Migalski: Kaczyńskis Polen är en hybriddiktatur!

F.f PiS-aren Marek Migalski.
Foto: Piotr Drabik.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) metoder för att genomföra ”den goda förändringen” vinner inte gehör hos alla, inte ens hos f.d. PiS-are.

Statsvetaren och förra PiS-parlamentarikern Marek Migalski talar på tisdagen ut i Natemat.pl och kallar dagens Polen för en hybriddiktautur.

Det finns inslag av demokrati bevarade, men demokratiska principer och värderingar respekteras inte längre, säger Migalski. Han är orolig för att PiS kommer att förändra den delen av grundlagen som handlar om parlamentet.

Kaczyński kommer att göra allt för att partiet ska kunna sitta kvar vid makten, säger statsvetaren.

Han konstaterar att läget blir allt tuffare och att politikernas allt grövre språk fått hatet mellan vanliga polacker att blomma upp.

Man förnedrar demokratin, säger han. Demokrati handlar om att även oppositionen har vissa fri- och rättigheter, och demokrati innebär fria medier, maktdelning och ett oberoende rättsväsen. Den liberala demokratin monteras nu ner av regeringen. Man bevarar den demokratiska fasaden och vi får hoppas att det fortfarande kommer att hållas demokratiska val. Men vi kan inte säga att den polska demokratin är densamma som man har i väst.

Jag tror inte att regeringen vill lämna EU, men faktum är att vi avlägsnar oss från EU en liten bit nästan varje dag. Vår ställning i EU har försämrats – visst kan vi vara med och blockera förslag, men vi har inte längre någon möjlighet att bygga en offensiv majoritet i EU-parlamentet.

Oppositionen hoppas naturligtvis att EU-domstolen ska stoppa nedmonteringen av Högsta domstolen, och regeringen inser också att det kan bli så. Men Polen har ingen möjlighet att få fram en majoritet mot ett sådant utslag, konstaterar Migalski.

Inrikes ser vi att PiS sakta men säkert tappar stöd. Medborgarplattformen och SLD (Vänsteralliansen) växer.

President Andrzej Duda ser ju ut att vara knuten till PiS, för ett år sedan försökte han frigöra sig men för några dagar sedan återgick han till ordningen och undertecknade ivrigt lagen om Högsta domstolen för att bli PiS kandidat i presidentvalet 2020, säger den förre PiS-parlamentarikern.

Duda sköter inte sitt ämbete – han är inte Försvarsmaktens huvud, han utformar inte utrikespolitiken, och han bidrar inte heller till social fred. Han uppfattar sig säkert själv som en stark personlighet, men när han stötte på motstånd mot sitt första egna initiativ, alltså folkomröstningen om en ny grundlag, så återgick han snabbt till ordningen. Han har fått löfte om stöd från Kaczyński i presidentvalet 2020, för Kaczyński behöver stöd av Duda i parlamentsvalet 2019. Men när parlamentsvalet är i hamn är det inte säkert att Kaczyński uppfyller sina löften, då kan PiS välja en annan presidentkandidat. Kaczyński litar inte på Duda sedan Duda försökte sig på att vara självständig, säger Migalski. (Natemat.pl 31 juli 18)

Debatten om grundlagsreformen går vidare

President Andrzej Duda.
Foto: KPRP.

President Andrzej Duda har i månader arbetat för en folkomröstning om hur grundlagen ska ändras, men regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och därmed parlamentet har sagt nej.

Enligt Dudas förslag skulle en ny grundlag vila på det kristna arvet i stället för att hålla stat och kyrka isär. Dessutom föreslår han mer makt åt presidenten, att medlemskapet i EU och Nato ska slås fast i grundlagen men att polsk lag då ska stå över EUs lag, att den sänkta pensionsåldern och det generösa flerbarnsbidraget ska garanteras osv. Ett antal kontroversiella förslag alltså.

I en färsk opinionsundersökning anser 37 % av de tillfrågade att senatens nej sänker presidentens ställning, medan 42 % inte tycker att avslaget spelar någon roll.

Däremot tycker nästan hälften att det kan vara dags att diskutera en förändring av konstitutionen och att presidenten ska fortsätta driva frågan. Tidigare opinionsundersökningar har gett samma resultat.

Många PiS-politiker anser att grundlagen måste omarbetas, men att reformförslaget ska utarbetas av partiet, inte av Duda, och efter omröstningen i senaten sade talmannen Stanisław Karczewski att detta är inledningen till debatten, inte slutet.

Däremot är det ett misstag att ha en folkomröstning, säger Karczewski, eftersom mycket få väljare brytt sig om att gå till röstlokalerna under de senaste folkomröstningarna.

De flesta polacker som tycker att debatten ska fortsätta röstar på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och populistiska Kukiz’15. Vänsteralliansens (SLD) som inte vill göra Polen mer religiöst än det redan är, vill inte ha några förändringar, och de som röstar på Medborgarplattformen (PO) och liberala Moderna är kluvna. (Rzeczpospolita 31 juni 18)

Amnestyrapport om hur protester kvävs i Polen

Rätten till fredliga protester är själva drivkraften i ett fritt samhälle. Människor använder sig av denna rättighet för att uttrycka det som oroar dem, för att protestera mot myndigheternas beslut, visa sitt missnöje och göra sin röst hörd.

Men denna rättighet är inte – och det ser vi tydligt i dagens Polen – given en gång för alla. Den polska regeringen inser än så länge att man inte kan förbjuda manifestationer, ett sådant förbud skulle inte passera obemärkt. Det skulle inte bara strida mot grundlagen utan framför allt leda till ödesdigra internationella konsekvenser och massiva protester inom landet.

Amnesty International beskriver i en rapport hur de polska myndigheterna använder fyra strategier för att försvaga och kväsa protesterna. Den första strategin är hotet om fysiskt våld mot demonstranterna. Enligt rapporten vittnar demonstranter om att de blivit anhållna av polisen, förvarats i timmar utan förklaring, handfängslade. På så sätt undviker PiS-regeringen ett brutalt kväsande av protesterna som skulle tilldra sig massmedial uppmärksamhet. Framför allt i Warszawa och Poznań har Amnesty kunnat dokumentera flera fall av våld. Det är naturligtvis ett sätt att skrämma andra som är beredda att gå ut och protestera.

Den andra strategin är att ta över kontrollen över individer, demokratiska institutioner och organisationer. I Polen har säkerhetsstyrkorna stora möjligheter att övervaka individer och organisationer och sedan kort tid kan man använda de möjligheterna i ospecificerade ”preventiva syften”. Organisatörer av protester i Warszawa har snabbt insett att de är öppet bevakade av myndigheterna.

Den tredje strategin är omfattande diskriminering av aktiviteter och rörelser som riktas mot regeringens politik. Manifestationer till stöd för regeringen får både tillstånd och polisskydd medan de som protesterar mot regeringens politik inte behandlas lika positivt. De ”cykliska” manifestationerna (läs: till stöd för myndigheterna) får till exempel inte störas av protester mot det styrande partiet. Vill man protestera får man antingen välja en annan dag eller en annan plats, till exempel utanför staden.

Regeringens fjärde och sista strategi är politiseringen av rättsväsendet. Den senaste tiden har domstolssystemet ställts under den politiska makten, vilket gett makthavarna medel att (direkt eller indirekt) tvinga domare att döma till hårda straff, bortse ifrån polisens övergrepp och tillåta bevakning av oppositionen.

Man kan tycka att dessa strategier var för sig är tämligen harmlösa. Men tillsammans utgör de ett paket av välfungerande auktoritära redskap för kväsande av medborgerliga protester. Att protestera, att uttrycka sitt missnöje och delta i fredliga demonstrationer har i Polen blivit farligare, mer komplicerat och kan få mycket otrevliga konsekvenser.

Dorota Tubielewicz Mattsson

KD: Duda hade rätt att benåda Kamiński

Säkerhetschefen Mariusz Kamiński.
Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia.

Konstitutionsdomstolen avgjorde på tisdagen att president Andrzej Duda inte gjorde fel när han våren 2015 benådade nuvarande säkerhetsministern Mariusz Kamiński, som tidigare under året dömts för maktmissbruk och brottsprovokation.

Kamiński utnämndes under regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) förra regeringsperiod till chef för den nyinstiftade Antikorruptionsbyrån (CBA). Under uppmärksammade former utredde han en rad av regeringspartiets politiska fiender för korruption och ansågs gå PiS-regeringens ärenden.

Regeringen föll efter en skandal 2007 där CBA var inblandad, och i parlamentsvalet som följde ställde Kamiński upp som PiS-kandidat. Han blev invald och fick därmed automatiskt parlamentarisk immunitet. Rättegången sköts upp.

Men efter flera års överklaganden fälldes han i mars 2015 för maktmissbruk, brottsprovokation, dokumentförfalskning osv. Domen blev tre års fängelse och tio års förbud att återinträda i offentlig tjänst.

Det året hölls två val i Polen – i maj valdes Andrzej Duda till president och efter parlamentsvalet i oktober bildade regering PiS. Kort efteråt benådade Duda den trogne Kamiński.

Det förstår ju alla att den domen var politisk, sade Duda.

Många jurister hävdade att benådningen var ogiltig efter som domen inte vunnit laga kraft – Kamiński hade än en gång överklagat.

Regeringen hade inga problem med det, Kamiński utnämndes till chef över republikens säkerhetstjänster och blev i ett slag en av Polens mäktigaste personer. Han blev också minister i ett nyinrättat nationellt säkerhetsdepartement.

Under tiden hamnade frågan om benådningen på Högsta domstolens bord och HD, som ännu inte påverkats av domstolsreformen, gjorde i maj i år bedömningen att Duda störde rättsprocessen när han ingrep innan domen mot Kamiński vunnit laga kraft. Han hade gjort fel som benådat den blivande säkerhetsministern.

Kamiński bollade över frågan till den nya Konstitutionsdomstolen som i sin tur kom fram till att presidenten har rätt att benåda på eget initiativ. Alltså var benådningen okej. Högsta domstolens beslut går inte att överklaga, och över säkerhetsministern vilar nu inga formella skuggor. Det kan vara värt att påminna om att det i den nya domstolsreformen finns en paragraf om att Högsta domstolen framgent ska kunna ta upp fall från de senaste tjugo åren till omprövning. (Polskie Radio, wB 17 juli 18)

Polsk parlamentarism firar 550 år

Polen firar 550-årsjubileum av parlamentarismens införande.
Foto: KPRP.

För 550 år sedan, den 13 juli 1468, beslöt den polska adeln att inrätta ett parlament vars första möte skulle hållas i november samma år.

Minnet firades på fredagen med en ceremoni i parlamentet där president Andrzej Duda höll tal. Han påminde också om det första delvis fria valet efter kommunismens fall 1989 då Lech Kaczyński valdes in som senator. Lech Kaczyński grundade senare regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tillsammans med sin tvilling, den nuvarande partiledaren Jarosław Kaczyński, och valdes till president 2005.

Det var dock inte något gemensamt firande – oppositionen anser att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) håller på att föra landet bort från demokratin, och när president Andrzej Duda äntrade talarstolen för ett minnes- och hyllningstal reste sig ledamöterna från Moderna och Bondepartiet (PSL) upp och lämnade lokalen. Det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) bojkottade det officiella firandet helt och hållet och högtidlighöll minnet själva.

Populistiska Kukiz’15 stannade kvar och övervarade ceremonin – för man ska inte kränka sitt land även om man ogillar regeringens politik.

Samtidigt demonstrerade medborgarrörelsen Kommittén för Demokratins försvar (KOD) utanför Kungliga slottet och protesterade mot nedmonteringen av domstolsväsendet. Politikerna i sin tur deltog i en stor mottagning på borggården där bara det enorma festtältet ska ha gått på en miljon złoty. (Polskie Radio och natemat.pl 13 juli 18)

Wałęsa grundar ny Medborgarkommitté inför valet

Förre presidenten och Solidaritetsordföranden Lech Wałęsa.
Foto: wikimedia commons

Solidaritetsikonen Lech Wałęsa vill gjuta nytt liv i den gamla Medborgarkommitté, Komitet Obywatelski, som han grundade inför det första delvis fria valet i Polen, den 4 juni 1989. Anledningen är i första hand hans oro för hur de närmaste valen kommer att fungera, vilket framgår av ett pressmeddelande.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har nyligen genomfört förändringar i vallagen som fått kritik från bland annat Valkommissionen, bland annat för att de anses gynna PiS. Enligt Lag och Rättvisa var den gamla vallagen utformad för att gynna andra partier, dvs. dåvarande regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), och under sin tid i opposition anklagade ofta PiS-ledaren Jarosław Kaczyński den sittande regeringen för valfusk. I synnerhet valåret 2014 då Valkommissionens server brakade samman och rösterna fick räknas för hand.

Medborgarkommitténs främsta uppgift ska vara att övervaka de kommande valen med början i höstens kommunalval. Nästa år är det parlamentsval och året därpå presidentval. Kommittén vill också försöka ena alla demokratiska grupperingar. Kanske kommer man också att så småningom själv att ställa upp i parlamentsval.

Många av Medborgarkommitténs ledamöter fanns med i den demokratiska oppositionen redan på 1980-talet, och det första mötet äger rum på Europeiska Solidaritetscentret i Gdańsk på lördag.

Kommittén vill också ta tillvara det missnöje mot PiS som finns i breda grupper, inte minst med anledning av domstolsreformen. Man anser att regeringen är totalitär och antidemokratisk samt att PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, som själv en gång var en del av den demokratiska oppositionen, idag snarast agerar som en diktator.

Sedan 1989 har valen i Polen regelbundet övervakats av OSSE, som inte rapporterat några större oegentligheter sedan 1989, då polackerna för första gången sedan mellankrigstiden kunde rösta fritt. (PAP, polsatnews, natemat.pl och wB 21 juni 18)

Inställt möte sätter fart på spekulationerna

Talman Marek Kuchciński.
Foto: wikipedia.

Med mycket kort varsel ställde talman Marek Kuchciński sent på tisdagskvällen in ett möte mellan talmän och gruppledare i det polska parlamentet och en motsvarande delegation från tyska Bundestag. Mötet, som förberetts i flera månader, skulle äga rum på Hamsbacher slott i västra Tyskland och handla om EU efter Brexit och det bilaterala samarbetet mellan de två parlamenten. Kuchciński hänvisade till den interna politiska situationen i Polen – vilket ska tolkas som ett viktigt möte i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Tyskarna är ganska upprörda, och man undrar vad det är för en viktig fråga som uppstått så plötsligt och som måste gå före ett sedan flera månader planerat möte med Bundestag.

Alla vet att PIS-ledaren Jarosław Kaczyński har problem med hälsan och att det kan behöva utses en kronprins – men har den frågan blivit så akut, frågar man sig.

Eller handlar det om att visa de tyska parlamentarikerna att PiS–frågor alltid har företräde? Man påminner sig EU-toppmötet i Bryssel då nyss utnämnda premiärministern Mateusz Morawiecki åkte hem innan toppmötet var över för att ”ta del av viktiga och hemliga dokument”. Även det mötet var planerat sedan länge och den allmänna meningen var att Kaczyński kallat hem sin nye favorit för att visa Bryssel vad som är viktigast.

På onsdagen uttalade sig Morawiecki lite allmänt och sade att det inte handlar om aversioner mot Berlin, han har just haft ett bra möte med kansler Angela Merkel och ska träffa förbundsdagspresident Wolfgang Schäuble inom kort. Det handlar inte heller om att Tyskland och Frankrike nu enats om att eurozonen ska ha en gemensam budget, försäkrade Morawiecki. Men talman Kuchciński kommer snart med en förklaring.

Oppositionen rasar och menar att tyskarna har all anledning att känna sig kränkta.

I den internationella politiken håller man avtalade möten, på det här viset slutar tyskar och fransmän att prata med oss, säger Małgorzata Kidawa-Błońska från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO).

Frågan är nu om det är Morawiecki eller Berlin som ska sättas på plats. (wp.pl, natemat.pl, TVN 20 juni 18)

Mycket kritik mot Dudas grundlagsreform

President Andrzej Duda.
Foto: wikipedia.

President Dudas förslag till folkomröstning om förändringar i grundlagen har mötts av kritik från alla håll, både vad gäller antalet frågor som väljarna skulle ställas inför och innehållet i frågorna.

Grundorsaken till förslaget är att Duda vill bättra på presidentens ställning. Han anser att Polen, liksom USA, ska ha en stark president som driver en egen politik.

Men det är regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inte intresserat av. Den i början så lydige Duda har under de senaste två åren flera gånger tagit sig ton och stoppat lagar som PiS antagit i parlamentet. Relationerna mellan presidenten och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński ligger alltså strax under fryspunkten och därför föreslår den populäre presidenten att väljarna ska avgöra frågan.

Duda föreslår också att medlemskapet i EU och Nato ska tas med i grundlagen och att polsk lag kanske ska stå över EUs lag, vilket kan bli nog så kontroversiellt i Bryssel.

Väljarna förväntas uppskatta förslagen om garantier för den sänkta pensionsåldern och flerbarnsbidraget 500+. Presidenten betonar familjens roll i det polska samhället och smörjer därefter den inflytelserika katolska kyrkan med att grundlagen ska inledas med en utförlig hänvisning till Polens tusenåriga kristna traditioner.

Så mycket till så många. Ändå kommer det kritik från alla håll.

Małgorzata Gersdorf, ordförande i den nu hotade Högsta domstolen, säger att Polen har en mycket bra grundlag som definitivt inte behöver göras om. Juridikprofessorn Martin Matczak talar om ren manipulation av väljarna och det gör också förre presidenten Aleksander Kwaśniewski.

En annan tidigare president, Bogusław Komorowski som hör hemma i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), avfärdar hela idén med att Duda inte har någon konstitutionell trovärdighet, och förre utrikesministern och talmannen Radosław Sikorski undrar varför i hela världen polackerna ska ge Duda mer makt.

Det konservativa populistiska partiet Kukiz’15 tycker att om det ska hållas en folkomröstning så ska den handla om enmansvalkretsar, vilket är partiets hjärtefråga. Liberala partiet Moderna ser förslaget som ett utslag av ren demagogi.

Många menar också – med hänvisning till att Duda undertecknat ett antal lagar som enligt Konstitutionsdomstolen strider mot grundlagen – att man inte kan ge honom inflytande över en ny grundlag eftersom han redan flera gånger brutit mot den som gäller idag.

Utöver det har Dudas förslag utlöst en våg av satiriska kommentarer från politiker av olika schatteringar som betraktar Dudas folkomröstning som ett rent skämt. (Rzeczpospolita, PAP, natemat.pl, onet.pl, wp.pl och wB 13 juni 18)

Sval reaktion på Dudas 15 frågor från PiS

President Andrzej Duda.
Foto: wikipedia.

President Dudas 15 frågor som skulle kunna ingå i en folkomröstning om en eventuellt nu grundlag är bara förslag som ska diskuteras. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kommer att ta ställning till dem, och Jarosław Kaczyńskis inställning offentliggörs runt den 20 juli.

Det säger Beata Mazurek, partiets presschef. Hon påminde också om att förslaget måste godkännas av senaten – PiS har egen majoritet i parlamentets båda kamrar.

Senatens talman Stanisław Karczewski menar att femton frågor är alldeles för många att ställa i en folkomröstning.

Men det här är ju bara ett förslag och inte något slutgiltigt, vi kommer att fatta beslutet tillsammans, och då kommer många att rensas ut, säger han.

Men det är både viktigt och nödvändigt att börja diskutera förändringar i grundlagen. Vi kommer också att diskutera förslaget med presidenten och tar sedan ett gemensamt beslut, säger Karczewski.

Även premiärminister Mateusz Morawiecki understryker att förslaget ska behandlas på vanligt sätt i parlamentet.

Allt är bara på diskussionsstadiet än så länge, säger han.

PiS anser att den konstitution som antog efter kommunismens fall har präglats av postkommunister och därför bör omarbetas. Däremot är partiledningen inte så förtjust i att den bångstyrige president Duda är den som tar initiativet – hans relationer med partiledaren Jarosław Kaczyński är svajiga, och han har inte dragit sig för att sätta olika ministrar på pottkanten. Efter interna maktkamper med förre försvarsministern Antoni Macierewicz och förre utrikesministern Witold Waszczykowski vägrade Duda låta nya generaler respektive nya ambassadörer svära eden. Hans veto till delar av domstolsreformen sved också i skinnet på Kaczyński. Dudas förslag till folkomröstning om en ny grundlag öppnar också för en ökning av statschefens makt, vilket inte ligger i Kaczyńskis intresse.

Oppositionen anser att förslaget om folkomröstning är till för att avleda uppmärksamheten från att regeringen upprepade gånger brutit mot den nuvarande grundlagen. (onet.pl, wpolityce.pl och wB 12 juni 18)

Dudas 15 frågor

President Andrzej Duda.
Foto: presidentkansliet.

President Duda lade på tisdagen fram sitt förslag till folkomröstning om grundlagen, där väljarna ska ta ställning till femton mer eller mindre kontroversiella frågor.

Den första frågan är om konstitutionen ska ändras – den har varit i bruk sedan 1989, och Duda menar att det kan vara dags att se om den behöver ändras. Nästa punkt handlar om ifall man i inledningen ska tala om det tusenåriga kristna arvets betydelse för polsk kultur, tradition och identitet.

Den sänkta pensionsåldern, 60 år för kvinnor och 65 år för män, skulle kunna tas med i grundlagen, menar presidenten. Det skulle göra det avsevärt svårare för en annan regering att riva upp det beslut som pensionerat hundratusentals personer som den polska arbetsmarknaden idag så innerligt behöver.

Bör Polens medlemskap i Nato och EU slås fast i grundlagen, undrar Duda. Det kan vara kontroversiellt – majoriteten av de polska väljarna är mycket positiva till medlemskapet, men den nuvarande regeringen har under sin tid vid rodret haft många och krävande kontroverser med EU.

En annan fråga som kan väcka diskussion är om polsk lag bör stå över EUs lag – om det går igenom uppstår en ny och besvärande konflikt med unionen.

Duda vill också att folket ska ta ställning om ifall statschefen ska ha större inflytande över försvars- och utrikespolitiken. Där har presidenten inflytande enligt den nuvarande konstitutionen, men vad gäller försvaret har Duda haft en lång maktkamp med förre försvarsministern Antoni Macierewicz. Även konflikterna med förre utrikesministern Witold Waszczykowski var betydande. Båda har fått lämna regeringen. Även presidenten drabbades av PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis missnöje men Duda är vald i presidentval och kan inte sparkas ut.

Han föreslår att familjens ställning ska stärkas – och det är en riktig PiS-fråga som varje ledande partiprofil idag upprepar på varje politiskt möte. Gravida kvinnors, barns, funktionshindrades och äldres rätt bör också stärkas i en ny grundlag. Även flerbarnsbidraget på 500 zl i månaden per barn efter det första skulle kunna garanteras i grundlagen.

Folkomröstningen om den nya grundlagen är planerad till den 10-11 november i år. Valdeltagandet i Polen brukar inte bli så högt och kanske tänker sig presidenten att stämningen på Självständighetsdagen ska göra väljarna medvetna om vikten av en bra konstitution. Oavsett utfallet återstår sedan hur han ska få sitt parti, PiS, med sig på banan. (Rzeczpospolita och wB 12 juni 18)

Dudas förslag om folkomröstning väntas komma idag

President Andrzej Duda.
Foto: EU-parlamentet.

President Andrzej Duda väntas på tisdagen lägga fram sitt förslag om en folkomröstning om hur grundlagen ska vara utformad. Han vill att väljarna ska ta ställning till hur makten ska fördelas mellan presidenten, regeringen och parlamentet.

Det har ju förekommit en del maktstrider sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) trädde till efter parlamentsvalet hösten 2015 och den populäre presidenten ser fram emot ett mandat från väljarna där hans befogenheter stärks.

Men inom PiS är entusiasmen för en folkomröstning mycket liten, i praktiken har ingen uttryckt sitt stöd för en grundlag som förändras efter presidentens intentioner.

På tisdagen upprepade högskoleminister Jarosław Gowin, som ingår i regeringen som ordförande i det lilla koalitionspartiet Samförstånd (Porozumienie), regeringens uppfattning att det inte finns något intresse för en sådan folkomröstning.

Tänk på hur dyrt det skulle bli, sade Gowin, minst 100 miljoner złoty (257 miljoner svenska kronor), och frågan är hur stort valdeltagandet skulle bli. Det är sånt senatorerna måste de ta ställning till om förslaget kommer.

Presidenten har enligt grundlagen rätt att ta initiativ till en folkomröstning, och förslaget måste få stöd av en absolut majoritet av ledamöterna för att gå igenom.

Dudas tanke har varit att folkomröstningen skulle äga rum den 11 november, på 100-årsdagen av Polens återuppståndelse som suverän nation och då hela landet är på festhumör. (wnp.pl och wB 12 juni 18)

Flera får lämna Morawieckis regering i höst

I höst väntas en stor ombildning av premiärminister Mateusz Morawieckis regering. Flera ministrar väntas få tips om att det är lämpligt att ställa upp i EU-valet våren 2019, och beräknas därför säga upp sig direkt efter kommunalvalet i oktober för att kunna sköta sin valkampanj.

Förra premiärministern Beata Szydło, idag vice regeringschef, har offentligt sagt att hon avser att kandidera och hon är populär bland regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) väljare, skriver tidningen Rzeczpospolita.

Flera av hennes närmaste medarbetare från tiden som regeringschef får också rikta in sig på en politisk karriär i Europaparlamentet i stället för i Warszawa – dels Beata Kempa, på Szydłos tid chef för premiärministerns kansli, som inte anses ha klarat av att samordna flyktingfrågorna, och dels Szydłos tidigare presschef Elżbieta Witek.

Utbildningsminister Anna Zalewska som fått mycket kritik för skolreformen tillhör dem som väntas få besked om att hon ska lämna sin taburett, liksom jordbruksminister Krzysztof Jurgiel som inte lyckats stoppa den afrikanska svinpesten.

Det talas också om att talmannen Marek Kuchciński bör bli en av PiS-kandidater i Europavalet. Kuchciński är den som skött talmansjobbet under två uppmärksammade händelser i sejmen, dels december 2016 när han ville stoppa mediernas tillträde till parlamentet och dels de funktionshindrades 40 dagar långa sittstrejk i parlamentsbyggnaden för bättre villkor.

Att Szydło närstående regeringsledamöter tar upp striden om platserna i EU-parlamentet handlar sannolikt inte bara om att Morawiecki själv vill välja sina ministrar. De är samtliga starka personligheter som kan ta ett fast grepp om PiS politiska arbete i Bryssel.

PiS har för närvarande 14 av Polens 51 platser i EU-parlamentet. (Rzeczpospolita och wB 4 juni 18)

Maktkampen inom PiS har börjat

Toppnamnen inom PiS är med i tävlingen om vem som ska efterträda Jarosław Kaczyński som ordförande.
Foto: KPRM.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som de facto har sista ordet vad gäller politiken i Polen, ligger sedan flera veckor på sjukhus för en knäoperation som normalt bara tar 3-4 dagar. Framträdande PiS-profiler har i olika medier berättat att det handlar om en vanlig operation, att allt gått bra och att Kaczyński snart är på fötter igen. Bilder på en avmagrad och tärd partiledare förklaras med att han var tvungen att gå ner i vikt före ingreppet.

Såväl inom partiet som utanför har man nu börjat spekulera i vem som kan efterträda Polens starke man på posten som partiledare, inte minst sedan inrikesministern Joachim Brudziński för ett par dagar sedan tillstod att det nu pågår en maktkamp inom PiS.

Opinionsinstitutet Ibris har för tidningen Rzeczpospolitas räkning genomfört en opinionsundersökning som visar att Kaczyńskis egen favorit premiärminister Mateusz Morawiecki toppar listan, därefter kommer Brudziński, förra premiärministern Beata Szydło och president Andrzej Duda. Den maktlystne justitieminister Zbigniew Ziobro landar på 5:e plats, men även den konspiratoriske förre försvarsministern Antoni Macierewicz har sina anhängare, liksom den nye försvarsministern Mariusz Błaszczak och kulturminister Piotr Gliński.

Eftersom ingen av kandidaterna får särskilt många procent – toppnamnet Morawiecki stöds av 14,4 % – pågår nu byggandet av olika allianser för att skapa majoriteter. Den som får ihop mest stöd inom partiet kan vinna och det är inte självklart att det blir Morawiecki. Allianser kan betyda risk för fraktionsbildning och splittring men också att någon som betraktas som outsider tar över makten. (oko.press och wB 29 maj 18)

Oppositionell frihetsmarsch i soligt Warszawa

Oppositionens arrangerade en egen Frihetsmarsch den 11 maj.
Foto: FB.

Vår frihetsmarsch är en manifestation mot regeringens politik! Det var budskapet när oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) tillsammans med medborgarrörelsen Kommittén för Demokratins försvar (KOD) på lördagen samlade runt 50 000 personer till en stor demonstration för frihet, demokrati och EU i Warszawa.

EU-flaggor, polska flaggor och regnbågsflaggor svängdes i luften och slagorden skallade taktfast över slottstorget i Gamla stan.

Medborgarplattformen och Moderna har enats om en koalition inför kommunalvalet i höst, men vi är öppna för samarbete med alla partier som vet hur viktigt det är med respekt för grundlagen, sade Katarzyna Lubnauer, ordförande i det sargade liberala partiet Moderna.

Vi vill ge polackerna hopp om att slutet är nära för PiS-regeringen, sa PO-ledaren Grzegorz Schetyna.

Oppositionen tillsammans ska vinna de närmaste fyra valen, sade Lubnauer kaxigt. Vi ska besegra PiS i alla de fyra val vi har framför oss: kommunalvalet, EU-valet, parlamentsvalet och presidentvalet. PiS ska förlora och vi ska vinna!

Bland talarna märktes också förra premiärministern Ewa Kopacz, Konstitutionsdomstolens stridbare förre ordförande Andrzej Rzepliński och parlamentarikern Krzysztof Brezja som avslöjade bonusregnet över ministrar och departementsanställda och deras motsvarigheter på lokal nivå.

Även kulturarbetare framträdde på scenen i protest mot regeringens kulturpolitik. Med indragna anslag tvingar kulturminister Piotr Gliński teatrar och filmare att i första hand lyfta fram Polens ärorika förflutna.

Skådespelaren Daniel Olbrychski läste en bön av Julian Tuwim och spelade tillsammans med Wojciech Pszoniak och Andrzej Seweryn upp scener ur Wajdas film Det förlovade landet.

Vi accepterar inte accepterar inte förödelsen av våra viktigaste institutioner, sade Pszoniak.

En överlevare från Warszawaupproret 1944, förra läraren Wanda Traczyk-Stawska, krävde hjälp till de svagaste – de funktionshindrade som nu ockuperar entréhallen i parlamentet – och fortsatt medlemskap i EU.

En lyckad manifestation i ett soligt Warszawa är naturligtvis en fjäder i hatten för oppositionen, men både Medborgarplattformen och Moderna är splittrade och vill man nå framgång i höstens kommunalval krävs att partierna dels enas internt och dels hittar ett slagkraftigt valmanifest som lockar väljarna till valurnorna. Ett lågt valdeltagande är det största hotet mot valsegern, inte minst efter regeringens generösa flerbarnsbidrag som både håller ekonomin igång och opinionssiffrorna för regeringspartiet på en hög nivå. (Polskie Radio, onet.pl, natemat.pl och wB 12 maj 18)

Även Ryszard Petru lämnar Moderna

Modernas grundare Ryszard Petru lämnar partiet. Foto: wikipedia.

I förra veckan lämnade två framträdande ledamöter det liberala partiet Moderna (Nowoczesna) – Joanna Scheuring-Wielgus och Joanna Schmidt.

Båda tillhörde den inre cirkeln kring den förre partiledaren Ryszard Petru. Sedan dröjde det inte länge innan han själv också hoppade av det parti som han grundade inför valet 2015 och som tog sig in i parlamentet direkt, framröstat av den yngre medelklassen i städerna som ville ha ett modernare Polen.

Efter en del skandaler tappade både partiet och väljarna förtroendet för grundaren, och vid partikongressen i november förra året röstades Katarzyna Lubnauer in som ny partiledare. Men det innebar inte att allt blev frid och fröjd, Lubnauer lyckades inte ena det splittrade partiet och tre tunga politiker hoppar av.

Det är med sorg i hjärtat jag lämnar partiet, säger Petru. Moderna är mitt barn men det går nu sin egen väg.

Petru stannar kvar i parlamentet som politisk vilde och i höstens kommunalval kommer han att stödja de kandidater som han tycker är bra.

Men jag tänker nu tala med experter och väljare från hela Polen och sedan lägga presentera ett första förslag till program inför parlamentsvalet 2019, säger han. (Redakcja Parlamentarny 11 maj 18)

Politikerna tvingades sänka sina löner

Parlamentsbyggnaden i Warszawa.
Foto: wikipedia.

Nu är det klart – polska parlamentarikers löner sänks med 20 %. Beslutet togs i sejmen sent i går kväll. Förtroendevalda ute i landet kan räkna med samma lönejustering.

Av 460 ledamöter röstade 240 för förslaget och två emot och fem ledamöter lade ner sina röster. Oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO), Moderna och Bondepartiet PSL deltog inte i omröstningen.

Beslutet är relaterat till samhällets förväntningar på parlamentarikernas löner, som det stod i förarbetena till lagen, och beräknas få positiva sociala och ekonomiska följder – staten beräknas spara 13 miljoner złoty.

Anledningen till lönesänkningen är den uppståndelse som bröt ut i Polen när PiS-regeringen delade ut rejäla bonusar till varandra och varandras medarbetare på departementen ända ner på limousinförarnivå.

Bonuskulturen är väl inarbetad i det polska samhället, men här överträdde man en gräns. Det började med att förra premiärministern Beata Szydło höjde lönerna för ministrarna och deras medarbetare. Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som bestämmer i partiet tvingade Szydło att ta tillbaka beslutet. I stället höjde hon bonusarna – det handlade om mellan 72 000 och 82 000 złoty per skalle för ministrarna (190 000 – 215 000 svenska kronor).

Det har vi förtjänat, vi har alla arbetat hårt, sade hon när höjningen ifrågasattes i parlamentet.

Opinionssiffrorna sjönk och Kaczyński ingrep igen.

Partiets politiska kommitté har fått i uppdrag att utreda en sänkning av de styrandes löner med 20 %, meddelade han för en dryg månad sedan. Utbetalda bonusar ska överlåtas till den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas.

Det var inget populärt beslut – inte ens inom det egna partiet. Men bonusarna försvann från löpsedlarna och PiS kunde ägna sig åt att förbereda kommunalvalet i höst.

Med de nya reglerna får en vanlig ledamot i parlamentet nu 10 000 złoty i månaden (runt 26 000 svenska kronor). Genomsnittslönen för vanliga polacker är 4 300 złoty (drygt 11 000 kr).

Samtidigt har det sagts ända sedan PiS tillträdde hösten 2015 att det kan bli svårt att få kvalificerat folk att arbeta i departementen eftersom näringslivet betalar betydligt bättre. Den frågan återstår nu att lösa. (Redakcja parlamentarny och wB 11 maj 18)

Kända företrädare hoppar av från Moderna

Joanna Schmidt och Joanna Scheuring-Wielgus lämnar båda Moderna.
Foto: Adrian Grycuk. Montage: wB.

Det liberala partiet Moderna som pinfärskt tog sig in i parlamentet med 1,5 miljoner röster hösten 2015, plågas av inre strider.

Grundaren, den karismatiske ekonomen Ryszard Petru, hyllades som en modern politiker med blick för den välbärgade medelklassens politiska intressen. Men redan efter ett år mullrade det i leden och när det visade sig att han under sittstrejken i parlamentet i december 2016 i stället för att ta sina pass reste på kärlekssemester med partiets vice ordförande Joanna Schmidt över nyår sjönk hans förtroende katastrofalt, både utom och inom partiet. Vid nästa partikongress blev han bortröstad från ordförandeposten och den nya ledaren Katarzyna Lubnauer var inte angelägen om att han skulle stanna kvar i den innersta kretsen.

Enandet av partiet har alltså haft hög prioritet för Lubnauer som partiledare. Den andra viktiga uppgiften har varit att försöka komma fram till någon slags enande med i första hand oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) för att forma ett slagkraftigt alternativ till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför kommande val. Men också Medborgarplattformen är på väg att slitas sönder och man har inte kunnat enas om någon gemensam plattform.

Försoningen inom Moderna har inte gått lysande – på onsdagen hoppade två framträdande profiler av, båda tidigare nära medarbetare till den bortröstade Petru. Den ena är vice ordföranden Joanna Scheuring-Wielgus som anser sig har belagts med förbud att uttala sig i medierna om de funktionshindrade som sedan några veckor demonstrerar för ett värdigt liv utanför parlamentet.

Nog med hyckleri, säger hon. Jag lämnar partiet men stannar kvar inom politiken.

Scheuring-Wielgus var på väg ut ur partiet redan i januari, då tio av modernas ledamöter uteblev från omröstningen om en liberalare abortlagstiftning.

Den andra avhopparen är Joanna Schmidt, som tycker att partiet har förändrat sina värderingar och att hon inte kan ställa upp på de nya.

Jag ville vara med och ändra den polska politiken, komma bort från spelet bakom kulisserna, personkonflikterna och lögnerna, men jag kommer att fortsätta arbeta för den sortens politik utanför partiet, säger hon.

När valrörelsen nu snart drar igång inför höstens kommunalval hade Moderna behövt samla alla krafter för ett bra resultat. I stället får man en debatt som ytterligare poängterar splittringen och som skapar misstro mot partiets förmåga att göra goda insatser på det lokala planet. (Natemat.pl, wpn.pl och wB 8 maj 18)

Utredning: Många rasistiska inslag förekom den 11 november

Från marschen på Självständighetsdagen 2017.
Foto: FB.

Under den uppmärksammade Självständighetsmarschen den 11 november förra året förekom en rad skrämmande slagord och banderoller som väckte uppmärksamhet även internationellt.

Runt 60 000 människor marscherade med rödvita polska flaggor, facklor och banderoller med texter som Europa åt de vita, Vit makt, Vi vill ha Gud, Bort med judarna från Polen och liknande. Det förekom också Hitlerhälsningar.

Marschen var arrangerad av ultranationalistiska grupper som Nationella rörelsen och ONR, National-Radikala Lägret.

Demonstrationen omfattades av stor välvilja från regeringens sida och dåvarande inrikesministern Mariusz Błaszczak uttryckte sin förtjusning över denna vackra patriotisk handling.

Samtidigt anmäldes hela aktionen till allmänna åklagaren som i december inledde en utredning vars resultat lades fram på tisdagen.

Enligt experterna visade banderoller och slagord tydligt på många deltagares koppling till fascistiska ideologier – i Polen är det förbjudet att göra propaganda för nazism och kommunism och här förekom uppenbara lagbrott. Man gjorde offentligt propaganda för fascistiska system och uppviglat till hat på grund av ras, etnicitet och religion, konstaterar utredningen som granskat 28 banderoller och plakat med olika texter och slagord. (onet.pl och wB 8 maj 18)

Biedroń rycker fram i politiken

Robert Biedroń, nytt löfte i politiken.
Foto: FB.

Borgmästaren i Słupsk, Robert Biedroń, nämns allt oftare som ett viktigt namn både i parlamentsvalet 2019 och presidentvalet 2020.

Biedroń är aktiv på sociala medier och har många anhängare, han kan komma att förändra den politiska scenen i Polen ordentligt i framtiden, skriver nyhetssajten Natemat.pl. I opinionsmätningarna kommer han som stark trea efter president Andrzej Duda och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, och han jämförs ofta med Frankrikes nye president Emmanuel Macron och Kanadas premiärminister Justin Trudeau – som han också inspirerats av, säger han.

Många spår att han liksom en gång förre presidenten Aleksander Kwaśniewski blir vänsterns nya Messias, och frågan är nu närmast om han ska bilda ett nytt parti eller nöja sig med en egen politisk rörelse.

Det finns ingen egentlig opposition nu, säger Biedroń själv och utnämner sig glatt till ny oppositionsledare.

Varken Grzegorz Schetyna, som är oppositionspartiet Medborgarplattformens (PO) nuvarande ordförande eller Donald Tusk kan göra anspråk på den titeln, säger han. Det liberala partiet Moderna som seglade in i parlamentet efter valet 2015 med en stor del av Medborgarplattformens väljare bakom sig, tycks han inte heller se som någon konkurrent.

Politiska veteraner på vänstersidan som förre partiledaren Janusz Palikot och förre presidenten Aleksander Kwaśniewski påpekar att Biedroń nog ska stå över presidentvalet 2020.

Bättre att först se om han har tillräckligt mycket förtroende hos väljarna i Słupsk för att bli omvald, menar de.

Palikot var den som grundade det populistiska Palikotrörelsen, vars kandidat Robert Biedroń var parlamentets första öppet homosexuella ledamot. Han råder Biedroń att inte grunda ett eget parti utan i stället gå med i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) för att inte krossas av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) väloljade valmaskin.

Själv säger borgmästaren att han inte nödvändigtvis måste bli president.

Jag vill bygga en egen politisk rörelse, det behövs ett alternativ till PO och PiS, säger han och bjuder in Schetyna och Modernas nuvarande ledare Katarzyna Lubnauer och grundaren Ryszard Petru till samtal om ett nytt parti som skulle kunna heta Polen och som ska ta makten från PiS.

Under Schetynas ledning har Medborgarplattformen (PO) slitits itu av inre strider och tappat många väljare. Han är idag landets mest impopulära politiker, och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński som tidigare toppat den listan dfår nöja sig med andra platsen.

Men Robert Biedroń fokuserar tills vidare på tanken på ett Polen som på många sätt skiljer sig från hur det är idag.

Det handlar om en längtan efter vissa demokratiska värden, säger han. Just nu är jag borgmästare i Słupsk, och det kan hända att jag återvänder till rikspolitiken. (natemat.pl, Newsweek, tvn24, Superexpress, onet.pl april 18)

Besök till parlamentet stoppas

Tillträdet till parlamentsbyggnaden i Warszawa har stoppats.
Foto: wikipedia.

Tillträdet till parlamentet ska tillfälligt begränsas, och besökskort ska inte längre utfärdas. Det meddelade talmannen Marek Kuchciński på onsdagsmorgonen.

Det handlar om de endagarskort som demonstrerande föräldrar till funktionsnedsatta ungdomar använt för att komma in i parlamentet och protestera mot de låga ersättningarna. Föräldrarna kan alltså inte längre komma in i parlamentsbyggnaden och de demonstranter som står utanför bevakas av vakter, rapporterar polska medier.

På tisdagen tecknade regeringen ett avtal med representanter för föräldrarna om höjda handikappersättningar – från 865 złoty (2300 svenska kronor) till 1029 złoty (2750 kr), men föräldrarna kräver ytterligare 500 złoty (1300 kr)i månaden för vuxna funktionshindrade som inte kan klara sig på egen hand.

Men demonstranternas protestkommitté hävdar att de personer som regeringen tecknat avtal med inte har valts av föräldrarna. Därför fortsätter de sin veckolånga demonstration både inne i sejmen och utanför.

Begränsningen av tillträdet till sejmen är en olycksbådande åtgärd – senast talmannen vidtog en liknande åtgärd gällde det medierna och det blev inledningen till en svår kris. Om medborgarna inte kan komma in i parlamentet kan de inte heller ta del av parlamentarikernas debatter och det är en allvarlig inskränkning av de demokratiska rättigheterna.

Men i bästa fall kan spänningarna emellertid avta. Socialminister Elżbieta Rafalska inledde på förmiddagen raskt ett möte med föräldrarna, uppger TVN. Kommer man överens hävs rimligen besöksförbudet.

Till regeringens program Tillgänglighet+ har regeringen avsatt 23 miljarder złoty som ska underlätta tillgången till allmänna utrymmen för funktionsnedsatta och äldre.

Genomsnittslönen i Polen uppgick i december 2017 till 4493 złoty. (Natemat.pl TVN, TVP, Gazeta Prawna 25 april 18)

Moderna föreslår lag om civilt partnerskap

Katarzyna Lubnauer, Monika Rosa, Paweł Rabiej och Krzysztof Mieszkowski. Foto: Nowoczesna, twitter.

Polen är redo för civila partnerskap. Det anser det liberala oppositionspartiet Moderna (Nowoczesna) som nu lägger fram en motion i sejmen om att polacker ska kunna ingå en juridiskt bindande relation oavsett vilket kön parterna tillhör.

Det finns två miljoner HBTQ-personer i Polen, minst en halv miljon par av samma kön bor ihop under informella former, och över 50 000 barn växer upp i sådana familjer, menar Moderna. Deras rättigheter måste regleras, de har idag inget rättsligt skydd, staten blundar för att de finns.

Detta blir ett första steg mot civil jämställdhet oavsett sexuell läggning i Polen, säger parlamentarikerna Monika Rosa på Modernas presskonferens i sejmen på tisdagen.

Det är naturligtvis inte särskilt troligt att lagen blir antagen i parlamentet – det har gjorts flera försök under årens lopp och parlamentet har inte direkt blivit radikalare efter valet 2105.

För drygt ett år sedan uppmanades landets åklagare att spåra upp homosexuella som gift sig utomlands för att förhindra att de registrerade sina äktenskap hos polska myndigheter. Däremot har allmänhetens acceptans av civilt partnerskap ökat – för tio år sedan kunde knappt 40 % acceptera tanken på reglering av relationer för par av samma kön, men förra sommaren såg över hälften av de tillfrågade en poäng i en sådan lag.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), med egen majoritet i parlamentet och stöd av katolska kyrkan, säger emellertid direkt nej – man anser att äktenskap mellan två personer av samma kön strider mot grundlagen.

2016 fick Polen kritik för att det rättsliga systemet inte värnar om HBTQ-personers rättigheter. (Wprost.pl och wB 24 april 18)

Bonusarna förföljer PiS inför valet

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Nya avslöjanden om bonusar till framträdande profiler inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) avlöser varandra i en strid ström. Nu visar det sig att även PiS-ledaren själv Jarosław Kaczyński,  vars hederlighet i det här sammanhanget inte brukar betvivlas, ska ha fått 30 000 złoty som knyts till pensionsdagen. Kaczyński är 68 år och har diverse hälsoproblem som under våren gång efter annan har hållit honom hemma från parlamentet.

Under 2017 delade dåvarande premiärminister Beata Szydło ut 5 miljoner złoty till ministrar och statssekreterare. Dels för att de arbetat hårt och dels för att Szydło tidigare försökt höja allas löner men under förnedrande former av Kaczyński tvingats ta tillbaka förslaget.

Nyheterna om bonusarna slog ner som en bomb hos den polska allmänheten – PiS hade gått till val på ödmjukhet och transparens och högljutt anklagat sina politiska motståndare för att skändligen ha skott sig på skattebetalarnas bekostnad.

Ute i landet frågade sig nu PiS-politikerna hur man skulle förklara detta för väljarna inför kommunalvalet senare i år, och Kaczyński skyndade sig att slå fast att varje złoty skulle betalas tillbaka. Dessutom ska parlamentarikernas löner sänkas med 10 % – inget av besluten mötte någon större förtjusning bland de egna förtroendevalda.

Vid valkonventet förra helgen lovade partiet att satsa ytterligare på barnfamiljerna – ett koncept som ju fallit väl ut tidigare.

Att även Kaczyński lite diskret sett till att få 30 000 złoty extra som en sorts avgångsvederlag när han lämnar parlamentet river naturligtvis upp såren igen. Inte minst som det visar sig att utrikesdepartementet delat ut 29 miljoner złoty i extrapengar under 2017, bland annat till fyra dussin ambassadörer. Likaså har PiS-trogna ledamöter i Konstitutionsdomstolen belönats rikligt för sina insatser. Till råga på allt har frågan uppkommit huruvida de lyckliga mottagarna betalat skatt eller inte.

Oppositionen rasar naturligtvis och har ordnat en Skammens Konvoj som kör genom landet. På stora skyltar visas upp vilka PiS-politiker som fått bonusar och hur mycket – oöverkomliga summor för vanliga polacker.

Premiärminister Mateusz Morawiecki tillkännagav i början av mars att från och med nu är det slut med extratilldelningar, men det beslutet har kommit bort litet bland alla nya avslöjanden. (Rzeczpospolita, onet.pl och natemat.pl 17-19 april 18)

Nationalisterna stövlar genom Gdańsk

ONR-demonstration i Gdańsk. Foto: FB.

I helgen marscherade ett hundratal svartklädda och delvis maskerade medlemmar i det ultranationalistiska, för att inte säga nynazistiska ONR (National-Radikala lägret) genom Gdańsk. Marschen, som började vid Varvsarbetarnas monument och slutade i Gamla stan, hölls på årsdagen av ONR:s grundande 1934. Manifestationen har nu blivit en tradition – för ett år sedan hölls marschen i Warszawa och för två år sedan i Białystok.

Deltagarna bar på sina svart-gröna flaggor och ropade: ”Unga, aktiva, radikala!”, ”Död åt nationens fiender!” och ”Tro, kamp, nationalism, slå, slå mot kapitalism!”, ”Storpolen vill vi ha, den heliga tron ska vi försvara!”.

Utanför rådhuset i Gamla stan stod de sedan i givakt med sina höjda svart-gröna flaggor och lyssnade på sin ledare som talade om behovet av att förbli trogen de nationalistiska värderingarna och kritiserade makthavarna, såväl de gamla som de nuvarande.

I den historiska salen på varvet där överenskommelsen mellan Solidaritet och kommunistregimen undertecknades i augusti 1980 hade ONR sin årliga sammankomst.

Polen måste förbli etniskt och kulturellt enhetligt. Vi kommer att försvara våra gränser mot immigranter, sas det.

Var det för de värdena polackerna kämpade i augusti 1970 i Gdańsk? Jag undrar när PiS ska förbjuda ONR? skrev förre presidenten och Solidaritetsledaren Lech Wałęsa på Twitter.

Även den religiösa kultplatsen Jasna Góra upplevde i helgen en anstormning av nationalister som var där på pilgrimsresa. Hundratals poliser skulle upprätthålla ordningen och klostret såg ut som en belägrad fästning med. Med tända facklor skanderade nationalisterna sina slagord: ”Ett katolskt stor Polen” och ”Ungdom, tro, nationalism”.

I ett tal till Europas nationer och varnade man för nihilism, hedonism och konsumism. ”Allt fler européer känner sig främmande i sina egna länder. De förkastar den identitet och det arv de har blivit födda till som vore det en onödig belastning. Liberalismen har blivit en ny ideologi som rättfärdigar minoriteternas ideologiska diktatur. Dagens Europa är en plats där mödrar för egen bekvämlighet dödar sina barn och där man inte bygger kyrkor. Nu har tiden kommit för att kämpa för hjärtan, hjärnor och själar.

Ett hundratal antifascister med vita rosor försökte demonstrera mot denna främlingsfientlighet, rasism och fascism. De anklagades för att demonstrera mot religiösa högtidligheter men sade själva att de ville förhindra att nationalisterna skulle förstöra den Okände Soldatens grav, som var målet för pilgrimsfärden. Nationalisterna avstod i sista stund från att gå dit men antifascisterna la ner en symbolisk vit ros på graven.

Att nationalister och nynazister börjar erövra religiösa kultplatser och platser som symboliserar demokrati och frihet är ytterst oroande. Den katolska kyrkan ger uppenbarligen sin tysta medgivande till deras arrangemang och accepterar därmed även deras värderingar. Makthavarna som låter nationalisterna hålla sina möten på det symboliska varvet i Gdańsk bekänner också färg.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Repressalier mot oliktänkande är tillbaka

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Under valkampanjen utlovade det populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ett ”demokratiskt paket” som skulle garantera oppositionen större rättigheter. Istället har vi sett ständiga blockeringar av oppositionens förslag i parlamentet, ekonomiska bestraffningar eller berövande av den parlamentariska immuniteten för de mest viljestarka och synliga oppositionsparlamentarikerna.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Oppositionen hävdar att det är en häxjakt. PiS menar att man vill komma åt oppositionens klandervärda beteende i parlamentet. Men vad är klandervärt? Att man ansöker om paus? Att man argumenterar för sin sak från talarstolen?

Regeringspartiet kallar det förtal och vill beröva Modernas (Nowoczesna) Kamila Gasiuk-Pihowicz hennes parlamentariska immunitet. Men när Medborgarplattformen (PO) anklagade biträdande justitieminister Patryk Jaki för förtal skyddades han av sina partikamrater och fick behålla sin immunitet.

De nuvarande makthavarna ger order om att anhålla politiker och kommer med anklagelser om diverse brott. Så är fallet med Stanisław Gawłowski och Sławomir Neuman från Medborgarplattformen (PO). Det handlar om att skrämma och tysta ner politiker som makthavarna finner alltför synliga och som kan skada deras politiska intressen. Flera av de senaste opinionsmätningarna visar att PiS förlorar förtroende bland väljarna. Därför är det för PiS viktigt att fortsätta sin kampanj för att kompromettera oppositionen.

Det är uppenbart att regeringspartiet vet hur man ska utnyttja polisen och säkerhetstjänsten i sina politiska syften. Det var inte för inte som man drog igång hela processen med att underordna det polska rättssystemet, åklagarmyndigheten och domstolarna den politiska makten. Och ju starkare oppositionen blir desto brutalare blir angreppen och repressalierna mot den. Lag och Rättvisa använder sig av sådana metoder för att stärka sin makt. Och varje oppositionspolitiker är väl medveten om att hen kan stå näst i tur.

Att regeringskoalitionens politiker förolämpar inte bara oppositionen utan hela det polska folket (ingen mindre än PiS-ledaren Jarosław Kaczyński själv stod i talarstolen och skrek om ”förrädiska käftar”, om kommunister och tjuvar) är naturligtvis i makthavarnas ögon helt acceptabelt. Men faktum är att ingen har gett dem rätten att förolämpa folket och ännu mindre att förfölja oliktänkande. Diktaturen är på väg tillbaka.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Löftesfest på Lag och Rättvisas konvent

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Vallöftena avlöste varandra på regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) valkonvent när den ena ministern efter den andra greppade mikrofonen.

Men först ut var ordföranden Jarosław Kaczyński. Han talade om bonusarna, som nu ska betalas tillbaka – inte till Caritas som tidigare sagts utan till något som gör livet roligare för fattiga skolbarn.

Det är svårt att vara felfri efter som synden är en inneboende egenskap hos människan, sade PiS-ledaren. Men vi arbetar inte för oss själva, ingen ger sig in i politiken för pengarnas skull, och det ligger redan ett utkast till en lag om lönesänkningar för parlamentarikerna i sejmen.

Förra premiärministern Beata Szydło talade om en långsiktig strategi som ska uppmuntra de polska kvinnorna att föda fler barn. Polen har haft en negativ befolkningsutveckling och PiS-regeringen har satsat stort på att öka antalet barn i landet. Flerbarnsbidraget 500+ var ett led i den strategin, och i programmet Mamma+ utlovas en extra bonus till kvinnor som snabbt bestämmer sig för ett barn nummer två. I programmet ingår också en minimipension för kvinnor som fött minst fyra barn samt gratis medicin för gravida kvinnor. Extra bidrag till föräldrar som föder fram svårt skadade barn som inte kommer att överleva har redan beslutats om.

Premiärminister Mateusz Morawiecki lovade 300 złoty (runt 800 svenska kronor) om året till alla skolbarn och påminde om programmet Tillgänglighet+ som ska öka framkomligheten för äldre och funktionshindrade. Utöver det lovade han att sänka bolagsskatten och inrätta särskilda fonder för underhåll av lokala och regionala vägar.

Även högskoleminister Jarosław Gowin, ordförande i det lilla koalitionspartiet Samförstånd (Porozumienie), tog till orda. Han vill införa Familjebestämmande – att föräldrar med små barn ska kunna rösta även för barnen. Gowin inser att det strider mot grundlagen men anser det går att ordna när man ändå genomför den planerade förändringen av grundlagen. (natemat.pl och wB 24 april 18)

Folkets röst är guds röst

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vann valet 2015 med löften om att vara ödmjukt och moderat, om att lyssna på medborgarna och arbeta hederligt och hårt. Verkligheten är dock en annan. Nedmonteringen av det demokratiska systemet i Polen, populistiska slagord och det tysta stödet för extrema nationaliströrelser må ha gått hem hos PiS-väljarna. Men när det nyligen uppdagades att regeringen tilldelat sig själv priser, bonuslöner och andra förmåner, som överstiger de flesta polackers årslöner, var det något som brast. Och opinionssiffrorna dalade som aldrig förr.

Självaste partiordföranden Jarosław Kaczyński räknade inte med sådana konsekvenser och uppmanade aningslöst förra premiärministern Beata Szydło att försvara ministrarnas skyhöga inkomster och ”visa klorna”. Och Szydło sade att ”de minsann förtjänat pengarna”. Mången polsk pensionär höjde på ögonbrynen och undrade om hen efter 40 år i arbetslivet inte förtjänade en bättre pensionsökning än fjuttiga 5 złoty (ca 13 kronor).

Nåväl. Kaczyński tänkte om inför de nya opinionsmätningarna – nu skulle det förnekas att han sagt det där om ”klorna” (trots att uttalandet går att lyssna till på nätet). I stället gick han ut och lovade att sänka parlamentarikernas löner med 20 %. En politikers minne kan vara kort.

Sent omsider insåg han att inget är så förödande för väljarnas sympatier som regeringens missbruk av makt och pengar – ministrarnas extra löner kostade skattebetalarna drygt 5 miljoner złoty (ca 13 miljoner kronor). Dessutom tyder allt på att man försökte dölja det för opinionen genom att betala ut tilläggen i form av förmåner som inte stack i ögonen. När allt omkring skulle ju den ”goda förändringen” vara god för de egna också och Szydłos lön var en tredjedel högre än de som betalades ut till hennes företrädare Donald Tusk och Ewa Kopacz som ju av PiS anklagades för slöseri och ekonomisk vanskötsel.

Nu ska samtliga inblandade före den 15 maj betala tillbaka dessa icke oansenliga summor och de ska betalas in till Caritas, en av den katolska kyrkan driven välgörenhetsorganisation.

De nya reglerna om parlamentarikers löner och förmåner ska drivas igenom i expressfart. För första gången på drygt två år måste regeringspartiet agera snabbt – inte för att montera ner demokratin utan för att skydda sitt eget skinn.

Draget med Caritas är naturligtvis ett försök att blidka katolska kyrkan. Bråket om den skärpta abortlagen är långt ifrån över och det är knappast troligt att de polska kvinnorna ger upp så lätt. Svarta moln samlas kring kyrkan och det talas alltmer om pedofilin inom dess väggar. Folk ger bidrag till stöd för att stödja journalisten Tomasz Sekielskis dokumentärfilm just om detta. Pedofilioffren gör sig också hörda och kräver uppgörelse.

Jarosław Kaczyński vädjar nu till sina väljares stora förmåga att låta sig duperas. Han basunerar ut att det är de, väljarna, som har utslagsrösten och den är helig för PiS. Vox populi, vox dei (Folkets röst är guds röst). Problemet är att ”folket” inte enbart består av Lag och Rättvisas trognaste väljare och att ”gud” inte nödvändigtvis delar partiets ideologi. Det är propagandans, den primitiva propagandans röst – inte folkets eller guds.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Oppositionen: Bonusar ska tillbaka till statskassan

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Bonusskandalen har gett oppositionen ett gyllene tillfälle att gå till attack mot Jarosław Kaczyński och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). I en kampanj som kallas Skammens konvoj informerar man nu medborgarna på mobila informationstavlor om hur mycket pengar varje minister tagit emot.

Kaczyńskis bistra besked att de som fått bonus före mitten av maj ska skänka dem till den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas, accepterar de inte.

Det är pengar som tagits från skattebetalarna, säger Mariusz Witczak, kassör i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), och de ska tillbaka till skattebetalarna. Inget ont om Caritas, de har gjort mycket gott, men bonuspengarna tillhör statskassan och vi ska hålla koll på att de återvänder dit.

Det handlar ju om mycket pengar, säger Witczak. Bara på departementen är det 115 personer som fått extrapengar, och dessutom finns det en massa människor fått fina jobb på de statliga företagen och blivit miljonärer.

Att Kaczyński nu går ut och kräver att bonusarna ska skänkas till välgörenhet och att lönerna ska sänkas är bara ett sätt att avleda uppmärksamheten från PiS alla synder. Men vi fortsätter vår informationskampanj och bevakar vad som händer med bonusarna, säger Witczak. Vi kan inte låta Kaczyński bedra polackerna en gång till.

Kaczyńskis besked om att bonusarna ska betalas tillbaka – eller rättare sagt betalas till Caritas har väckt stort missnöje bland de förtroendevalda – inte minst i de egna leden. Det ryktas också om att ministrarna kanske ska slippa betala tillbaka och det är definitivt inte populärt bland parlamentarikerna. I synnerhet som en del redan har spenderat pengarna och måste ta lån om de ska följa Kaczyńskis krav. I synnerhet som Kaczyński har låtit förstå att de som inte betalar tillbaka inte kan räkna med att få kandidera för PiS i det kommande valet.

Hur kommer förra premiärministern Beata Szydło att göra, frågar man sig – hon beviljade sig en bonus på 65 000 złoty. Och premiärminister Mateusz Morawiecki? Förra utrikesministern Witold Waszczykowski har redan sagt att han inte kommer att betala tillbaka några pengar.

Det visar sig också att även president Andrzej Duda delat ut bonusar till sina medarbetare till en summa av 256 000 złoty. Mest fick Dudas kanslichef Krzysztof Szczerski.

Att parlamentarikers och andra förtroendevaldas löner ska sänkas med 20 % har inte heller väckt någon anklang – inte ens bland Kaczyńskis egna parlamentariker. Möjligen bland väljarna. (money.pl, natemat.pl 5 april 18)

Kaczyński: Lönerna sänks och bonusarna ska bort!

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Avslöjandena om generösa bonusar till ministrarna och anställda på departementen har tillsammans med abortfrågan sänkt stödet för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hela 12 % i de senaste mätningarna. Nu stundar de kommunala valen, och partiets politiker ute i landet kräver vallöften som får bonusarna att framstå som mindre intressanta.

Därför slår PiS-ledaren Jarosław Kaczyński på torsdagen till med ett kraftfullt beslut: Ledamöterna i parlamentet ska få sina löner sänkta med 20 %, och ministrars och statssekreterares bonusar ska skänkas till den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas.

Politiska kommittén har fått i uppdrag att utarbeta förslaget, säger Kaczyński på en presskonferens. Förtroendevalda är till för samhällets skull och meningen med politiken är inte att politikerna ska berika sig. Även borgmästarna, landshövdingarna, häradshövdingarna och deras närmaste medarbetare får sina löner sänkta. Inom statsförvaltningen kommer chefernas löner att sänkas på samma sätt. Alla former av förmåner utom lönen blir förbjudna.

Det visar sig då att en vanlig parlamentariker får sin lön (inklusive kostersättning) sänkt från knappt 12 500 złoty (33 000 svenska kronor) till 10 000 złoty (26 500 kr).

Det är inga jättelöner med svenska mått mätt, men som jämförelse kan nämnas att genomsnittslönen för vanliga polacker är 4 300 złoty (11 500 kr).

En ganska rejäl sänkning alltså, kanske tillräcklig för att blidka de vredgade väljarna.

Men samtidigt kommer det att försvåra möjligheterna att få kvalificerade kandidater till toppjobb inom statsförvaltningen när näringslivet betalar betydligt högre löner och statskassan inte fyller ut med bonusar. (Redakcja Parlamentarny, Natemat.pl, InnPoland och wB 5 april 18)

PiS-politiker behöver nya vallöften

Efter bonusskandalen då förra premiärministern Beata Szydło delade ut extrapengar till ministrarna och många andra anställda på departementen behöver regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nu formulera några bra vallöften. Det menar partiets lokala politiker som nu planerar för valkampanjen inför kommunalvalen senare i år.

Avslöjandet om de rikliga bonusarna har blivit ett riktigt sänke för PiS och varje dag kommer avslöjanden om nya myndigheter som fått del av guldregnet. PiS, som lovade transparens, måttlighet och förnöjsamhet har visat sig vara av samma skrot och korn. Nu måste något göras, menar politikerna ute i landet.

Barnbidraget 500+ har varit ett säkert kort men, säger partiets politiker, väljarna är inte så imponerade av 500 złoty (drygt 1300 svenska kronor) när regeringen beviljar sig 60–80 000 per person (160 000–210 000 kr). Dessutom drar 500+ inga nya väljare, alla har vant sig vid att det finns.

En möjlighet som diskuteras är att 500+ ska omfatta även det första barnet – idag delas bidraget ut till alla barn från och med det andra i en familj. Man kan också tänka sig att barn som studerar ska få bidraget tills de fyller 25. Politikerna ute i landet kräver en reform som smäller lika högt som 500+ och den sänkta pensionsåldern, skriver Fakt.pl. Det ska kunna användas redan i kampanjen inför kommunalvalen senare i år även om det sedan inte genomförs förrän i samband med parlamentsvalet 2019.

Att utöka barnbidraget skulle hur som helst kosta miljarder – redan idag avsätts 24 miljarder till barnbidragen – men premiärminister Mateusz Morawiecki säger ju att budgeten är i gott skick, menar PiS-politikerna som behöver något att fresta väljarna med. (Fakt.pl och wB 3 april 18)

Ifrågasatt Duda undertecknade nya lagar i påsk

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Att president Andrzej Duda före påsk stoppade den nya Degraderingslagen väckte stor irritation inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Duda anser att lagen är felaktigt utformad och kan ge oförutsedda negativa effekter.

Lagen går ut på att generaler som var i tjänst under kommunisttiden ska berövas sin militära rang. Avsikten är i första hand att komma åt förre presidenten Wojciech Jaruzelski och förre inrikesministern Czesław Kiszczak, som anses ha det största ansvaret för krigstillståndet som inleddes i december 1981.

Men lagen skulle inte bara drabba Jaruzelski och Kiszczak utan också till exempel Miroslaw Hermaszewski, som var den förste polacken i rymden, vilket vore olyckligt, menar Duda.

Missnöjet inom partiet blev stort – lagen har förberetts länge och det har inte kommit några signaler från presidentpalatset om att Duda inte var med på noterna. Hans försök till självständighet väcker ingen anklang bland partitopparna – den innersta kärnan ser honom som en nykomling från Kraków som ska lyssna till dem som var med från början. I PIS högkvarter diskuteras det återigen om partiet inte ska ha en annan kandidat än Duda i presidentvalet 2020. Ett förslag sägs vara Beata Szydło som var mycket populär bland folket under sin tid som regeringschef. Avslöjandena om de generösa bonusarna som hon delade ut till sina ministrar och andra regeringstjänstemän har sänkt den populariteten avsevärt.

Men samtidigt som presidentens veto var det stora samtalsämnet passade han på långfredagen på att underteckna en del andra kontroversiella lagar, skriver nyhetssajten Natemat.pl

Dels handlar det om förvaltningen av statliga fastigheter, dels och kraven på styrelseledamöter i statliga bolag. Det faktum att flera av kraven på styrelseledamöterna nu tas bort – som kravet på akademisk utbildning i ekonomi och/eller juridik. Det innebär att en stor mängd okvalificerade PiS-anhängare nu kommer att fylla på i de offentliga förvaltningarna, spår sajten.

Duda undertecknade också den nya Jaktlagen som väckt stora protester bland landets jägare. (Natemat.pl och wB 2 april 18)

Den polska eliten lider av mindervärdeskomplex

Skärmdump från Telewizja Republika.

Runtomkring i världen görs idag allt för att Polens enighet ska försvagas, man kränker den historiska sanningen för att vi ständigt ska stå på knä, förödmjukade av ondska, lögner och brott.

Detta uppmuntrande budskap gav ärkebiskop Wacław Depo i sin påskpredikan i Jasna Góra, Polens religiösa huvudstad och landets heligaste plats. Budskapet förmedlades av flera polska medier, bl.a. Telewizja Republika. Det tycks inte vara ett aprilskämt.

Krönika
Gunilla Lindberg

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), har i många år talat om att polackerna förödmjukade står på knä, förra premiärministern Beata Szydło använde gärna samma retoriska grepp och inte heller president Andrzej Duda håller sig för god för att framhålla Polen som en andra klassens medlem i EU och Nato, att polackerna står på knä. Nuvarande regeringschefen Mateusz Morawiecki tycks ännu inte ha gjort sig skyldig till samma härskarmetod.

Det är naturligtvis intressant när en rad politiska auktoriteter, inklusive katolska kyrkan, anstränger sig att trycka på medborgarna uppfattningen att de inte duger. Andra nationella ledare brukar arbeta med att höja väljarnas självförtroende, tala om landets framgångar i utlandet – som beror på kloka beslut, intelligenta satsningar, framstående personligheter på olika områden, kort sagt en ”Vi är bäst och det vet folk därute”-anda. Medan dagens polska ledare kryper ihop, mumlar om att ”vi står på knä” – de vill resa sig men har inte kraften, de har ett svårt mindervärdeskomplex som yttrar sig i att det bara är inne i det egna landet som man kan göra sig gällande.

Ändå har Polen sedan frigörelsen från kommunismen gjort enorma ekonomiska och sociala framsteg. Jag var med i Polen redan på 1960-talet, jag minns hur det var. Och jag har sett den imponerande utvecklingen, hur Warszawa blev en mondän storstad, hur Lublin blev en provinsstad med egen profil, hur lantbruket har moderniserats, hur industrin har expanderat. Med bidrag från EU – visst. Men det var polackerna själva som gjorde jobbet. Det är något att vara stolt över.

Dessutom finns det vittberömda polacker som Marie Skłodowska-Curie, Johannes Paulus II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Andrzej Wajda, Agnieszka Radwańska, Magdalena Abakanowicz, Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, Roman Polański, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Paweł Pawlikowski, Leszek Kołakowski, Zygmunt Bauman, Isaac Bashevi Singer, Justyna Kowalczyk, Joseph Conrad, Lech Wałęsa, Maurice Sendak, Pola Negri, Artur Rubinstein, Donald Tusk, Ignaz Paderewski, Tomasz Stanko, Kamil Stoch, Zbigniew Brzeziński, Krzysztof Kieśłowski, Krzysztof Komeda, Bea Szenfeld. Det här är några av de namn som är välkända i hela världen, de första som rann upp i minnet när jag började tänka på polacker med världsrykte också utanför Polen. Det finns många fler, tusentals polacker har gjort sig bemärkta på olika områden, polska operasångare gör succé på Metropolitan, polska författare och politiker får Nobelpris, polska astronomer visar att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom, polska professorer undervisar studenter i alla västländer, polska regissörer vinner Oscar, Polen är det första land som av egen kraft välte kommunismen, polska kungar vinner berömda slag även utanför det egna landet.

Och ändå envisas landets ledande elit med att polackerna är underskattade, förödmjukade och står på knä.

Varför?

Gunilla Lindberg

Reflektioner över påskägget

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Vad händer egentligen bakom kulisserna i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS)? Allt mer pekar på att partiet håller på att rasa samman. Destruktionen går uppifrån och neråt. Som den ruttnande fisken där processen börjar vid huvudet.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Tron på att Jarosław Kaczyński, partiets ledare, likt Moses kommer att leda partiet genom havet (dock inte Röda havet) fram till nästa mandatperiods förlovade land där var och en kommer att få det den förtjänar efter graden av medlöperi och underkastelse är oåterkalleligen borta. Kaczyński tycks ha tappat kontrollen, han är sjuk och förstår inte den situation som han, partiet och landet har hamnat i. Hans beprövade metod att hålla folk i schack under mottot att alla kan köpas och skrämmas till lydnad fungerar inte längre. Allt fler PiS-politiker börjar om inte göra uppror, så åtminstone komma med avvikande åsikter. Presidenten tar sig friheter och lägger in sitt veto när det gäller den idiotiska degraderingslagen. Polacker – och framför allt kvinnorna – går ut på gatorna och protesterar mot att regeringen försöker begränsa deras mänskliga rättigheter och göra dem till avhumaniserade barnalstrare. Varken USA eller EU låter sig duperas av premiärminister Morawieckis tvivelaktiga charm och PiS har inget mer att erbjuda vare sig folket eller katolska kyrkan. Alla pengarna är redan borta men PiS-anhängarnas aptit har inte stillats.

Att bli av med förre försvarsministern Antoni Macierewicz och miljöministern Jan Szyszko har berövat partiet många av de trognaste anhängarna och försämrat relationerna med kyrkan. Macierewicz som alltid tyckt om att spela ut sina politiska motståndare med hjälp av förtal kommer säkert att fortsätta i samma stil och kompromettera sina motståndare. Kyrkan och framför allt fader Rydzyk med sin Radio Maryja ser fram emot en ny partiledare, en som är yngre och lättare att manipulera.

Mängden misslyckanden på både den internationella och den inhemska scenen är förbluffande: fiaskot inom utrikespolitiken och de politiska kriserna med Israel, Ukraina och även USA; den skärpta abortlagstiftningen som håller på att strypa Lag och Rättvisa på hemmaplan och den öppna konflikten med fundamentalisterna inom de egna leden och med kvinnorna gör att regeringspartiet i allt högre grad känner sig trängt mot väggen. Det värsta är att PiS inte har någon lösning på problemen. För EU kommer inte att låta sig nöjas med några fjuttiga ändringar i den nya lagstiftning som förstör det demokratiska domstolsväsendet, kvinnorna kommer inte låta sig skrämmas när det gäller de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och biskoparna kommer fortsätta pressa den försvagade Kaczyński och vilja ersätta honom.

Den nye premiärministern Mateusz Morawiecki som skulle ha lugnat EU och visat partiets mänskliga ansikte har visat sig vara ett fiasko med sina stupida uttalanden om Förintelsen och de nedlagda blommorna på fascisternas gravar.

Kaczyński och hans anhängare hoppas förstås att folk ska glömma, i synnerhet om man lovar dem mer pengar, att EU inte kommer att dra igång artikel 7 eller att någonting exceptionellt ska inträffa. Men de dalande opinionssiffrorna talar sitt tydliga språk – väljarna är känsliga när det gäller missbruk av makten, framför allt ekonomiskt missbruk. Och nu har det plötsligt visat sig att de löften som Lag och Rättvisa gick ut med – om måttlighet, ödmjukhet och transparens – har visat sig inte vara värda ett ruttet öre. Förra premiärministern Beata Szydło ropade i parlamentet att hennes regering förtjänade de oacceptabelt höga bonusar de fått. Fått för vad? Den misslyckade utrikespolitiken? De skövlade urskogarna? Den nedmonterade armén? Det blir svårt att förklara för väljarna.

Och Donald Tusk sitter i Bryssel och betraktar förödelsen. Den senaste intervjun med honom visar tydligt att han tänker komma tillbaka till den polska politiken. Och med stor sannolikhet blir han på sikt vinnaren medan Jarosław Kaczyński och hans parti som skulle rädda och frälsa den polska nationen för alltid blir det stora politiska fiaskot.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polska och tyska nynazister firar tillsammans

Adolf Hitler.
Foto: Deutsche Bundesarchiv, wikipedia.

Hitlers födelsedag närmar sig och polska och tyska Hitler-anhängare planerar att gemensamt fira honom. Flera tusen Hitler-fanatiker ska samlas i den lilla tyska staden Ostritz i Sachsen ett stenkast från gränsen till Polen. Och antifascister tänker följa efter.

Ostritz ligger nere i sydöstra Tyskland alldeles intill den polska gränsen. Karta: Google maps.

Det två dagar långa firandet 20–21 april arrangeras av organisationen ”Schild und Schwert” (Sköld och svärd) som utlovar konserter, politiska möten och allsköns tävlingar. Men rockkonserterna och tävlingarna ska bara dra publiken till arrangemanget. Det viktigaste inslaget är föreläsningar och politiska tal av framträdande politiker i ultranationalistiska NPD, Nationaldemokratische Partei Deutschlands, bland dem förre ordföranden Udo Voigt.

På så sätt vill NPD öka sin popularitet. När flyktingfientliga AfD (Alternativ für Deutschland) kom in i det tyska parlamentet med 12,6 % av rösterna fick NPD se siffrorna dala i opinionsmätningarna. Men nynazisterna tycks behålla sin starka position i sydöstra Tyskland.

Det var ursprungligen de polska nynazisterna som ville fira Hitlers 129:e födelsedag. En ”Identitetsnatt” (Noc tozsamości) skulle anordnas någonstans i Nedre Schlesien där polska, tyska, spanska och amerikanska musikband skulle spela nazirock. Men när tyskarna planerade ett eget arrangemang avstod de polska nynazisterna för att inte konkurrera med dem. Men vi förblir naturligtvis aktiva, försäkrar de på internet.

Organisationen Antifa (Antifascistisk Aktion) menar att det blir den största nynazistiska sammankomsten i år. De polska Hitler-anhängarna kommer bistå sina tyska kumpaner med övernattningar på den polska sidan. Antydningar om billig shopping och övernattningar i Polen går att finna på Schield und Schwerts hemsida.

Antifascisterna mobiliserar sina krafter men så gör också polisen på båda sidor av gränsen. Man räknar med det största polisuppbådet sedan Berlinmurens fall.

Jag kommer att göra allt för att de som organiserar konserterna och de som deltar i dem ska ha så lite glädje av det som möjligt. Vi vill visa att det inte finns någon tolerans för extremism, skriver Michael Kretschmer, ministerpresident i Sachsen i ett brev till Gazeta Wyborcza.

Så har det kommit dithän att år 2018 går polska nynazister hand i hand med tyska nynazister. De störs inte av det faktum den extrema variant av nazirock, som spelas av grupper som framträder på festivalen, också ”besjunger” också polackerna: musikstycket ”Polacken Tango” handlar om ”polska banditer som skriker White power!”. ”Vad jag hatar detta skitfolk! Sen när räknas polackerna till den ariska rasen?” sjunger gruppen Landser – ett av festivalens dragplåster. Samarbetet mellan polska och tyska nynazister tycks tillta och det ”kulturella utbytet” mellan de båda ländernas nazirockgrupper växer.

Hur är det då möjligt att dessa Hitler-fanatiker får verka fritt – i ett land där det är straffbart att propagera för nazismen? De tycks utnyttja en lucka i lagen och hävdar att deras arrangemang är slutna, alltså kan man inte tala om att offentligt propagera för någon extremism.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Rapport: Demokratin har försämrats i Polen

Demokratin i Polen har försämrats under det senaste året. Regeringen har ett tydligt demokratiskt mandat, men demokrati innebär också att medborgarna och oppositionen har oinskränkt rätt att delta i det politiska livet och uttrycka sina åsikter, och på det området har situationen i Polen försämrats.

Det visar Bertelsmanns Transformations Index 2018.

Bertelsmann-stiftelsen gör vartannat år en bedömning av politiska och ekonomiska förändringar i 129 länder som genomgått s.k. transformation, bland annat dem i Öst-och Centraleuropa som gick med i EU under 200-talet. Ett femtiotal kriterier, och läget i Polen har blivit sämre enligt många av de kriterierna.

Bland exemplen finns den nya lagen om offentliga sammankomster, som ger företräde åt demonstrationer och processioner som arrangeras av stat eller kyrka, och politiseringen av public service-medierna TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP.

Ett tredje exempel är domstolsväsendets minskade oberoende i förhållande till staten, vilket begränsar de medborgerliga rättigheterna och gör det svårare för medborgarna att hävda sin rätt i domstolarna. Ett annat problem är de demokratiska institutionernas stabilitet. Polen låg tidigare på en god nivå, men de stora förändringarna har medfört en betydande politisering.

Stiftelsen ser också anledning till oro för landets makroekonomiska stabilitet. De stora sociala transfereringarna motsvaras inte av en proportionell ökning av skatteintäkterna eftersom regeringen misslyckats med att införa skatter på banker och livsmedelskedjor, skriver Bertelsmann-stiftelsen. Det påverkar både statsskulden och budgetunderskottet.

Även synen på miljöskyddet har försämrats, liksom samrådet med civilsamhället – frivilligorganisationer och fackföreningar – samt den ökade aktiviteten bland antidemokratiska krafter som de nationalistiska organisationerna.

Att Polens anseende internationellt nu är lägre hör ihop med konflikten med Bryssel och regeringens sänkta trovärdighet utanför landets gränser.

Rapporten skrevs före IPN-lagen och Polens konflikt med USA i den frågan.

Rapporten pekar också på de negativa effekterna av den brain drain som Polen och många av de nya EU-länderna utsatts för. Hela 8 % av befolkningen har flyttat, vilket hämmat den ekonomiska och sociala utvecklingen. (Rzeczpospolita 22 mars 18)

Polackerna gillar Szydło bäst

Förra och nuvarande premiärministern i Polen, Beata Szydło och Mateusz Morawiecki.
Montage wB.

Vem är bäst som premiärminister – Beata Szydło eller Mateusz Morawiecki? Den frågan fick deltagarna i en opinionsundersökning ta ställning till nyligen.

Runt 38 % av de svarande föredrar Szydło, 22 % gjorde tummen upp för Morawiecki och 40 % hade ingen åsikt.

Bland dem som håller på Morawiecki är många unga män som bor i städerna och har en inkomst över 5 000 złoty i månaden (cirka 13 000 svenska kronor). Det är alltså unga män med god ekonomi – medellönen ligger på 4270 złoty (11 000 kronor).

Bland dem som röstar på Szydło är det lite övervikt för kvinnor med lägre inkomst, många av dem lite äldre.

Under sin tid som regeringschef var Szydło mycket populär, hon växte upp som en flicka av folket – pappan var gruvarbetare – och hon drar många röster i mindre städer och på landsbygden. Många undrade om det var så klokt av Jarosław Kaczyński (ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att byta ut henne mot den förmögne bankmannen Morawiecki som definitivt inte drar röster i samma väljarsegment. För säkerhets skull lät Kaczyński henne stanna kvar i regeringen som en av flera vice premiärministrar.

Men avslöjandena om de jämförelsevis stora bonusar som Szydło beviljade sina ministrar och sig själv sänkte hennes popularitet – i synnerhet som det varje vecka rapporteras om nya grupper som välsignats med bonusar av en storlek som vanliga polacker aldrig kan se fram emot.

Men även Morawiecki har stått i rampljuset på ett mindre smickrande sätt på senare tid, bland annat för sina uttalanden om judiska förövare under andra världskriget.

Undersökningen gjordes av opinionsinstitutet SW Research för tidningen Rzeczpospolita. (wnp.pl och wB 21 mars 18)

Morawiecki sparar på folk och kort

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: KPRM.

Premiärminister Mateusz Morawiecki har nu gjort slag i saken och plockat bort sjutton viceministrar och statssekreterare.

Det är inget personligt, säger Morawiecki, det handlar om att effektivisera regeringen. Inom de närmaste två veckorna ska ytterligare 20 tjänster dras in.

Redan när han tillträdde före jul påpekade Morawiecki att det fanns alldeles för mycket folk i departementen och att han hade för avsikt att skära ner 126 tjänster med 20–25 procent.

När det för ett par veckor sedan visade sig att den förra regeringschefen Beata Szydło tilldelat sig själv, ministrarna och en rad andra regeringstjänstemän hyfsade bonusar och att departementen dessutom gjort av med många miljoner på de kreditkort som staten betalar tvingades Morawiecki att visa beslutsamhet och initiativkraft. Han gick snabbt ut och sa att nu är det slut med bonusar och kreditkort, och dessutom ska departementen bantas ner med en fjärdedel av sin personal.

Polska medier uttrycker viss förvåning över att Morawiecki verkligen drar ner på de anställda i departementen. Miljörörelsen har noterat att många av dem, som får gå tillhör em som har arbetat med miljöfrågor – inte minst det av Morawiecki prioriterade området smog.  (Polskie Radio, parlamentarny.pl och wB 12 mars 18)

Szydłos bonusar sänker väljarstödet

Avslöjandet att förra premiärministern Beata Szydło öste bonusar över ministrar och departement har orsakat stort missnöje bland väljarna. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med sina två små stödpartier har tappat 3,3 % av väljarstödet i den senaste opinionsundersökningen som gjordes 1–2 mars.

Förenade högern, dvs. PiS och stödpartierna tillsammans, ligger nu på 39,4 %, vilket är en minskning med 3,3 % sedan i februari, skriver tidningen Rzeczpospolita. Utan stödpartierna har PiS drygt 38 %.

Det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) ökar med 2,5 % och landar på 22,5 %. Även Vänsteralliansen (SLD), som i valet 2015 inte kom över 5 %-spärren, ökar och skulle om det vore val idag bli tredje största parti med 9,7 % av rösterna.

Runt 10 % av de svarande vet inte vilket parti de skulle rösta, rapporterar opinionsinstitutet Ibris, som genomfört undersökningen.

Premiärminister Mateusz Morawieckis utspel om stopp för bonusar och neddragningar i departementen var naturligtvis ett försök till damage control. 

Undersökningen bekräftar att PiS fortsätter tappa stöd bland väljarna, skriver nyhetsportalen Natemat.pl och påminner liksom flera olika medier om att Szydło, som tidigare haft så stark folklig förankring, förra året beviljade sig själv 65 000 złoty extra i bonus – en hel årslön för många polacker.

Morawiecki själv tackade inte nej till 70 000 złoty förra året, men störst bonus gick till inrikesminister Mariusz Błaszczak som fick över 80 000 złoty. Även kreditkortshanteringen – där anställda på försvarsdepartementet shoppade loss för 15 miljoner złoty – har upprört väljarna. Det har också framkommit att parlamentariker som också har en post i något departement får betalt från två håll. (Rzeczpospolita, natemat.pl och wB 6 mars 18)

Morawiecki bantar regeringen

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Alla ekonomiska gratifikationer till ministrar och vice ministrar ska bort. Det sade premiärminister Mateusz Morawiecki på måndagen vid en presskonferens med rubriken Den effektiva staten.

Jag är övertygad om att en effektiv stat fungerar därför att personalen är effektiv, inte för att byråkratin är så omfattande, sade Morawiecki. Vi har sammanlagt 126 ministrar, vice ministrar och statssekreterare och under de närmaste månaderna kommer det antalet att minska med 20–25 %. Vi ska minska byråkratin på alla nivåer.

Ett område som kommer att beröras är de 41 statliga ekonomiska institut som bedriver forskning för samhällets räkning – de bör kunna minskas avsevärt, menade Morawiecki.

Vi ska också minska det antal kreditkort som delats ut på olika myndigheter – ambassader kanske behöver ha kreditkort men på andra departement ska det bara förekomma betalkort, tillkännagav premiärministern. Vi kommer också att öka insynen i hur korten används.

Som wB tidigare rapporterat delade förra regeringschefen Beata Szydło ut generösa bonusar till sina ministrar, vilket väckte stor upprördhet bland medborgarna. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har haft som sitt mantra att de politiska eliterna inte ska suga ut skattebetalarna, och väljarna är nu mycket besvikna. Departement och myndigheter har också delat ut kreditkort som de anställda tämligen obesvärat kunnat använda sig av – bland annat på försvarsdepartementet där stora summor utbetalades med hjälp av korten. (Natemat.pl, onet.pl och wB 5 mars 18)

Krav på höjda löner för regeringen

Lönen ökar i Polen – kanske också på departementen.
Foto: wikipedia.

Nyligen uppmärksammades att Beata Szydło, tidigare premiärminister i Polen, förra året betalade ut bonusar till sina ministrar och regeringstjänstemän motsvarande en minst extra månadslön. Det väckte särskilt uppseende eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) under alla år talat om andra polska politikers benägenhet att sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Högskoleminister Jarosław Gowin har påpekat att det är ett bekymmer när statens främsta ämbetsmän trots sitt stora ansvar tjänade mindre än många andra polacker, nämligen de i affärsvärlden. De låga lönerna gör det svårt att hitta kompetent arbetskraft till departementen – de får bättre betalt på annat håll.

Szydło försökte för något år sedan höja regeringens löner men PiS-ledaren Jarosław Kaczyński sade nej, och höjningarna gick inte igenom.

Nu är inte polska ministrar överbetalda enligt svenska mått – och uppenbarligen inte heller enligt polska: Szydło hade på sin tid runt 15 000 złoty (35 000 svenska kronor), övriga ministrar 13 000 och statssekreterarna 10 000. Presidentens lön ligger runt 20 000 złoty.

Allt fler röster pläderar nu för att lönerna i departementen ska höjas, och Mateusz Morawiecki har begärt att få fram en analys av regeringens lönestruktur, vilket tolkas som att en lönerevision finns i sikte.

Men kanske har man än en gång inte tagit med Kaczyński i beräkningen. Han sägs vara mycket upprörd över den debatt om lönerna i departementen som nu pågår, och inte minst för bonusarna. Han anser inte att lönerna ska ligga för högt över genomsnittspolackens lön som idag uppgår till 4 500 złoty.

Under de senaste dagarna har det också talats mycket om de kreditkort som förre försvarsministern Antoni Macierewicz delat ut på sitt departement där det har shoppats för 15 miljoner złoty.

Många menar att PiS idag knappast kan hävda att man företräder vanliga människor, vilket varit en viktig del i den bild som regeringspartiet ger av sig själv  (natemat.pl, fakt.pl, radiozet.pl och wB mars 18)

– Szydło gav regeringen en extra månadslön under bordet

Här tackar Beata Szydlo sina ministrar för gott samarbete.
Foto: Regeringskansliet.

Under 2017 delade dåvarande regeringschefen Beata Szydło ut 1,5 miljoner złoty i bonus till sina ministrar, som wB tidigare rapporterat om. Det visar sig nu att summorna var avsevärt högre.

Oppositionspolitikern Krzysztof Brzeja, som tagit fram uppgifterna, konstaterar att bonusar till ministrar och vice ministrar uppgick till fem miljoner złoty (13 miljoner svenska kronor). Mest fick dåvarande inrikesministern Mariusz Błaszczak (82 000 złoty – 215 000 kr), tätt följd av utbildningsminister Anna Zalewska och dåvarande finansministern Mateusz Morawiecki (75 000 złoty– 195 000 kr – vardera). Övriga fick avtrappande summor.

Men även departementstjänstemän på lägre nivå premierades och när man räknar in alla anställda i fjorton departement blir det avsevärt mer – 76 miljoner.

Szydło beviljade också 65 000 złoty till sig själv.

Hon säger att hon insåg att det var ett bekymmer med bonusarna. En av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste uppgifter var att genomföra en moralisk revolution och rensa upp i träsket efter den förra regeringen, och hon sade högtidligt att det nu är slut med maktens arrogans och benägenhet att sko sig.

Den grävande politikern Krzysztof Brzeja har granskat även tidigare regeringars bonusprogram. Under sin förra regeringsperiod, år 2006, delade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński ut drygt två miljoner till ministrar som gjort extraordinära insatser.

Donald Tusk hade samma princip: för varje bonus fanns en motivering och en beskrivning av de särskilda insatser som gjorts. Det handlade om 10–12 000 złoty per gång. Hans efterträdare Ewa Kopacz delade inte ut bonusar.

Szydło som har setts som en av partiets mest folkliga toppar, som gruvarbetardotter visste hon hur den lille mannen hade det. Ödmjukhet, arbetsamhet, måttlighet och försiktighet med allmänna medel var hennes honnörsord.

Men enligt Brzeja har det varit mest löst prat.

PiS-regeringen har helt enkelt gett ministrarna en trettonde månadslön under bordet, säger Brzeja. För att inte väljarna ska få veta något.

Enligt en färsk opinionsundersökning ogillar över hälften av PiS-väljarna regeringens bonusutbetalningar. (Rzeczpospolita feb 18)

PiS-are: Så skulle Szydło aldrig ha sagt!

Förra och nuvarande premiärministern i Polen, Beata Szydło och Mateusz Morawiecki.
Montage: wB.

Även inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) diskuterar man premiärminister Mateusz Morawieckis ord om judiska förövare i München.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński uppges vara rasande, för med det uttalandet kollapsade hela planen som skulle göra Israel på gott humör igen.

Det säger en källa till Fakt.pl och påpekar att förra regeringschefen Beata Szydło aldrig skulle ha sagt så.

När Kaczyński beslöt sig för att ersätta Szydło med den verserade Morawiecki funderade han dels på om Morawiecki skulle klara av att axla ansvaret och dels på om polackerna skulle vara redo att acceptera att en välbeställd bankdirektör tog över rodret. Szydłos folkliga personlighet tilltalar många väljare, och den stramare Morawiecki skulle kanske få problem med populariteten. För säkerhets skull fick hon stanna kvar i regeringen som vice premiärminister.

Men Morawiecki kom snabbt in i rollen och har i de senaste opinionsmätningarna legat lika bra till som Szydło och nästan lika bra som president Andrzej Duda.

Efter debaclet i München har han tappat förtroende bland väljarna – och hos Kaczyński, som till syvende och sist är den som bestämmer i Polen.

Lagen som gör det straffbart att förknippa Polen som nation med Förintelsen har inte gett önskat resultat – tvärtom har upprördheten varit stor på många håll i världen, inte minst i Israel och USA.

Ryszard Terlecki, som är ordförande i PiS riksdagsgrupp, tillstår att den nya lagen som gör det straffbart att använda formuleringar som polska dödsläger var dåligt förberedd. (Fakt.pl, natemat.pl och wB 23 feb 18)

Ny grupp ska bekämpa nazism och hatbrott

Joachim Brudziński.
Foto: wikipedia.

Inrikesminister Joachim Brudziński föreslår nu att regeringen ska inrätta en grupp som ska bekämpa propaganda från nazism, fascism och kommunism. Gruppen ska utarbeta rutiner för hur man ska bekämpa propaganda för de totalitära ideologierna och samtidigt ta itu med hatbrott som är relaterade till etnicitet, nationalitet och religion.

I gruppen ska det finnas representanter för inrikes-, justitie-, utrikes- och kulturdepartementen samt för polis, gränspolis, interna säkerhetstjänsten och åklagarmyndigheten.

Gruppen ska också samarbeta med organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

För några veckor sedan visade den kommersiella tv-stationen TVN en dokumentär om nynazister i Polen som förra året firade Hitlers födelsedag. Medborgarna förfärades – hur kunde polacker hylla den som slagit landet i spillror under andra världskriget och mördat stora delar av dess befolkning?

Brudziński utlovade då att ta krafttag mot nynazisterna och se till att den aktuella gruppen Duma i Nowoczesność (Stolthet och Modernitet) kriminaliserades.

Att främja fascism eller andra totalitära ideologier är redan idag straffbart i Polen – den som fälls kan räkna med fängelse upp till två år. (Polskie Radio och wB 17 feb 18)

Skrämselaktion mot Solidaritetslegendar

Solidarietslegendaren Władysław Frasyniuk fick medalj av dåvarande presidenten Lech Kaczynski.
Foto: wikipedia.

En repressiv makt diskuterar man inte med, den bekämpar man. Det säger Władysław Frasyniuk, Solidaritetslegendaren, som klockan 6 på onsdagsmorgonen greps av polisen i sitt hem.

Han ifördes handfängsel, förhördes av åklagare och släpptes igen tio minuter senare.

Fem personer kom hem till oss, en av dem som hade täckt sitt ansikte hade kameran med sig, så jag utgår från att vi får se det på nyheterna i statliga TVP ikväll, sa Magdalena Frasyniuk, som inte fick inte veta vart hennes man skulle föras.

Förhöret gällde den blockad av Smolensk-manifestationen som Frasyniuk deltog i juni förra året. Han anklagades för våld mot de två poliser som bar bort honom och har hittills vägrat att inställa sig till förhör med hänvisning till sin rätt till civil olydnad.

Jag tänker inte tala med en repressiv stat. Dessa förhör har karaktären av politiska repressalier, och polisen och åklagarmyndigheten verkar på uppdrag av den repressiva makten, sade han då.

Jag har hanterat situationen precis som jag brukade göra under kommunisttiden: jag vägrade att erkänna min skuld, jag vägrade att lämna någon information och jag vägrade att skriva under några dokument. Precis som för 35 år sedan, konstaterar Frasyniuk.

PiS-politiker hävdar att alla är lika inför lagen, att man inte gör undantag för någon och att det var i hög grad befogat att sätta handfängsel på Frasyniuk. Oppositionen anser att detta är en återgång till kommunisttidens metoder i syfte att statuera ett exempel och skrämma polackerna. Alla som vågar kritisera makthavarna ska räkna med konsekvenser.

Men juridikprofessor Jerzy Zajadło säger att man i Frasyniuks fall kan tillämpa den så kallade Radbruch-regeln. Radbruch-regeln gällde ursprungligen Nazi-Tyskland och handlade om att ”något som till synes är klätt i lagens skrud i själva verket ej förtjänar att kallas lag”.

Den tyske filosofi- och juridikprofessorn Gustav Radbruch menade att det ibland kan uppstå en sådan konflikt inom lagens gränser att man bör lämna lagen åt sidan och gå efter rättfärdighetens anda. Med andra ord är den civila olydnaden i allra högsta grad acceptabel ur juridisk synvinkel.

Den konservativa tidningen Rzeczpospolita anser emellertid att Radbruch-regeln skulle tillämpas under specifika historiska och politiska omständigheter och den skapades i ett givet historiskt sammanhang. I en artikel sägs att Frasyniuk är en ”politisk manipulatör” som gör allt för att bevisa att han är martyr.

Men under 1900-talets senare decennier, när man skulle göra upp med regimerna i det forna Östeuropa, Sydafrika och vissa sydamerikanska stater, dammade man av Radbruch-regeln. Man insåg att den lagliga laglösheten också kan förekomma i stater som gärna vill kalla sig demokratiska.

Man kan alltså hävda att Radbruch-regeln för länge sedan upphört att gälla enbart Nazi-Tyskland, menar professor Zajadło, som menar att många av de nuvarande makthavarnas förehavanden på ett farligt sätt närmar sig gränsen till oändlig laglig laglöshet. Det gäller såväl den faktiska som den lagstiftande verksamheten. Flera fall av brott mot författningen är så långt gångna att en tillämpning av Radbruch-regeln är i allra högsta grad befogad, säger Zajadło.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Nytt Hitler-firande planeras i vår

Skärmdump från natemat.pl.

Trots regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) hårda ord mot den nynazistiska organisationen Duma i Nowoczesność (Stolthet och Modernitet) och löftena om att den ska kriminaliseras har det inte hänt mycket. Organisationen fortsätter att värva nya medlemmar.

Efter TVNs reportage om nynazisternas Hitlerfirande hävdade biträdande justitieminister Patryk Jaki att det redan utfärdats en begäran om att ”kriminalisera nynazisterna” samt att man efter dokumentären anhållit tre personer.

Allt under loppet av 48 timmar, förklarade Jaki belåtet. Så väl fungerar den polska staten. Och våra företrädare lyckades under sina åtta år enbart inrätta en kommission mot främlingsfientlighet.

Ministrarna gick ut som en man och tog avstånd.

Premiärminister Mateusz Morawiecki fördömer organisationer av det slaget i hårda ordalag, rapporterade statliga TVP. I samma kanal instämde den nye inrikesministern Joachim Brudziński: I Polen finns det ingen plats för nazistisk eller kommunistisk propaganda.

Detta är slutet för Duma i Nowoczesność, skrev den regeringstrogna portalen wPolityce.pl.

Sen dess det gått några veckor, de anhållna är nu fria och ingen talar om dem längre. Organisationen fortsätter verka i lugn och ro och skaffar sig nya medlemmar som gör Hitler-hälsning och bekänner sig till nazistiska ideal. På sin hemsida skriver organisationen: ”… vi letar efter medlemmar som under alla omständigheter kämpar för Polen och som inte flyr fältet efter mediernas manipulering …”

De orden riktar sig åtminstone delvis till organisationens biträdande ordförande Jacek Lanuszny som hoppade av efter TVNs reportage. Lanuszny är en av de mest framträdande personerna i dokumentären samtidigt som han är en av ledarna i Ruch Narodowy (Nationella rörelsen) i Schlesien (Sląsk) och assistent åt dess ordförande Robert Winnicki, invald i parlamentet som representant för populistiska Kukiz’15. Kanske blev tv-dokumentären och medlemskapet i en uttalat nynazistisk organisation en alltför stor belastning för honom personligen och för hans chef. Nu är hans forna vapenfränder i den nynazistiska gruppen besvikna och sura.

Organisationen kommer också med hot: journalister och medier som förmedlar att det just var Duma i Nowoczesność som stod för arrangemanget av skogsfesten till Hitlers ära kommer att ”ställas till svars”.

Och på nynazistiska hemsidor informerar man nu om en sammankomst i helgen med musik av banden Nordica, Obled (Vansinne)och Odwet 88 (Revansch 88). De är väl kända för polisen och har många gånger spelat under den nynazistiska internationalens flagga. Siffran 88 som finns med i namnet på det andra bandet är ju en förtäckt Hitler-hälsning.

Den 21 april planerar nynazisterna att fira Hitlers 129:e födelsedag tillsammans med deltagare från Tyskland, Spanien och USA. Till det har inrikesdepartementet ingen kommentar, skriver Gazeta Wyborcza. Högermedierna tiger som muren.

Summa summarum de anhållna är frisläppta, organisationen värvar nya medlemmar och planerar nya sammankomster. Biträdande justitieminister Jaki säger ingenting.

Dorota Tubielewicz Mattsson

F.d. statssekreterare misstänks för tjänstefel

Kemiföretaget Ciech. Bild: Ciech.com

Sex personer, varav en statssekreterare i den förra regeringen, åtalas nu för tjänstefel och maktmissbruk i samband med privatiseringen av det statliga kemiföretaget Ciech år 2014. Ciech är idag ett av Polens femtio största företag med en stark ställning på Europamarknaden. Åklagaren menar att köparen, ett bolag i Kulczyk-sfären, fick aktierna för billigt.

Regeringstjänstemännen åtalas nu för tjänstefel och maktmissbruk – men inte korruption.

Den förra regeringen, som nu i flera fall pekas ut som ohederlig – uppgörelser med ett annat Kulczyk-företag granskas nu – leddes av Donald Tusk, numera ordförande i Europeiska rådet, och en av PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis politiska ärkefiender.

Efter makttillträdet 2015 satte PiS-regeringen igång en granskning av sina företrädare på alla plan – och lagom till kommunalvalet i år drar man nu igång rättegångar som ska misskreditera Tusks förra parti Medborgarplattformen (PO). Som webb-Bulletinen tidigare rapporterat inleds också en utredning om oegentligheter i samband med en motorvägssträcka som också kontrolleras av familjen Kulczyk.

Donald Tusk har flera gånger kallats att vittna i en spektakulär rättegång mot ett pyramidföretag som var verksamt under hans regeringstid.

Nu tycks Medborgarplattformen inte utgöra något jättestort hot för tillfället, enligt opinionsundersökningarna har regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) en stabil och ökande majoritet av väljarna bakom sig. Men rikspolitik är inte detsamma som lokalpolitik, och PiS lyfter på alla stenar för att se om man kan hitta något som kan kasta en skugga över det förra regeringspartiet. (Polskie Radio, TVN och wB 12 feb 18)

Från krigstillståndet till firandet av Hitlers födelsedag

De första nationalisterna såg Tyskland som den store fienden. Under 1900-talet stred de olika nationalistiska grupperna dels sinsemellan, dels mot kommunister och liberaler – aktuella som fiender även idag.
Men nu finns också grupper med Hitler som förebild och hjälte.
Sista delen av Dorota Tubielewicz Mattssons serie om den polska nationalismen.

Den polska nationalismen. Idéer har konsekvenser

Del 4. Från krigstillståndet till firandet av Hitlers födelsedag

Polska nationalister och medlemmar ur Allpolsk ungdom. 
Foto: Pawel Grabowski, wikipedia.

För många polska nationalister var införandet av krigstillståndet den 13 december 1981 ett nödvändigt ont. Det berodde antagligen främst på rädslan för en sovjetisk militär intervention i Polen. Dessutom trodde man, utan någon förankring i verkligheten, att Lech Wałęsa och hans rådgivare från KOR (Kommittén för arbetarnas försvar) planerade att överta makten och därmed inte lämnade makthavarna någon annan utväg. I en sådan situation sammanföll nationalisternas ståndpunkt med kommunisternas. Till råga på allt handlade det om en pragmatisk politisk uträkning: att stödja krigstillståndet kunde garantera nationalisterna makthavarnas stöd och eventuellt även en legalisering av deras verksamhet. Denna ”realpolitik” hade inga större effekter – trots stora ansträngningar blev det ingen överenskommelse med de kommunistiska makthavarna, som utnyttjade situationen till att infiltrera de nationalistiska kretsarna och Solidaritetsrörelsen, som tvingades gå undre jord, blev allt mer splittrad.

Läs vidare >>

EU-parlamentet avsätter Czarnecki

EU-parlamentarikern Ryszard Czarnecki från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Foto: wikipedia.

EU-parlamentarikern Ryszard Czarnecki från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) berövades på onsdagen i en omröstning sin ställning som vice ordförande i EU-parlamentet.

Anledningen är att han gått till angrepp mot en annan EU-parlamentariker, Róża Thun från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), som i medierna uttalat sig kritiskt om hur Polen utvecklats under regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Om det fortsätter på det här sättet får vi diktatur i Polen, sade Róża Thun till den fransk-tyska tv-kanalen Arte.

Czarnecki reagerade med att kalla henne ”szmalcownik”, vilket är den föraktfulla benämningen på polacker som under andra världskriget förrådde judar till nazisterna eller begärde pengar av judar för att inte avslöja dem.

Hon har framträtt som angivare, hon har angett sitt eget land, förklarade Czarnecki därefter i polska medier.

Utspelet ansågs i EU-parlamentet som ett grovt övertramp, och fyra olika partigrupper begärde att han skulle tvingas lämna posten som en av parlamentets 24 vice ordförande.

Inför omröstningen delade Czarnecki ut en tryckt broschyrer till ledamöterna med rubriken: Idag är det jag, i morgon kan det vara du.

Ett ja till förslaget om att avsätta mig innebär att min yttrandefrihet begränsas, säger han och försäkrar att han kommer att fortsätta sin kritik.

Czarnecki menar också att detta är en fråga för inrikespolitiken i Polen, och att EU inte ska lägga sig i medlemsländernas inre angelägenheter.

I voteringen röstade 447 parlamentariker ja, 160 nej och 30 lade ner sina röster. (TVN 7 feb 18)

Från kampen för självständighet till nationell radikalism

webbBulletinen fortsätter idag serien om den polska nationalismen. Dagens avsnitt handlar bl.a.om Roman Dmowski, den polska nationalismens fader (1864-1939).

Den polska nationalismen.

Del 2. Från kampen för självständighet till nationell radikalism

Den polska nationalismens fader, Roman Dmowski.
Foto: wikipedia.

Den polska nationalistiska rörelsen utgörs av flera politiska fraktioner som alla åberopar sig på den nationella gemenskapen. Dess rötter sträcker sig till tiden för Polens delningar i slutet av 1700-talet, och i synnerhet till slutet av 1800-talet. Den polska nationalismens första organiserade uttryck var Liga Polska (Polska Förbundet) som bildades i Schweiz 1887. Dess främsta uppdrag var att skydda polackerna mot aktioner från ockupationsmakterna Ryssland, Preussen och Österrike-Ungern, som skulle skada ”polskheten”. På längre sikt ville man integrera patriotiska aktioner samt bekämpa polackernas apati och ovilja att ägna sig åt frihetskamp. Liga Polska gav ut tidskriften Głos (Rösten) som bidrog till att utforma den polska nationalistiska ideologin och som skapade termen ”allpolskhet” (wszechpolskość). ”Allpolskheten” stod för att människor ur samtliga samhällsskick skulle förenas i nationell gemenskap och utgick från idén om att bygga upp ett nytt Polen inom ramen för de forna gränserna. Man såg Tyskland och inte Ryssland som det största hotet och kunde därför avstå från de östra territorierna (där banden till polskheten var svaga). Istället förespråkade man ett Piast-Polen* där gränserna skulle dras kring axeln: Sląsk (Schlesien) och Pomorze (Pommern). Man accepterade därmed en konflikt med Tyskland. Dessa tankegångar togs senare upp i Narodowa Demokracjas (Nationell Demokrati) program.

Läs vidare >>

Makthavarnas problem med nationalismen

Ett vitt Europa fanns bland nationalisternas krav under Självständighetsmarschen den 11 november 2917.
Foto: twitter

De polska makthavarna har en mycket snäv repertoar av (bort)förklaringar till den växande vågen av extrem nationalism och hat i landet. Ett undantag är åklagarens snabba reaktion på firandet av Hitlers födelsedag som organisationen Duma I Nowoczesność (Stolthet och modernitet) arrangerade och som TVN nyligen avslöjade. Annars är det mycket avvaktande reaktioner på de många fall av hat, rasism och fascism som förekommer.

Dessa (bort)förklaringar består av ett i det närmaste rituellt avståndstagande från nazismen, en manipulativ och förtäckt propaganda som förmedlar antisemitism och antiislamism och försök att avleda offentlighetens uppmärksamhet från nynazistiska incidenter till det påstådda hotet från vänstern.

Läs vidare >>

Oppositionspartier bildar koalition inför valet

De nya koalitionsledarna Katarzyna Lubnauer (Moderna) och Grzegorz Schetyna (Medborgarplattformen). Montage: wB.

Medborgarplattformen och Moderna har beslutat att bilda en koalition inför kommunvalet i år, och vi stänger inte dörren för samarbete med andra oppositionsgrupper. Det sade oppositionspartiet Medborgarplattformens (PO) ordförande Grzegorz Schetyna under ett möte med pressen.

Representanter för olika oppositionsmiljöer träffades på onsdagen för att diskutera ett samarbete inför kommunvalet. Diskussionerna resulterade alltså i en ny koalition på den polska politiska scenen.

Frågan kvarstår dock om en koalition mellan Medborgarplattformen och Moderna räcker för att stoppa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) frammarsch. Modernas förra ledare Ryszard Petru hävdar att det krävs en bredare koalition och att polackerna förväntar sig en bred opposition.

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Medborgarplattformen har nyligen presenterat ett handlingsprogram ”Det självstyrande Polen” (Polska samorządna) som Moderna nu ansluter sig till. Petru hävdar till och med att programmet bygger på de förslag som Moderna presenterade redan för ett år sedan. Man vill alltså ha en ekonomisk decentralisering, man vill låta kommunerna ta större del av skatteintäkterna och avskaffa landshövdingarna.

En koalition mellan flera oppositionsgrupperingar är nödvändig om man vill segra över PiS och dess konservativa allierade. Men är Schetyna villig att samarbeta med vänstern? Vänsteralliansen (SLD) kan man alltid hoppas på. Båda partierna lär inse att ett samarbete är nödvändigt om man inte vill förlora kommunvalet. Det lilla vänsterpartiet Tillsammans (Razem) kommer dock knappast på frågan, det ligger alltför långt till vänster och tenderar att hålla sig för sig självt. Däremot kommer POs forna allierade Bondepartiet (PSL) säkerligen att vilja vara med.

Den nya koalitionens program tycks vara ganska jordnära. Abstrakta frågor som Konstitutionsdomstolen och rättsväsendets kontroversiella reform är ingenting som banar väg för en seger i kommunvalet. Däremot kan barnbidragsprojektet 500+ göra det. Man vill därför utöka det generösa bidraget så att det gäller från första barnet och man vill stödja yrkesverksamheten genom skatteavdrag. Man pekar också på de första tecknen för att högkonjunkturen i Polen börjar avta. Trots finansministerns försäkran lämnar allt fler polacker landet, pensionerna sjunker till följd av den sänkta pensionsåldern, budgetunderskottet blir allt större, skatter kommer att höjas och investeringar lyser med sin frånvaro till följd av den osäkra politiska situationen i Polen. Allt detta vill man ändra på och menar att utländska lån och propaganda inte löser problemen.

Denna nya koalition måste räkna med kritik från sina egna partimedlemmar. Moderna bildades ju som en reaktion på det dåvarande regeringspartiet Medborgarplattformens (PO) förehavanden (höjd moms, bromsad privatisering m.m.). Samtidigt kan man hoppas på att det blir lättare att hitta gemensamma mål när det gäller kommunvalet. Det viktiga är att hindra PiS fortsatta övertagande av den polska staten.

Polen kan inte kosta på sig fortsatta stridigheter mellan olika oppositionsgrupper. Därför är en koalition den enda utvägen. Trots meningsskiljaktigheter och olika åsikter i flera frågor finns det ju också samma värderingar och framför allt viljan att behålla Polen demokratiskt.

Dorota Tubielewicz Mattsson