Medling har inletts på flera nivåer

Demonstrationerna i Polen fortsätter. Foto: Ted Bergdahl.

Protesterna mot de nya reglerna för mediernas bevakning av parlamentet fortsätter nu på tredje dagen, och Polen står nu inför en politisk kris.

Demonstrationerna, som från början handlade om de nya reglerna för riksdagsjournalisternas arbete, har nu utökats till att gälla även regeringens hantering av Konstitutionsdomstolen.

President Duda har begärt en rättslig granskning av vad som tilldrog sig i kammaren på fredagen. Han har också inlett samtal med partiledarna. Senatens talman Stanisław Karczewski har talat med representanter för medierna och antytt att partiet kan tänka sig en uppmjukning av reglerna.

Läs mer >>

Kaczyński vill tala med journalister

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Medan oppositionens parlamentariker fortfarande ockuperar plenisalen i parlamentet kommer uppgifter om att PiS-ledaren Jarosław Kaczyński nu vill samtala med journalister.

Sent på lördagen begärde han att senatens talman Stanisław Karczewski på söndagen ska ordna ett möte med representanter för medierna. Mötet ska handla om reglerna för samarbetet mellan politiker och journalister i parlamentet.

Läs vidare >>

Duda beredd att medla i konflikten

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

Som statschef är jag beredd att medla mellan oppositionen och den parlamentariska majoriteten. Det säger president Andrzej Duda.

Jag har med oro sett fredagens händelser och vädjar till alla på den politiska scenen att fortsätta arbetet i sejmen på ett civiliserat sätt och med vederbörligt allvar som sig bör i en demokrati, sade presidenten.

Jag är väl medveten om att allmänheten har rätt till information om arbetet i den lagstiftande församlingen. Jag förstår talmannens försök att se till att både ledamöter och journalister ska kunna sköta sitt arbete på ett smidigt sätt, men jag förstår också mediernas kritik och oro för begränsningar, sade Duda. Enligt min mening bör eventuella ändringar införas efter samråd med medierna.

Jag beklagar djupt att situationen har använts av delar av oppositionen som en ursäkt för att störa fredagens arbete i sejmen. Det beteende vi har sett är knappast värdigt parlamentariker. Jag är övertygad om att vi ska kunna lösa den här tvisten med lite god vilja, sunt förnuft och en positiv inställning till staten både från oppositionen och den parlamentariska majoriteten, och är redo att medla i den här frågan, säger presidenten. (TVN 17 dec 16)

Kalabalik i parlamentet i natt

Protesterna mot de nya mediereglerna i sejmen på fredagskvällen.
Skärmdump från TVNs webbsida.

Situationen urartade under fredagskvällen när parlamentet skulle besluta om budgeten. En ledamot som hellre ville tala om de nya reglerna för journalister i parlamentet blev avstängd, och andra överröstade budgetdebatten med taktfasta slagord som Fria medier! Talarstolen blockerades så att ingen kunde göra några debattinlägg.

Stämningen var uppjagad och PiS-arna svarade med rop som Hela Polen skrattar åt er, kommunister och tjuvarTargowica (förrädare) och demokrati!

Läs vidare >>

Oppositionen ockuperar talarstolen

Sedan några timmar ockuperar den politiska oppositionen parlamentets talarstol. Den omedelbara anledningen var att talmannen avstängde en parlamentariker från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) som i talarstolen höll upp en lapp med texten Fria medier! – en protest mot att journalisternas tillgång till parlamentet begränsas avsevärt efter nyår. Oppositionen lovar att ockupera talarstolen tills talmannen upphäver avstängningen.

Talmannen borde nu ha sammankallat ett så kallat seniorernas konvent (Konwent Seniorów) för att avgöra hur man ska lösa situationen. Istället kallades parlamentets disciplinära kommission in. Det kan innebära att parlamentariker som ockuperar talarstolen får disciplinstraff.

Nu spekuleras om att debatten och omröstningen ska flyttas till en annan sal i parlamentets byggnad.

I det emotionella tumultet skriker regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ”kommunister och tjuvar” och oppositionen svarar med ”Fria medier!”.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński försäkrade på en presskonferens att regeringspartiet kommer att driva igenom såväl sin budget som andra lagförslag. Han antydde att oppositionens protester handlar om regeringens förslag att frånta före detta funktionärer i den kommunistiska säkerhetstjänsten privilegier som till exempel höga pensioner. Han tyckte också att talmannen har varit osedvanligt tolerant mot oppositionen.

Utanför parlamentet börjar nu medborgarna reagera. I Gdańsk har människor redan gått ut på gatorna och i Warszawa planerar Kommittén för demokratins försvar (KOD) en protest utanför parlamentet klockan 20.00.

Högermedierna kallar protesten hysterisk och parlamentarikerna huliganer.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Medier bojkottar parlamentet i protest

Vid parlamentets entré floclades inga journalister på fredagen.
Foto: Piotr Wąglowski, wikipedia.

Talmannens beslut att införa nya regler för journalisters arbete i parlamentet har mött protester i de flesta av Polens medier. På fredagen avstod reportrar och fotografer från att bevaka arbetet i parlamentet för att understryka allvaret i protesterna.

Tanken är att journalisterna inte längre ska kunna gå omkring fritt i parlamentsbyggnaden och prata med vem de vill, inte heller ska de kunna följa debatten på läktaren i kammaren. I stället ska de i förväg stämma träff med politiker som de får intervjua i särskilda lokaler.

Avsikten är att undvika situationer där parlamentarikerna blir överraskade av journalisternas frågor, vilket ger allmänheten ett dåligt intryck, säger talmannen. Parlamentet ska vara en behaglig arbetsplats både för journalister och ledamöter.

En annan inskränkning gäller antalet journalister – varje medium får ha högst två medarbetare samtidigt i parlamentet, och man får inte ta bilder eller spela in videoinslag.

I ett protestbrev skriver framträdande företrädare för de flesta medierna att talmannen begränsar journalisternas rättigheter under sken av att säkerställa mer professionella och bekväma arbetsförhållanden. Det enda resultatet blir att politikerna effektivt kan undvika medierna.

Riksdagshuset är inte parlamentarikers och senatorers privata sfär, det är en arbetsplats. Ett av de folkvaldas åtaganden mot väljarna är att kommunicera vad som sker där. Grundlagen ger medborgarna rätt till information om offentliga myndigheter och personer som innehar offentligt ämbete, vilket omfattar rätten att närvara vid offentliga möten och dokumentera det som händer med ljud- och videoinspelning, skriver de.

Bland dem som inte undertecknat protesten finns de statligt kontrollerade medierna Polskie Radio, TVP och nyhetsbyrån PAP, högerkonservativa TV Republika, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie samt prästen Tadeusz Rydzyks Radio Maryja och TV Trwam. (media2.pl 15 dec 16)

Ett nytt år med webb-Bulletinen

Idag, den 1 december firar vi webb-Bulletinens födelsedag. Det är elva år sedan tidningen efter några månaders tester beslöt att regelbundet gå ut med färska nyheter från grannlandet i söder, och det tolfte året är på gång.

Alldeles nyligen har wB kommit överens med PolenPodden om att utöka vårt samarbete. Hittills har Bulletinens redaktion med jämna mellanrum kommenterat i första hand politik men också kultur i PolenPodden. Från och med nu går våra nyheter också in på PolenPoddens Facebooksida och PolenPoddens inslag ska i större utsträckning landa på webb-Bulletinens Facebooksida. Vi hoppas att informationen om vad som tilldrar sig i Polen på det sättet ska nå en större publik.

För det händer mycket i Polen nu – PiS-regeringen har i rask takt förverkligat en del av sina vallöften och effekterna börjar märkas. För barnfamiljerna har ekonomin stärkts avsevärt – men hur påverkar statens utgifter för sänkningen av pensionsåldern? Internationella bedömare är skeptiska men regeringen förtröstansfull.

Enstaka ministrar går ut och har annan åsikt än regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) – är det en begynnande splittring eller bara tecken på att det är högt till tak i maktens boningar?

De bästa polska filmerna – kommer de att nå Sverige?

Kan fader Rydzyk fortsätta att mjölka de statliga fonderna?

Och den övergripande frågan: får man någon klarhet i orsaken till Smolenskolyckan 2010, då stora delar av den polska maktapparaten omkom? Var det som utredningarna visade – dåligt väder, tekniska missöden och misstag från både besättningen och trafikledarna på flygfältet vid Smolensk, eller kan försvarsminister Antoni Macierewicz visa att planet faktiskt sprängdes i luften?

Det finns alltså många anledningar att följa webb-Bulletinen och PolenPodden även nästa år!

Gunilla Lindberg
redaktör

Direktkontakt med PolenPodden

polenpodden

webb-Bulletinen utökar nu samarbetet med PolenPodden, som liksom vi vill berätta mer om Polen i Sverige.

I fortsättningen informerar vi kontinuerligt om våra artiklar och inspelningar på varandras Facebook-sidor, PolenPodden och webb-Bulletinen, och hoppas att på det sättet nå ut till fler läsare och lyssnare.

PolenPodden gör sedan flera år nerslag i den polska vardagen genom Ted Bergdahl, som också ser till att aktuella frågor kommenteras antingen av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille i Warszawa eller Dorota Tubielewicz Mattsson och Gunilla Lindberg i Skåne.

Våra läsare kommer att få många glada stunder med PolenPodden. (29 nov 16)

Kulturministern ber om ursäkt

Kulturminister Piotr Gliński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Kulturminister Piotr Gliński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

TVPs angrepp på de icke-statliga organisationerna och dem som arbetar där är högst oprofessionellt. Det säger kulturminister Piotr Gliński.

Han ber samtidigt om ursäkt för regeringens och regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kritiska uttalanden om icke-statliga organisationer. I synnerhet riktade han sig till förre presidenten Bronisław Komorowskis dotter Zofia och till Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzeplińskis dotter Róża, som båda blivit brutalt angripna av de regimtrogna medierna.

Läs vidare >>

Parlamentet begränsar mediernas tillträde

För att förbättra säkerheten i parlamentet föreslog kansliet i våras att mediernas tillträde till parlamentsbyggnaden skulle inskränkas. Efter en incident i september då det uppstod handgemäng i samband med att talmannen Ryszard Terlecki höll presskonferens, beslöts att säkerhetsarbetet skulle påskyndas.

Tanken är att reportrar och fotografer inte ska komma längre än till de allmänna utrymmena, som bevakas av vakter, eller till särskilda lokaler dit parlamentarikerna infinner sig för att bli intervjuade.

Nu har 28 medieredaktörer med stöd av en lång rad journalister på över 50 olika medier, skrivit till talmannen för att protestera mot inskränkningarna.

När parlamentet begränsar mediernas tillträde till parlamentet och den enda möjligheten att tala med de folkvalda blir på presskonferenser eller särskilda rum, då begränsar parlamentet också allmänhetens möjlighet att följa lagstiftningsarbetet, skriver redaktörerna. Att parlamentet som nu varit öppet för allmänheten och medierna har blivit en symbol för yttrandefriheten, och inskränkningar påverkar medborgarnas möjlighet till information om vad som diskuteras i parlamentet.

Olika länder har olika regler för journalister, och i den polska modellen uppfattas journalistisk frihet som rätten att tala med parlamentarikerna och granska de viktigaste händelserna, skriver redaktörerna. Vi är medvetna om att reglerna kan förbättras men förutsätter att de inte kommer att genomföras utan samråd med företrädare för medierna. (wirtualnemedia.pl 19 nov 16)

Medarbetarna på Polskie Radio protesterar

Damian Kwiek protesterar mot tysthetskulturen på Polskie Radio.  Foto: Twwitter

Damian Kwiek protesterar mot tysthetskulturen på Polskie Radio.
Foto: Twwitter

Regeringens mediepolitik väcker alltmer olust. Nu protesterar journalister på statligt kontrollerade Polskie Radio mot att tre erfarna redaktörer omplacerats eller sparkats.

Det började med att två nyhetsredaktörer, Małgorzata Spór och Anna Zaleśna, i mitten av oktober utan förvarning omplacerades. Tre av deras kollegor reagerade med att på Twitter under hashtaggen #kogoniesłychać (Vem får inte höras?) posta bilder på sig själva där de på olika sätt dolde munnen. De ville visa att yttrandefriheten nu är begränsad på företaget. Massor av människor hakade på och en storm av kritik forsade in till radioledningen. Resultatet blev att en av dem som dragit igång Twitterkampanjen, Daniel Kwiek, fick sparken.

Nu har journalister på Polskie Radio skrivit ett öppet brev till företagets styrelse, där man protesterar mot uppsägningarna och mot repressalierna mot de som är lojala med de uppsagda. På redaktionen härskar en hotfull stämning som leder till självcensur. De uppmanar styrelsen att värna journalistikens oberoende och integritet, vilket är företagets skyldighet gentemot lyssnarna.

Beslutet att säga upp de två nyhetsredaktörerna är ett flagrant brott mot reglerna, skriver journalisterna, att säga upp lojala kollegor som Kwiek är ett brott mot yttrandefriheten som är garanterad i grundlagen.

Skrivelsen, som har undertecknats av 120 journalister, har gått till styrelsen för Polskie Radio, Polens Ombudsman, Journalistförbundet m.fl.

I PiS mediepolitik är det öppet uttalat att de statligt kontrollerade medierna ska presentera regeringens politik på ett aptitligt sätt och inte ställa obekväma frågor. Strax efter makttillträdet för ett år sedan byttes ett stort antal mindre följsamma journalister och chefer ut mot personer som betraktas som mer pålitliga.

Partiet anser också att utländskt ägda medier i Polen ska övertas av staten och på det sättet fås att följa regeringens direktiv om ett patriotiskt innehåll, såväl på nyhetsplats som i andra program. (wirtualnamedia.pl 18 nov 16)

Högern hetsar mot Michnik

Adam MIchnik. Foto: Foto: Stephan Röhl, wikipedia

Adam Michnik. Foto: Foto: Stephan Röhl, wikipedia

Makthavarna och deras medier rasar mot Gazeta Wyborcza. Tidningen har länge stått i skottlinjen på grund av sin kompromisslösa journalistik som punkterar PiS-regeringens ideologi och politiska agerande. Nu har kritikerna fått ytterligare en anledning att reagera – den här gången med glädje: läsarna sviker Gazeta Wyborcza och upplagan sjunker.

Regimtrogna statliga TVP har i sitt nyhetsprogram slagit fast att GW:s besökssiffror i flera år stadigt gått ner – källan är kioskförsäljarna.

Läs vidare >>

PiS vill ”förpolska” privata medier

Kulturutskottet ska inom kort diskutera ägandesituationen i den polska mediebranschen. Vi vill undersöka möjligheten att göra medierna polska igen, säger Elżbieta Kruk, ordförande i parlamentets kultur- och medieutskott, till den högerextrema tidningen Gazeta Polska.

Konservativa politiker har länge hävdat att medierna behöver förpolskas, framför allt känner man olust över att många polska medier helt eller delvis ägs av tyska investerare.

Tyska ägares intressen inte är Polens intressen, säger man och påminner om den tyska tv-serien Våra mödrar, våra fäder, som gav en alltför negativ bild av den polska motståndsrörelsen.

Jarosław Kaczyński, ordförande in regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), är av samma åsikt.

Vi måste vara modiga, vi får inte låta dem terrorisera oss med sina kampanjer, varken här eller i EU, sade han för en tid sedan. Vi måste skydda vår marknad och ta itu med situationen innan det går helt snett. Steg för steg, som man gör i civiliserade stater, ska vi köpa medier så att den största delen av branschen till slut är polsk. Våra medier är till stor del i händerna på utlandet, och att de utnyttjar det politiskt är oacceptabelt i ett suveränt land, sade Kaczyński.

PiS mediepolitik går ut på att medierna ska lyfta fram Polens ärorika förflutna för att stärka polackernas självförtroende. Även nyhetsförmedlingen ska ha en tydlig patriotisk prägel. Efter maktskiftet i höstas sparkades cheferna för de statliga medierna, TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP, och ersattes med personer ur PiS egna led. Självständigt arbetande journalister kastas ut en efter en.

Nu har turen kommit till privata medier där det finns tyskt kapital med i bilden. De bör förpolskas d.v.s. köpas, menar PiS – rimligen av staten.

Den aviserade förpolskningen av banksektorn har inletts – efter en särskild bankskatt har utländska investerare sett positivt på att göra sig av med tillgångar i Polen. Polska Försäkringskassan (ZUS) ligger just nu i förhandlingar om att köpa italienska Unicredits aktieinnehav i banken Pekao. (Gazeta Polska och wB 20 okt 16)

Kurski sitter kvar som tv-chef

TV-chefen Jacek Kurski. Foto: Piotr Waglowski, wikipedia.

TV-chefen Jacek Kurski.
Foto: Piotr Waglowski, wikipedia.

Jacek Kurski fortsätter som chef för statliga TVP, meddelar Krzysztof Czabański på Nationella Medierådet (RNM).

Därmed tycks maktkampen vara över, åtminstone tillfälligt.

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vann valet i höstas förklarade man raskt att mediepolitiken skulle förändras. De statliga medierna ska uppmuntra till patriotism med program som påminner polackerna om deras stolta historia. Patriotismen ska också genomsyra val och presentation av politiska nyheter.

Jacek Kurski, en av partiets främsta propagandister, blev ny chef för TVP. Han rensade snabbt ut journalister och chefer som ville driva verksamheten på normalt journalistiskt vis.

Därefter avvecklades Nationella TV- och Radio (KKRiT) och ersattes av Nationella Medierådet (RNM) med Czabański som chef. Czabański, sedan gammalt en av Kurskis politiska fiender inom partiet, sparkade Kurski som då bara suttit ett par månader på sin post.

Ingen kan förneka att Kurski satt en patriotisk prägel på programinnehållet i TVP. Det var under hans tid som TVP lät den amerikanske presidenten Barack Obama uttala sig positivt om Polen – när han egentligen kritiserade regeringens agerande i konflikten om Konstitutionsdomstolen. Det var under Kurskis tid som den Oscarsbelönade filmen Ida inför visningen i TV försågs med skyltar som hävdade att vissa scener inte stämde överens med den historiska verkligheten. Och det var under Kurskis tid som TVP balanserade den befarade förlustmatchen mot Tyskland med den historiska hjältefilmen Korsriddarna i den andra kanalen.

Kurski fick alltså sparken – men Czabański hade inte inhämtat PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis godkännande. Bara ett par timmar senare meddelade RNM att Kurski skulle stanna kvar på prov till mitten av oktober.

Kurski drog igång en intensiv kampanj för att visa sin betydelse för partiet och har nu blivit godkänd.

Kurski kan det här med medier och politik, och eftersom det kommer ett förslag till reform för de statliga medierna kommer han att behövas, sade Czabański, som alltså fått bita i det sura äpplet. (Natemat.pl och wB 12 okt 16)

Kjell Albin Abrahamson är död

Kjell Albin Abrahamson på besök i Lund 2015. Foto: Gunilla LIndberg

Kjell Albin Abrahamson på besök i Lund 2015.
Foto: Gunilla Lindberg

Sveriges Radios mest pregnanta radioröst har tystnat. Den ständige Östeuropakorrespondenten Kjell Albin Abrahamson avled i natt omgiven av sina närmaste, på ett sjukhus i Gdynia efter en stroke för tolv dagar sedan, skriver familjen i ett mail.

Kjell Albin föddes 1945 i Östersund, studerade vid Stockholms universitet och var dramaturg på Sveriges Television. Efter en kort tid på Svenska institutet blev han kulturchef på Sveriges Radio, men hann dessemellan med ett par år som redaktör på Polskie Radio.

1987 blev Kjell Albin korrespondent i Östeuropa, stationerad i Moskva, Warszawa och Wien, och det är därifrån vi har hört de många rapporterna om läget bakom järnridån. De tog inte slut med Sovjetunionens fall, tvärtom har han rapporterat mycket om utvecklingen i de forna satellitstaterna därefter. Många av hans reflexioner har också getts ut i bokform, som webb-Bulletinen har uppmärksammat.

Kjell Albin var också engagerad i födelselänet Jämtland, var utrikesminister i Republiken Jämtland och skrev regelbundet krönikor i Länstidningen. Hans sista bok kom att handla om världsreportern Viktor Hugo Wickström, en jämtländsk och vresig pionjär – en benämning som även kan gälla författaren

Kjell Albin var registrerad som medarbetare i östtyska Stasi, vilket han själv avslöjade och bestämt dementerade. Hans tydliga antikommunistiska hållning framgick inte minst i boken Låt mig få städa klart, där han betecknade sig som en sten i vänsterns sko.

Som journalist fick Kjell Albin Abrahamson många utmärkelser, och blev hedersdoktor vid Uppsala universitet för ett par år sedan.

Han har drabbats av infarkt flera gånger – kort före vårt första möte i Warszawa ringde han och berättade att han låg på sjukhuset. Men vi har hållit kontakten, och han var ett ovärderligt stöd för mig som webb-Bulletinens redaktör.

Gunilla Lindberg

TVP skriver avtal med staten

Från och med i höst ska statliga TVP kampanja för en hälsosammare livsstil med tips om hur man äter och rör sig, rapporterar nyhetsbyrån PAP. Satsningen är följden av ett avtal med hälsodepartementet.

Jag hoppas att det här ska bli slutet på den period där hälsoministerns budskap sällan hörs i public service-medierna och där det har varit svårt att göra sig hörd över allt buller.

Vi vill att de statliga medierna, särskilt TVP, ska vara en plats där polackerna får information om vilken livsstil de bör ha för att bli friskare och därmed lyckligare.

I höstens TVP-tablå finns redan två nya programpunkter, i det ena ska barn uppmuntras att äta mer hälsosamt, i det andra ska unga människor stimuleras att spela fotboll. (Polskie Radio 13 aug 16)

TVP-chefen får sparken

TVP-chefen Jacek Kurski. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

TVP-chefen Jacek Kurski. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Jacek Kurski har varit en dålig chef för den statliga televisionen. Detta konstaterar Nationella medierådet (Rada Mediów Narodowych, RMN), som inrättades på måndagen och sparkade TVP-chefen på tisdagen. Beslutet motiveras emellertid inte utförligare.

Kurski har under våren fått mycket kritik från sina partivänner i regerande Lag och Rättvisa (PiS), inte minst från Krzysztof Czabański, nu ordförande i RMN. Czabański har anklagat Kurski för att inte ha varit tillräckligt radikal i sina ansträngningar att göra om TVP i PiS anda.

Läs vidare >>

Nyhetssändningar i public service får kritik

Nyhetssändningarna i statliga TVP är partiska. Det slår Nationella radio- och tv-rådet (KRRiT) fast, sedan många tv-tittare bland annat klagat på inslagen om Natos toppmöte i Warszawa den 8–9 juli.

På kort tid har KKRiT fått in tjugofyra klagomål på nyhetsrapporteringen från toppmötet, främst om vad som sades om Polens väg till Nato. Den roll som PiS politiska motståndare Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski och Bronisław Geremek spelade för Nato-anslutningen förtegs, och i stället lyftes dagens PiS-anhängare fram. Man ansåg också att den amerikanske presidenten Barack Obamas tal censurerades – TVP klippte bort de delar av talet där Obama uttryckte oro över konflikten om Konstitutionsdomstolen.

KKRiT uppmanar nu tv-chefen Jacek Kurski att följa medielagen.

I det aktuella inslaget ignorerades historiska fakta, och händelserna kring Polens Nato-anslutning presenterades på ett partiskt sätt. Materialet hade manipulerats och är ett exempel inte bara på bristande historiska kunskaper utan även på dålig journalistik, skriver KKRiT.

Obamas ord rycktes ur sitt sammanhang och kortades ner utan synbar anledning. En jämförelse mellan det på amerikanska ambassadens hemsida publicerade talet och den förkortning som TVP sände, leder till slutsatsen att redaktionen avstod från sitt ansvar för det publicerade ordet och från sin plikt att skildra fakta på ett hederligt sätt, står det i skrivelsen.

Rådet kritiserar också behandlingen av en senator från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), som utan att programledaren ingrep avbröts och hånades av övriga gäster i programmet. Programledaren förlorade därvid sin journalistiska objektivitet, skriver KKRiT. Opartiskhet innebär att man som journalist ”avstår från att favorisera och ännu mer från att stödja något parti, organisation eller ideologi”. TVP har därmed brutit mot medielagen.

Om några dagar tar KKRiTs mandatperiod slut. Man kan vänta sig stora förändringar i dess sammansättning.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Szydło: Kritiken grundas på skvaller och förtal

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Artikeln har säkert inspirerats av politiker som inte vill Polen väl! Det säger premiärminister Beata Szydło i en kommentar till en artikel av den amerikanske reportern Chris Hedges, rubricerad The New European Fascists, som publicerades på webbplatsen Truthdig.

I artikeln skriver Hedges, som också är programledare i Russia Today America, att de reformer som den nya regeringen genomfört har fört Polen närmare de länder i Europa som utvecklas mot halvfascism.

PiS avvecklar snabbt de grundlagsskyddade rättigheterna, de offentliga medierna får inte bevaka den allt mer försvagade oppositionen, särskilt Kommittén för Demokratins försvar (KOD) som hållit en serie av protestdemonstrationer, skriver Hedges. PiS utnyttjar skamlöst radio och tv och skolan till rabiat nationalistpropaganda. De statliga etermedierna, där över 100 anställda rensats ut, manipulerade ett uttalande av president Obama så att hans kritik mot hanteringen av Konstitutionsdomstolen rapporterades som en hyllning till den polska demokratin.

Det är bara skvaller och förtal, sade Szydło, man tycker ju att den som skriver en sådan artikel åtminstone bör ha baskunskaper.

Vi är fast beslutna att kommentera alla sorts angrepp mot den polska staten, naturligtvis på ett lämpligt sätt, och utrikesdepartementet gör normalt det, men vi undrar om den här texten är värd det. (Polskie Radio och Truthdig 24/27 juli 16)

Veteraner stämmer tyskt tv-bolag

Den tyska tv-serien Våra mödrar, våra fäder.

Den tyska tv-serien Våra mödrar, våra fäder.

Polska motståndsmän från andra världskriget stämmer nu den tyska tv-stationen ZDF och producenterna UFA Fiction för miniserien Våra mödrar, våra fäder, som för övrigt gick på svensk tv för två år sedan. Veteranerna anser att serien framställer den underjordiska motståndsrörelsen som antisemitisk och säger att vissa scener antyder att Hemmaarmén deltog i brott mot judar, medan tyskarna själva visas upp som krigets offer.

De forna motståndsmännen kräver dels en ursäkt från alla tv-kanaler som visat serien, dels att serien, när den visas i fortsättningen, ska introduceras med ett uttalande om att tyskarna och bara tyskarna var skyldiga till Förintelsen.

Försvaret hävdade att domstolen inte hade jurisdiktion att ta upp målet, men rätten slog fast att domstolen hade både rätt och skyldighet att driva processen eftersom tv-serien visats i Polen.

En av anmälarna, som själv överlevt nazisternas koncentrationsläger i Auschwitz, sade att han uppfattar filmen som en avsiktlig historieförfalskning och att tyskarna försöker lägga över en del av ansvaret för Förintelsen på polackerna.

I Polen har man påmint om det det fanns en gren av den underjordiska Hemmaarmén som särskilt arbetade med att rädda judar undan Förintelsen. (Polskie Radio 18 juli 16)

Hemliga källare i tyskt hus i Łódź

Vid rivningen av ett gammalt hus i staden Łódź har man hittat gömda utrymmen under golvet, utrymmen som troligen har använts för att gömma judar under andra världskriget. Det intressanta är att huset vid krigsutbrottet ska ha ägts av tyskar, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

När golvbrädorna togs bort framträdde gömställen under varje rum – en och en halv meter breda och två meter långa, inte mer än en meter höga.

I ett av utrymmena har man hittat en flaska från 1800-talet, och från början kan det ha använts som matkällare. Man väntar dock inga större arkeologiska fynd – byggnaden var bebodd så sent som i början av 2000-talet och sedan har den tagits över av hemlösa.

Men rivningen och upptäckten av de dolda utrymmena har fått människor från trakten att dela med sig av detaljer, information och skärvor av mänskliga öden. Byggnaden ska ha ägts av tyskar fram till andra världskrigets utbrott, och kanske också under kriget. Det skulle innebära att det var de tyska ägarna som gömde judar under Förintelsen. Om det visar sig vara sant så är det en viktig historisk upptäckt.

Huset rivs nu under riksantikvariens vakande öga. Varje element märks och rengörs, i bästa fall ska de kunna användas till en rekonstruktion av byggnaden. Själva huskonstruktionen måste dock bli helt ny.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Känd journalist avliden

Journalisten Janina Paradowska. Foto: wikipedia.

Journalisten Janina Paradowska. Foto: wikipedia.

Den välkända journalisten Janina Paradowska har avlidit, 74 år gammal.

Hon föddes 1942 i Kraków, studerade först polska vid Jagellonska universitetet i Kraków och sedan journalistik på universitetet i Warszawa. Hon har arbetat på många tidningar och etermedier, bland annat Życie Warszawy där hon skrev om politik och kultur, veckotidningen Polityka, där hon var politisk kommentator. Hon har också kommenterat politik i den statliga tv-kanalen TVP.

Janina Paradowska har fått en rad priser för son journalistik, bland annat polska PEN-klubbens pris, Polska Journalistförbundets pris och Presspriset.

För fem år sedan publicerade Paradowska sina memoarerunder rubriken Egentligen ville jag bli skådespelerska. (TVP 29 juni 16)

Adam Michnik belönas i Italien och Spanien

Adam MIchnik. Foto: Foto: Stephan Röhl, wikipedia

Adam Michnik. Foto: Stephan Röhl, wikipedia

Gazeta Wyborczas chefredaktör Adam Michnik har på senare tilldelats inte mindre än två prestigefyllda utländska journalistpriser.

Det ena är Internationella journalistpriset som delas ut av den italienska Biagia Agnes-stiftelsen. Priset tilldelas personer som bedriver en modern journalistik verksamhet utan att avstå från dess traditionella värderingar. Michnik får priset i sin egenskap grundare av och chefredaktör för Gazeta Wyborcza, som är ett av de fria och oberoende medierna i Polen.

Det andra är det spanska José Ortega y Gassetpriset, inrättat av den vänster-liberala dagstidningen El Pais år 1984, som tilldelas journalister, främst spanska men även utländska, för exceptionella insatser i försvaret av det fria ordet och de medborgerliga rättigheterna samt för arbetet för mediernas oberoende och hederlighet. Michnik fick priset för sin verksamhet som journalist, publicist och författare, en person som spelat en framträdande roll för den polska och europeiska journalistiken och bidragit till demokratins och det fria ordets utveckling i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Parlamentet tillsätter Nationellt Medieråd

Sejmen beslöt på onsdagen att tillsätta ett Nationellt Medieråd, för att kunna genomföra sin plan på större förändringar i de statligt ägda medierna, TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP. Senaten behandlar förslaget på torsdagen, där regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) också har majoriteten.

Förslaget är en del av regeringens plan att ”se över” de nationella medierna. Tanken är att TVP, Polskie Radio och PAP ska fokusera mer på sitt offentliga uppdrag än på ekonomin.

Enligt vice kulturminister Krzysztof Czabański ska den nya lagen garantera fullständigt fria och oberoende medier som står på en stabil finansiell grund, och regeringen kommer inte att ha något som helst inflytande vad gäller organisation och personalfrågor.

En avgörande faktor i det sammanhanget blir hur de statliga medierna ska finansieras, vilket inte är klart än.

Den nya medielagen som antogs för ett halvår sedan har uppmärksammats på Europanivå. Den ger finansministern rätt att avsätta och tillsätta chefer, vilket gör att regeringen tar kontrollen över de statliga medierna.

Regeringen däremot anser att TVP, Polskie Radio och PAP styrts av personer som tillsatts av den förra regeringen och därför inte är opartiska alls.

Kulturminister Piotr Gliński genomför också en patriotisering av de statliga medierna, och underhållningsprogram ska i större utsträckning bestå av positiva berättelser om Polens historia. Ett exempel är hur statliga TVP häromdagen när det polska landslaget i fotbolls-EM spelade mot Tyskland, i den andra kanalen gavs den gamla filmen Korsriddarna, som handlar om slaget vid Grunwald 1410 då polackerna besegrade Tyska Orden. Parallellt med matchen mot Ukraina dagen efter sändes ett program om hur den nationalistiska gerillagruppen Ukrainska Upprorsarmén, UPA, mördade över 60 000 polacker under andra världskriget. (Polskie Radio och wB 23 juni 16)

Minister vill köpa upp utländska banker

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin. Foto: Facebook.

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin.
Foto: Facebook.

Utländskt kapital har alldeles för stor makt i den polska banksektorn. Det säger högskoleminister Jarosław Gowin till den brittiska tidningen Financial Times. Gowin är också vice premiärminister.

Som en del i ett patriotiskt-ekonomiskt program bör staten medverka till att det polska ägandet ökar, menar Gowin. När utländska banker får problem ska vi ta tillfället i akt, då kan vi köpa och sedan sälja dem igen.

Om jag skulle sälja en bank och hade att välja mellan en nationell och en utländsk investerare, så skulle jag naturligtvis välja att sälja till polacken, om han så vore min värste motståndare, sade högskoleministern. Vi kommer naturligtvis också i fortsättningen att uppmuntra globala utländska investerare att göra affärer i Polen. Men hittills har det utländska kapitalet fått för mycket förmåner från staten. Enligt min mening bör staten stödja polska entreprenörer. Under de senaste 25 åren har polska entreprenörer diskriminerats jämfört med utländska investerare. Bankerna kan inte längre tolerera en så uppenbar diskriminering av våra egna investerare.

Gowin framhöll också regeringens oro för den stora utländska – särskilt tyska – dominansen i medievärlden.

Jag har svårt att tro att tyska ägare till polska tidningar skulle vara mindre patriotiska än jag själv, sade han. Jag förutsätter att de är utmärkta tyska patrioter och att när det uppstår en konflikt mellan våra nationella intressen skulle de försöka smyga in den tyska ståndpunkten i sina spalter. Jag vill se ett ökat stöd till polska medier. (Warsaw Business Journal och TVP 20 juni 16)

Tusk anklagas för att ha avlyssnat journalister

Den förra regeringen misstänks ha avlyssnat ett 40-tal journalister, och nu ska åklagaren i Kraków utreda frågan. Det säger justitieminister Zbigniew Ziobro, som också är riksåklagare, till den konservativa nyhetsportalen wpolityce.pl.

Utredningen ska också omfatta misstänkta oegentligheter under privatiseringen av mediebolaget Presspublika, som ger ut den stora konservativa tidningen Rzeczpospolita, säger Ziobro. Det finns misstankar om påtryckningar och om avlyssning av journalister under åren 2007–2015, då Medborgarplattformen (PO) och PSL (Bondeförbundet) satt vid makten.

Den största delen av den tiden leddes regeringen av Donald Tusk, som i dag är ordförande i Europeiska rådet. Han misstänks ha utövat påtryckningar på flera tidningsledningar för att bli av med misshagliga journalister på bland annat den stora tidningen Rzeczpospolita (vars chefredaktör 2006–2011 var en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) profiler) och tidningarna Fakt och Wprost. (Polskie Radio, wpolityce och TVN 17 juni 16)

Medan Polen spelade mot Tyskland …

Robert Lewanddowski fick konkurrens av Korsriddarna. Foto: wikipedia.

Robert Lewandowski fick konkurrens av Korsriddarna.
Foto: wikipedia.

Medan Polen spelade mot den regerande världsmästaren i fotboll, Tyskland, visade statliga TVP filmen Krzyżacy (Korsriddarna) på den andra kanalen. Filmen, som är från 1960 och regisserad av Aleksander Ford, bygger på Nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz roman med samma titel. Den handlar om slaget vid Grunwald (Tannenberg) år 1410 som blev en historisk vändpunkt och start för Polens storhetstid. De polsk-litauiska trupperna ledda av Władysław Jagiełło besegrade den tyska korsriddarorden.

Med tanke på att hela polska folket satt bänkat framför tv-apparaterna och följde matchen var det nog bara inbitna fotbollsmotståndare som kan tänkas ha tittat på filmen. Den statliga televisionen, som numera styrs av PiS-propagandisten Jacek Kurski, har därmed gett sitt bidrag till den nya förändringen och historiepolitiken. Filmen om Polens stora seger över korsriddarna skulle ha manat till kamp på den parisiska fotbollsplanen, tröstat ifall Tyskland skulle ha gjort ett mål och påmint polackerna om deras moraliska och historiska, om än inte idrottsliga, överlägsenhet över den germanske motståndaren.

Nu blev resultatet 0–0, Polen spelade överraskande bra och det fanns inget behov av att trösta PiS-undersåtarna och stärka deras nationella stolthet.

Det fanns faktiskt också ett mått av sinne för humor i TVPs programpolitik. Vem hade anat det? Nästa gång Polen spelar Sverige borde de onekligen visa Potop (Syndafloden) efter en roman av samma författare som handlar om hur polackerna lyckades hålla emot den svenska anstormningen. På 1600-talet.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Säkerhetschefen: Tusk lät avlyssna över 40 journalister

Säkerhetschefen Mariusz Kamiński. Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia.

Säkerhetschefen Mariusz Kamiński.
Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia.

Över 40 journalister övervakades av säkerhetspolisen under åren 2007–2015, när Medborgarplattformen (PO) satt vid makten. Det sade säkerhetschefen Mariusz Kamiński på onsdagen i parlamentet, när det var hans tur att bidra till regeringens redovisning av sina företrädares misshushållning och vanstyre.

De övervakade journalisterna arbetade på såväl etermedia som på tidningar och tidskrifter av olika politisk kulör, från liberala till nationalistiska, sade Kamiński.

Ingen vill sättas under övervakning för sina politiska åsikters skull, sade säkerhetschefen. Vad skulle ni säga om vi gjorde likadant?

Redan i februari informerade Kamiński i parlamentet om att Säpo avlyssnade journalisters telefoner. Det ska ha hänt i samband med den s.k. avlyssningsskandalen sommaren 2014. En rad toppolitiker och ämbetsmän hade fått sina middagskonversationer på Warszawas innekrogar inspelade, och i god före parlamentsvalet publicerade veckotidningen Wprost de saftigaste bitarna, vilket i hög grad bidrog till att Medborgarplattformen led ett svidande nederlag i parlamentsvalet hösten 2015.

Mariusz Kamiński var chef för Antikorruptionsbyrån, CBA, när regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) satt vid makten 2005–2007. Han anklagades för att trakassera PiS politiska motståndare och sparkades 2009. I stället blev han politiker och ett av toppnamnen inom PiS. Han blev också parlamentsledamot och fick parlamentarisk immunitet – därför sköts utredningen av anklagelserna om maktmissbruk på framtiden.

Till slut blev det i alla fall rättegång och 2015 dömdes Kamiński för maktmissbruk till tre års fängelse och tio års förbud att inneha offentlig tjänst. Men så kom parlamentsvalet, PiS vann och president Duda benådade Kamiński. Av premiärminister Beata Szydło utnämndes han till samordnare och högste chef för landets säkerhetstjänster.

Benådningen var unik i sitt slag och gjordes innan den fällande domen vunnit laga kraft. Domstolen har därefter lagt ner målet. (Polskie Radio och wB 12 maj 16)

Public service-tv tappar tittare

Statliga TVP har tappat tittare, tillsammans har de två public service-kanalerna idag färre tittare än privata Polsat eller TVN. Det visar en färsk opinionsundersökning. Mest förlorar nyhetsprogrammen, TV1s nyheter har tappat 645 000 tittare på ett år.

Den nyutnämnde TVP-chefen Jacek Kurski tycker inte att det är så märkligt. TVP1 har varit ett substitut för TVN och Polsat, tycker han. Men vi har också en stor mängd nya tittare som röstat på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och efter valet föredrar TVP.

De statliga medierna har fått ny ledning efter parlamentsvalet i höstas, och enligt regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är det mediernas uppgift att spegla regeringens uppfattning om vad som händer. PiS kräver också av public servicemedierna, Polskie Radio och TVP, att programmen ska ha patriotisk framtoning som visar på Polens ärorika förflutna och betydelsefulla plats i Europa. Nyhetskonsumenter som vant sig vid en mer opartisk nyhetsbedömning lämnar nu TVP för de privata tv-kanalerna. (wyborcza.biz och wB 26 april 16)

Pressfriheten har minskat i Polen

Polen tar ett rejält kliv ner från 16 plats till plats nr 47 på World Press Freedom Index 2016, som utarbetas av organisationen Reportrar utan gränser. Det som granskas är bland annat mediernas oberoende, självcensur, rättssäkerhet och öppenhet.

Motiveringen till den sämre placeringen är dels den nya medielagen som ger regeringen rätt att tillsätta och avsätta cheferna på de statliga etermedierna Polskie Radio och TVP, och dels den lag som nu arbetas fram som innebär att alla anställda på public service-medierna kommer att sägas upp.

Finland, Nederländerna och Norge toppar pressfrihetsindex, Nordkorea och Eritrea ligger i botten. (Warsaw Business Journal 20 april 16)

Protester mot politisering av Polskie Radio

PR P3

De statliga medierna tillhör varken politiska partier eller journalister – de tillhör polackerna, som ju finansierar dem. Det skriver journalisterna på Polskie Radios P3, som efter TVP och Polskie Radio P1, nu står på tur att politiseras av det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Journalisternas och radioledningens uppgift är enligt lagen att skapa program av högsta kvalitet, utan inslag av politisk propaganda, skriver P3s journalister.

I söndagskväll protesterade P3s lyssnare och uppmanade ledningen att ta tillbaka alla ändringar i såväl personalen som programutbudet.

Protesterna gäller i första hand två journalister som fått sparken – chefen för den politiska redaktionen Jerzy Soznowski, också facklig ledare på P3, och Marcin Zaborski, som lyftes ut ur morgonprogrammet Treans politiska salong sedan Rafał Bochenek, regeringens politiska talesperson gjort sig till åtlöje i direktsändning. Zaborski har ersatts av Paweł Lisicki, chefredaktör för ultrakonservativa Do Rzeczy (Till Saken).

Dorota Tubielewicz Mattsson

Möjlig splittring inom PiS

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det ser ut som om det håller på att bildas lite sprickor i det annars till synes så enhetliga regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Jacek Kurski, nytillsatt chef för den statliga televisionen TVP och regeringspartiets främsta propagandist, får hård kritik för att han ifrågasätter den revolution som de nya makthavarna påbörjat inom statliga medier.

Läs vidare >>

Journalister övervakades i Polen

Journalister som avlyssnas, skriver tidskriften Do Rzeczy.

Journalister som avlyssnas, skriver tidskriften Do Rzeczy.

Säkerhetstjänsten spionerade på 48 journalister under åren 2007–2015. Det hävdar Polens säkerhetschef Mariusz Kamiński. Det handlar alltså om den period när det liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) satt vid makten.

Den ultrakonservativa tidskriften Do Rzeczy (Till Saken) publicerar nu namnen på journalisterna, dock utan att ange varifrån uppgifterna kommer. Dess egen chefredaktör Paweł Lisicki, som också varit redaktör för den konservativa tidningen Rzeczpospolita, finns emellertid med på listan, rapporterar Polskie Radio.

Enligt Do Rzeczy ska en rad journalister på Rzeczpospolita också finnas med bland de övervakade.

För ett par år sedan publicerade Do Rzeczy uppgifter om att sprängmedlet TNT skulle ha påträffats på vraket efter president Lech Kaczyńskis flygplan, som störtade utanför Smolensk den 10 april 2010. Det skulle innebära att planet kunde ha sprängts i luften.

Reportern Cezary Gmyz, som också skrivit artikeln om övervakningen av journalister, vägrade uppge var han fått tag i uppgifterna och fick därför sparken.

Den dåvarande militära chefsåklagaren Ireneusz Szeląg gick genast ut och sade att man funnit spår av kemiska ämnen, men att bara en lekman skulle kunna tro att det var TNT. Tester som gjordes efteråt visade också att sprängämnet inte fanns ombord.

Försvarsminister Antoni Macierewicz har nyligen öppnat utredningen om Smolenskolyckan igen i tanken att allt material inte blivit ordentligt undersökt eller rätt tolkat. (Polskie Radio, TVP och wB 8 mars 16)

Om Polen i Paris

Den politiska situationen i Polen fortsätter att oroa. Efter debatten i Europaparlamentet för några veckor sedan var det på tisdagen dags för Europarådet att informeras om problemen. Debatten hölls i Paris, där Europarådets Kommission för politik och demokrati bjudit in representanter för regeringen, oppositionen och samhället.

Debatten gällde i första hand de nya lagar som redan tidigare väckt stor uppmärksamhet, de som handlar om Konstitutionsdomstolens ställning och mediernas situation.

Läs vidare >>

Rasistiskt i nationalistisk ungdomstidning

Inte skräckpropaganda, hävdar wSieci.

Inte skräckpropaganda, hävdar wSieci.

Den nationalistiska ungdomstidningen wSieci (PåNätet) har med omslaget på sitt senaste nummer väckt uppseende internationellt – även i Sverige.

Omslaget täcks av en bild på en blond kvinna, kämpande mot mörka håriga armar som försöker slita av henne klänningen – blå med stjärnor, som en EU-flagga. Rubriken som ligger över bilden lyder Den muslimska våldtäkten av Europa. Vad medierna och Bryssel döljer för unionens medborgare.

Reaktionerna jämför tidningens förstasida med nazipropaganda från 1930-talet men reportern Aleksandra Rybińska förnekar att det handlar om skräckpropaganda.

Historien är närvarande i den polska debatten på ett sätt som inte är vanligt i Sverige.

På ett tidigare omslag visar wSieci upp en bild ur den polska historien från 1795 – anpassad för att man ska uppleva att Polen även idag är offer för stormakterna. Bilden visar Tyskland (Angela Merkel), Preussen (EU-parlamentets talman Martin Schulz) och Ryssland som delar upp Polen sinsemellan. (Polskie Radio, polityka.pl och wB feb 16)

Kapuścińskis Afrika

Världsreportern och författaren Ryszard Kapuściński. Foto: Maria Söderberg.

Världsreportern och författaren Ryszard Kapuściński.
Foto: Maria Söderberg.

En dokumentär om den polska journalisten och författaren Ryszard Kapuściński som skrivit flertalet böcker och artiklar om den afrikanska kontinenten.

Med hjälp av intervjuer med Kapuściński från 2006 och annat arkivmaterial berättas om hur en stor skribent rapporterade från Afrika genom att porträttera både diktatorer och medborgare. Och hur hans reportage, som blandade skildringar av omvärlden med hans personliga tankar, gjorde honom berömd.

En fransk dokumentär från 2015 av Olga Proud’homme Farges.

Sändningstider:
SVT2 och SVT Play fredag 12 februari 2016 kl 20.00
SVT2 lör 13 februari 2016 kl 14.10
SVT2 ons 17 februari 2016 kl 23.10

(SVT feb 16)

IPI kritiserar PiS stämning mot Gazeta Wyborcza

International Press Institute (IPI) uttryckte på onsdagen oro över att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) beslutat att stämma tidningen Gazeta Wyborcza, som kritiserat president Andrzej Duda för benådningen av en tjänsteman, Mariusz Kamiński, som dömts för maktmissbruk.

Reportern Wojciech Czuchnowski beskriver benådningen som en anarkistisk gest som återspeglar hur det går till i en maffiastat. Benådningen skedde innan alla möjligheter till överklagande var uttömda, konstaterar Czuchnowski, som uppfattade benådningen som ett sätt att utöva påtryckningar på rättsväsendet, skriver IPI i ett uttalande.

PiS har särskilt invänt mot begreppet maffiastat, som skadar PiS goda namn och påverkar allmänhetens förtroende.

IPI finner det extremt bekymmersamt att partiet beslutat att använda förtalslagen för att angripa politiska kritiker i medierna.

Det är ett missbruk av förtalslagstiftningen och utgör ett direkt angrepp på pressfriheten och yttrandefriheten i Polen, säger Scott Griffen, ansvarig för IPIs pressfrihetsprogram. Texten var tydligt utmärkt som en opinionsartikel och den uttryckte åsikter i en politisk fråga som utan tvekan är av intresse för allmänheten. Att granska, kritisera och provocera en debatt om åtgärder som vidtas av regeringen är en grundläggande uppgift för medierna, och utan den kan ett demokratiskt samhälle inte överleva. (IPI 3 feb 16)

Läs hela IPIs utlåtande här >>

Nyhetsprogrammen förlorar tittare

Nyhetsprogrammet Wiadomości som sänds i statliga TVP varje kväll har i januari tappat ca 410 000 tittare, det vill säga 10 % av tittarna, jämfört med januari 2015.

Det har det internationella undersökningsföretaget Nielsen Audience Measurement räknat ut. I januari hade Wiadomości 3,7 miljoner tittare mot 4,11 miljoner samma månad förra året.

Den privata kanalen TVNs nyhetsprogram Fakty hade i januari 3,56 miljoner tittare, vilket ska jämföras med januari 2015 då 3,91 miljoner följde Fakty – en förlust på 180 000 tittare.

Den nya medielagen som infördes i slutet av december 2015 har inneburit stora förändringar i TVP:s ledning. Flera journalister har sagts upp eller lämnar stationen i protest mot förändringarna. Den nya chefen har bytt ut hälften av reportrarna. Detta tycks vara största anledningen till att TVP:s nyhetssändningar tappar i tittarsiffror. Den politiska turbulensen i Polen har säkerligen också bidragit till att polacker ofta inte orkar följa nyhetsflödet. Det är förmodligen också anledningen till att nyhetsprogrammen i största allmänhet tappar tittare. (Wirtualnapolska.pl och DTM feb 16)

Regeringspartiet stämmer Polens största tidning

Regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) stämmer tidningen Gazeta Wyborcza och en av dess reportrar, Wojciech Czuchnowski, för en kritisk artikel.

Czuchnowski påpekade i en kommentar att president Andrzej Duda bröt mot reglerna när han benådade den fängelsedömde Mariusz Kamiński, vice ordförande i PiS och före detta chef för CBA (Antikorruptionsbyrån). Efter många års utredningar utredning dömdes Kamiński förra våren till tre års fängelse för maktmissbruk. Han fick också tio års förbud att inneha offentliga ämbeten.

PiS har aldrig accepterat domen och har utövat påtryckningar på rättsväsendet, skrev Czuchnowski. Bara att utse den dömde Kamiński till minister var en örfil mot polackerna och brist på respekt för rättsväsendet. Presidenten gick längre än så – med en anarkistisk gest negligerade han domstolen och benådade Kamiński. Beslutet fattades i smyg, utan samråd med åklagarmyndigheten. Så fungerar inte en demokratisk stat. Så fungerar maffian, skrev Czuchnowski.

Läs vidare >>

Fransk-belgiskt tv-bolag bryter banden med TVP

Arte har avbrutit samarbetet med den statliga tv-koncernen TVP sedan Polens regering tagit över kontrollen över tv-stationen. Det skriver det fransk-belgiska tv-bolaget Arte på sin webbplats.

TVP och Arte har samarbetat sedan 2001, men sedan Polen den 31 december antagit en ny medielag har Arte beslutat att bryta samarbetet. Inga nya samproduktioner kan bli aktuella eftersom Arte inte kan vara säker på att den statliga televisionens yttrandefrihet, redaktionellt oberoende och pluralism är garanterad, skriver Arte i sin kommuniké.

Även organisationen Reportrar utan gränser har protesterat mot medielagen, som ger regeringen full kontroll över public serviceföretagen (Polskie Radio, TVP och nyhetsbyrån PAP) och därmed bryter mot EUs grundläggande värderingar. (pro.arte.tv och Polskie Radio 30 jan 16)

Statliga medier manipulerar nyhetsflödet

tvp-info 150I en analys av statliga TVPs nyhetssändningar efter den nya medielagens tillkomst har TVPs programråd jämfört och analyserat nyhetsprogrammen i statligaTVP1 samt de två privata bolagen TVN och Polsat.

I TVP:s samtliga nyhetssändningar fanns minst en manipulation. Oftast handlade det om att förstora marginella fenomen eller att förbise andra. Till exempel försökte TVP intala sina tittare att EU-kommissionen brukar sammanträda nattetid, i likhet med polska parlamentets nattliga möten. Eller att sex av sammanlagt sju nyheter en dag var negativa nyheter om Tyskland.

Läs vidare >>

Waszczykowski: Vi vill spela en ledande roll i bygget av ett starkare EU

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström uttryckte för tio dagar sedan oro för de nya polska medielagarna, och även svenska medier har på opinionssidorna varit kritiska.

På söndagen försvarar den polska utrikesministern Witold Waszczykowski regeringen Szydłos åtgärder i en artikel i ett antal ledande tidningar i Europa, och hävdar att det inte är fara å färde.

EU har gett sig in i en totalt meningslös konflikt med Warszawa, skriver utrikesminister Witold Waszczykowski. Polen är ingen olydig skolpojke som behöver en reprimand av sin magister; Polen är alltigenom europeiskt.

Läs vidare >>

UD ska starta nyhetstjänst på engelska

Vi planerar att dra igång en nyhetsservice på engelska som ger ”seriös” information om utvecklingen i Polen. Det säger Artur Dmochowski, presstalesperson på utrikesdepartementet.

Utomlands kan folk läsa om vårt land i medierna, men redaktionerna ger ofta en ensidig bild av vad som händer. Man kan till exempel få intrycket att demokratin i landet är hotad, sade Dmochowski. Vi vill ge en allsidig bild av vad som händer och förklara regeringens politik.

Kritiken mot det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) politik har varit tämligen kompakt och såväl EU-funktionärer som EBU, Europeiska Radio- och TV-unionen, har uttryckt oro för rättssäkerheten, pressfriheten och demokratin. Med en egen nyhetstjänst på engelska kan regeringen nu föra ut sin egen bild av vad som sker och hur det ska förbättra Polen. (Warsaw Business Journal och wB 12 jan 16)

EU-ministern i möte med EUs representant i Polen

Förändringarna i lagen om Konstitutionsdomstolen (KD) och den nya medielagen stod på agendan när biträdande utrikesminister Konrad Szymański på fredagen hade ett samtal med Marzenna Guz-Vetter, chef för EU-kontoret i Polen. Mötet kom till på begäran av utrikesminister Witold Waszczykowski, som när EU-kommissionen utlyste en debatt om rättssäkerheten i Polen, frågade sig varför Polen i EU utsätts för ”megafonpolitik”.

Rättsstatsprincipen och mediernas mångfald är lika viktig för regeringen som för EU, underströk nu EU-minister Szymański och Guz-Vetter efter mötet.

Jag har talat om att Polen vill bli behandlat på samma sätt som de andra medlemsländerna, sade Szymański. Mångfald i medierna och rättsstatsprincipen är lika viktig för den polska regeringen som för EU-kommissionen. Relationerna mellan Warszawa och Bryssel har under en längre tid varit dåliga, och det har gett upphov till teorier som vi anser mycket kränkande.

Guz-Vetter förklarade att EU-kommissionen är den som ska se till att EUs lagstiftning följs i medlemsländerna, och att det är viktigt för EU att höra den polska regeringens argument.

De EU-funktionärer som uttalat sig på ett sätt som ogillas i Warszawa är kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och mediekommissionären Günther Oettinger, som båda kritiserat den nya medielagen. Oettinger har till och med talat om att sätta Warszawa under specialbevakning med tanke på att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tagit sig rätten att avsätta och tillsätta chefer i de statliga medierna helt på egen hand. (wyborcza.pl och wB 8 jan 16)

Minister handplockar statliga chefer

Det blir jag som ska handplocka cheferna till offentliga företag med särskild strategisk betydelse. Det meddelade Dawid Jackiewicz, minister för de statliga företagen, på en presskonferens på torsdagen.

Jag ska inte dölja att när det gäller företag av särskild betydelse för ekonomin, statens säkerhet, energi och finansiell säkerhet, kommer jag själv att fatta besluten, sade han.

Jackiewicz blir också den som utser styrelseledamöter.

Jag vill ta ansvar för valet av styrelserna för jag anser att i nyckelföretagen behöver vi ledare som förstår vårt lands ekonomiska situation och är beredda att verkställa regeringens ekonomiska intressen, sade Jackiewicz. (Warsaw Voice 8 jan 16)

Duda undertecknade medielagen

Public service-medierna behöver bli mer opartiska. Det sade president Andrzej Duda, som på torsdagen undertecknade den kontroversiella medielagen.

Presidenten vill att de offentliga medierna ska vara politiskt opartiska, objektiva och trovärdiga. Det är svårt att hävda att de kriterierna präglar dem idag, sade president Dudas presschef Małgorzata Sadurska på en presskonferens. Men presidenten kommer att noga bevaka utvecklingen.

När den nya medielagen träder i kraft kommer den nuvarande ledningen för TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP att sägas upp. De nya styrelserna, som ska ha färre ledamöter, utses av finansministern.

Lagen har fått kritik även utomlands, bland annat av föreningen Reportrar utan gränser, som anser att den bryter mot grundläggande EU-värderingar eftersom regeringen får direkt kontroll över public service-företagen.

Flera ministrar har protesterat mot att EU kritiserar den polska politiken, men EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tonar ner det hela.

Vi ska inte överdramatisera, säger Juncker på en presskonferens i Amsterdam. Polen är en viktig och fullvärdig medlem av EU. Vi hackar inte på Polen, vi diskuterar. Jag vill inte spekulera i resultatet, men jag tror inte att vi kommer till den punkten att det börjar handla om konsekvenser. (Polskie Radio och TVP 7 jan 16)

– EUs ambassadör får förklara!

UD kommer att bjuda in EUs ambassadör i Warszawa så att han kan förklara de senaste uttalandena som kommit från vissa politiker. EUs representant i Polen kanske vet vad den här nya megafonpolitiken i medierna innebär, sade utrikesminister Witold Waszczykowski på tisdagen.

Den nya polska medielagen, där regeringen har full kontroll över vilka som ska sitta i ledningen för de offentliga medierna TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP, har väckt uppseende inom EU, och olika EU-funktionärer har framfört kritik mot att medierna förlorar sin självständighet.

EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans har i två brev påtalat att lagen hotar de offentligt ägda mediernas oberoende, vilket det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) förnekar.

EUs kommissionär för mediefrågor Günther Oettinger har aviserat att det är dags att aktivera EUs rättssäkerhetsmekanism och hålla uppsikt över Polen. Mekanismen ska hantera hot mot EUs grundläggande värderingar.

Det uttalandet har irriterat kulturminister Piotr Gliński.

Jag skulle föredra att kommissionären uttrycker sig mer professionellt. Det är väldigt arrogant att vilja sätta Polen under bevakning, säger Gliński till radio RMF FM.

Även EBU, Europeiska Radio- och TV-unionen, har uttryckt oro för den polska medieutvecklingen.

Den 13 januari håller EU en debatt om rättssäkerheten i Polen. (Polskie Radio och wB 5 jan 16)

EU vill hålla extra koll på Warszawa

Den nya medielagen i Polen kan ses som ett intrång i EUs gemensamma värderingar, och det skulle i förlängningen kunna medföra att landet förlorar sin rösträtt i Europeiska rådet. Det säger Günther Oettinger, kommissionär med ansvar för EUs mediepolicy, till den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine.

Tidigare har också EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans uppmanat Warszawa att inte låta den nya lagen träda i kraft.

Oettinger å sin sida talar om att aktivera rättsstatsprincipen och hålla Polen under uppsikt, vilket kommer att diskuteras på EU-kommissionens nästa möte den 13 januari.

Enligt den nya medielagen ska regeringen kunna byta ut styrelserna för de statliga medierna TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP och utan någon särskild anledning.

Så kan det inte vara, menar Oettinger, det är godtycke.

Ju mer oro vi känner för public servicemediernas självständighet, desto mer behöver vi öka tillsynen. (Frankfurter Allgemeine 3 jan 15)

Statliga tv-chefer säger upp sig

Fyra chefer på den statliga tv-stationen TVP säger nu upp sig, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza. Det är bland annat ledningen för TVP1, TVP2, TVP Kultura som nu hoppar av med anledning av den nya medielagen där regeringen tar kontrollen över public servicemedierna.

Enligt den nya lagen ska alla chefer på de statliga medierna, TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP, sägas upp. Därefter ska finansministern utnämna ny ledning som bättre ska motsvara de krav som den nationalkonservativa PiS-regeringen ställer på de statligt ägda medierna.

Ingen ska tvinga mig att tiga, sade den kände journalisten Tomasz Lis, som också slutar. Hans debattprogram på TVP, Tomasz Lis Live, som sänts sedan 2008, har varit en stor succé med både tittarmässigt och reklammässigt. (wyborcza.pl 1 jan 16)

EBU vill stoppa medielagen

EBU – Europeiska Radio- och TV-unionen – uppmanar president Andrzej Duda att inte underteckna den nya medielagen, som antogs av parlamentet precis före nyår.

Delar av lagen, som lades fram av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), ger kulturministern rätt att avsätta både de statliga mediernas styrelser och KKRiT (Nationella Radio- och TV-rådet).

Vi är bestörta över lagförslaget, skriver Ingrid Deltenre, generaldirektör på EBU. För att bevara public services oberoende och integritet som en symbol för ett fritt och demokratiskt land ber vi er i starkast möjliga ordalag att inte underteckna lagen utan att först noggrant ha undersökt om den är förenlig med den polska grundlagen och med artikel 10 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som garanterar mediernas frihet och pluralism.

Deltenre påpekar också den brådska man haft när lagen forcerats fram inger oro för Polen och dess respekt för den demokratiska processen.

Redan i mitten av december skrev EBU till premiärminister Beata Szydło om sin oro för de förestående ändringarna av den polska medielagen och uppmanade regeringen att inte göra strukturella förändringar för att öka den politiska kontrollen av de offentliga medierna.

Brevet viftades bort av Krzysztof Czabański, som är ansvarig för de statligt ägda medierna i Polen.

Om de verkligen var intresserade av vad som händer i Polen borde de i första hand fråga oss. I stället skriver de ett öppet brev som grundar sig på hörsägen, rykten och rapporter från journalister, sade Czabański. Vi förde en bred och öppen debatt om detta under valkampanjen och har grundat vårt lagförslag på de åsikter som framfördes då. (Polskie Radio och TVP info 1 jan 16)