (Statistiska centralbyrån).

Tio procent av familjer med tre barn eller fler lever under existensminimum, och en fjärdedel av alla familjer med fyra barn eller fler, lever under fattigdomsgränsen.

Särskilt besvärligt är det i småstäder, säger professor Katarzyna Duczkowska-Malysz till tidningen Rzeczpospolita. På landet kan man odla egna grönsaker och så vidare, men i småstäder måste man köpa allt.

Över en halv miljon barn kan inte äta kött, fisk eller kyckling ens varannan dag, eftersom föräldrarna inte har råd. Lika många har av ekonomiska skäl inte tillgång till alla skolböcker de behöver. 600.000 polska barn går aldrig till tandläkaren – och nittio procent av barn i åldrarna 5–15 år beräknas ha karies.

Var tredje polsk familj har problem med att tillbringa åtminstone en semestervecka någon annanstans än hemma.

Ändå får vart tredje barn får idag någon form av statliga bidrag upp till fyllda sjutton år. (Polskie Radio 3 feb 14)

Utökad mammaledighet gav inte fler barn

I somras förlängdes mammaledigheten i Polen till tolv månader för barn som fötts efter 1 januari 2013. Förhoppningen var att det skulle bättra på det alltmer sjunkande födelsetalet i landet. Men så blev det inte, visar nya siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), som redovisas i affärstidningen Puls Biznesu.

Mellan juli och november 2013 föddes 162.000 barn, vilket är tre procent färre än under samma period 2012 och sju procent färre än 2011.

Det är för tidigt att avgöra effekterna av reformen, säger en expert, men under de första månaderna har den inte givit något resultat. (Warsaw Voice 30 jan 14)

Papusza – en romsk poet

Ur filmen Papusza.

Ur filmen Papusza.

Filmen Papusza är den sanna historien om den begåvade romska poeten Bronislawa Wajs (1908-1987), som kallades Papusza. Hon är en legend i Polen, översatt till många språk och utsedd till en av de sextio viktigaste kvinnorna i polsk historia. Joanna Kos-Krauzes och Krzysztof Krauzes film är ett både poetiskt och avskalat vittnesbörd som rör sig på flera olika tidsplan och väver samman berättelsen om Papuszas personliga öde med det romska folkets. Det är också en film om kärlek och hängivelse. Och om modet att vara trogen sina egna drömmar.

Papusza-boken

Samtidigt har Papuszas diktsamling, Jag är där vinden är och andra sånger, översatt av Julian Birbrajer och Anders Bodegård, getts ut av bokförlaget Tranan.

Filmen visas på biografen Zita lördagen den 1 februari lö 14. Efteråt samtalar Hans Caldaras med översättarna.

Papusza

Regi: Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, Polen, 2013
Tal: polska, romani, text: engelska.

Jag är där vinden är och andra sånger

Författare: Papusza
Översättare: Julian Birbrajer och Anders Bodegård
Bokförlaget Tranan

(Polska institutet jan 2014)

Extremister vill skydda polska kvinnors heder

Högerextremistiska Polska Försvarsförbundet (PLO) har bildat ”patriotiska patruller” som ska skydda polska kvinnors heder på barer och nattklubbar. I december förra året inledde de sin verksamhet i Warszawa, Poznan och Kraków.

PLO beskriver sig som ”de som visar islams sanna ansikte och som verkar mot islamiseringen av Europa”.

Vi är där för att observera hur muslimerna uppträder och för att ingripa, skriver PLO på sin officiella hemsida. På hundratals ställen i hela landet försöker muslimska män förföra våra kvinnliga landsmän, hävdar PLO. Den flicka som charmats av en exotisk prins får tillsammans med sin avkomma ett svårt liv i den muslimska världen, som nu närmar sig oss med allt raskare steg.

Gruppen vill nu genom sina patruller varna polska kvinnor för ”riskerna” med att bli involverade med muslimska män, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

På PLO:s webb-sida skriver en av anhängarna hur man på en klubb i Warszawa såg muslimska män dansa med polska flickor.

Vi gick helt enkelt in och separerade dem, skriver han. Mycket effektivare än att bara prata med damerna. Men en annan flicka (”tyvärr väldigt berusad”) visade sig vara oemottaglig för patrullens ansträngningar.

På en internationell islamfientlig webbplats utfärdar PLO en varning till muslimer: I Polen ska vi inte ha någon sharia, ingen som skriker Allahu Akbar på gatorna. Ingen ska förolämpa vår religion och kultur, ni ska inte tvinga på oss ert sätt att leva. Ni ska inte kalla oss apors och grisars avkomlingar. Om det sker, då blir det vi som startar jihad mot er!

PLO har den brittiska English Defence League (EDL) som sin förebild.

I Polen beräknas det finnas mellan 20.000 och 40.000 muslimer. Av dem är runt 3000 tatarer, som huvudsakligen bor i nordöstra Polen. (Polskie Radio 15 jan 14)

Polen behöver fem miljoner invandrare

År 2060 kommer över en tredjedel av polackerna att vara över 65 år. Det spår Eurostat i sin senaste befolkningsprognos.

Inget annat EU-land utom Lettland kommer att ha så många pensionärer. Under de senaste tjugofem åren har antalet barn under femton år minskat med fyrtio procent till 5,8 miljoner. Samtidigt har antalet polska medborgare som är sextifem år och äldre ökat med över femtio procent till 5,6 miljoner.

Därmed ska ett minskande antal arbetstagare försörja ett ökande antal pensionärer, och det kan komma att orsaka en våg av utvandring, sade demografen Krystyna Iglicka-Okólska.

Vi kan vänta oss protester från unga arbetare som får låga realinkomster, från pensionärer med låga pensioner och från arbetsgivare, som får höga skatter och låga vinster, sade hon. Polen skulle behöva importera minst fem miljoner invandrare fram till 2050.

Men då måste vi konkurrera med rikare västländer om dem, sade Iglicka-Okólska. Dessutom skulle Polen då inte längre vara ett etniskt homogent samhälle, och det är polackerna är inte redo för. (Warsaw Business Journal 10 jan 14)

Sikorski: Polackerna bidrar med mer till den brittiska ekonomin

Om Storbritannien får våra skattebetalare, ska man då inte också betala för deras förmåner? Polska skattebetalare ska väl inte betala understöd till brittiska skattebetalares barn. Det skrev utrikesminister Radoslaw Sikorski på Twitter, sedan den brittiske premiärministern David Cameron i BBC gjort sitt utspel om barnbidrag till invandrarnas barn, som är kvar i hemlandet.

Cameron menar att arbetskraft från Östeuropa – bland annat Polen – kommer till Storbritannien för att de sociala förmånerna är bättre där.

Vi bör omförhandla vårt EU-medlemskap, så att vi inte behöver betala ut barnbidrag till barn som inte bor här, sade Cameron.

De polacker som bor i Storbritannien bidrar med dubbelt så mycket pengar till den brittiska ekonomin som de får ut i bidrag, skrev Sikorski. (Warsaw Business Journal 7 jan 14)

Befolkningen minskar kraftigt i framtiden

Stor emigration och historiskt låga födelsetal betyder att befolkningen i Polen kommer att ha minskat med två och en halv miljoner personer till 2035. Det framgår av en rapport som i dagarna presenterats för senaten.

Rapporten, som skrivs av Migrationsforskningsakademin och ska vara klar till våren, visar att massemigrationen efter EU-inträdet påverkat många regioner negativt. Kombinerat med låga födelsetal och en åldrande befolkning, innebär det stora störningar för den socioekonomiska utvecklingen. Sedan Polen gick med i EU 2004 har över två miljoner polacker lämnat landet, i vissa regioner är det upp till tio procent av befolkningen som lämnat landet.

Åldersstrukturen i Polen förändras på ett ogynnsamt sätt eftersom det föds allt färre barn. Familjestrukturen förändras och upplösningen av släktbanden innebär att man måste utveckla nya sätt att ta hand om de äldre i ett land med sjunkande befolkningssiffror. (Polskie Radio 18 dec 13)

Allt färre gifter sig i Polen

Bara 117.700 par gifte sig under årets första åtta månader i Polen – mer än tio procent färre än under samma period 2012. Det framgår av färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), som tidningen Rzeczpospolita har tagit del av.

Som det ser ut nu kommer vigslarna inte att bli fler än de var 1945.

Färre har gift sig under de senaste fyra åren. Det beror delvis på att den generation som nu är mellan 25 och 30 år är ganska liten – över tio procent av dem har emigrerat. En annan anledning är att många skaffar barn och lever ihop utan att ha gift sig. Man räknar med att en femtedel av de polska barnen idag är födda utom äktenskapet. Det är också svårare att vara förälder om man är gift. Barn till ensamstående föräldrar har till exempel företräde till förskolan. (Warsaw Business Journal 13 nov 13

Drygt två miljoner polacker bor utomlands

Mer än 2,1 miljoner polacker bodde utomlands vid årsskiftet 2012/2013. Det är 70.000 fler än 2011 och 130.000 fler är 2010, rapporterar tidningen Rzeczpospolita.

Över 1,4 miljoner emigranter är under trettionio år, bland dem är en kvarts miljon under femton.

Den nuvarande demografiska situationen blir den största utmaningen för Polen, skriver tidningen. (Warsaw Voice 9 okt 13)

Fler polacker begår självmord

Självmordsfrekvensen har ökat i Polen under de senaste tre åren, och i dag är det fler människor som tar livet av sig än som omkommer i trafikolyckor. Sedan 2009 har antalet självmord ökat med 5000–6000 per år.

För tio år sedan begick femton av 100.000 personer självmord mot sjutton per 100.000 i dag.

Självmordsfrekvensen är högst på landsbygden och i småstäder, säger sociologen professor Maria Jarosz till tidningen Rzeczpospolita. Fem av sex personer som tar livet av sig är män. (Polskie Radio 7 okt 13)

Presidenten vill höja födelsetalen

Polen behöver en effektiv regeringskoalition som stödjer barnfamiljerna. Det sade president Bronislaw Komorowski på fredagen under ett möte i Torun i norra Polen. Han lovade att skapa en nationell plan för stora familjer.

Presidenten har redan tidigare en agenda, Bra klimat för familjen, som förhoppningsvis ska höja födelsetalen i landet.

För att befolkningen ska hållas på samma nivå som tidigare behöver varje kvinna i fertil ålder föda 2,1 barn – idag är den siffran 1,3 barn per kvinna i Polen. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 23 sept 13))

Allt färre barn föds i Polen

Antalet födda i Polen under första halvåret 2013 var 20.000 färre än antalet döda, rapporterar tidningen Rzeczpospolita. Födelsetalet i Polen ligger på 1,3 barn per kvinna i barnafödande ålder. För att befolkningen ska hållas konstant behövs 2,1 barn per kvinna. Vad gäller nativitet ligger Polen på plats 212 av 224.

Det är oron för arbetslöshet och dålig ekonomi som gör att polackerna skaffar färre barn. Samtidigt lever polackerna längre och antalet äldre blir fler. I år beräknas 400.000 personer avlida, vilket är den högsta siffran sedan andra världskrigets dagar. (Warsaw Business Journal 12 sept 13)

Hets mot romer i södra Polen

När en romsk 16-åring klådde upp en polsk tonåring i Andrychów i södra Polen skapade några av invånarna en Facebooksida och krävde att romerna skulle kastas ut ur staden. På ett dygn anslöt sig 1500 personer till sidan, som kort därefter stängdes ner. En liknande sida dök snabbt upp, och fick två tusen gilla-klick.

Romerna bor i gamla nergångna hus i centrum och andra invånare ser dem som ett stort socialt problem. En kommitté för Säker stad har bildats, som ska förmå borgmästaren att ”sluta sopa problemet under mattan”.

Det är en komplicerad fråga, säger justitiekanslern Andzrej Seremet, det handlar inte bara om juridik utan också om det sociala beteendet mot människor av andra nationaliteter och etniciteter. Vi utreder nu om detta är ett rasistiskt brott.

Mellan 12.000 och 35.000 romer beräknas bo i Polen. (Polskie Radio 4 sept 13)

Låg tolerans mot homosexuella

En majoritet av invånarna i Warszawa skulle aldrig låta en homosexuell person ta hand om deras barn. Det visar en färsk opinionsmätning som beställts av Stadskontoret, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP.

Femtiosju procent av dem som svarade sade att de aldrig skulle låta en homosexuell person ta hand om deras barn, medan trettiotre procent inte har några problem med det.

Sextiosju procent skulle inte bry sig om ifall deras läkare var homosexuell, men trettiotre procent gillar inte tanken.

Sjuttioen procent har inget emot om chefen är gay, och åttio procent har inget emot om grannen är homosexuell.

Warszawaborna blir mindre störda av svarta människor än av homosexuella. Sjuttiosju skulle utan vidare låta färgade ta hand om barnen. För nittiofem procent spelar det ingen roll om grannen är svart, nittiotvå procent kan acceptera en svart läkare och åttionio procent har inga problem med en svart chef. (Polskie Radio 12 aug 13)

Ramadan inleddes i Polen

På tisdagen inledde polska muslimer sin fastehögtid ramadan. Det finns runt 25.000 muslimer i landet, inklusive studenter, diplomater, affärsmän och flyktingar.

Men mellan tretusen och femtusen är tatarer, som bott på polsk mark i århundraden. Deras centrum finns i nordöstra Polen, och i byar som Bohoniki och Kruszyniany kan man fortfarande se deras ålderdomliga trämoskéer.

Nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz och den internationellt kända skulptören Madgalena Abakanowicz tillhör dem som har tatariska rötter. (Polskie Radio 9 juli 13)

Känner ni till det muslimska Polen >>

Hos tatarerna i nordöstra Polen >>

Befolkningen minskar i Polen

Under första kvartalet i år föddes 121.000 barn i Polen. Under samma period dog 142.000 personer, visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån). Antalet födda ökade med 6.000 och antalet döda sjönk med 8.000 jämfört med samma period förra året.

Det är andra gången befolkningen minskar sedan andra världskriget.

Den polska befolkningen blir allt äldre, och vi har missbedömt födelsetalen, säger en demograf till tidningen Rzeczpospolita. (Warsaw Business Journal 28 maj 13)