Duda: Vi ska ha två folkomröstningar

Folkomröstningen den 6 september kommer att hållas som beslutat. Det sade president Andrzej Duda i ett tv-sänt tal till nationen, och antydde att han håller fast vid det av respekt för sin företrädare, Bronisław Komorowski. Då ska folket säga sitt om enmansvalkretsar, om statligt partistöd och om att Skatteverket i konflikter ska se frågan ur den skattskyldiges synvinkel.

Men, sade presidenten, det blir också en folkomröstning i samband med valet den 25 oktober, och den medför inga extra kostnader. Då ska polackerna ta ställning till om Polen ska återgå till den lägre pensionsålder som gällde fram till 2012, om barnen ska börja skolan vid 6 års ålder i stället för 7, och om det ska bli förbjudet att sälja statliga skogar. Samtliga dessa frågor är förslag som det Duda närstående nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) vill ha igenom.

Folket ska styra, sade Duda, folkets röst måste höras.

Debatten har varit het om vilka frågor som ska ställas i folkomröstningen den 6 september, PiS ville till varje pris tillfoga sina egna frågor – ett sätt att förbereda väljarna inför parlamentsvalet i oktober kan man tänka. Andra har tyckt att det var helt onödigt med folkomröstning eftersom så många polacker struntar i de frågorna. Och på torsdagen önskade sig Janusz Piechociński, ledare för PSL (Bondepartiet), att folkomröstningen skulle ställas in och att de pengar den kostar, 100 miljoner złoty (243 miljoner svenska kronor), i stället skulle gå till lantbrukare som drabbats hårt av den långa torkan.

Med Dudas salomoniska dom får nu alla något av det som de önskat. Komorowskis omröstning hålls som planerat om drygt två veckor och PiS får sitt med en omröstning samtidigt som parlamentsvalet – som inte medför extra kostnader. Man kan naturligtvis fråga sig om den andra folkomröstningen behövs, eftersom väljare som tycker som PiS röstar på PiS – sannolikt både i valet och den extra omröstningen i synnerhet som allt ska avgöras på samma dag den 25 oktober, men nu behöver ingen känna sig behöver känna sig åsidosatt.

Samtidigt ska presidentens beslut godkännas av senaten, där det liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) har majoritet. PiS har de senaste dagarna talat mycket om hur PO blockerar folkviljan – vilket väl ska vara ett sätt att få senatorerna att backa upp folkomröstning nr 2. Alternativt vill man inför valet i oktober understryka regeringspartiets allmänna halsstarrighet och bristande flexibilitet.

PiS har stadigt gått framåt i opinionsmätningarna ända sedan i våras, och om inga sensationer inträffar kan de se fram emot en promenadseger i oktober.

Höjningen av pensionsåldern, som var ett av Dudas mest framträdande vallöften i presidentvalskampanjen i maj, beräknas kosta 71,4 miljarder złoty (175 miljarder kronor) fram till 2020. Det ska betalas med höjda skatter för banker och köpcentra. (Warsaw Business Journal, Warsaw Voice och wB 21 aug 15)

Minister vill avblåsa folkomröstningen

Janusz Piechocinski, vice premiärminister och näringsminister.  Foto: Stanislaw Godula.

Janusz Piechocinski, vice premiärminister och näringsminister.
Foto: Stanislaw Godula.

Folkomröstningen den 6 september kommer att kosta 100 miljoner złoty (243 miljoner svenska kronor) – jag skulle önska att de pengarna i stället gick till landets bönder som har drabbats så hårt av den långa torkan. Det säger Janusz Piechociński, ordförande i koalitionsregeringens lilla parti PSL (Bondepartiet), vice premiärminister och näringsminister.

Man ska komma ihåg att folkomröstningen initierades av den förre presidenten Bronisław Komorowski när han fick så få röster i första omgången av presidentvalet. Han ville ge utrymme för de frågor som unga människor tycker är viktiga, sade Piechociński. Men nu har vi en ny president, och jag skulle vilja att han ställde in folkomröstningen. Varje öre är viktigt i det här sammanhanget, och frågorna om enmansvalkretsar, pensionsåldern och partistödet kan lika gärna inkluderas vid parlamentsvalet den 25 oktober.

Vid sin installation talade presidenten om att bygga gemenskap, men om han håller fast vid att den här kostsamma folkomröstningen ska hållas sex veckor före valet, då driver han PiS-politik. Och han ska inte vara PiS president utan hela Polens president.

PiS (Lag och Rättvisa) – det parti som står president Duda nära – vill tvärtom att folkomröstningen ska utökas med fler frågor, och Duda väntas ge besked i morgon, torsdag. (TVP info 19 aug 15)

Publicerat i val

Kopacz avvisar tillägg till folkomröstning

En het fråga i den politiska debatten just nu är folkomröstningen den 6 september.

Den utlystes av den förre presidenten Bronisław Komorowski i ett försök att få fler röster inför andra omgången av presidentvalet i maj. Frågan om enmansvalkretsar hade blivit viktig sedan uppstickaren Paweł Kukiz med denna enda fråga på programmet fått 20 % av rösterna efter det första valet.

Komorowski utlyste folkomröstning i tre frågor: enmansvalkretsar, offentligt finansierat partistöd och möjligheten för skatteverket vid konflikt att ha en positivare inställning till privatpersoner.

Ett av den nye presidenten Andrzej Dudas viktigaste vallöfte var att sänka den nyligen höjda pensionsåldern. Han föreslog genast att polackerna den 6 september skulle ta ställning till fler frågor: pensionsåldern, när barn ska börja skolan och hanteringen av de statliga skogarna. Han stöds av sitt (ex)parti, nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), vars politiker pläderar för detta som ett inslag i dels kampanjen inför folkomröstningen och dels inför parlamentsvalet den 25 oktober.

Liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) känner inget behov av att låta Dudas kärnfrågor dominera folkomröstningen.

Jag kan inte se att man kan lägga till ytterligare frågor, säger premiärminister Ewa Kopacz. Om vi ska rösta om andra frågor måste det utlysas en ny folkomröstning.

Även andra politiker av olika kulör har kommit med förslag. Mest anslående är högerextremisten Janusz Korwin-Mikke som tycker att väljarna ska säga om de vill avskaffa inkomst- och bolagsskatt, offentligt finansierat partistöd och obligatorisk socialförsäkring.

Grundlagsexperter tycks ha lite olika åsikter om hur man kan göra – men även de som är positiva anser att det nu är för sent eftersom det bara är tre och en halv vecka kvar.

Den förre presidenten Bronisław Komorowski har tidigare avvisat förslaget att lägga till nya frågor, men den nye, Duda, vill gärna ha stöd för sina vallöften om sänkt pensionsålder. (PAP, Rzeczpospolita och wB 13 aug 15)

Presidentkandidat friad från hemfridsbrott

Politiskt intresserade filmregissören Grzegorz Braun

Frikände filmregissören Grzegorz Braun

Grzegorz Braun, filmregissör och en av dem som ställde upp i presidentvalet i maj, har frikänts av domstolen i Warszawa där han stod åtalad för hemfridsbrott – han deltog i ockupationen av Valkommissionens lokaler efter de lokala valen i november förra året.

Valen blev en skandal eftersom datorsystemet kraschade och det inte gick att få fram något valresultat på flera dagar. Många uppfattade fiaskot som manipulation och valfusk och man samlades utanför Valkommissionen för att protestera. Ett antal av demonstranterna greps av polis efter omfattande tumult.

I en lägre instans dömdes Braun till böter på 1000 złoty (runt 2500 svenska kronor) men efter att ha överklagat frikändes han alltså. Även åklagaren kan överklaga, men vill först gå igenom domskälen.

Braun stöddes i presidentvalet av 124 000 väljare, vilket var 0,83 % av rösterna. (TVP info 10 aug 15)

Duda ska rösta den 6 september

Naturligtvis ska jag gå och rösta i folkomröstningen den 6 september. Det säger Andrzej Duda, som tillträder presidentämbetet den 6 augusti, till Krakóws TV.

Folkomröstningar är ett viktigt instrument för direktdemokratin, det vore absurt att avstå när jag själv gång på gång har uppmanat regeringen att ändra inställning till folkomröstningar och medborgarförslag i största allmänhet, sade Duda.

I folkomröstningen i september ska medborgarna ta ställning till om de vill ha enmansvalkretsar i val till parlamentets andra kammare, sejmen, om partistödet ska avskaffas och om det ska införas en regel om att skatteverket i tvister ska anstränga sig att se frågan ur den skattskyldiges synvinkel.

Enmansvalkretsar seglade upp som en viktig fråga inför presidentvalet i maj. Uppstickaren Pawel Kukiz hade det som sitt enda program, vilket gav honom 20% av rösterna i första valomgången. Det innebar att de andra två toppkandidaterna, nuvarande presidenten Bronislaw Komorowski och Andrzej Duda, också tvingades engagera sig. Komorowski föreslog direkt en folkomröstning om enmansvalkretsar i förhoppning om att i andra valomgången kunna locka en del av dem som lagt sin röst på Kukiz. Så blev det inte – de flesta som stött den konservativa och populistiska Kukiz i första valomgången röstade i stället på Duda.

Man talar ofta om enmansvalkretsar på ett populistiskt sätt, sade den blivande presidenten. Men det är inte självklart att det automatiskt medbör ökad demokrati.  Jag anser at det behövs en debatt i frågan där experterna reder ut hur det fungerar i länder som till exempel Storbritannien.

Duda stöder den nuvarande utformningen av partistöd, eftersom partierna då inte måste försöka få ekonomiska bidrag från till exempel företag, som förväntar sig att få något i gengäld. (Polskie Radio och wB 30 juli 15)

Publicerat i val

Polackerna går till val 25 oktober

Valet till parlamentet kommer att hållas söndagen den 25 oktober. Det meddelade den avgående presidenten Bronislaw Komorowski på fredagen.

Enligt grundlagen ska val hållas vart fjärde år, på en dag då alla är lediga från jobbet.

För att kunna ställa upp för val i sejmen ska kandidaterna ha fyllt 21 och i senaten 30 år.

Efter att ha förlorat presidentvalet avgår Komorowski den 6 augusti, då han lämnar över till Andrzej Duda från det religiösa högerpartiet PiS (Lag och Rättvisa). Regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) ligger illa till i mopinionsmätningarna, och det tippas allmänt att PiS tar över regeringsmakten efter parlamnetsvalet. Premiärminister då blir Beata Szydlo – men många tror inte att hon får sitta så länge. Det var hon som låg bakom den framgångsrika presidentvalskampanjen och hon är populär inom partiet. Många förutsätter att partiledaren Jaroslaw Kaczynski lurar i kulisserna och att han tar över efter en tid. Så var det efter valet 2005, då PiS peremiärminister i nio månader hette Kazimierz Marcinkiewicz. Han efterträddes då av Kaczynski som satt i mindre än två år.  (TVP info och wB 17 juli 15)

Läs Marcinkiewicz dom över sitt forna parti >>

Komorowski vädjar till väljarna att delta i folkomröstning

Idag undertecknar jag beslutet om en folkomröstning om enmansvalkretsar. De gör jag för att få slut på spekulationerna om att jag skulle ha ändrat mitt tidigare beslut. Det sade den avgående president Bronisław Komorowski på en presskonferens på onsdagen.

Han vädjade också till polackerna att delta i omröstningen så att resultatet blir giltigt.

Enmansvalkretsar blev en het fråga i valdebatten inför presidentvalet i maj, och Komorowski utlovade en folkomröstning i frågan. Omröstningen blir den 6 september. (TVP Info 17 juni 15)

Många vill rösta för enmansvalkretsar

I folkomröstningen om enmansvalkretsar i september räknar 51 % av valmanskåren att delta. Det visar en mätning från opinionsinstitutet Ibris. För att en folkomröstning ska betraktas som avgörande krävs 50 % – marginalen är alltså inte så stor.

En av de mest omdiskuterade frågorna inför presidentvalet i maj var just enmansvalkretsar, som är uppstickaren, punkrockaren Paweł Kukiz, hjärtefråga. Kukiz fick över 20 % av rösterna, och president Bronisław Komorowski, som länge var solklar favorit i valet, fick knappt 34 %. Komorowski förslog direkt en folkomröstning om enmansvalkretsar – efter semestrarna men före valet. Ett par andra frågor ska också ingå i folkomröstningen, de handlar om partistöd och hanteringen av oklara skattedeklarationer.

Av dem som tänker delta i folkomröstningen kommer 61 % att rösta för enmansvalkretsar, 74 % ska rösta mot partistödet i dess nuvarande form. 88 % vill ha en förändring i hur oklara skatteärenden hanteras.

Valdeltagande i Polen är enligt svenska förhållanden ofta lågt, ofta under 50 %. (Warsaw Voice och wB 2 juni 15)

Publicerat i val

Valet är sluträknat – prognosen stod sig

Valkommissionens ordförande, Wojciech Hermeliński, meddelade slutresultatet på måndagskvällen.

Valkommissionens ordförande, Wojciech Hermeliński, meddelade slutresultatet på måndagskvällen.

Strax före kl 18 på måndagen meddelade Valkommissionen, PKW, resultatet av söndagens andra omgång av det polska presidentvalet. Andrzej Duda från nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) vann i första valomgången den 10 maj med en knapp procent över sittande presidenten Bronisław Komorowski.

Dudas övertag på sex procentenheter, som söndagskvällens första vallokalsundersökningen förutsade, hade minskat när det bekräftade slutresultatet presenterades.

Det slutgiltiga valresultatet blev en vinst med 3,1 procentenheter.

Andrzej Duda                          51,55 %

Bronisław Komorowski             48,45 %

Duda förklarades ha vunnit valet och följaktligen bli Polens blivande president.

Valdeltagandet i andra presidentvalsomgången var 55,34 procent. (Jan Axel Stoltz 25 maj 15)

 

Publicerat i val

Duda tackade alla som röstat

Resultatet från den första vallokalsundersökningen som offentliggjordes kl 22.30 på söndagskvällen visade en markant seger med sex procentenheter för utmanaren Andrzej Duda mot sittande presidenten Bronisław Komorowski.

Den fylligare vallokalsundersökning som byggde på uppgifter från 90 % av vallokalerna och som publicerades runt midnatt visade fortfarande seger för Andrzej Duda men med korrigerade siffror:

Andrzej Duda                          52 %
Bronisław Komorowski             48 %
Valdeltagande                        55,5 %

 

Läs artikel >>

webb-Bulletinen ber om ursäkt

På grund av ett strömavbrott klockan 23.30 har vi inte möjlighet att lägga ut vårt material om det polska presidentvalet.

Av allt att döma blir utmanaren Andrzej Duda från konservativa PiS (Lag och Rättvisa) ny president i Polen. Enligt vallokalsundersökningarna fick han 53 % av rösterna mot den sittande presidenten Bronislaw Komorowskis 47 %.

Även om vallokalsundersökningarna kan slå fel med ett par procent är det alltså troligt att den varmt religiöse EU-skeptikern Duda tar över presidentposten.

Analys och mer information kommer så snart strömmen är tillbaka.

Gunilla Lindberg
redaktör

Publicerat i val

Lotto fyller ut oväntad väntetid i valet

I väntan på att valvakorna ska kunna börja kl 22.30 fyller TV-kanalerna ut tiden med bakgrundsmaterial, kommentarer och diskussioner: Är det rimligt att låta 38 miljoner polacker vänta på valresultatet bara för att ett återstående fåtal väljare i en liten by med 536 röstberättigade inte ska påverkas av vallokalsundersökningen? Är det rimligt att ha kvar systemet med valtystnad, när information är så lättillgänglig genom internet?

En kanal berättar om hur presidentval i andra länder ser ut.

När siffran för valdeltagande blev känd, sände man intervjuer och reportage från röstande polacker i utlandet. Statsvetare gör jämförelser av betydelsen av det högre valdeltagandet idag och det lägre för två veckor sen.

Och så något helt annat. TVP Info passade på att lägga in fem minuter med dragningen i veckans lotto.

Jan Axel Stoltz

Publicerat i val

Valdeltagandet ökar med 7 %

Preliminär siffra för valdeltagandet i andra omgången av presidentvalet i dag är 56,1 procent, vilket är drygt 7 procentenhet högre än i valets första omgång för två veckor sen. Flera bedömare har i mellantiden menat att ett högre valdeltagande gynnar sittande presidenten Bronisław Komorowski mera än utmanaren Andrzej Duda.

Valtystnadens förlängning till kl 22.30 har inte hindrat Valkommissionen att redan nu vi 21.30-tiden publicera den preliminära siffran. De återstående av byn Kowales 536 röstberättigade som kommer att rösta fram till kl 22.30 kan knappast rubba siffran.

Jan Axel Stoltz

Publicerat i val

Dödsfall i vallokal försenar rösträkning

En 80-årig kvinna som kom till sin vallokal för att rösta kl 17.30 i eftermiddags föll omkull och dog innan hon hunnit rösta. Återupplivningsförsöken misslyckades, rapporterar polska medier. Händelsen inträffade i byn Kowale utanför Skoczow enligt vad schlesiska polisen informerar. Vallokalen hölls stängd i en och en halv timme, och röstningstiden förlängdes i denna vallokal till kl 22.30. Byn Kowale har drygt 600 invånare.

Som en följd av dödsfallet och den förlängda röstningstiden har Statliga valkommissionen förlängt valtystnaden till kl 22.30 på söndagskvällen, dvs den tid från dygnet före valdagen till det klockslag då alla vallokaler stängts och då ingen valpropaganda får ske och inga prognoser publiceras. TV-bolagen skjuter följaktligen upp starten på sina valvakor till kl 22.30. Enbart vallokalen i Kowale har fått förlängd tid. Alla andra vallokaler stängs kl 21.

Jan Axel Stoltz

Publicerat i val

Nu röstar Polen fram en president

Klockan 7 på söndagsmorgonen öppnade vallokalerna i Polen för den andra omgången i presidentvalet, och röstningen pågår till kl 21.00, då röstandet är över.

De två kandidaterna är den sittande presidenten Bronislaw Komorowski, som legat hyfsat bra till i opinionsmätningarna de senaste dagarna, och utmanaren Andrzej Duda från nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), som fick 1 % fler röster än Komorowski i valets första omgång. (Polskie Radio 24 maj 15)

Publicerat i val

Att välja med respekt och klokhet

Vem som väljs till president i Polen nu på söndag kommer att skicka tydliga signaler till omvärlden, den omvärld som Polen vill vara en del av och utvecklas tillsammans med. Världen kommer att ta emot signalerna och behandla Polen därefter.

Valkampanjen har väckt blandade reaktioner ute i världen. Tyskland ser avvaktande på religiöst konservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) och dess presidentkandidat Andrzej Duda. Man befarar att landet ska återgå till sin tidigare slutenhet. Storbritannien ser däremot Duda som en eventuell allierad i den euroskeptiska politiken och en likasinnad partner i förhandlingar om förändringar inom EU.

Läs artikel >>

Publicerat i val

Senaten säger ja till folkomröstning i september

I veckan föreslog president Bronislaw Komorowski en folkomröstning om enmansvalkretsar – en fråga som tagit upp stor plats i debatten inför presidentvalet på söndag. Väljarna ska också säga vad de tycker om det statliga partistödet och ett par skattefrågor. På torsdagen togs förslaget upp i senaten, parlamentets första kammare, och efter en debatt på tio timmar sade en majoritet av ledamöterna ja till förslaget.

Folkomröstningen ska hållas den 6 september – efter semestrarna och före höstens parlamentsval. (Warsaw Business Journal 21 maj 15)

Publicerat i val

Efter presidentdebatten i tv – nu blir valet en rysare

I kväll hölls den andra och avgörande valdebatten mellan president Bronisław Komorowski och utmanaren Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Sammandrabbningen var en väl genomtänkt föreställning. Klädda i nästan likadana kostymer och med röda slipsar stod kandidaterna bakom sina talarstolar, värdiga och respektingivande. I studion fanns det ingen publik som kunde distrahera debattörerna och få dem att tappa fattningen. Det var bara de två, programledaren och tv-kamerorna.

Dorota Tubielewicz Mattson såg tv-debatten >>

Publicerat i val

Nej tack till ökade offentliga utgifter

Presidentkandidaternas vallöften kostar pengar om de genomförs, och affärstidningen Puls Biznesu har låtit opinionsinstitutet IQS ta reda på vad polackerna tycker om det.

Dyraste löftet kommer från utmanaren Andrzej Duda, som ska sänka pensionsåldern med 7 år för kvinnor och 2 år för män – dvs. gå tillbaka till den pensionsålder som fanns före pensionsreformen för ett par år sedan. En betydande utgiftsökning för staten.

Men sju av tio polacker inte vill att de offentliga utgifterna ska öka. Tre av tio tycker att det är OK att höja budgetunderskottet om det behövs för att genomföra reformer.

Särskilt de unga och välutbildade vill att man ska dra åt svångremmen – kanske med tanke på sin egen kommande pension, som enligt en färsk utredning kan bli 20 % av lönen.

Det är lite överraskande att så många motsätter sig högre offentliga utgifter, med tanke på att den kandidat som lovade att sänka pensionsåldern fick mest stöd i presidentvalets första omgång, säger ekonomen Jakub Borowski.

37 % vill enligt opinionsmätningen att minimilönen ska öka (idag är den 1750 zloty – 4115 svenska kronor) och 27 % att momsen ska sänkas. (Warsaw Voice och wB 21 maj 15)

Kvällens tv-debatt blir en rysare

I kväll hålls den sista och avgörande tv-debatten mellan president Bronisław Komorowski och utmanaren Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) i den kommersiella tv-kanalen TVN.

Debatten pågår i 70 minuter och frågorna handlar liksom förra gången om huvudämnena politik, ekonomi och sociala frågor samt utrikespolitik, inklusive säkerhetspolitik. Utgången är osäker och debatten blir en rysare.

Och på söndag hålls den andra och sista omgången av presidentvalet.

I första valomgången vann utmanaren Duda med 1 % marginal över Komorowski, och punkrockaren Paweł Kukiz sopade oväntat in en femtedel av rösterna. Övriga kandidater fick några få procent.

Efter den första tv-debatten, som drog över 10 miljoner tittare, har Komorowski tuffat till sin tidigare försiktiga attityd. Det har resulterat i att han nu ligger över Duda i opinionsmätningarna, 47 % av rösterna om det vore val idag mot 45 % för Duda. Men väljarsympatier skiftar lätt. Nästan tre fjärdedelar av polackerna brukar i opinionsmätningar säga att de uppskattar presidentens arbete och har stort förtroende för honom. Siffrorna sjönk under våren – men att han bara fick 33,77 % blev en stor missräkning för Komorowski och regeringspartiet PO (Medborgarplattformen), som Komorowski var med och grundade för femton år sedan. (Warsaw Voice, Polskie Radio och wB 21 maj 15)

Publicerat i val

Ingen Kukiz-ledd valdebatt

Nej, det blir ingen valdebatt under ledning av uppstickaren Paweł Kukiz.

President Bronisław Komorowskis kampanjstab har meddelat att presidenten tackar nej till denna lite speciella valdebatt med utmanaren Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

En debatt mellan två politiker som leds av en tredje politiker – det blir för mycket politiker och inte särskilt intressant för väljarna, skriver Komorowskis kampanjledare Robert Tyszkiewicz på sociala medier.

Enligt Kukiz kampanjsida på Facebook har Duda begärt att frågorna ska ställas av en särskild journalist, som skrivit en kritisk bok om Komorowski – och det är väl lite magstarkt för presidenten i detta läge när opinionssiffrorna åker berg- och dalbana.

Miłosz Lodowski, som ingår i Kukiz kampanjteam, påpekar att väljarna nu har informerats om Komorowskis u-sväng i debattfrågan och själva får ta ställning till vem de vill rösta på i presidentvalets andra och avgörande omgång på söndag.

Det är annars inte ovanligt att partier, vars kandidater slagits ut i första valomgången, rekommenderar en av de två återstående inför sina väljare. Så har till exempel SLD (Vänsteralliansen) uppmanat sin sympatisörer att rösta på Komorowski, som är mindre konservativ och religiös än Duda. (Polskie Radio och wB 21 maj 15)

Publicerat i val

Komorowskis valfläsk: Vi sänker pensionsåldern

Även president Bronisław Komorowski lovar nu att sänka pensionsåldern. I sin kamp för röster offrar han pensionsreformen, Reform 67, som han stött helhjärtat tidigare under valkampanjen.

Komorowski har träffat ledarna för ett par av landets stora fackliga organisationer, och meddelar nu att hans kansli tagit fram ett förslag om att 40 års anställningstid ska ge rätt att gå i pension. Förslaget kommer upp i sejmen på torsdagen.

Idén om att lång arbetstid ska finnas med som alternativ dök upp i presidentkansliet för ett par månader sedan som resultat av samtal med de fackliga ledarna, men där har det fått vila. Tills nu.

Utmanaren Andrzej Duda har i valkampanjen utlovat en återgång till den tidigare pensionsåldern – 60 år för kvinnor och 65 år för män höjdes för ett par år sedan av regeringen Tusk till 67 år för alla. Det skulle innebära stora kostnader för samhället.

Förslaget om 40 års anställningstid är en mildare variant av Reform 67, sade Irena Woycicka, presidentens minister för sociala frågor, på tisdagen. Det kommer inte att innebära några betydande fördyringar. (Rzeczpospolita.pl 20 maj 15)

Fotnot: Det största fackförbundet, Solidaritet, stöder av tradition oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) och i presidentvalet partiets kandidat Andrzej Duda.

Blida: Rösta inte på Duda

Ingen annan polsk familj ska behöva råka ut för det som hände oss, så rösta på president Bronislaw Komorowski. Det säger Henryk Blida, änkling efter vänsterpolitikern Barbara Blida, som 2007 sköt sig under en polisrazzia i hemmet.

Jag minns Duda mycket väl från den här tiden säger Blida till TVP Info. Komorowski är en garanti för att landet inte hamnar i samma läge som när PiS hade makten.

Barbara Blida hade varit minister för byggfrågor i en vänsterregering. Hon blev misstänkt för korruption och när CBA (Antikorruptionsbyrån) gjorde husrannsakan våren 2007 begick hon självmord.

På den tiden styrde oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) – regeringschefen hette Jarosław Kaczyński och presidenten Lech Kaczyński. Duda var biträdande justitieminister.

Fallet ansågs så remarkabelt att en parlamentarisk kommission tillsattes för att utreda CBAs agerande, och flera av dem som deltagit i husundersökningen fick sparken.

På hösten föll regeringen efter flera skandaler.

Utredningen gick vidare, och för några år sedan anmäldes PiS-ledaren Kaczyński och Zbigniew Ziobro, då justitieminister, för maktmissbruk. Det har spekulerats mycket om att PiS-regeringen använde myndigheter som CBA och IPN (Nationella Minnesinstitutet) för att komma åt sina politiska fiender.

Blidas son Jacek anser att Ziobro bör åtalas. Samtidigt tror han inte att sanningen kommer att komma fram – åtminstone inte förrän de som var åklagare på den tiden går i pension.

Det är svårt för kollegor att anklaga varandra, säger Jacek Blida. (TVP Info 20 maj 15)

Komorowski accepterar Kukiz debatt

Upptsickaren Paweł Kukiz fick överraskande över 20 % av rösterna i söndagens presidentval. Foto från Kukiz Facebooksida.

Paweł Kukiz vill arrangera en valdebatt.
Foto från Kukiz Facebooksida.

President Komorowski kan mycket väl komma att delta i en debatt som leds av uppstickaren Paweł Kukiz. Det säger Komorowskis kampanjstab och gör därmed heltom inför söndagens val, rapporterar polska medier.

Kukiz, som själv fick över 20 % i presidentvalets första omgång, erbjöd sig direkt efter valet att moderera en debatt mellan president Komorowski och utmanaren Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). Duda tackade omedelbart ja – ju fler debatter, desto bättre, sade han.

Komorowski däremot var mycket tveksam – och bakom kulisserna sades det att Kukiz, som vill rasera det nuvarande politiska etablissemanget, förmodligen skulle angripa presidenten tillsammans med Duda.

Men i slutet av förra veckan skrev Komorowskis kampanjledare Robert Tyszkiewicz på Twitter att det pågår förhandlingar om var och hur ett sådant möte ska arrangeras. (Polskie Radio 20 maj 15)

Publicerat i val

Inga mobilsamtal under tv-debatten

Telefontrafiken stannade av helt, inga telefonsamtal registrerades på datorerna och telekombolaget trodde att nätverket hade rasat.

Men så var det inte – polackerna satt och tittade på presidentkandidaternas tv-debatt, som sändes i fem olika kanaler.

Nästan 11 miljoner tittare tittade på debattens inledning – det är 65 % av alla som brukar titta på tv vid den tiden på söndagskvällen. Och enligt portalen Virtual Media var tittarantalet under en period uppe i över 16 miljoner.

Intresset för valet är alltså mycket stort – trots att polackerna ofta förklarar att de inte är intresserade av politik och att alla politiker är lika dåliga. (gazeta.pl och wB 18 maj 15)

Publicerat i val

Dudas vallöften dyrare än Komorowskis

Om utmanaren Andrzej Dudas vallöften förverkligas kommer det att kosta statskassan 58 miljarder zloty om året. Det skriver ekonomijournalisten Paweł Strawiński på nyhetsportalen onet.pl. Han hänvisar till föreningen Arbetsgivare i Polen som räknat ut vad de två kandidaternas vallöften skulle kosta om de sattes i verket. Kostnaderna är beräknade per mandatperiod, som är fem år.

Ett av Dudas löften handlar om att sänka pensionsåldern från 67 år för alla till 60 år för kvinnor och 65 för män, så som det var före pensionsreformen. Fram till år 2020 skulle det kosta landet 71 miljarder zloty. Ett annat gällde stöd till barnfamiljerna som skulle kosta 120 miljarder zloty – och plus gratis förskola, som kostar ytterligare 120 miljarder på fem år.

Duda vill också höja nivån på den skattefria inkomsten från 3 000 till 8 000 zloty, en kostnad på 80 miljarder under mandatperioden. Sammanräknat skulle det bli 58 miljarder om året eller 291 miljarder under de fem åren till nästa parlamentsval.

Och det är ungefär lika mycket som hela statsbudgeten idag, skriver Strawiński.

Enligt Duda ska de höjda kostnaderna betalas med ”effektiv beskattning” av banker och stormarknader – vilket drabbar deras kunder.

Jämfört med Duda är president Bronislaw Komorowski en snål typ. Hans arbetsmarknadspaket, som ska ge två års sysselsättning åt 100 000 nyutexaminerade ungdomar, kostar 13,5 miljarder på fem år. Kuponger till barnfamiljerna, som bland annat ska kunna användas till dagisavgift – 6 miljarder zloty på fem år, har Arbetsgivarna räknat ut. En statlig satsning på innovation och utveckling för näringslivet – 15 miljarder zloty.

Totalt kostar Komorowskis vallöften 7 miljarder om året i genomsnitt – en åttondel av Dudas. (onet.pl 19 maj 15)

Komorowski leder efter tv-debatten

Efter söndagens tv-sända presidentvalsdebatt tycks det nu som att sympatierna ökar för president Bronisław Komorowski. 41 % av de tillfrågade ansåg att Komorowski vann debatten, 34 % höll på utmanaren Andrzej Duda i en mätning som gjordes på måndagen av opinionsinstitutet Millward Brown för TVNs räkning.

Om presidentvalets andra omgång hölls idag skulle 47% rösta på Komorowski och 44% på Duda.

Fortfarande är emellertid många (9%) osäkra och det är deras röster som kandidaterna nu kämpar om.

Den andra och sista debatten hålls på torsdag den 21 maj och sänds av TVN samt TVN 24. Den kan bli avgörande för utgången av presidentvalet på söndag.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Publicerat i val

PiS vill ändra debattbestämmelser

Efter söndagens valdebatt i tv – som enligt de politiska kommentatorerna vanns av president Bronisław Komorowski – blev det bråk om villkoren för debatt nummer 2, som planerad till den 21 maj. Alla hittills överenskomna regler för debatten ifrågasätts nu av utmanaren Andrzej Dudas parti, PiS (Lag och Rättvisa).

Därmed uppstår frågan om det överhuvudtaget blir någon mer tv-sammandrabbning mellan kandidaterna.

Läs artikel >>

Publicerat i val

Universitetet ber Duda säga upp sig

Andrzej Duda lanseras som PiS presidentkandidat i valet nästa sommar. Bild: wikipedia.

Andrzej Duda ombeds lämna sin lärartjänst.
Bild: wikipedia.

Presidentkandidaten Andrzej Duda har varit tjänstledig från Jagellonska universitetet i Kraków i nästan 10 år – och universitetet vill gärna att han säger upp sig. Det säger Jagellonskas talesperson Adrian Ochalik till nyhetsbyrån IAR.

Frågan kom upp under söndagens tv-debatt, då president Bronisław Komorowski anklagade Duda för att i åratal ha uppehållit en tjänst som någon arbetslös ung akademiker kunde ha fått.

Duda har ägnat sig åt politik i nästan tio år – först som parlamentariker och nu som presidentkandidat. Han har utnyttjat sin rätt till tjänstledighet för att kunna ta politiska uppdrag.

En ersättare, som arbetat heltid i tre år, riskerar att åka ut om Duda beslutar sig för att lämna politiken, säger Ochalik.

Universitetet har flera gånger bett Duda att säga upp sig, skriver tidskriften Newsweek Polska, men hittills har han vägrat. (Polskie Radio 18 maj 15)

Michal Kamiński – en modern kungamakare

Lyckas Michal Kamiński vända president Komorowskis motgång? Foto: Richard Hołubowicz.

Michal Kamiński ljöt liv i en slagen Komorowski.
Foto: Richard Hołubowicz.

Det var Michal Kamiński, rådgivare till premiärminister Ewa Kopacz, som fick liv i president Bronisław Komorowskis sega valkampanj.

Kamiński är själv politiker, journalist i botten, har studerat internationella relationer och diplomati i Warszawa. Tidigare var han rådgivare åt oppositionsledaren Jarosław Kaczyński och den som låg bakom PiS framgångar 2005, då partiet vann både presidentval och parlamentsval. Nu har han bytt sida och är en viktig person för regeringspartiet PO (Medborgarplattformen).

Läs artikel >>

Käbbel övertygar inte osäkra väljare

Det blev en jämn match när de två presidentkandidaterna Bronisław Komorowski och utmanaren Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) på söndagskvällen drabbade samman i sin första tv-debatt.

Båda kandidaterna hade svagare och starkare ögonblick, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson, som lyssnade på valdebatten. Komorowskis tidigare gnällighet och trötthet var som bortblåsta – han var energisk, lugn och dynamisk. Han var mer naturlig än Duda som verkade gjord av plast.

Duda var väl påläst men allt han sade verkade inlärt och inövat på förhand. Till slut kändes hans ord som en lång rad inövade högerplattityder – sådana som alltid går hem i vissa kretsar medan i andra minskar hans trovärdighet.

Läs artikel >>

Publicerat i val

Kandidaterna laddar upp inför tv-debatt

De två presidentkandidaterna president Bronisław Komorowski och Andrzej Duda från konservativa och religiösa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) fortsätter sina kampanjer inför tv-debatten i morgon, söndag. Komorowski har – vilket är första gången i polsk politik – dragit in familjen i sin kampanj. I en valfilm framträder barnen och talar om varför de ska rösta på pappa.

Bland Komorowskis mer prominenta anhängare finns Europeiska rådets ordförande Donald Tusk (tidigare premiärminister i Polen), som säger att Komorowski har varit en bra president.

– Han kanske inte inte är den som är bäst på att slåss för sin sak, sade Tusk, men han är det bästa alternativet.

Komorowski får också stöd av SLD (Vänsteralliansen), vars kandidat Magdalena Ogórek bara fick 1,6 % i den första omgången av presidentvalet. SLDs ordförande Leszek Miller har rekommenderat vänsterväljarna att lägga sin röst på Komorowski.

Andrzej Duda har också hyllats – på lördagen dök han upp tillsammans med Solidaritetsledaren Piotr Duda, som uppmanat sina miljontals medlemmar att rösta på PiS-kandidaten.

Leszek Balcerowicz, finansminister under den tid när Polen gick över till marknadsekonomi, sade på fredagen att Duda är en yngre version av PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynski.

Somliga har som hobby att förolämpa andra under en valkampanj, svarade Andrzej Duda. (Polskie Radio 16 maj 15)

Publicerat i val

Folkomröstning kostar 100 miljoner

President Komorowskis nyligen framlagda förslag om en folkomröstning om bland annat enmansvalkretsar kommer, om det realiseras, att kosta 100 miljoner zloty (247 miljoner svenska kronor).

Det säger Valkommissionen till nyhetsbyrån PAP. Det är ungefär vad den första omgången av presidentvalet kostade. Pengar till folkomröstningar tas ur en budgetreserv, som i år har satts till 365 miljoner zloty (900 miljoner kronor) för att täcka såväl president- som parlamentsval senare i år. Bara presidentvalet beräknas kosta 166,4 miljoner zloty (411 miljoner kr). (Polskie Radio 15 maj 15)

Första tv-debatten blir på söndag

Den första tv-debatten mellan de två presidentkandidaterna, utmanare Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) som fick nästan 35 % av rösterna i första valomgången, och president Bronislaw Komorowski, med 33,77 %, blir på söndag den 17 maj. Det meddelar de två kandidaternas kampanjstaber.

Debatten ska pågå i 80 minuter och arrangeras gemensamt av statstelevisionen TVP och den kommersiella stationen Polsat. Kandidaterna kommer att få frågor om ekonomi, sociala frågor, säkerhets- och utrikespolitik under de första 50 minuterna, därefter får de börja ställa frågor till varandra.

Nästa tv-debatt, som arrangeras av nyhetskanalen TVN 24, blir den 21 maj.

Däremot blir det ingen debatt med uppstickaren Paweł Kukiz som moderator. Komorowski har tackat nej eftersom hans kampanjstab tror att Kukiz skulle ha gynnat motståndaren Duda – man befarar rentav att Kukiz och Duda tillsammans skulle angripa presidenten.

I två färska opinionsmätningar leder Andrzej Duda med ett par procent över presidenten, men en stor del av väljarna har inte bestämt sig än. Valdeltagandet – som i första omgången låg på 49 % – tros inte bli så mycket större den 24 maj. (Warsaw Voice och Polskie Radio 15 maj 15)

Publicerat i val

Komorowski ställer inte upp i Kukiz valdebatt

President Bronislaw Komorowski kommer inte att delta i den valdebatt som uppstickaren Paweł Kukiz föreslagit. Det meddelade presidentkansliet på torsdagen.

Men det är nog inte så klokt, säger Ewa Marciniak, som forskar i polackernas valbeteende. Att delta i den debatten – eller snarare pseudodebatten – skulle skada presidenten mindre än att avstå.

Jacek Kucharczyk, chef för Instytut Spraw Publicznych (Institutet för offentliga frågor), dömer ut Kukiz.

Han gillrar en fälla för presidenten, säger Kucharczyk. Den som förlorat i första valomgången bör rekommendera sina väljare att rösta på en av dem som är med i andra omgången.

Punkrockaren Paweł Kukiz tog oväntat mer än 20 % av rösterna i söndagens presidentval. Komorowski och utmanaren Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) fick 33,77 respektive 34,76 % och går vidare till en andra valomgång den 24 maj.

Kukiz tänker inte rekommendera sina väljare att rösta på någon av dem, men har erbjudit sig att vara moderator vid en valdebatt inför den andra valomgången. Duda har accepterat inbjudan, men president Komorowski avstår alltså. I stället kan han tänka sig att bjuda in Kukiz till presidentpalatset för att tillsammans diskutera enmansvalkretsar, som är Kukiz stora fråga.

Kukiz för debatten vidare på Facebook, måttligt imponerad av Komorowskis försök till närmande. (wyborcza.pl 13 maj 15)

Nya partier kan skaka om polsk politik

Om uppstickaren Paweł Kukiz, som fick över 20 % av rösterna i söndagens parlamentsval, ställer upp i parlamentsvalet i höst kommer en femtedel av väljarna att rösta på honom. Det skriver tidningen Rzeczpospolita, och hänvisar till en mätning från opinionsinstitutet Ibris.

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) skulle enligt samma opinionsmätning få 32 % och regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) snöpliga 24 %, vilket är 13 % färre röster än vid Ibris senaste rapport.

Orsaken till POs kraftiga nedgång tros vara de två nya partier som man nu allmänt spekulerar om i Polen, och som fanns med som valalternativ i opinionsmätningen.

Det ena är ett Kukiz-parti – punkrockaren har visserligen sagt att han inte tänker grunda något politiskt parti. Han vill ha igång en medborgarrättsrörelse som ska kunna dra till sig stora delar av väljarkåren. Men 18 % av de tillfrågade säger sig vilja rösta på ett sådant parti.

Det andra är om Leszek Balcerowicz, den finansminister som ledde Polens övergång till marknadsekonomi, låter sin medborgerliga förening Nowoczesna.pl (kan översättas med Moderna.pl) omvandlas till politiskt parti. Det – än så länge – fiktiva partiet Nowoczesna.pl får i mätningen 11 %.

Om dessa två ännu icke existerande partier blir verklighet riskerar såväl regeringskoalitionens lilla parti, PSL (Bondepartiet) som SLD (Vänsteralliansen) att hamna under 5 % och åka ur parlamentet.

Polens färskaste parti, Frihet och Jämlikhet, som grundas i morgon, fredag,av professorerna Magdalena Środa, Jan Hartman, Kazimierz Kik och Genowefa Grabowska, fanns emellertid inte med bland alternativen. (Polskie Radio 14 maj 15)

PiS-parlamentariker får betala för Dudas kampanj

Varje PiS-parlamentariker får betala in 1000 zl (ca 2500 kr) på partiets konto för att stödja Andrzej Dudas valkampanj. Det säger en PiS-politiker till Gazeta Wyborcza.

Partiledaren Jarosław Kaczyński sammankallade på onsdagen samtliga regionchefer för att mobilisera dem till fortsatt kamp om väljarnas röster.

Han har också i ett brev bett om ekonomiskt stöd till Dudas kampanj. I brevet tackar Kaczyński och Beata Szydło (vice ordförande i partiet och Dudas kampanjchef) för ”deras engagemang och hjälp – utan dem hade Andrzej Duda säkerligen inte fått sina 1 179 000 röster och vunnit mot favoriten Komorowski”. Samtidigt ber de om fortsatt stöd.

Många frågar sig om och hur de ekonomiskt kan stödja Andrzej Dudas kampanj. Detaljerad information hittar ni i den bifogade instruktionen, skriver Kaczyński och Szydło.

Så nu ska varje parlamentariker betala in pengar för att stödja kampanjen. Är det en ny form av skatt? Skatt på Andrzej Duda? I varje fall är det ett märkligt sätt att finansiera valkampanjen.

Och Beata Szydło vägrar att avslöja hur mycket har kampanjen kostat hittills.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Bakom valkampanjerna

Presidentvalkampanjen har gått in i sitt andra, brutalare och smutsigare, skede. President Komorowskis stabschefer hävdar att det högerpopulistiska partiet PiS (Lag och Rättvisa) skickar ut sitt folk för att störa presidentens möten med ”folket”.

Så var det under onsdagen då en ung man berättade för presidenten att han redan köpt en biljett till Norge för att det i Polen inte finns det några jobb. Det visade sig emellertid att den unge mannen är aktiv inom PiS. Och den handikappade kvinna som talade med Komorowski om sina förvisso stora problem bad om hjälp redan 2007 med då var LechKaczyński (som tillhörde (PiS) president och inte ville hjälpa henne. Nu blev hon omgående inbjuden till presidentpalatset för att hitta en lämplig lösning på sin situation.

Presidentkandidaten Andrzej Dudas kampanjchef, Beata Szydło, dröjde inte länge med svaret på kritiken. Ännu så länge, och det gäller även PiS- medlemmar, har ingen blivit berövad sina medborgerliga rättigheter och vem som helst får komma och ställa frågor. Precis som alla andra, sade hon. Men hon ville inte bekräfta huruvida den unge mannen var medlem i hennes parti.

I kärlek och politik är alla knep tillåtna. Eller kanske inte.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Publicerat i val

Kukiz vill leda debatt mellan Komorowski och Duda

Upptsickaren Paweł Kukiz fick överraskande över 20 % av rösterna i söndagens presidentval. Foto från Kukiz Facebooksida.

Uppstickaren Paweł Kukiz vill ordna slutdebatten mellan Komorowski och Duda.
Foto från Kukiz Facebooksida.

Stor politisk aktivitet har utbrutit efter söndagens parlamentsval, då mindre än hälften av de röstberättigade gick till valurnorna, och av dem som faktiskt gick röstade fler på oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) kandidat, Andrzej Duda (34,76 %), än på president Bronisław Komorowski (33,77 %). Dessutom lade oväntat många sina röster på uppstickaren, punkrockaren Paweł Kukiz, som fick över 20 %.

Komorowski och Duda söker nu stöd på olika håll för att vinna den slutgiltiga omgången och sejmens talman Radosław Sikorski uppmanar soffliggarna att gå och rösta fram en bra president för Polen den 24 maj .

Det är årets viktigaste beslut, sade Sikorski.

Frågan är nu om Kukiz väljare den 24 maj röstar på Komorowski eller Duda.

Kukiz tänker inte uppmana sina väljare att rösta på vare sig den ene eller den andre, men har inbjudit båda till debatt i Lublin i helgen, där han själv ska hålla en konsert. Han erbjuder sig att själv vara debattledare.

Duda har tackat ja – ju fler debatter, dess bättre, säger PiS talesperson Marcin Mastalarek. Det är så man visar respekt för väljarna.

Komorowskis valgeneral Robert Tyszkiewicz är emellertid skeptisk till idén. Och utrikesminister Grzegorz Schetyna anser att det Kukiz förslår är en politisk show.

Hur debatten nu än kommer att arrangeras, så är de flesta TV-stationer intresserade av att stå värd för den, eftersom den beräknas dra många tittare. Även mediemogulen fader Rydzyks religiösa och kraftigt konservativa mediehus vill vara med när Komorowski och Duda slutdebatterar. (Polskie Radio 13 maj 15)

”Kukiz väljare avgör presidentvalet”

Polens nya ambassadör, Wiesław Tarka talade om den politiska situationen i Polen utifrån söndagens presidentval. Foto: Lennart Ilke.

Polens nya ambassadör, Wiesław Tarka talade om den politiska situationen i Polen utifrån söndagens presidentval.
Foto: Lennart Ilke.

När Wieslaw Tarka, Polens nye ambassadör i Sverige, på måndagskvällen gästade Svensk-Polska Föreningen i Uppsala, föll det sig naturligt att tala om det polska presidentvalet som hölls dagen innan.

Tarka gjorde en resumé över det polska politiska landskapet och konstaterade att valresultatet sannolikt kommer att påverka parlamentsvalen i höst.

För att ställa upp i presidentvalet krävs att åtminstone 100 000 personer med sina namnunderskrifter bekräftar sitt stöd för kandidaten. Eftersom all annan finansiering av politiska partier än det statliga partistödet – som bara till de största partierna – är förbjuden upplever många att den rådande maktbalansen är omöjlig att förändra.

Läs artikel >>

Slutresultatet från presidentvalets första omgång

Andrzej Duda lanseras som PiS presidentkandidat i valet nästa sommar. Bild: wikipedia.

Andrzej Duda vann med 0,99 % i första omgången.
Bild: wikipedia.

Måndagskvällen hade med en minut hunnit gå över i tisdag när Statliga valkommissionen påbörjade sin till kl 23.30 utlysta TV-sända presskonferens för att presentera det officiella slutresultatet av den första omgången av årets presidentval i Polen. Valdeltagandet blev 48, 96 %.

Den spänning som fanns kvar rörde sig framför allt kring hur mycket utmanaren Andrzej Duda från PiS skulle vinna över sittande presidenten Bronisław Komorowski. Skillnaden har minskat och ökat och minskat igen från den första vallokalsundersökningen via publicerade delresultat till det officiella slutresultatet. När slutresultatet kom slutade den på 0,99 procentenheter till Dudas fördel.

Så här blev slutresultatet:

Andrzej Duda 34,76 %
Bronisław Komorowski 33,77%
Paweł Kukiz 20,8 %
Janusz Korwin-Mikke 3,26%
Magdalena Ogórek 2,38%
Adam Jarubas 1,60%
Janusz Palikot 1,42%
Grzegorz Braun 0,83%
Marian Kowalski 0,52 %
Jacek Wilk 0,46 %
Paweł Tanajno 0,20 %

Ingen av kandidaterna har uppnått majoritet över 50 procent, varför presidentvalet går vidare i en andra valomgång mellan de två främsta kandidaterna. Denna andra valomgång mellan Andrzej Duda och Bronisław Komorowski kommer att hållas två veckor efter den första, dvs söndagen den 24 maj. Till skillnad mot kampanjen inför första valomgången kommer den att föregås av TV-sända debatter mellan de två kandidaterna, i TVP söndagen den 17 maj och i TVN 24 torsdagen den 21 maj.

Jan Axel Stoltz

Publicerat i val

Stadsbor väljer Komorowski

Siffrorna från vallokalsundersökningarna visar inte bara hur många som röstar på vilken kandidat. Där framgår också ålder, kön och om kandidaterna har sina flesta anhängare bland män eller kvinnor. Samt om de bor i stad eller på landsbygd.

Utmanaren Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) attraherar landsbygdsbor över 40 år – ju större städer, desto färre röster. Ett par procent fler kvinnor än män lägger sin röst på Duda.

Även president Bronislaw Komorowski uppskattas främst av dem som är över 40, men hans väljare bort främst i de större städerna. Han får sannolikt flest röster i Warszawa och ju större stad desto fler röstar på presidenten. Hela sju procent fler kvinnor än män föredrar Komorowski.

För den partilöse uppstickaren Paul Kukiz är det tvärtom – hans väljare finns huvudsakligen bland dem som är under 40 år, fyra procent fler män än kvinnor. Hans flesta väljare finns i de medelstora städerna.

Bland de kandidater som bara fått några procent av rösterna kan man se att excentrikern Janusz Korwin-Mikke har hela 10,9 % av väljarna i åldern 18–29 år bakom sig. De flesta är män som bor i större städer.

Vänsteralliansens Magdalena Ogóreks väljare är, om än oväntat få, ganska jämt fördelade över åldersgrupperna och finns spridda över hela landet. Betydligt fler är män än kvinnor.

Av övriga kandidater kan man se att Adam Jarubas från PSL (Bondepartiet), som inte oväntat är störst på landsbygden, har något fler i åldersgruppen 40–49 år. (wB 11 maj 15)

Publicerat i val

Warszawa går till Komorowski

Vid 21-tiden på måndagskvällen meddelade webbsajten Gazeta.pl Live inofficiella siffror för valutgången i Warszawas valdistrikt. Av dessa inofficiella uppgifter framgår att president Bronisław Komorowski vunnit huvudstaden med omnejd med 38,05 procent mot 29,76 procent för utmanarna Andrzej Duda och 20,97 för Pawel Kukiz.

Vid 20-tiden återstod av de 51 valdistrikten enbart Warszawa. Fördröjningen av sammanräkningen hänger samman med problem med några tiotusental röster från polacker i London. Röster från polacker i utlandet räknas till Warszawas ”omnejd”.

Med 50 av de 51 valdistrikten räknade leder Andrzej Duda med 35,31 procent före Bronisław Komorowskis 33,32 procent. Om de inofficiella siffrorna för Warszawa håller skulle det betyda en förändring av slutresultatet till 34,77 procent för Duda och 33,78 procent för Komorowski.

Statliga valkommissionen har utlyst en presskonferens till kl 23.30 på måndagskvällen, då den tänker meddela de officiella slutsiffrorna från sammanräkningen av rösterna för hela Polen.

Jan Axel Stoltz

Publicerat i val

Presidentvalet – och sedan?

Valdeltagandet var under 50 % – men många av dem som röstade vill ha bort etablissemanget. Foto: Jan Axel Stoltz

Valdeltagandet var under 50 % – men många av dem som röstade vill ha bort etablissemanget.
Foto: Jan Axel Stoltz

Söndagens valresultat väckte förvåning, för att inte säga bestörtning. Framför allt visade det att politiken inte, som många hävdat, en gång för alla bestäms av polariseringen mellan PO (Medborgarplattformen) och PiS (Lag och Rättvisa). Någonting viktigt har inträffat: väljarna vägrade delta i det ”polsk-polska kriget”. De visade också att de inte längre accepterar det politiska etablissemanget med dess maktmissbruk och respektlöshet. Det låga valdeltagandet (under 50%) tyder på att väljarna inte vill ha förutsägbara val. Och att de 25 år efter det demokratiska genombrottet ser den polska staten som ett fiasko.

Dorota Tubielewicz Mattsson analyserar valresultatet >>

Publicerat i val

Duda leder i halvtid – men siffrorna svänger

Valkommissionen har på måndagseftermiddagen publicerat två olika delresultat. När 20 av sammanlagt 51 valdistrikt hade sluträknats ledde Duda stort. Men efter ytterligare sex distrikt blev siffrorna något modererade.

Efter 20 räknade distrikt hade Duda stor övervikt över president Bronislaw Komorowski. I dessa 20 distrikt har Duda uppnått 39,69 % av rösterna, medan Komorowski stannat på 29,14 %. På tredje plats ligger fortfarande Pawel Kukiz med 21,28 %.

En liten stund senare kom ytterligare resultat. Med 27 räknade distrikt ligger Duda på 36,66 %, Komorowski på 31,9 % och Kukiz på 20,9 %. Det brukar vara landsortsdistrikten som först blir klara, så nya svängningar kan komma. I Övre Schlesien-länet segrade Komorowski i Katowicedistriktet (37,12 %) med Duda som tvåa (28,68 %), medan Duda vann de övriga två distrikten i länet.

Först tidigast på måndagskvällen räknar valkommissionen med att ha det slutliga valresultatet klart.

Jan Axel Stoltz

Publicerat i val

Presidentvalet blev en rysare

Presidentvalet är långt ifrån klart, men de första officiella färdigräknade siffror är nu klara.

De vallokalsundersökningar som kl 21 – i samma stund som vallokalerna stängdes – gick ut till alla medier visade sig snabbt inte var helt tillförlitliga. Enligt dem ledde Andrzej Duda över sittande president Bronislaw Komorowski med 2,6 procentenheter – 34,8 procent för Duda mot 32,2 procent för Komorowski.

Redan den fullständiga vallokalsundersökning, som tog hänsyn också till röster avlämnade den sista timmen och som publicerades senare på valnatten, sänkte skillnaden till 1,4 procent. Enligt den fick Andrzej Duda 34,5 procent och Bronislaw Komorowski 33,1 procent.

Enligt opinionsinstitutet IPSOS, som på uppdrag av tv-bolagen TVP, TVN och Polsat gemensamt genomförde undersökningen, skulle felmarginalen hålla sig inom en procentenhet – men även den andra prognosen är på väg att bli inaktuell.

Osäkerheten blir ännu tydligare när man ser siffror på länsnivå. Enligt första prognosen skulle högerkandidaterna – Duda och Kukiz tillsammans med flera mindre framgångsrika kandidater – ha vunnit i Opoles län. Nästa prognos visade på klar seger för Komorowski. Opole län var dessutom det län. där Komorowski skulle få flest röster – enligt prognosen 42,4 procent.

Opole län är också första län som, där länsvalkommissionen publicerat färdigräknade uppgifter. De visar helt andra siffror. Kl 7 på måndagsmorgonen refererade Gazeta Live följande siffror för Opole län:

Bronislaw Komoroski 37,74 %
Pawel Kukiz 27,88 %
Andrzej Duda 25,88 %

Sammanräkningen tycks bli lika spännande som själva valdagen.

Jan Axel Stoltz

Publicerat i val

Duda fick flest röster i första omgången

Uppdaterad:

Så är presidentvalets första omgång över – för det blir en andra omgång, ingen av kandidaterna fick över 50 % av rösterna. Valdeltagandet var måttliga 49,4 %. Enligt en senare prognos var valdeltagandet bara 48,8 %.

Så här fördelade sig rösterna i vallokalsundersökningarna:

Andrzej Duda 34,8 %
Bronisław Komorowski 32,2 %
Paweł Kukiz 20,3 %
Janusz Korwin-Mikke 4,4 %
Magdalena Ogórek 2,4 %
Adam Jarubas 1,6 %
Janusz Palikot 1,5 %
Grzegorz Braun 1,1 %
Marian Kowalski 0,8 %
Jacek Wilk 0,6 %
Paweł Tanajno 0,3 %

Största överraskningen blev att partilöse punkrockaren Paweł Kukiz med enmansvalkretsar och tätare folkomröstningar på programmet fick över 20 %.

Kukiz tros ha tagit 5–6 procent av rösterna från Komorowski. Och eftersom han politiskt står närmare Duda än Komorowski kan många av hans väljare gå över till Duda i nästa valomgång den 24 maj. Och då ser det ut som att Duda vinner med god marginal.

Nu ska man emellertid komma ihåg att vallokalsundersökningen i kommunalvalet i somras visade ganska fel – och segern kanske inte alls är given.

Det blir emellertid en spännande omgång när alla de udda kandidaterna lämnat scenen. Duda förklarade sig under kvällen redo att debattera med Komorowski inför nästa valomgång – Komorowski avstod från den stora tv-debatten i tisdags med motiveringen att det inte blev särskilt klargörande för tittarna när elva kandidater samtidigt ska tala om sina respektive program. Inför en andra valomgång skulle han gärna debattera i TV. Utmaningen blir desto större nu.

Kanske gjorde Komorowski en felbedömning när han inför valet i stället lät sig intervjuas i en webb-kanal med avsevärt färre tittare. (wB 10 maj 15)

Allt om presidentvalet

Bronisław Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski – får han sitta kvar?.
Foto: prezydent.pl

I Polen är det presidentval vart 5 år, i år den 10 maj. Presidenten är statsöverhuvud, har en egen politisk agenda och därför är det angeläget för regeringen att presidenten kommer från samma parti.

I presidentens uppgifter ingår bland annat att underteckna alla nya lagar innan de träder i kraft. Regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) hoppas förstås att den sittande presidenten Bronisław Komorowski ska vinna presidentvalet. Och att PO själva ska vinna parlamentsvalet senare i höst.

Elva kandidater ställer upp och den som får mer än 50 % av rösterna vinner. Om ingen får det hålls en andra omgång om två veckor. Som situationen är idag tror man att det måste bli en andra omgång.

I opinionsmätningarna ligger den nuvarande presidenten Bronislaw Komorowski bra till – men nr 2, Andrzej Duda kommer starkt. Ett par andra kandidater kommer också att få 5-10 % av rösterna, men hälften av dem stannar nog på 1-2 %.

Läs mer om presidentvalet >>

Komorowski inför valet

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

På tisdagskvällen var det stor tv-debatt inför presidentvalet på söndag. Samtliga kandidater deltog för att berätta om sina planer för framtiden – utom den sittande presidenten Bronislaw Komorowski. Han avböjde tidigt med motiveringen att en debatt med så många deltagare inte skulle vara särskilt klargörande för väljarna.

I stället fick tidningen Rzeczpospolita och Polskie Radio samma dag intervjua honom i webb-TV.

Politiskt står Komorowski nära nuvarande regeringspartiet PO (Medborgarplattformen), som han var med och grundade för femton år sedan. Han lämnade PO för att stå över partipolitiken när han valdes till president 2010.

Det finns bara en presidentkandidat, som överhuvudtaget skulle kunna tänkas konkurrera med Komorowski om landets högsta ämbete, och det är Andrzej Duda från det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Läs artikel >>

 

SLD i strid med sin presidentkandidat

Magdalena Ogórek behöver pengar till valkampanjen Foto: magdalenaogorek.eu

Magdalena Ogórek ställer inte upp för kärnväljarna
Foto: magdalenaogorek.eu

Två veckor före presidentvalet förklarar SLD (Vänsteralliansen) krig mot sin egen kandidat, Magdalena Ogórek, skriver tidningen Rzeczpospolita. Man betalar inte längre för hennes kampanj och i tv kommer man att köra gamla kampanjfilmer, utan Ogórek.

Partiledningen är misslynt med att deras kandidat inte flirtar med kärnväljarna, de forna medlemmarna i kommunistpartiet – kampanjen gäller inte bara presidentvalet den 10 maj utan också parlamentsvalet i höst.

Partiledaren Leszek Miller hade för en tid sedan ett möte med Ogórek där han gav henne ett ultimatum – du måste ägna dig lite åt kärnväljarna, särskilt i de distrikt där SLD kan vinna röster i parlamentsvalet i höst.

Nej, sade Ogórek, det vore detsamma som att ge sitt stöd åt dem som tog initiativet till krigstillståndet*.

Partiledningen beslöt då att SLD inte längre kunde stå bakom hennes kampanj.

Det första man gjorde var att skrinlägga försöken att få till stånd ett möte mellan Ogórek och Rysslands president Vladimir Putin.

På onsdagen gick Ogórek ut i en kvällstidning och gjorde sig lustig över Putin-idén. Nu anklagas hon för att ha läckt hemlig information och för sabotage mot partiet.

SLD stänger nu kassakistan – enligt officiella uppgifter har hennes kampanj kostat en miljon zloty. Det är i och för sig bara en tiondel av vad regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) och oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) kostar på sina kandidaters kampanjer. Men när innestående räkningar är betalda saknas 200 000 zloty. Partiet rasar och man oroar sig för parlamentsvalet i höst.

Presidentvalskampanjen är bortkastad, väljarnas uppfattning om SLD har knappast förbättrats av det som hänt nu – och i värsta fall får partiet inte tillräckligt många röster för att kunna sitta kvar i parlamentet! (Rzeczpospolita 22 april 15)

*Krigstillståndet: Den 13 december 1981 utfärdade den siste kommunistledaren, general Woiciech Jaruzelski, krigstillstånd i Polen. Den fria fackföreningen Solidaritet irriterade Sovjetunionen, och avsikten var att stoppa dess frammarsch. Hundra personer dödades under de två och ett halvt år, som krigstillståndet varade, och tusentals kastades i fängelse.

Läs mer om krigstillståndet >>