Polanerna – ett hittepå-folk?

Ett av namnen på Polen är Lechia, som återfinns i olika fotbollsklubbars namn – som t.ex. Lechia Gdańsk. Lechia är en form av Lech.
Foto: Roger Gorączniak, wikipedia

”Polen, detta arma sädeskorn mellan historiens kvarnhjul, är många gånger en svårfångad nation, man bör dock alltid komma ihåg att det är ett jordbruksland” skrev en gång Kjell Albin Abrahamson och anslöt sig till den gängse uppfattningen att grundord för landets namn Polska är det polska pole, som kan betyda ’fält, åker’.

Ofta och länge har det också hetat att en västslavisk folkgrupp Polanie (polanerna) under andra hälften av 900-talet gav namn åt Polen. De ska ha fått sitt namn efter just pole (fält), eftersom de var slättinvånare och bönder. Men odlingsmark kallades på den tiden knappast pole utan snarare rola (jordbrukare heter än idag rolnik – och jordbruk rolnictwo).

Polanerna fanns inte

Den polske arkeologiprofessorn Przemysław Urbańczyk har till och med ifrågasatt att en folkgrupp som kallades polaner över huvud taget existerat. Åtminstone saknas tillförlitliga vittnesbörd som kan visa att det verkligen funnits ett folk som kallades polaner. Polanie är enligt Urbańczyk i stället ett politiskt begrepp, som uppstod i början av 1000-talet för att beteckna den nya polska statsbildningen, skriver Peter Johnsson i sin bok Polen i historien.

Benämningen polanie fanns inte på den tiden, Mieszkos land kallades Mieszkos land och därefter eventuellt Gniezno-riket. Enligt professor Władysław Duczko infördes benämningen polanie av Mieszkos son Bolesław Chrobry (den tappre). Det finns alltså inga källor som talar om att det fanns ett folk som kallades polanie (polaner). Och det är väldigt viktigt, för om det inte fanns polaner, varifrån kom då namnet Polen? En del historiker, som ser att det där med polaner inte håller, har gjort om glopeaner (som bodde vid sjön Gopło) till polaner.

Ursprunget till landets namn är dunkelt och ouppklarat, och flera mer eller mindre fantasifulla förklaringsförslag har lagts fram, liksom en del folketymologier.

Landets officiella namn är sedan länge Rzeczpospolita Polska (Republiken Polen), men till vardags används Polska. Det är en femininform av adjektivet polski, som sannolikt substantiverats och fått namnstatus via ordparet polska ziemia eller ziemia polska (det polska landet, den polska jorden). Apropå nationalitetsadjektiv kan nämnas att polisker (polsk) är belagt i svenskan sedan 1300-talet.

Hur gamla är egentligen statsnamnen Polen, Poland, Pologne, Polonia? Något säkert svar har inte lämnats, men det brukar heta att man hittat skriftliga belägg åtminstone från cirka år 1000 för den äldsta varianten, det medeltidslatinska Polonia.

Som ett kuriosum kan nämnas att Polen runt om i världen i ett tjugotal länder används både som förnamn och som släktnamn. Polen ingår också i namnet på ett radioaktivt grundämne: polonium. En av dess upptäckare var polskfödda Nobelpristagaren Marie Skłodowska Curie.

Lechia är däremot välkänt

Lech var en av tre bröder som enligt legenden grundade de slaviska folken. De två andra hette Czech och Rus.
Bild: Walery Eljasz-Radzikowski (1841-1905), Nationalbiblioteket. 

Ett gammalt namn på Polen är Lechia, som numera ingår bland annat i varunamn och i namnet på flera fotbollsklubbar, bland annat välkända Lechia Gdańsk. Lechia anses kunna vara bildat till namnet på en av slavernas tre legendariska urfäder: Lech. (De två andra heter Czech och Rus.)

Flera länder har sina egna namn på Polen. Litauerna talar om Lenkija, och ungrarna säger Lengyelország. Kanske går de tillbaka på namnet på en gammalslavisk, gåtfull folkstam i sydöstra Polen Lędzianie. Andra namnvarianter är Lehistan, Lachestan och Lahastan.

Bo Bergman

Facebook stäms för censur i Polen

Facebook censurerar och diskriminerar på grund av nationalitet, politiska åsikter och religion. Det hävdar Maciej Świrski, ordförande i organisationen RDI, Reduta Dobrego Imienia (Det goda namnets försvar, dvs. Föreningen som värnar Polens goda namn).

Inför Självständighetsmarschen den 11 november 2016 ströks flera av de arrangerande organisationernas och deras ledares konton med motiveringen att innehållet inte var förenligt med Facebooks policy och regler. Marschen arrangeras av ultranationalistiska organisationer som ONR (National-Radikala Lägret), vars medlemmar ofta uttryckt sig rasistiskt och homofobt och stängningen av deras konton var en del i Facebooks ansträngningar att minska spridningen av hat och hot.

RDI-ledaren anser att nationella symboler som hör ihop med Polens historia censureras och att Facebook begränsar yttrandefriheten och informationen på ett partiskt sätt.

Facebook tar ju inte bort sidor där katoliker och den kristna religionen hatas, säger Świrski. Se på sidan ”Världsmästerskap i kränkning av Johannes Paulus II” där man överträffar varandra i att förolämpa katolska kyrkan. Den sidan vägrar Facebook ta bort med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten.

Johannes Paulus II är en helgonfigur för de flesta polacker, säger han.

Det är censur och diskriminering att stänga ner Facebook-konton som talar om Självständighetsmarschen, och censur är förbjudet i Polen. Nu är det bara medlemmar i de arrangerande organisationerna som får tillgång till information som de kan vilja ha. Polska patrioter har rätt att själva välja var de vill fira självständigheten, och det har Facebook förhindrat, hävdar Świrski.

Facebook har försökt stoppa rättegången, men domstolen kom fram till att den har behörighet att ta upp fallet, säger RDI-ledaren. Det här kan bli en stor framgång.

Reduta Dobrego Imienia, och kanske särskilt dess ordförande, söker aktivt efter möjligheter att dra igång åtal för ”kränkningar” av Polen. När den kontroversiella IPN-lagen gick igenom förra året uppgav organisationen att man skaffat verktyg som kontinuerligt skannar av internet för att upptäcka formuleringar som kan tyda på att Polen skulle ha del i ansvaret för Förintelsen. Man har stämt flera utländska tidningar för att de använt uttryck som ”polska dödsläger”. Świrski var också den som för några år sedan ”förklarade” Pawlowskis Oscarsbelönade film Ida för tittarna innan den sändes på tv.

Nyligen stämde RDI en parlamentariker som den 1 mars i år publicerat ett kritiskt inlägg om de s.k. fördömda soldaterna*. (Wirtualna Polska och wB 6 juni 19)

* de fördömda soldaterna – soldater som efter andra världskriget gömde sig och bedrev gerillakrig mot kommunistregimen. Deras dag firas i Polen den 1 mars varje år.

Hungriga vildsvin skrämde badande

Skärmdump från TVN.

En vildsvinsmamma med sina ungar har skrämt upp de badande på stranden i Międzyzdroje, en av badorterna på den polska Östersjökusten.

Djuren var på jakt efter något att äta och rotade runt bland turisternas medhavda matkorgar innan de lufsade sedan iväg.

Det finns mycket vildsvin i skogarna vid kusten och även om de är skygga djur händer det att de visar sig. För två år gjorde ett annat vildsvin strandhugg på en välbesökt badstrand, och med jämna mellanrum hörs krav på stängsel för att skydda turisterna på stranden. (TVN 3 juli 18)

Fyrfaldigt leve var en artighet mot gästande polacker i Lund

Hipp hipp hurra! Konstnärsfest på Skagen, Peder Severin Krøyers berömda målning.
Foto: wikipedia

När man i Skåne ska utbringa leverop och hurra för någon, blir det fortfarande ibland gärna ett trefaldigt, ”lundensiskt” eller ”skånskt” leve. Och tidigare var hurraropen i övriga Sverige också oftast trefaldiga eller tvåfaldiga, men det fyrfaldiga levet är numera det vanligaste för både hög och låg. Åtminstone sedan 1700-talet finns ”fyrfaldigt hurra” skriftligt dokumenterat.

Detta till en början huvudsakligen kungliga leve kan kanske ha sitt ursprung i dubbel svensk lösen, det vill säga 2×2 kanonskott i följd, alltså en dubbelsalva. Det fyrfaldiga hurrandet ska ha uppmuntrats av Uppsalastudenterna och sedermera spritts över landet.

Det har dock också förtäljts att skåningarna började byta ut sitt trefaldiga leve mot ett fyrfaldigt år 1863. Lunds universitet hade då besök från Polen, och man beslöt att för det tillfället ta till det fyrfaldiga levet, alltså dubbel svensk lösen. Man ville undvika att polackerna skulle uppfatta ett trefaldigt lundensiskt hurrande som rysk lösen, som var tre kanonskott. Men dansk lösen är också tre skott.

Trefalden har hållit i sig länge i Skåne, kanske bland annat för att Danmark fortfarande har samma bruk med tre hurra efter sin lösen. Tretalet är dessutom ett heligt tal. Danskarna är förresten generösa mot kungahuset med 3×3 hurra.

Bo Bergman

Polska kossor går inte av för hackor

Frihetsälskande ko mumsar i skogen.
Foto: wikipedia.

Kor är frihetsälskande djur och låter sig inte hanteras hur som helst. I november flydde en kossa från gården där hon bodde och slog sig ihop med en flock visenter i urskogen Białowieża.

Hon upptäcktes efter en tid av en besökare i skogen, som är nationalpark. Han informerade ägaren som försökte ta med sig kossan hem igen, men kon skyddades av visenterna som dessutom verkade aggressiva. Nu går bonden hemma på gården och sörjer sin ko – eller i alla fall de 2 000 złoty som hon är värd.

En person har åtagit sig att bekosta kons uppehälle så att hon kan se fram emot ålderdomen utan tankar på slakterier.

Inspirerad av sin initiativrika stamfrände slet sig en annan ko för ett par veckor sedan när slaktbilen kom. Hon sprang över åkrarna och genom skogen ner till sjön Nysas strand. Ägaren tog med sig ett par man och följde efter, men vår hjältinna lät sig inte fångas in. Tvärtom – en av medhjälparna som var lite närgången går nu med armen gipsad.

För att undkomma sina förföljare kastade hon sig i sjön och simmade över till närmsta ö. Ägaren hävdar att hon till och med dök!

Nu var goda råd dyra – hur får man med sig en ko på 900 kilo ner i en båt?

Bonden beslöt att i stället mata kon på plats. Sedan tillkallade han brandkåren för att få hjälp – fast vår ko ville inte samarbeta nu heller.

Kon är värd 2–3 000 złoty (5–6000 svenska kronor) och ägaren vill få hem sin egendom. I väntan på en bra idé matar han kossan ute på ön.

Under tiden får han betala böter för att han inte tar hem sin ko. (Rzeczpospolita och natemat.pl feb 18)

Kärlek vid första ögonkastet

Polsk handkyss. Meissenfigurin. Foto: wikipedia,

Te av fyra polacker tror på kärlek vid första ögonkastet och nästan hälften tror att man bara möter den sanna kärleken en gång i livet. Det visar en återkommande opinionsundersökning som kallas Kärleksbarometern.

Romantiken tycks ha genomgått en revolution, eftersom det år 2001 bara var drygt hälften som trodde på kärlek vid första ögonkastet, konstaterar uttolkarna av studien.

Undersökningen visar att åldern inte spelar någon större roll – lika många i varje åldersgrupp tror på kärlek vid första ögonkastet.

Knappt hälften håller med om att man bara möter den sanna kärleken en gång i livet, och av dem som gör det bor fler på landsbygden än i storstaden. (onet.pl 14 feb 18)

Sarmatismen lever kvar i Polen

En representant för den sarmatiska adeln, Stanisław Antoni Szczuka. Oljemålning av anonym konstnär.
Foto: Wikipedia.

”Iranierna står närmare polackerna än araberna” är en rubrik som i olika variationer nu syns i polska medier. Det handlar om demonstrationerna i Iran, där vissa grupper vill bli fria från den religiösa diktaturen och ropar slagord som: Vi är arier, vi tillber inte araber (profeten Muhammed var ju arab).

Hur kan iranierna hävda att de är arier, undrar man – men en titt i uppslagsboken visar att arierna var ett indoiranskt folk som för 3–4 000 år sedan invandrade till Kaukasus och nuvarande Iran.

Hur kan man koppla ihop det här med polackerna blir nästa fråga. Jo, då kommer vi till sarmaterna, en samling folkslag av persiskt ursprung som på 300-talet f.Kr. invandrade till Ukraina, Ungern och Rumänien. De dog ut 500 år e.Kr.

På 1500-talet frodades sarmatismen bland den polska adeln – det var en rörelse eller rentav livsfilosofi som innebar att polackerna inte var vanliga slaver utan härstammade från sarmaterna, detta folk från de fria persiska vidderna. Det gav dem en naturlig överlägsenhet över borgare och bönder, samt förstås över världens icke-polacker.

I sarmaternas ögon var Polen världens absolut bästa land, dess adel var ättlingar till de fria och modiga sarmaterna, och influenser från andra håll innebar automatiskt försämringar. Det högtstående antika Persien var deras stamort på jorden och västerländskt inflytande måste bekämpas.

Till sarmatismen hörde ett juvelrikt österländskt mode, och för männen ingick en typisk mustasch (i stil med Solidaritetshjälten Lech Wałęsas).

Så när protesterande iranier nu kallar sig arier drar bildade polacker parallellen med sarmaterna. (wB 3 jan 18)

PiS-parlamentariker vill ändra nationalsången

General Jan Henryk Dąbrowski.
Oljemålning på polska Armémuseet.

Den polska nationalsången Mazurek Dąbrowskiego (Dąbrowskis mazurka) jubilerar i år. Den skrevs 1797 som en hyllning till Jan Henryk Dąbrowski, härförare i Napoleons armé i kriget mot Ryssland och blev nationalsång 1927 – dubbelt jubileum alltså.

Nu har Jacek Żalek, ledamot i parlamentet för det nationalistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), föreslagit att raden om Napoleon Bonaparte ska strykas.

Napoleon var en förlorare, säger Żalek. I stället för raden

”Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy”
(Bonaparte har visat oss hur man ska segra)

ska det stå:

”Dał nam przykład Jan Sobieski jak zwyciężać mamy”.
(Jan Sobieski har visat oss hur vi ska segra).

Napoleon gjorde ingenting för att hjälpa polackerna att återfå friheten, säger Żalek till tidningen SuperExpress. Frasen om Napoleons segrar är idag otydlig eftersom han i slutändan förlorade kriget.

Żalek ser en uppenbar motsägelse i nationalsångens text. Varför ska en snubbe som förlorade allt leda oss till segern? PiS-aren menar att förutom i Polen och Frankrike ses Napoleon som en brottsling och jämförs ofta med Hitler.

Hans soldater förstörde, rånade, stal, våldtog och jämnade allt med marken, meddelar Żalek sakkunnigt.

Jan Sobieski är å andra sidan en hjälte i PiS-politikerns ögon. Det var ju han, en ”äkta” polack som ”räddade” Europa undan den muslimska invasionen och stoppade turkarna utanför Wien 1683.

Förslaget får väl ses som ytterligare ett steg i att skriva om historien i överensstämmelse med regeringspartiets politiska och ideologiska önskemål.

Inte ens kommunisterna gav sig på att mixtra med Dąbrowskis mazurka.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Brittiska kändisar har ofta polskt ursprung

Uppdaterad

Knut den store – engelsk kung med polska rötter.
bild: wikipedia.

Britterna är stolta över sin brittiskhet, men man ska veta att många av deras kända namn har polska rötter. Det har till exempel suttit en halvpolack på den brittiska tronen, skriver nätportalen Wirtualna Polska.

Det handlar om Knut den Store (990–1035), kung av England, Norge och Danmark samt guvernör över Schleswig och Pommern. Han var son till Sven Tveskägg och Sigrid Storråda. Det finns uppgifter om att hon egentligen hette Gunhild och var dotter till den böhmiska prinsessan Dobrawa och furst Mieszko I, som både enade och kristnade Polen.

Ett exempel i modern tid är den förre labourledaren Ed Miliband, vars föräldrar var polsk-judiska invandrare.

Författaren Joseph Conrad uppfattar många som typisk britt – men han var född Józef Teodor Konrad Korzeniowski och kom till Storbritannien i tjugoårsåldern. Han har inspirerat storheter som Ernest Hemingway, George Orwell och William Faulkner.

Den brittiska butikskedjan Tesco grundades av Jacob Edward Kohen – familjen kom från Łódź. Marks i Marks & Spencer var född i Grodno, som en gång var polskt.

Modeikoner som Barbara Hulanicki, Thomas Starzewski och Lindka Cierach – alla klär de popidoler och kungligheter och alla har polska rötter, skriver WP.

Går vi över till Sverige hittar vi också en del berömdheter av polskt ursprung. , som Henryk Bukowski grundade Bukowskis, det stora svenska auktionshuset för konst och antikviteter.

Leif Pagrotsky, flerfaldig socialdemokratisk minister, har sitt ursprung i samma land, liksom förre moderatledaren Ulf Adelsohn,  kriminologen Jerzy Sarnecki, nationalekonomen Marian Radetzki.

Bland moderna artister finner vi Aleksandra Rapaport, Izabella Scorupco, Dominika Peczinski och Danny Saucedo, och i mediebranschen till exempel Peter Wolodarski.

Polacker som gjort sig ett namn på grund av sin duglighet har vi gott om. Ingen av dem har dock suttit på den svenska tronen menKatarina Jagellonika var drottning i Sverige i drygt 20 år på 1500-talet. Och det var nära att Vasaprinsessan och kapardrottningen Cecilia på 1500-talet hade gift sig med en polsk greve. (WP och wB 22 juni 17)

Handkyssen som maktmedel

Korrekt handkyss! Nancy Reagan och Denis Thatcher 1988.
Foto: wikipedia.

Ingen har undgått det eviga kyssandet på hand som det ultrakonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med sin ordförande Jarosław Kaczyński i spetsen ständigt ägnar sig åt. Det är en gest som, korrekt utförd, syftar till att visa vördnad och respekt. Det är ett tecken på god uppfostran.

Vid en korrekt utförd kyss på handen griper mannen kvinnans utsträckta hand vid fingerspetsarna. Han böjer sig vördnadsfullt en smula och berör handryggen med läpparna. Åsynen av hur Kaczyński och hans partikamrater kysser kvinnor på hand har fått mången kvinna att rygga tillbaka med avsky. Dels berör han inte handen med läpparna, dels drar han till sig kvinnans hand och drar den med våld till sina läppar.

Läs vidare >>

Polens pressfrihet har minskat kraftigt

Protesterna mot begränsningen av mediernas tillträde till parlamentet.

Polen hamnar på plats nr 54 i 2017 World Press Freedom Index och har därmed tappat 7 platser sedan förra året.

Motiveringen lyder:
En ny medielag som antogs i december 2015 gav regeringen direkt kontroll över public service-medierna. Regeringen använde omedelbart denna makt till att avskeda ledningen för statlig radio och TV. Efter att ha gjort de offentliga medierna till propagandaverktyg försökte regeringen strypa flera oberoende tryckta mediers utgivning (bland dem tidningen Gazeta Wyborcza, Polityka och Newsweek Polska) genom att beordra alla myndigheter att sluta prenumerera på dem. I december 2016 tvingades regeringen överge sina planer på att begränsa mediernas tillträde till parlamentet sedan tusentals demonstranter gick ut på gatorna för att visa sin oro över mediernas frihet. Oron fokuseras nu på ett förslag att ”återpolonisera” landets press genom att sätta en gräns för hur mycket utländskt kapital som får finnas i polska medieföretag. Förfärade över att se ett medlemsland trotsa EUs grundläggande värden inledde EU i januari 2016 ett förfarande för att trygga rättssäkerheten. Som svar på de allvarliga och upprepade kränkningarna av mediefriheten och pluralismen uppmanade RSF (Reportrar utan gränser) i oktober 2016 EU att införa sanktioner mot Polen, inklusive ekonomiska sanktioner. (rsf.org april 17 – övers. wB)

Tom Hanks överväldigad över sin polski Fiat

Tom Hanks. Foto: wikipedia.

Det här är för galet, det förtjänar jag inte. Det sade den amerikanske skådespelaren Tom Hanks när han under en välgörenhetsgala på fredagen via länk, tackade för den polsktillverkade Fiat från kommunisttiden som han fått i present av invånarna i staden Bielsko-Biała, där bilen tillverkades under många år.

När Hanks förra sommaren på en resa i Centraleuropa twittrade om hur förtjust han var i Fiat 126p, som i Polen kallades Maluch (Lillen) startade Bielsko-Biała-borna en insamling och köpte en 42 år gammal Fiat 126p i Suwałki, för att skänka till skådespelaren.

Bilen är nu upputsad och fin, och Hanks tackade för gåvan och uppmuntrade polackerna att stödja välgörenhet. (TVN 22 april 17)

Korset i kronan

Örnen och flaggan – och kanske ett kors?

Polen återfick sin ställning som suverän stat efter första världskrigets krigsslut 1918, och för att fira den självständiga statens 100-årsjubileum vill regeringen ändra den polska flaggan. Den vita färgen förblir vit men det röda fältet i stället bli karmosin- eller cinnoberrött. Det skriver tidningen Rzeczpospolita.

Det ultrakonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) önskar genomföra en ny lag om Polens nationalfärger, nationalsången samt den polska örnen som är Polens emblem. Det har nämligen visat sig att de polska nationalfärgerna inte är tillräckligt precist beskrivna och det praktiska resultatet ofta blir gråaktig vitt samt rödbetsrött. Därför vill man vara mera exakt i färgbeskrivningen. Karmosin eller cinnober, som användes under mellankrigstiden, har störst chans att vinna regeringspartiets gunst.

Det är inte heller uteslutet att den polska örnen ska få sin stolt burna krona ändrad. Man vill utsmycka den med ett kors. Heraldiken talar för det men man befarar att ärendet kommer att få en politisk underton.

Högermedierna har redan glatt tagit upp ämnet och pläderar varmt för den korsbeklädda kronan.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Tom Hanks får en polski Fiat

Polski Fiat från Anno dazumal. Foto: wikimedia commons.

Den amerikanske skådespelaren Tom Hanks är förtjust i bilar som polski Fiat, Fiat 126p, som tillverkades i miljontals exemplar i Polen och under kommunisttiden.

När Hanks under en resa i Ungern såg en polski Fiat, som på den tiden kallades Małuch (den lille), lät han fotografera sig vid bilen och lade ut den på twitter med glada kommentarer.

Det väckte förtjusning i staden Bielsko-Biała, där bilen tillverkades under många år, man startade en insamling och har nu köpt en 42 år gammal Fiat 126p i Suwałki, som ska skänkas till skådespelaren.

Den här bilen är en del av vår historia, säger Monika Jaskólska i Bielsko-Biała, som höll i insamlingen. Alla har åkt i en Fiat 126p, och en del dem som går förbi här stryker den över taket. Nu ska vi bara gå igenom den först, och sedan ska Tom Hanks få den. Det statliga flygbolaget Lot har lovat att transportera den gratis till USA. (Warsaw Business Journal och TVP 21 jan 17)

Vildsvin på stranden skrämde turister

Ett vildsvin dök upp på badstranden i Karwia. Foto: Valentin Panzirsch

Ett vildsvin dök upp på badstranden i Karwia.
Foto: Valentin Panzirsch

Dagens snackis är det vildsvin som oförhappandes dök upp på stranden i Karwia, åtta mil norr om Gdańsk. Badgästerna blev oroliga, djuret angrep och några turister som försökte jaga iväg vildsvinet fick lätta skador. Det tog närmare en halvtimme innan man lyckades fösa ut besten från sandstranden.

Hur vildsvinet kom in bland de badande och solande är vet man inte, men några uppger sig ha sett att det kom simmande in från Östersjön. Förmodligen har det desorienterade djuret helt enkelt gått vilse och inte hittat tillbaka till skogen.

Vildsvin blir rädda precis som människor, och de känner sig inte hemma på en sandstrand, säger skogsvårdaren Piotr Karbownik. I sådana här fall hittar djuret normalt själv tillbaka till sin miljö och lämnar människor ifred men om det känner sig hotat triggas dess försvarsinstinkter och då kan det bli farligt.

Det är första gången badgäster besväras av vildsvin i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Valrossar hoppade i plurret

Även i den sydöstliga staden Rzeszów passade vinterbadare på att ta sig ett dopp på nyårsdagen. En del var iförda vanliga badkläder, medan andra hoppade i som de gick och stod – med ytterkläder, mössor och vantar.

Det finns ett hundratal vinterbadarklubbar i Polen, och medlemmarna kallar sig valrossar. (Polskie Radio 1 jan 16)

Monopol på polska

Monopol Polska

Det 80 år gamla spelet Monopol finns nu i en Krakówversion. Där är den dyraste marken den gamla kungaborgen Wawel och de billigaste gatorna finns i Nowa Huta, som byggdes upp efter andra världskriget kring ett järnverk.

Bland andra bemärkta byggnader och platser på Krakówbrädet finns gamla sevärdheter som Sukiennice på Gamla torg och Kościuszko-kullen samt nya som Kongresscentret och Kraków Arena.

Jagellonska universitetet, som är Polens äldsta lärosäte, finns inte med, men däremot Tekniska högskolan och Lärarhögskolan.

Det hävdas att institutioner som ville vara med i spelet fick hosta upp 80 000 złoty (190 000 svenska kronor).

Warszawa introducerades i Monopolspelet redan 1992 och en version av Warszawa före kriget är på gång. Förra året introducerades en Gdańsk-version av spelet. (Polskie Radio 10 nov 15)

Gillar inte Googles stork

Googles stork

Med anledning av Polens nationaldag, Självständighetsdagen, den 11 november har Google lagt ut en s.k doodle på sin startsida i Polen. Bokstäverna i sökmotorns namn är i de polska färgerna – röda och vita. Den mittersta bokstaven, ett O är ersatt med nationalfågeln den vita storken med sin röda näbb.

Fyndigt.

Men uppskattas inte av alla.

Krystyna Pawłowicz, som är en av det blivande regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) mer framträdande parlamentariker, skriver på Facebook att en dags om denna borde Google i stället ha valt den stolta örnen som ingår i det nationella vapnet. (11 nov 15)

Rolke: Polackerna är rädda för allt främmande

Tadeusz Rolke skräder inte orden. Foto: Mariusz Kubik, wikipedia.

Tadeusz Rolke skräder inte orden.
Foto: Mariusz Kubik, wikipedia.

Det vore bra om polackerna vore lite mer civiliserade. De läser inte, de bara stirrar på tv och är rädda för allt främmande. Det säger den berömde fotografen Tadeusz Rolke i en intervju med Wirtualna Polska.

Rolke har nyligen gett ut ett album med 200 bilder som skildrar Polens stora sociala och historiska omvälvning. Han är en hyllad fotograf, möjligen är hans åsikter mindre populära.

Till att börja med anser han att Warszawa saknar karaktär – det finns bara några få bra exempel på god arkitektur, och dit hör inte Kulturpalatset.

Polen har förfärligt fula byggnader säger han och menar också privatbyggda villor. Polackerna har en bedrövlig smak, titta bara på de polska kyrkorna – en ren katastrof!

Han är inte patriot och anser att begreppet nation är mycket föråldrat.

Det är ju en mentalitet som går tillbaka till 1800-talet säger Rolke. Jag är inte polack, jag är europé! Och det vore bra om den polska nationen kunde bli lite mer civiliserad. Denna förskräckliga konserv där människorna bryr sig bara om sin egen familj och sin egen gata. De läser varken tidningar eller böcker, de bara glor på tv och låter sig fördummas av tv-serierna. De är rädda för allt främmande, de delar in alla i vi och dem – Polen är så fruktansvärt provinsiellt!

Den gamle kommunistledaren Gomułka gläds i sin grav, dundrar fotografen. Han uppnådde sitt ideal, den kommunistiska staten – och i själva verket det nazistiska idealet. Ein Volk, ein Reich, ein Führer – Ett folk, ett land, en ledare. Och resultatet ser vi idag i detta fruktansvärt förvirrade samhälle. En mängd lata, icke-tänkande människor som bryr sig bara om vilken fläskkotlett som är bäst.

Dessutom är han inte det minsta orolig för att Polen ska ta emot muslimska flyktingar.

Låt dem komma, säger han, det finns säkert utsända från IS bland dem, men det tror jag nog att våra säkerhetstjänster ska kunna ta hand om. (wp.pl 13 okt 15)

Skattsökare dog vid inbrott i mausoleum

Guldfebern rasar i sydvästra Polen, och inatt dog en 39-årig man som letade guld på en kyrkogård i Wałbrzychområdet.

Tre skattsökare hade fått uppgifter om att det skulle finnas guld och värdesaker i den tyska släkten von Kramstas familjegrav. Natten mellan tisdagen och onsdagen tog de sig in på kyrkogården, klättrade upp på mausoleet. En av dem klättrade ner med hjälp av en medförd repstege, men snubblade och slog huvudet i ett metallgaller.

Ambulans och polis tillkallades, men mannen var redan död. (TVP info 9 sept 15)

Experter väntas undersöka det upphittade tåget

Vi tror att vi har lokaliserat det omtalade nazisttåget, som lastat med dyrbarheter gömdes av Hitlers soldater i slutet av andra världskriget. Det säger myndigheterna i staden Wałbrych, som inte vill gå vidare innan man informerat försvarsdepartementet, kulturdepartementet och departementet för statliga företag.

När två personer, en polack och en tysk, för ett par veckor sedan hörde av sig till Wałbrzych och meddelade att de hade hittat det legendariska guldtåget, tog man det ganska lugnt. Många har under decenniernas lopp hävdat att de upptäckt gömstället, men sedan har det inte hänt mer. Nu sade sig de två upphittarna vilja ge upplysningar om var tåget fanns – mot 10 % av värdet i hittelön.

Bakgrunden är den här. Under andra världskriget genomsökte den tyska ockupationsmakten landets museer, slott och privathem i jakt på smycken, antikviteter och värdefull konst. Allt lastades på tåg i riktning mot Berlin.

Men med tanke på de allierades bombningar startade tyskarna 1943 sitt berömda Riesen-Projekt (Jätteprojektet). I det ingick att ett nytt högkvarter skulle byggas till Hitler i Schloss Fürstenstein i Waldenburg i Nedre Schlesien. Ett nätverk av underjordiska gångar och bunkrar byggdes under jord, och järnvägsspår drogs fram. Man använde sig av tidens modernaste teknologi och arbetskraften var krigsfångar.

Men Hitler kom aldrig att ta sitt nya näste i bruk, Röda armén marscherade mot Berlin. Trupperna nådde Waldenburg i maj 1945, och de stulna skatterna kördes skyndsamt i säkerhet. Efter krigsslutet flyttade Polens gränser västerut, Waldenburg blev Wałbrzych och Schloss Fürstenstein blev slottet Książ, ett mål för många turister i regionen.

Snart uppkom rykten om att ett nazisttåg lastat med skatter fanns gömt i bergen i Nedre Schlesien och idag tror myndigheterna alltså att man lokaliserat ett tyskt pansartåg från kriget.

Så snart uppgifterna om det upphittade tåget spreds i medierna började skattsökare leta sig till Wałbrzych och bergen söder om Wrocław.

Myndigheterna vädjar nu om stor försiktighet.

Med största sannolikhet är tåget minerat, säger den kulturhistoriske rikskonservatorn Piotr Żuchowski. Det kan också finnas behållare med livsfarliga substanser ombord. Så länge inte experterna har granskat lasten är det farligt att röra någonting, skriver han i ett uttalande. (Polskie Radio, TVP info och wB 27 aug 15)

En älg i Wisła

En älg har lyckliggjort Warszawaborna – hon har siktats vid flera tillfällen på floden Wisłas högra sida, bland annat vid Nationalstadion och i Skaryszewskiparken. Så småningom gick hon ut i floden där räddningstjänsten tillsammans med några veterinärer lyckades fånga in henne, rapporterar TVN.

Hon är en utmärkt simmare, sade Andrzej Kruszwicz som är direktör på Warszawas Zoo. Floden är inget hinder för henne. Förmodligen ville hon beta bland snåren på andra sidan Wisła. (Polskie Radio 26 aug 15)

Tyskt spöktåg uppges hittat i sydvästra Polen

Två personer, en polack och en tysk, uppger sig ha hittat ett tåg lastat med guld, smycken och vapen nära Wałbrych utanför Wrocław. Innan de berättar var tåget befinner sig vill de ha löfte om 10 % av värdet i hittelön.

Under andra världskriget stal nazisterna systematiskt konst, juveler, antikviteter och andra dyrbarheter i polska slott och museer för vidare transport till Tyskland. En del har återfunnits på olika håll i världen, men långt ifrån allt och polska myndigheter letar ständigt efter sitt förskingrade kulturarv.

När Röda armén marscherade genom Schlesien på väg mot Berlin i maj 1945 ska nazisterna enligt traditionen ha gömt undan tåg med guldtackor, juveler o.s.v i en hemlig tunnel i de schlesiska bergen. Det skulle alltså kunna vara ett sådant tåg man nu har träffat på – och det är i så fall en världssensation.

Lokala myndigheter är skeptiska, men polis, brandkår, soldater och jurister undersöker området för att se vad man kan hitta.

Wałbrych tillhörde Tyskland före kriget, men när freden slöts drogs Polens västgräns betydligt längre västerut än tidigare. Området blev polskt och tyskarna fördrevs. (Polskie Radio och TVP info 20 aug 15)

Antik lädersnopp påträffades i latringrop

Sexleksak från 1700-talet grävdes fram i Gdansk. Skärmdump från Polskie Radio.

Sexleksak från 1700-talet grävdes fram i Gdansk.
Skärmdump från Polskie Radio.

En flera hundra år gammal konstgjord penis har påträffats under utgrävningar i Gdańsk, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Den upphittade sexleksaken är gjord av läder, stoppad med hår och har en spets av trä. Den kom fram under utgrävningen av en gammal avträdesgrop under en av stadens huvudgator.

Ett extraordinärt fynd för dem som forskar i erotikens historia, troligen från slutet av 1700-talet, säger Marcin Tymiński, talesperson för regionmuseet. Den som använde dildon har troligen tappat den i gropen.

I latrinen har man också stött på keramik, smycken och rester av träsvärd, vilket får arkeologerna att tro att avloppet legat nära en fäktskola. (Polskie Radio 15 april 15)

Polack utmanar Farage på duell

En polsk aristokrat bosatt i Storbritannien har fått nog av diskrimineringen av utlänningar. Nu utmanar han ledaren för den utlänningsfientliga partiet UKIP, Nigel Farage, på duell.

Jan Zylinski är son till en polsk ulanledare och bor sedan andra världskriget i London. Han är en av de rikaste polackerna i Storbritannien och bor i London i ett nyklassicistiskt slott som han kallar White House. Han anses vara en excentriker, men själv säger han att han har polsk ulanfantasi.

När Farage nyligen anklagade immigranterna för trafikstockningar på motorvägen M40 blev det för mycket för Zylinski. Han spelade in en film där han visar upp sin fars sabel som användes i september 1939 mot tyskarna.

Jag har fått nog av diskrimineringen av polacker i Storbritannien. Nu räcker det, herr Farage! Jag vill utmana er på duell. Jag räknar med att ni samtycker. Jag föreslår att vi träffas i Hyde Park i gryningen med våra sablar och gör upp på det traditionella sätt som en polsk aristokrat och en engelsk gentleman skulle ha gjort på 1700-talet, säger Zylinski i filmen. Om Farages vapen är något rostigt kan de göra upp i en annan duell – en i valdebatt på tv.

Tacka vet jag polsk fantasi!

Dorota Tubielewicz Mattsson

Fotnot: Ulanerna var beridna soldater med lans eller pik, som under flera hundra år ingick i den polska armén. Bland annat var de med när Napoleon stred mot Ryssland.

Polsk pensionär blev årets resenär för National Geographic

Aleksander Doba är 68 år gammal och en pensionerad ingenjör från Police utanför Szczecin. Han har ensam korsat Atlanten i en kajak – och det två gånger. Han är den första människa som har åstadkommit detta med hjälp av sina muskler, utan segel.

Nu har National Geographic valt honom till Årets resenär 2014. Under de senaste månaderna kunde webbplatsens besökare rösta på en av tio kandidater vars prestation är särskilt imponerande för resenärer och äventyrare över hela världen. Doba var den enda polacken som nominerades till titeln.

I 167 dagar paddlade Aleksander Doba sin kajak de 12 000 kilometrarna från Lissabon till Florida. Första gången han gjorde det var årsskiftet 2010/2011.

Med segel däremot är det flera andra som har korsat Atlanten i kajak. 1928 tog sig Franz Romer från Kanarieöarna till Jungfruöarna, 1956 korsade Hannes Lindeman oceanen från Kanarieöarna till Bahamas och 2001 tog sig Peter Bay från New Foundland till Irland.

Jag paddlade ofta på natten, då hettan inte var så svår, säger Doba till Gazeta Wyborcza. Jag beundrade stjärnorna och stängde av navigeringsljusen för att kunna iaktta allt som hände runt omkring, berättade han.

Inte ens mötet med en haj avskräcker honom från att planera en tredje resa nästa år.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

Knölvalsben funnet i polsk kanal

I Piastkanalen utanför Świnoujscie har man funnit ett kotben som tillhört en knölval, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Knölvalar är mycket sällsynta i Östersjön och har bara observerats ett fåtal gånger, bland annat för bara ett par veckor sedan då en knölvalshona med kalv observerades mellan Danmark och Tyskland.

Benet i Piastkanalen påträffades av arbetare som moderniserar kanalen.

Benbiten är över en meter lång och väger femton kilo, säger Ewa Wieczorek, talesperson för Sjöfartskontoret i Szczecin. (Polskie Radio 28 jan 15)

Nalle Puhs sexualitet oroar kommunfullmäktigeledamöter

Nalle Puh?

Han har ju inga kläder på underkroppen – ändå kan man inte se inte vilket kön han har!

Han kan ju vara hermafrodit!

I stadsfullmäktige i Tuszyn fanns ett förslag om att populära Nalle Puh skulle pryda en lekplats i staden. Det fick ledamöternas känslor i svallning.

Han är ju inte ordentligt klädd, menade en fullmäktig.

Det är olämpligt att visa upp halvnakna figurer för barn, hävdade en annan.

Polska nallebjörnar är ordentligt klädda, med både tröja och byxor!

Kan ni tänka er, säger en debattör, författaren (A A Milne)var över 60 år, han skar bort Puhs testiklar med en rostig rakkniv, han hade problem med sin sexuella identitet.

Diskussionen läckte ut i lokalpressen sedan en ledamot spelat in den med sin mobil.

Inget beslut har fattats om vilken gestalt som ska smycka lekplatsen i Tuszyn, men Nalle Puh blir det inte, uppges det. (Polityka 18 nov 14)

Wipler: Det är jag som är offret

Przemyslaw Wipler. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Przemyslaw Wipler.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

För ett år sedan var parlamentarikern Przemyslaw Wipler ute med kompisar och firade att han skulle bli pappa för femte gången. Han drack en flaska vin, och när han kom ut från krogen greps han av polis, slogs till marken och besprutades med pepparspray.

Polisbrutalitet, sade Wipler.

Han var aggressiv mot polisen, säger polisen.

Nu visar en film från en övervakningskamera hur polisen konfronterar två män utanför den aktuella restaurangen vid det aktuella tillfället. Wipler kommer in från sidan, går ostadigt fram till polismännen och börjar diskutera med dem. Poliserna slår ner Wipler med batong och knytnävar. När han ligger på marken sprutar de flera gånger pepparspray mot hans ansikte.

Det är ju det här jag har sagt hela tiden, säger Wipler. Jag var tvungen att åka till sjukhuset för att bli omplåstrad.

I somras åtalades Wipler för våld mot polis, vilket kan ge tre års fängelse.

Men det är jag som är offret, säger Wipler och hänvisar till övervakningsfilmen, som ligger på flera tidningars webbplatser.

Wipler var tidigare en uppåtgående stjärna i oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) men hoppade av och startade en egen politisk grupp, Republikanernas politiska förening. Därefter gästspelade han en kort tid hos förre justitieministern Jaroslaw Gowin, som själv lämnat regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) och bildat ett eget parti, Polen Tillsammans. Idag hör Wipler till Nya högern, som leds av den kontroversielle Janusz Korwin-Mikke, som väckt uppseende i EU-parlamentet för såväl sina uttalanden som sitt uppförande. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 6 nov 14)

Åsnorna tillsammans igen

De två åsnor i Poznans Zoo som skiljdes åt är nu lyckligtvis återigen tillsammans på sin rastgård.

Beslutet att skilja dem åt var förhastat, säger zoo-ledningen. Det inte var meningen att låta djuren lida på grund av sina naturliga beteenden.

Det var under onsdagen som rapporterades att den konservativa politikern i Poznan, Lidia Dudziak, tvingade fram beslutet om separationen. Anledningen var att några mammor reagerade upprört på att åsnorna kopulerade på sin rastgård.

De två åsnorna hade varit oskiljaktiga under 10 år och haft sex smååsnor tillsammans. Det var alltså en lycklig familj, som på ett naturligt sätt och utan in vitrometoden värnade om artens fortbestånd, som det ultrakonservativa PiS-politikern försökte splittra. Och PiS är samma parti som påstår sig värna om familjen och naturliga förökningsmetoder!

Dorota Tubielewicz Mattsson

Åsnor på zoo och sexundervisning

Två åsnor på Zoo i Poznań blev separerade från varandra till följd av ett beslut av den konservativa PiS politikern Lidia Dudziak, erfar TVN 24.

De två åsnorna har levt lyckligt ihop i tio år och fått sex smååsnor tillsammans. Åsnorna har tagits på bar gärning med att kopulera på sin rastgård, vilket uppmärksammades av några mammor som besökte parken med sina barn. De upprörda mammorna vände sig till PiS-politikern som fick ingripa.

Barnen tittar på det. Så kan det inte gå till, säger Lidia Dudziak till portalen epoznan.pl.

Efter samtal med parkens direktör lyckades hon tvinga fram ett löfte att detta inte skulle upprepas och att åsnorna skulle skiljas åt med omedelbar verkan. Och så blev det.

Jag har aldrig hört liknande klagomål, säger Ewa Zbonikowska från Zoo i Warszawa. Men jag skulle inte skilja åsnor åt. Det påverkar deras psykiska och fysiska hälsa negativt.

Ett skapat problem, menar Zbonikowska. Sådant händer inte bara på zoo. Barn kan se kopulerande fåglar eller hundar. Det ser man ofta på landet. Det är naturen. Det skulle faktiskt kunna vara en metod att undervisa barn i sex och samlevnad på ett naturligt sätt.

Efter den senaste tidens sexundervisningsdebatt är det emellertid tveksamt om PiS ser det på samma sätt. En liten händelse som säger så mycket …

Dorota Tubielewicz Mattsson

Världens största blodkorv är polsk

Med en 226 meter lång blodkorv ska nu några polska kockar ta sig in i Guinness Rekordbok.

Korven, som i helgen tillverkades i Radomysl Wielki i sydöstra Polen, väger 335 kilo och slår det gamla rekordet med god marginal.

Världens tidigare längsta blodkorv mättes upp i Burgos i Spanien 2013 och var 175 meter lång.

Det tog tre och en halv timme att tillreda, koka och mäta den polska rekordkorven.

Blodkorv (kaszanka eller kiszka på polska) blev populärt redan på 1600-talet i Polen och populariteten har inte minskat sedan dess. (Polskie Radio 21 juli 14)

Puma tros gå lös i Czestochowa

I juli månad går en stor mängd polacker på pilgrimsvandring till Czestochowa i sydvästra Polen.

Men nu springer en puma lös i området, rapporterar tidningen Dziennik Zachodnik. Tre rådjur och några dussin höns har hittats döda, och invånarna är övertygade om att puman är skyldig.

Oavsett om det faktiskt är en puma – eller kanske en stor hemlös hund – så har myndigheterna beslutat att fånga vilddjuret. Räcker inte fällan är man redo att montera upp värmekänsliga kameror i området för att avslöja missdådaren.

Man vill skydda både sina invånare och de många tusen pilgrimer som besöker staden varje sommar. (Polskie Radio 2 juli 14)

Åker pariserhjul för att hjälpa sjuk baby

En polack tänker i helgen slå världsrekord i konsten att åka pariserhjul. På det sättet vill han samla in pengar till en väns hjärtsjuka baby, som behöver en stamcellsoperation i Indien. Operationen kostar 150.000 zloty (350.000 svenska kronor), och föräldrarna har hittills fått ihop 10.000 zloty (23.000 kronor), rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Femtiosex timmar – två och ett halvt dygn – planerar mannen att åka pariserhjul. Allmänheten bjuds in att åka med en stund i hans vagn. Där kan de spela kort, fotografera och lägga lite pengar i hans insamlingsbössa.

Evenemanget går av stapeln i nöjesparken i Chorzów i sydvästra Polen.

Det nuvarande världsrekordet ligger på drygt fyrtioåtta timmar och innehas av en amerikan. Enligt reglerna får man ta fem minuters paus i timmen. (Polskie Radio 18 juni 14)

House: Drick polsk vodka, inte rysk!

Jag bojkottar numera rysk vodka och dricker polsk i stället. Det skriver den brittiske skådespelaren Hugh Laurie på Twitter med anledning av den ryske presidenten Vladimir Putins senaste uttalande om homosexuella.

De som kommer till OS i Sotji kommer inte att arresteras men de ska lämna barnen ifred, sade Putin.

Hugh Laurie är mest känd för sin roll som den genialiske läkaren i TV-serien House.

Jo, rysk vodka är OK om man ska rengöra ugnen, skriver han. Ska vodkan drickas får den i fortsättningen vara polsk.

Han uppmanar också goda ryssar att stå upp mot idioter som sprider den sortens gift.

Sedan förra året är det förbjudet att prata med minderåriga om homosexualitet i Ryssland. (Polskie Radio 20 jan 14)

Polska karpar intar Vatikanen

Polska Fiskfrämjandet har skickat 120 levande polska karpar till Vatikanens schweizergarde att festa på vid en särskild förfest inför julen på fredag.

Karpen ska tillagas på tolv olika sätt av Tomasz Lesniak, som är fotbollslandslagets officiella kock. Initiativet till karpfesten i Vatikanen togs av en polska, som är gift med en man i påvens vaktstyrka.

Ett fantastiskt tillfälle att visa upp den polska karpen, säger Fiskfrämjandets ordförande Zbigniew Szczepanski. Kanske kan det här få polacker i utlandet att låta karpen åter få sin rätta plats på julbordet. (Polskie Radio 18 dec 13)

Parlamentariker i slagsmål med polis

Veckans snackis handlar om parlamentarikern Przemyslaw Wipler, som råkade i bråk med polisen i förra veckan.

Han ska bli far för femte gången, och eftersom han lovat hustrun att inte dricka sprit under hela graviditeten, passade han på att göra en sista krogsväng, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Enligt egen utsago ingrep han i ett gräl utanför en nattklubb i Warszawa och blev utsatt för polismisshandel. Enligt polisen och ett flertal vittnen angrep han polisen, som till slut tog fram pepparsprayen.

När alla bevis samlats in tar vi beslut om vi ska begära att Wiplers parlamentariska immunitet ska upphävas, säger åklagaren.

Wipler var tidigare en uppåtgående stjärna i oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) men hoppade av i somras och startade en egen politisk grupp, Republikanernas politiska förening. I oktober skrev han under ett samarbetsavtal med justitieministern som fick sparken av premiärminister Donald Tusk, Jaroslaw Gowin. Även Gowin har lämnat sitt parti och arbetar för att få igång ett eget parti. (Polskie Radio 31 okt 13)

Fotvandrar till Wien för att hedra Jan III Sobieski

En grupp polska historieentusiaster gör nu en 520 kilometer lång vandring till Wien för att påminna om att det är 440 år sedan turkarnas belägring av staden upphörde, 1683. Det rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP.

En hedersceremoni vid kung Jan III Sobieskis grav i Wawelkatedralen föregick marschen.

I spetsen för soldater från hela Europa besegrade Sobieski det ottomanska rikets trupper utanför Wien och hejdade därmed turkarnas framfart i Europa.

Den 8 september räknar vandrarna med att vara på plats vid Kahlenburg Hill utanför Wien, för att lägga ner kransar på den plats där Sobieski inledde sin attack.

Man kommer också att lägga grundstenen till en staty av Jan Sobieski på platsen. Monumentet har utformats av den polske skulptören Czeslaw Dzwigaj, som även gjort flera monument till minne av den polske påven Johannes Paulus II. (Polskie Radio 27 aug 13)

Angela Merkels polska rötter

MerkelI dagarna utkommer en biografi över Tysklands kansler, Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Welt (Angela Merkel, kanslern och hennes värld).

Där uppger författaren Stefan Kornelius att Merkels far föddes 1896 som son till Anne och Ludwik Kazmierczak från Poznan. På den tiden tillhörde Poznan Tyskland men är numera en polsk stad.

1930 bytte familjen namn till Kasner, som är är Angela Merkels flicknamn, skriver tidningen Süddeutsche Zeitung. Merkels far dog 2011. (Polskie Radio 14 mars 13)

Tusen juleljus i Warszawa

Nu lyser Warszawas förnämsta gata, Nowy Swiat, av tusen juleljus ända fram till sista januari.

Det är den anrika chokladproducenten Wedel, som för fjärde året i rad bekostar upplysningen av huvudstadens gedigna shoppingcentrum. (Warsaw Voice 4 dec 12)

Emilia längtar till Nysa

Emilia Mattson kåserar om udda ortnamn.

Hösten och förkylningen har slagit klorna i Emilia Mattsson. Av en händelse hittar hon på Polens karta en ort med det slagkraftiga namnet Nysa.

Nysa – vad är det. Emilia blir nyfiken och skaffar fram lite fakta om staden, som ligger i Slask, Schlesien.

Går vi mot förkylningstider nu igen? Ja minsann, det kan jag lova. Vi är redan där. Jag har redan fräst och huttrat ett flertal gånger. Och blivit hostad på. Ni då? Har ni hunnit nysa något i höst?

Läs mer >>

Polska elever slog bussrekord

Tvåhundrafyrtiosex polska skolbarn i Kielce lyckades trycka in sig samtidigt i en buss. Det är fem personer mer än vad de tidigare rekordhållarna klarade av, enligt Guinness rekordbok.

Avsikten var att slå ett slag för kollektivtrafiken, meddelar skolans rektor.

Vid ett tidigare försök lyckades man bara få in tvåhundratjugo elever i bussen.

Före rekordet fick man dock till stånd en ändring i reglerna, så att bussen inte behövde köra med alla personerna ombord för att rekordet skulle räknas. (Polskie Radio 20 april 12)

Hundtvätt för tjugofem zloty i Kraków

En ny självbetjäningstvätt för hundar har öppnat i Kraków – stadens första. För tjugofem zloty (60–65 kr) får man varmt vatten shampoo och hårbalsam till jycken. Det är ungefär vad det kostar att tvätta bilen.

Handduk ingår också, men enligt ägaren är det bra om man har med en egen handduk. Snart öppnas ytterligare fyra hundtvättar runt om i stan. (Polskie Radio 8 juni 11)

 

Heja Polen!

Polacker är snygga. Det tycker polackerna själva enligt en opinionsmätning som gjorts av den brittiska tidningen the Guardian. Polackerna får, enligt egen uppfattning, betyget åtta av tio.

The Guardian har undersökt tusen personer vardera i fem europeiska länder. Inget folk hade så stort självförtroende som polackerna. De är inte bara snyggare – de är också vänligare, tål också sprit bättre än andra och har bättre matkultur än fransmän, tyskar, spanjorer och britter.

Så ligger det till. (Warsaw Business Journal 31 mars 11)

 

Polska forskare räddade hund på Östersjön

Det polska forskningsfartyget Baltica upptäckte till sin förvåning en hund på ett isflak femton sjömil utanför Gdynia, rapporterar den danska nättidningen Maritime Danmark. Hunden togs ombord av besättningen, fick mat och värme, och mår nu bra.

Dessförinnan hade hunden färdats tio mil på vattnet, först på en flod, sedan ut i Östersjön. Den lokala brandkåren längs vägen har försökt rädda djuret utan att lyckas.

Besättningen på forskningsfartyget har adopterat och namngivit hunden, som nu kan tituleras skeppshunden Baltica.

President Kaczynski har tackat besättningen för deras insatser. (maritimedanmark 1 feb 10)

Räddningen ligger förstås på Youtube >>

Blev gravid – stämmer turisthotellet

En polsk 13-åring blev gravid under en resa till Egypten. Hennes föräldrar stämmer nu hotellet där de bodde, skriver den brittiska tidningen The Sun.
– Flickan träffade inga pojkar under semestern, så hon måste ha fått sperma i sig när hon badade i hotellpoolen, konstaterar föräldrarna.
Turistmyndigheten i Warszawa bekräftar att de fått in klagomål från familjen. (Nyheter24.se 9 juli 09)

Deklarerade hustrun bland tillgångarna

Polska politiker förväntas lämna en deklaration över sina tillgångar för att alla ska kunna se vilka eventuella ekonomiska bindningar man har. Bilar, fastigheter,ärvda släktklenoder, hästar och kyrkogårdsplatser ska tas upp på listan.
Två av politikerna har tagit upp sin hustru på listan – en av dem med motiveringen att han vill protestera mot lika behandling av hemmafruar och yrkeskvinnor. När hans fru uppfostrade deras fem barn var det inte arbete – det var slavarbete, säger politikern. (PR The News 6 maj 09)

Oanständigt bad kan ge höga böter

Två unga kvinnor står nu inför rätta för sedlighetssårande uppträdande. Anledningen är att de solade toppless på stranden i Szczecin i somras. Kvinnorna hävdar dels att de låg på magen, varför det inte kan ha varit anstötligt, dels att det inte fanns någon förbudsskylt. Rättegången inleddes i augusti, men medieintresset var så påfallande att den sköts upp. Polisen som grep dem ville ha 150 zloty i böter – 450 kronor. Kvinnorna vägrade, och om de nu i stället fälls riskerar de 1500 zloty per skalle. Domen faller på fredag. (DN 31 okt 08)

Gdynia spelar med i Monopol

Gdynia blir en ruta i den första internationella versionen av det klassiska spelet Monopol. Även Warszawa och Szczecin fanns med på den lista över sextioåtta städer som speltillverkaren Hasbro lade ut till omröstning på internet, men kom inte med. Gdynias borgmästare Wojciech Szczurek ser det som utmärkt PR för staden. Monopol tillhör de mest sålda spelen i etthundratre länder och finns utgivet på trettiosju språk, bland annat polska. Spelet släpps officiellt om en vecka. (Polskie Radio 21 aug 08)