Statliga IPN utreder Wałęsa för mened

Lech Wałęsa. Foto: Jarle Vinis, wikipedia.

Vi utreder nu uppgifter om att Lech Wałęsa har begått mened. Det uppger statliga IPN (Nationella Minnesinstitutet). Utredningen är det senaste inslaget i den långa konflikten mellan Solidaritetsikonen och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, en konflikt med rötter i 1980-talets kamp mot kommunismen.

Efter ett politiskt framträdande av Wałęsa förra vintern, där han stödde oppositionen i protesterna mot den nya lagen om Konstitutionsdomstolen, påträffades som av en händelse ett par kartonger med dokument från kommunistregimens hemliga arkiv. De flesta av dem uppgavs handla om Wałęsa, och enligt IPNs grafologer fanns där dokument som Wałęsa undertecknat och som visade att Solidaritetsledaren inte bara varit spion åt regimens säkerhetstjänst utan också fått betalt för det.

Det var mycket vanligt under kommunisttiden att människor under hot tvingades samarbeta med säkerhetspolisen. Wałęsa har erkänt att han undertecknade ett papper där han åtog sig att lämna information till polisen, men säger att han sedan aldrig överlämnade några uppgifter.

Efter återkommande anklagelser från dem som liksom Jarosław Kaczyński är övertygade om Wałęsas skuld, frikändes han år 2000 från alla misstankar i domstol. Men påståendena om samröre med regimens polis dyker upp med jämna mellanrum, särskilt när Walesa gjort politiska uttalanden.

Misstankarna om att regeringen använder IPN som ett verktyg mot politiska fiender fanns redan åren 2005–2007 när PiS satt i regeringsställning förra gången. (TVP och wB 23 aug 17)

IPN och censuren

Nationella minnesinstitutet (IPN) lägger ner sin månadstidskrift Pamięć.pl. Tidskriften har publicerat texter som inte överensstämmer med regeringens historiepolitik. I synnerhet handlar det om texter som kännetecknas av kvinnoperspektiv.

Redan tidigare har IPN kraftigt kritiserat Pamięć.pl för en artikel av Natalia Jarska som analyserar kvinnornas roll i den antikommunistiska oppositionen i Polen.

Läs vidare >>

Publicerat i IPN

Utrensningar inom IPN

Jarosław Szarek blir IPNs nye chef. Foto: youtube.

Jarosław Szarek, IPNs nye chef.
Foto: youtube.

Redan första dagen som chef för Nationella minnesinstitutets (IPN) sparkade Jarosław Szarek historikern Krzysztof Persak. Han var medförfattare till IPNs voluminösa dokumentsurval om händelserna i Jedwabne år 1941.

Persak blev starkt kritiserad i högermedier för att ha medverkat (som historisk rådgivare) till Władysław Pasikowskis berömda och omdiskuterade film Pokłosie (Efterskörd) som skildrade polackernas ibland tvetydiga ställningstaganden under Förintelsen. Persak var dessutom en av den förre chefen Łukasz Kamińskis närmaste medarbetare.

Den officiella anledningen till entledigandet är ”förtroendebrist” samt ”oförmågan att samarbeta med den nya ledningen” och de ”kommande administrativa förändringarna”.

Szarek utsåg samma dag Persaks efterträdare – Mateusz Szpytna, tidigare chef för museet över polacker som räddade judar under andra världskriget.

Den ”goda förändringen” har alltså påbörjats i IPN. Det ska inte vara några tvetydigheter, historiska eller ideologiska, det ska vara klart och tydligt och enstämmigt. Det är bara ett problem – livet och historien är sällan entydiga och klara. IPNs nya ledning hoppas uppenbarligen på att lätt och smidigt kunna bli av med obekväma personer och lika snabbt och smidigt skriva om den polska historien.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Publicerat i IPN

IPNs nya chef: Tyskarna tvingade polackerna i Jedwabne

Jarosław Szarek blir IPNs nye chef. Foto: youtube.

Jarosław Szarek blir IPNs nye chef.
Foto: youtube.

Nationella minnesinstitutet, IPN, har nu fått en ny chef. Han heter Jarosław Szarek och är filosofie doktor i historia. Han anser att det är hans och Institutets kall att ta itu med den katastrofala situation som Polen befinner sig i.

Innan Szarek valdes debatterades hans lämplighet i parlamentets kommission för mänskliga rättigheter.

Det är bara en elit som känner till grundläggande historiska fakta och begrepp, sade han, därför måste vi sträcka ut en hand till dem som vill identifiera sig med Polen. Ödet har gett oss ansvaret att minnas.

Hur denna utsträckta hand ska se ut och vad man vill förmedla till dem som vill identifiera sig med Polen framgår av Szareks svar på frågan om vem som mördade judarna i Jedwabne:

Det var tyskar som utnyttjade och tvingade en grupp polacker att begå morden! sade han.

Läs vidare >>

Publicerat i IPN

PiS stärker greppet om IPN

IPNs arkiv i Waszwawa innehåller 90 hyllkilometer med anteckningar som kommunistregimens säkerhetspolis samlade in om polackerna. Foto: Adrian GRycuk, wikipedia.

IPNs arkiv i Waszwawa innehåller 90 hyllkilometer med anteckningar som kommunistregimens säkerhetspolis samlade in om polackerna. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) föreslår nu en ändring i lagen om IPN (Nationella Minnesinstitutet), den myndighet som utreder nazistiska och kommunistiska brott mot den polska nationen och som förvarar den kommunistiska säkerhetstjänstens arkiv.

Ordföranden ska enligt förslaget utses av parlamentet och presidenten, i stället för som nu i ett öppet ansökningsförfarande. Ledamöter och ordförande antas därefter av parlamentet och beslut kräver absolut majoritet.

Det nuvarande IPN-rådet, som granskar kandidaterna, ersätts med ett råd som enbart är rådgivande. Ledamöterna ska utses av parlamentet och presidenten.

Det mesta i de föreslagna förändringarna innebär ett steg i rätt riktning, men det kommer att försvaga IPN-chefens ställning, säger IPN-rådets nuvarande ordförande Antoni Dudek.

PiS stärker alltså nu sitt inflytande över IPN. Förra gången PiS satt vid makten förekom mycket kritik mot att partiet använde IPN för att förfölja politiska motståndare. (Warsaw Voice och wB 9 mars 16)

Publicerat i IPN

Stal dokument från IPN och lade ut på nätet

En polsk journalist har åtalats för stöld av dokument från IPN (Nationella Minnesinstitutet) den myndighet som undersöker nazistiska och kommunistiska brott. De stulna dokumenten är dels fotografier, dels ett kontrakt där en person skriver på som uppgiftslämnare hos kommunistregimens hemliga polis.

Dokumenten har kopierats och laddats upp på internet. IPN har lyckats återfå kontraktet, men inte fotografierna.

IPN Är den myndighet som på senare år misstänkliggjort såväl Solidaritetsikonen Lech Walesa som världsreportern Ryszard Kapuscinski. (Polskie Radio 10 juli 12)

IPN öppnar gammal utredning om Auschwitz

Nationella Minnesinstitutet (IPN) har öppnat en utredning om de brott mot mänskligheten som begicks i koncentrationslägret Auschwitz under andra världskriget. Man vill fastställa exakt hur lägret drevs, vem som begick brotten, det exakta antalet dödsoffer och vilka typer av medicinska experiment som bedrevs där.

Sedan kan vi ställa förövarna inför rätta, säger åklagaren Lukasz Gramza på IPN.

En utredning drogs igång på 1970-talet, men den lades ner efter några år. Det är denna utredning som IPN nu öppnar igen.

IPN har över trehundra volymer med dokument från utredningen, samt stödet från nationella och internationella institutioner, säger Gramza. Utredningen skulle kunna slutföras inom ett par år.

Över en miljon människor dödades i Auschwitz.

IPN undersöker nazistiska och kommunistiska brott som begåtts i Polen. (Warsaw Business Journal 28 okt 11)

IPN har fått ny chef

Parlamentet har nu röstat fram en ny chef för Nationella Minnesinstitutet (IPN). Det är historikern Lukasz Kaminski, tidigare chef för utbildningssektionen.

Medlemmar från Vänsteralliansen (SLD) som länge krävt att IPN ska avskaffas, bojkottade omröstningen i parlamentet.

IPN har till uppgift att undersöka brott under den nazistiska ockupationen och kommunisttiden. Därför har man samlat mängder av dokument som gås igenom och delvis publiceras. Bland annat har historiker från IPN i en uppmärksammad bok hävdat att nationalhjälten Lech Walesa var agent åt kommunistregimens hemliga polis.

IPN granskar också de deklarationer som politiker och offentliganställda måste lämna in. Där ska de informera om eventuellt samröre med kommunistledningen. Det är inte förbjudet att ha samarbetat med den gamla regimen, men det är brottsligt att dölja något ur sitt förflutna.

Kaminski själv ser IPN som en nödvändig institution. Institutets förre chef omkom i Smolenskolyckan den 10 april 2010. (Polskie Radio och wB 10-11 juni 11)

 

Publicerat i IPN

IPN granskar Gross nya bok

Den polsk-amerikanske historikern Jan T Gross nya bok Golden Harvest, som kommer ut i Polen den 10 mars, granskas nu av Nationella Minnesinstitutet (IPN), rapporterar Polskie Radio.

I Golden Harvest beskriver Gross hur polacker lade beslag på ägodelar som tillhörde judar som mördades i Förintelsen eller vid pogromer, och boken har fått kraftig kritik i Polen trots att den ännu inte kommit ut. En sajt på internet kräver att Gross ska bevisa att han har rätt i det han skriver.

Själv säger Gross att han grundar sina resultat på redan känd forskning: läsare som är intresserade av Förintelsen kommer inte att hitta mycket nytt i Golden Harvest.

2001 gav Gross ut en annan bok, (Neighbours – Sasiedi) Grannar, som handlar om pogromerna i Jedwabne 1941, då byns judiska invånare brändes inne av sina polska grannar.

Även den granskades av IPN, som fann att Grannar var en beskrivning av verkligheten, men att antalet mördade uppgick till trehundrafyrtio, inte över tusen, som Gross kommit fram till.

IPN:s uppgift är att undersöka kommunistiska och nazistiska brott som begåtts av polacker.

Som en följd av uppståndelsen kring Golden Harvest har polska parlamentets Historiska klubb nu planer på att arrangera en konferens om polacker som räddade judar under andra världskriget.

– Vi behöver tala om dem som hjälpte judarna, så att inte Gross budskap får dominera diskussionen, säger Marik Wojtkowski till tidningen Rzeczpospolita.

(Polskie Radio 14 feb 11)

Svårt att finna ny chef för IPN

Ingen av kandidaterna till ordförandeposten i Nationella Minnesinstitutet (IPN) har uppfyllt de formella kraven för att kunna följa med upp till nästa valomgång, konstaterar IPN. Därför kommer man att använda ett nytt tillägg i lagen om IPN som avgör vem som ska ta över institutet i en nödsituation.

Den förre IPN-chefen, Janusz Kurtyka, omkom i den stora flygolyckan vid Smolensk den 10 april.

IPN-rådet har beklagat att så få visat intresse för tjänsten. Den ende kände kandidaten var på tisdagen Slawomir Cenkiewicz, en av författarna till den omdiskuterade bok där nationalhjälten Lech Walesa pekades ut som agent åt den forna kommunistregimen.

Det nya lagtillägget har formulerats av regeringspartiet PO (Medborgarplattformen). Där sägs att om chefen för IPN avlider ska parlamentets talman utse en av institutets viceordförande tills en ny har valts. Ny ordförande väljs med enkel majoritet i sejmen.

Tidigare har medlemmarna i IPN-rådet själva kunnat välja en ny ordförande. (Polskie Radio 26 maj 10)

Publicerat i IPN

PiS: Konstitutionsdomstolen bör granska IPN-lagen

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) begär nu att Konstitutionsdomstolen ska granska den nya lagen om Nationella Minnesinstitutet (IPN). Det sade partiets pressekreterare på fredagen, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP.

I förra veckan undertecknade tf president Bronislaw Komorowski den förändrade IPN-lagen trots protester från PiS, som menade att den framlidne presidenten Lech Kaczynski hade för avsikt att remittera den till domstolen.

IPN:s förre chef omkom tillsammans med president Kaczynski i flygolyckan vid Smolensk den 10 april, och dess tillförordnade chef har tillsatts av Komorowski, skriver Times Polska.

IPN:s uppgift är att undersöka kommunistiska och nazistiska brott som begåtts av polacker, och många har ansett att institutet gått PiS ärenden genom att huvudsakligen misstänka partiets politiska motståndare för att ha samarbetat med den förra kommunistregimen. Nu menar PiS i sin tur att regeringen Tusk och tf president Bronislaw Komorowski gör IPN avhängigt av regeringspartiet PO (Medborgarplattformen). (Warsaw Voice och wB 4 maj 10)

IPN-lag undertecknades

Tf president Bronislaw Komorowski undertecknade idag ett tillägg till lagen om Nationella Minnesinstitutet (IPN), vilket väckte vrede i PiS-lägret. Framlidne president Kaczynskis rådgivare hävdar att Komorowski därmed agerade mot presidentens intentioner, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Kaczynski ansåg förslaget oförenligt med grundlagen och tänkte skicka det till Konstitutionsdomstolen för granskning.

Komorowski menar att tillägget är nödvändigt för att IPN skulle kunna fortsätta arbeta sedan dess förre chef, Janusz Kurtyka, omkommit i flygolyckan i Smolensk 10 april.

– Om presidenten varit motståndare till förslaget hade han lätt kunnat skicka det vidare till Konstitutionsdomstolen, vilket han inte gjorde, sade Komorowski.

– I och med förändringen kommer IPN:s styrelse att tillsättas på ett nytt sätt som garanterar dess oberoende. Ordföranden kommer att väljas med enkel majoritet i sejmen efter förslag från IPN-rådet, vars ledamöter ska komma från landets mest välrenommerade universitet och historiker från Polska Vetenskapsakademin. De ska väljas av sejmen och representanter från domstolssystemet som i sin tur väljs ut av presidenten.

IPN instiftades av den förra PiS-regeringen med uppgift att bland annat reda ut vilka som samarbetade med kommunistregimen före dess fall 1989. Många anser att institutet gått PiS-regeringens och bröderna Kaczynskis ärenden genom att i huvudsak rikta anklagelser mot politiska motståndare, journalister och artister. Den omkomne IPN-chefen Kurtyka tillsattes av förre premiärminister Jaroslaw Kaczynski, presidentens bror. (Warsaw Business Journal och Polskie Radio 29 april 10)

Presidenten omkom i flygolycka

Uppdaterad 16.35

Ett flygplan med presidentparet Lech och Maria Kaczynski ombord störtade i morse när det gick in för landning i Smolensk i västra Ryssland. Många av presidentens närmaste medarbetare befann sig på planet, liksom stora delar av det politiska etablissemanget.

Bland offren nämns Polens siste exilpresident Ryszard Kaczorowski, Polens ombudsman Janusz Kochanowski, riksbankschefen Slawomir Skrzypek, chefen för Nationella Minnesinstitutet (IPN) Janusz Kurtyka, underrättelsechefen Aleksander Szczyglo, vice utrikesminister Andrzej Kreme, förre försvarsministern Jerzy Smajdzinski, chefen för presidentens kansli Wladyslaw Stasiak, presidentens talesperson Pawel Wypych, PiS gruppledare i sejmen Przemyslaw Gosiewski, biskop Tadeusz Ploski, OS-chefen Piotr Nurowski.

Det uppges ha varit svår dimma i området, och piloten missade landningsbanan och planet började brinna när det slog i marken.

Alla ombordvarande – upp till ett nittiotal passagerare och besättningen – omkom. Planet var på väg till Katyn för att högtidlighålla minnet av offren för massakern 1940.

Sejmens talman Bronislaw Komorowski blir den som enligt konstitutionen tar över som statsöverhuvud i Polen efter president Kaczynskis död.

Premiärminister Donald Tusk har återvänt till Warszawa och regeringen samlas till krismöte, rapporterar regeringens pressbyrå.

(Warsaw Business Journal  och Polskie Radio 10 april 10)

Läs mer om Katyn >>

IPN vill att Sverige ska lämna ut Stefan Michnik

Nationella Minnesinstitutet (IPN) har fått en domstol att utfärda häktningsorder mot Stefan Michnik för att få honom utlämnad till Polen. Michnik var domare under kommunisttidens Polen och dömde antikommunistiska aktivister till döden på 1950-talet  – dödsdomar som verkställdes.

Stefan Michnik, som bor i Uppsala, kom 1968 till Sverige i den judiska flyktingvågen. Han menar att IPN med häktningsordern vill komma åt brodern, Adam Michnik, tidningen Gazeta Wyborczas berömde chefredaktör.

Adam Michnik tillhörde oppositionsledarna under 1960-talet och sattes i fängelse 1968 för sina protester mot den kommunistiska censuren. Han gick sedan vidare till KOR (Kommittén för försvar av arbetare) 1976 och senare också till den fria fackföreningen Solidaritet. (Kjell Albin Abrahamson och Polskie Radio 26 feb 10)

Regeringen vill avpolitisera IPN

Ett förslag till förändring av direktiven till IPN, Nationella Minnesinstitutet, har nu lagts fram för sejmen. Regeringen vill i ett tillägg dels ge fler medborgare tillträde till IPN:s arkiv, dels göra institutet mindre politiserat.
Nationella Minnesinstitutet har till uppgift att skanna medborgarnas liv i jakt på eventuella brott med nazistisk eller kommunistisk anknytning. IPN anses stå oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) nära, och många har ansett att institutet med förkärlek undersöker partiets politiska motståndare. En av dem som drabbats av IPN:s synnerliga uppmärksamhet är nationalhjälten Lech Walesa, som gång efter annan anklagas för att ha sålt ut Solidaritet till kommunistregimens hemliga polis. (Warsaw Voice och wB 4 dec 09)

IPN: Kwasniewski var också agent hos Säpo

Förre presidenten Aleksander Kwasniewski samarbetade med den forna kommunistregimens säkerhetstjänst (SB). Det hävdar Janusz Kurtyka, chef för IPN (Nationella Minnesinstitutet). I oktober ska IPN publicera dokument som bevisar detta.
Kwasniewskis kodnamn ska ha vari Alek, och detta bevisar enligt Kurtyka att Kwasniewski var aktiv agent, inte ett motsträvigt offer för SB.
Kwasniewski förnekar anklagelserna. – Jag har aldrig varit den hemlige agenten Alek eller arbetat för SB överhuvudtaget. Jag vet vem jag är och vem jag har varit, säger den förre presidenten, som år 2000 friades av Lustrationsdomstolen från eventuellt samröre med SB.
När IPN i våras hävdade att Kwasniewski kunde ha varit säpoagent under kommuniståren döpte den förre presidenten om IPN till Nationella Lögninstitutet och menade att Kurtyka i så fall måste ha varit den som fört in honom i registren.
– De nya anklagelserna är säkert en hämnd, säger Kwasniewski.
IPN inrättades för att undersöka nazistiska och kommunistiska brott i Polen. Många uppfattar institutet som bröderna Kaczynskis verktyg för hämnd mot politiska motståndare, bland annat nationalhjälten Lech Walesa. Lustrationsdomstolen granskar alla offentliganställda för att reda ut deras relationer till den förra kommunistregimen. (Polskie Radio 3 sept 09)

Nya dokument om mordförsöket på påven.

Mordförsöket på den polskfödde påven Johannes Paulus II 1981 kan ha initierats från Kreml. Det framgår av nya dokument som IPN (Nationella Minnesinstitutet) kommit över. Akterna, som har sammanställts av den italienska säkerhetspolisen, omfattar också uttalanden från tre av den dömde mördaren Mehmet Ali Agcas sammansvurna.
2006 inleddes en polsk undersökning av attentatet mot påven, men processen har gått långsamt eftersom det inte har funnits pengar till översättning av dokument. Nu har 80 000 zloty avsatts till nästan tretusen sidor ur Ali Agcas bekännelser. Förhoppningen är att IPN ska få fram fler detaljer om mordförsöket. (Warsaw Business Journal 27 aug 09)

Kwasniewski ber IPN om ursäkt

Förre presidenten Aleksander Kwasniewski ber idag forskare och historiker på IPN (Nationella Minnesinstitutet) om ursäkt för att han kallade dem Nationella Lögninstitutet. Utbrottet kom sedan IPN-chefen Janusz Kurtyka i början av april hävdat att Kwasniewski var den agent som under kodnamnet Alek rapporteratde till kommunistregimens säkerhetspolis på 1980-talet.
Jag talade inte om IPN som sådant, bara om den del som är tydligt politisk till sin natur och som upprepade gånger har angripit Lech Walesa. Och det som Kurtyka sedan påstod om mig visar att jag har rätt, sade Kwasniewski.
IPN har till uppgift att undersöka politiska brott under nazist- och kommunisttiden, och har anklagats för att driva hetsjakt på politiker som motarbetar oppositionspartiet PiS i allmänhet och bröderna Kaczynski i synnerhet. (PR The News 8 april 09)

IPN-historiker hedras av presidenten

Mer än tjugo historiker vid IPN (Nationella Minnesinstitutet), bland andra dess chef Janusz Kurtyka, har fått höga statliga utmärkelser av president Kaczynski. – Det är presidentens sätt att stödja institutet och dess arbete, liksom dess chef Kurtyka, uppger Piotr Kownacki, chef för presidentkansliet. IPN upprättades 1998 för att undersöka åtgärder som vidtagits mot polska medborgare av den forna kommunistregimen. Institutet undersöker också krigsbrott som begåtts av polacker.
IPN har nyligen kritiserats för två skrifter där dess historiker anklagar Solidaritetslegendaren Lech Walesa för samarbete med kommunistregimens underrättelsetjänst. (Polskie Radio 7 april 09)

Kwasniewski: IPN=Nationella Lögninstitutet

Debattens vågor går höga i de polska medierna. IPN (Nationella Minnesinstitutet) har av förre presidenten Aleksander Kwasniewski döpts om till Nationella Lögninstitutet. Anledningen är att Kwasniewski – liksom tidigare Solidaritetslegendaren Lech Walesa – pekats ut som agent åt den forna kommunistregimen. Liksom Walesa har han sedan många år utslag från lustrationsdomstolen på att anklagelserna är osanna.
Både Rezczpospolita och Dziennik talar om hysteri och frågar sig om en liten publikation av den unge arkivarie Pawel Zyzak på IPN verkligen är värd all den uppståndelse som den förorsakat. Skriften sägs vara en dåligt underbyggd magisteruppsats från Jagiellonska Universitetet i Kraków, som författaren gett ut på ett litet förlag. Dziennik anser dessutom att Zyzaks lilla verk ger Walesa orsak att stämma honom. (PR The News 1 april 09)

Tusk varnar IPN: skärp er– annars läggs institutet ner.

– Vill IPN (Nationella Minnesinstitutet) överleva måste man upprätthålla strikt politisk och ideologisk neutralitet. Det sade premiärminister Donald Tusk sedan IPN offentliggjort en ny bok av historikern Pawel Zyzak, där Walesa anklagas för att dels ha ett utomäktenskapligt barn, dels att han var agent åt kommunistregimens hemliga polis.
– Om de anställda på IPN fortsätter missbruka offentliga pengar med sina ensidiga rapporter kommer de inte att få några anslag i framtiden. IPN:s uppgift är att hylla Polens hjältar, inte att förtala dem, sade premiärministern.
– Jag kommer alltid att stödja Walesa, när han utsätts för orättvisa anklagelser, fortsatte Tusk. Polen behöver honom som ett vittne och som en auktoritet från de viktiga åren. (PR The News 30 mars 09)

Walesa trött på att utpekas som spion

Nu har Solidaritetslegendaren Lech Walesa tröttnat på alla påhopp från IPN (Nationella Minnesinstitutet). I dagarna kom en ny bok från IPN: Lech Walesa – idé och historia, där han än en gång pekas ut som kommunistspion. Dessutom sägs han ha en utomäktenskaplig dotter.
Walesa säger att han nu drar sig tillbaka från det offentliga livet – han kommer inte att delta i alla nationella firanden och minneshögtider längre. Han kanske till och med lämnar landet, skriver expresidenten på sin blogg.
Den nya boken är skriven av historikern Pawel Zyzak, som följer upp anklagelserna från IPN:s förra bok om Walesa förra året. Där pekades Walesa ut som agenten Bolek, ett namn som förekommer i säkerhetstjänstens dokument på 1980-talet. 2002 fastslogs i domstol att Walesa inte spionerat på sina kamrater i Solidaritet, men IPN återkommer alltså än en gång med uppgifterna. (PR The News 30 mars 09)

Walesa försvarar Jankowski

– Fader Jankowski var en fantastisk person i Polens kamp för frihet och utan honom hade vi inte segrat. Det säger den forne fackföreningsledaren Lech Walesa. Även om han var indiskret i något sammanhang, så gjorde han mycket gott och det är ingen som helst mening med att ta upp det nu, sade Walesa. Vägen till seger är inte alltid rak – ibland måste den gå i zick-zack. Kanske var det den vägen fader Jankowski följde.
IPN (Nationella Minnesinstitutet) anklagar i en ny bok Jankowski för att ha varit agent åt kommunistregimens säkerhetspolis (SB) men medger att han kan ha varit omedveten om att han blev utnyttjad. Jankowski själv förnekar anklagelserna. (PR The News 26 mars 09)

IPN pekar ut fader Jankowski som säpoagent

Fader Jankowski, en av nyckelpersonerna i Solidaritetsrörelsen på 1980-talet, var agent åt kommunistregimens säkerhetspolis (SB). Hans agentnamn ska ha varit dels Delegaten, dels Libella. Det hävdar IPN (Nationella Minnesinstitutet) i en ny bok, som behandlar mordet på Solidaritetsprästen Jerzy Popieluszko 1984.
Jankowski, som var en i kretsen runt legendaren Lech Walesa, förnekar kraftfullt anklagelserna, men IPN säger sig ha papper som visar att han mellan december 1980 och maj 1982 hade till uppgift att spionera på Solidaritet och katolska kyrkan. Inte minst ska han ha medverkat till att minska inflytandet från KOR (Arbetarnas försvarskommitté). Efter december 1981, då krigstillståndet infördes, sågs han med misstänksamhet av SB.
Fader Jankowski är känd EU-motståndare och har anklagats för antisemitiska uttalanden.
IPN är den statliga organisation som har till uppgift att undersöka nazistiska och kommunistiska brott i landet. (Polskie Radio The News 25 mars 09)

IPN stoppar Walesas begäran om dokument

Lech Walesa, Solidaritetslegendar och expresident i Polen, får inte titta på det material som kommunistregimens underrättelsetjänst samlade om honom 1970 – 76. Det var då han skulle ha varit agent åt säpo, vilket han gång på gång har förnekat. Dokumenten finns på IPN (Nationella Minnesinstitutet) som vägrar Walesa tillgång till materialet med motiveringen att han varit – just spion! Före detta agenter har inte rätt att se material om dem själva. Beslutet baseras på den rapport som lades fram inom IPN förra året av två historiker som kommit fram till att Walesa var den famöse agenten Bolek.  (The News 20 feb 09)
se tidigare notiser om Bolek  >>

PO vill se Marek Lasota som chef för IPN

Marek Lasota heter regerande PO:s (Medborgarplattformen) kandidat till posten som chef för IPN (Nationella Minnesinstitutet). Lasota är för närvarande chef för IPN:s avdelning i Kraków och har skrivit en bok om den förre påven, Johannes Paulus II. (Warsaw Business Journal 21 jan 08)

Lustrationslagen modereras

Regeringen avser att upplösa Nationella Minnesinstitutets (IPN) Lustrationsbyrå. Byrån undersöker trovärdigheten i de uppgifter om medborgares benägenhet att samarbeta, som kommunistregimens underrättelsetjänst samlat in. Det blir ett tillägg till den gamla kontroversiella Lustrationslagen, som infördes av den förra PiS-regeringen. Byrån ska ersättas av en ny institution, och innehållet i arkivet ska offentliggöras på internet. Offentliga personer ska kunna skriva kommentarer till uppgifter om sig själv och bifoga andra dokument. Kravet för personer i offentlig tjänst att redogöra för om de samarbetat med kommunisttidens säpo kvarstår. Den förra Lustrationslagen orsakade stor uppståndelse och hamnade slutligen i Konstitutionsdomstolen, som kritiserade några av statuterna, bland annat dem som berörde journalister och lärare i privata skolor. Likaså avgjorde domstolen att en person verkligen konkret måste ha samarbetat med underrättelsetjänsten för att bli fälld – det räckte inte med att man accepterat att rapportera. (The News 15 jan 09)

Nya avslöjanden av IPN

Nationella Minnesinstitutet (IPN) har lagt ut nytt material på nätet om över femhundra lokalpolitiker. Uppgifterna samlades in av de kommunistiska säkerhetstjänsterna en gång i tiden. Det gäller både anställda, informatörer och övervakade. Totalt omfattar IPN:s register 13203 namn – och de övervakade var drygt 2500 personer. Inte oväntat har nya debatter om uppgifternas tillförlitlighet startat i medierna. Många anser sig felaktigt utpekade, och andra menar att det fattas uppgifter om dem. (Östersjönytt 9 dec 09)
Till IPN-katalogen >>

Walesa var inte agent åt Säpo

Solidaritetslegendaren Lech Walesa har aldrig varit agent åt kommunistregimens säkerhetstjänst (SB). Det skriver en av SB:s tidigare agenter, Edward Graczyk, i ett brev som publiceras på Walesas hemsida. I mitten av november hävdade Graczyk inför Nationella Minnesinstitutet (IPN), som dokumenterar den polska historien under kommunisttiden, att Walesa var betald informatör åt SB. Hans agentnamn skulle ha varit Bolek. Nu skriver Graczyk att Walesa fick pengar en gång – för att kunna resa till Warszawa och träffa kommunistledaren Edward Gierek. Flera gånger förhördes han emellertid, men det förekom inga tecken på något samarbete från Solidaritetsledaren. (Warsaw Voice 10 dec 08)

Walesa bemöter anklagelser i memoarbok

Lech Walesas memoarer Droga do Prawdy (Vägen till sanningen), som snart publiceras, fick i sista minuten ett extra kapitel där han bemöter de anklagelser som förts fram av två historiker på Nationella Minnesinstitutet (IPN). I en nyligen utgiven bok pekar de ut Solidaritetslegendaren som Bolek, agent åt kommunistregimens hemliga polis på 1970-talet. Den viktigaste delen av boken är, enligt förlaget, där Walesa berättar om sina kontakter med underrättelsetjänsten. För första gången avslöjas här hans förhandlingar med Boris Jeltsin om de sovjetiska truppernas närvaro i Polen i början av 1990-talet. Med boken följer en cd-skiva med filmsekvenser från början av 1980-talet och från viktiga ögonblick i Walesas liv. Många har bidragit med information till boken, säger Walesa, själv har han bara kollat så att allt blev rätt. Spökskrivare är ärkebiskop Tadeusz Goclowski, en av dem som starkt kritiserat IPN:s beskyllningar mot Walesa. (The News 12 sept 08)

IPN undersöker general Sikorskis död

Nationella Minnesinstitutet (IPN) undersöker nu omständigheterna kring general Wladyslaw Sikorskis död 1943. Sikorski var polsk premiärminister i exil under andra världskriget och omkom enligt uppgifter från Storbritannien i en flygolycka över Gibraltar den 4 juli 1943. Polska historiker misstänker att generalen i stället blev mördad – och att Sovjetunionen var inblandad. Det har länge funnits önskemål om att utreda om brittiska myndigheter vet mer om dödsfallet än vad som meddelats officiellt. (Polskie Radio 3 sept 08)

Ministermake pekas ut som kollaboratör

Nationella Minnesinstitutet (IPN) har på sin hemsida publicerat dokument om ett par tusen personer som var anställda hos eller samarbetade med kommunistregimens hemliga polis (SB). Bland dem ingår Czeslaw Kiszczak, inrikesminister på 80-talet, chefen för säkerhetspolisen Wladyslaw Ciaston som var involverad i kidnappningen och mordet på Solidaritetsprästen Jerzy Popieluszko, och cirka femhundra andra toppar inom kommunistpartiet och administrationen. IPN har också lagt ut namn på personer som SB ansåg intressanta. Bland dem finns filmregissören Pawel Pitera, make till antikorruptionsminister Julia Pitera, och hennes svärfar, redaktören Zbigniew Pitera. Båda förnekar bestämt att de någonsin varit informatörer åt kommunistregimen. (Polskie Radio och The News 15 juli 08)

IPN vill ha tillbaka dokument från Walesa

Nationella Minnesinstitutet (IPN) kommer formellt att begära tillbaka en samling dokument – över 2 000 sidor – om kommunistregimens underrättelsetjänst som Solidaritetslegendaren Lech Walesa tagit från den statliga Säkerhetsbyrån (UOP) när han var president i början av 1990-talet. Det uppger tidningen Rzeczpospolita. Dokumenten berör inte bara Walesa utan också andra politiker som president Lech Kaczynski och Jacek Merkel. Man fruktar att Walesa kommer att använda dem för att ta hämnd på president Kaczynski. (Warsaw Business Journal 26 juni 08)

IPN bör finnas kvar – och öppnas

Sextio procent av polackerna vill att Nationella Minnesinstitutets (IPN) arkiv ska öppnas för allmänheten. Det visar en opinionsmätning som redovisas i Rzeczpospolita idag. IPN:s arkiv innehåller dokument om en mängd polacker och deras eventuella samröre med den forna kommunistregimens underrättelsetjänst, liksom utredningar om den tidens oppositionella. Trettiofem procent föredrar att dokumentsamlingarna hålls stängda. IPN:s uppgift är att undersöka brott från nazist- och kommunisttiden, och mer än hälften av polackerna är övertygade om att institutet behövs, och att det sköter sin uppgift väl. (The News 25 juni 08)

Walesa-bok kan begränsa IPN:s makt

Efter rabaldret kring den bok, som anklagar Solidaritetslegenden Lech Walesa för att ha samarbetat med kommunisttidens underrättelsetjänst och som getts ut av Nationella Minnesinstitutet (IPN), har regeringen nu börjat diskutera en ändring i den lag som reglerar IPN:s verksamhet. Många anser att IPN politiserats, och att boken Den kommunistiska underrättelsetjänsten och Lech Walesa: ett bidrag till en biografi är ett försök av politiker som är lojala mot presidenten och hans bror, att hämnas på Walesa. Trots att de alla tre var aktiva medlemmar i Solidaritet under 80-talet ogillar bröderna Kaczynski Walesa sedan hans tid som president i början av 1990-talet. Ändringen skulle kunna innebära att IPN görs om till ett nationellt arkiv och rent historiskt forskningsinstitut. Det skulle innebära en avveckling av IPN:s makt att granska politiker och offentligt anställda personers förflutna för att få fram eventuellt samröre med den forna kommunistregimen. Michal Kaminski, minister vid presidentkansliet, klargör emellertid att alla försök att minska IPN:s befogenheter kommer att blockeras av presidenten. PiS ser regeringens agerande som ett försök att stoppa politiker som är lojala med bröderna Kaczynskis parti. (The News 24 juni 08)

SLD kräver nedläggning av IPN efter bok om Walesa

Den bok som Nationella Minnesinstitutet (IPN) nu ger ut om Lech Walesas påstådda samröre med kommunistregimens säkerhetspolis på 70-talet har förorsakat stor debatt om institutets existens. Vänsteralliansen (SLD) vill att IPN ska läggas ner. Regerande Medborgarplattformen (PO), med premiärminister Donald Tusk i spetsen, är kritisk till institutets chef Jan Kurtyka. PO anser att IPN kan vara kvar men ska göras om ordentligt, och att arkiven ska öppnas för allmänheten. Det största oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kan gå med på större öppenhet och att arkivet öppnas för historisk forskning. IPN undersöker brott begångna under den nazistiska och den kommunistiska tiden. (Warsaw Business Journal 23 juni 08)

Boken om Walesa kommer ut i nästa vecka

Lech Walesa knöts som kollaboratör till kommunistregimens säkerhetspolis 1970, och informerade om en rad av varvsarbetarnas aktiviteter under åren 1970 – 1972. Det sägs i den akt som gjordes upp om Walesa när han arresterades i samband med krigstillståndet 1981, skriver Rzeczpospolita. Tidningen har fått tillgång till den bok som Nationella Minnesinstitutet (IPN) sammanställt om Walesa och hans relationer till den forna kommunistregimen. Här finns också uppgifter från 1978 om att expresidenten fått betalt för sina avslöjanden till säpo. I IPN:s bok, där Walesa pekas ut som säpoagenten Bolek, sägs också att han under sin presidenttid 1992 och 1993 krävde att få tillgång till de dokument som säpo samlat om honom. En del av materialet återlämnades aldrig, hävdar bokens författare, de två historikerna Slawomir Cenkewicz och Piotr Gontarczyk. IPN:s vice ordförande Maria Dmochowska har tagit avstånd från beslutet att publicera boken, och kommer troligen att få lämna styrelsen, skriver Rzeczpospolita. Walesa har idag förnekat anklagelserna i en tv-intervju. Säpo kan ha tillverkat falska handlingar för att misskreditera honom när han nominerades till Nobels fredspris, säger han. Walesa utpekades som agenten Bolek av förre underrättelsechefen Antoni Macierewicz 1992. 2002 fastslogs i domstol att Walesa inte var agent åt kommunisterna. Boken beräknas komma ut i handeln den 23 juni. (Polskie Radio 17 juni 08)

Walesa: Jag känner ”Bolek”

– Jag har bevis för vem agenten Bolek är, och jag känner honom personligen! Det säger den legendariske Solidaritetsledaren Lech Walesa, som i en kommande bok från Nationella Minnesinstitutet (IPN) anklagas för att ha varit agent (”Bolek”) åt kommunistregimens säkerhetspolis ett antal år på 1970-talet. Han vill inte avslöja vem den verklige Bolek är, men tycker att författarna till boken, historikerna Slawomir Cenckiewicz och Piotr Gontarczyk, borde kunna ta reda på det själva. Om de misslyckas kommer Walesa att informera dem. Boken ges ut vid 25-årsminnet av Walesas fredspris – knappast en tillfällighet, säger Walesa. (The News 19 maj 08)

IPN: Walesa samarbetade med kommunisternas säpo!

Om några veckor publiceras en bok som bortom allt tvivel ska bevisa, att den legendariske Solidaritetsledaren Lech Walesa samarbetade med kommunistregimens hemliga säkerhetspolis (SB).

Det är två historiker från Nationella Minnesinstitutet (IPN) som lägger fram all tillgänglig dokumentation om det samarbete man anklagar Walesa för, skriver tidningen Dziennik.

I radion förekommer uppgifter om att Walesa var lojal mot sina kolleger i den antikommunistiska oppositionen, från 1976 då han avslutade samarbetet med säpo. Men regimen påminde honom då och då om hans tid som agenten ”Bolek”.

I boken, som skrivits av historikerna Slawomir Cenckiewicz och Piotr Gontarczyk vid IPN, avslöjas också några dokument om Walesa som kommunisterna förfalskade. Walesa har många gånger förnekat både att han undertecknat något samarbetsavtal och att han var ”Bolek”. (The News 15 maj 08)

Två försökte sälja hemligt WSI-material

Två personer har gripits av ABW (Interna säkerhetstjänsten) för att ha försökt sälja hemligtstämplat material som hör till den beryktade WSI-rapporten. Det bekräftar åklagaren för organiserad brottslighet. En av de gripna är journalisten Wojciech Sumlinski, den andre en f.d anställd på WSI (Militära underrättelsetjänsten).

WSI upplöstes av den förra PiS-regeringen, när organisationen kunde bindas vid en rad brottsliga aktiviteter. ABW har också gjort husundersökning hos två personer som ingår i WSI-kommissionen, men de kommer inte att åtalas. WSI-rapporten sammanställdes av Antoni Macierewicz och kritiserades för att avslöja säkerhetstjänstens arbete och relationer med motsvarande organisationer i andra länder. Gripandet är politiskt laddat. Ordföranden i WSI:s verifikationskommission, förre premiärminister Jan Olszewski, anser att arresteringarna är politiskt motiverade och ett försök stoppa verifikationsprocessen.

Även president Kaczynski är mycket kritisk och säger att regeringen Tusks agerande är värdigt en polisstat.

Läs Ola Mårtenssons artikel om WSI-rapporten, som kom i februari förra året >>