Polen 100 år. Självständighet och suveränitet?

Marskalk Józef Piłsudski, Polens förste president.
Foto från Centralne Archiwum Wojskowe.

Den 11 november firar Polen 100 år som suverän stat. Det är en stor och viktig dag för alla polacker. Både polska myndigheter, nationalister och vanliga polacker kommer att minnas och glädjas åt det, om så på olika sätt. Marskalk Józef Piłsudski och hans legioner, hans politiska motpol Roman Dmowski, slaget om Warszawa, mellankrigstidens fram- och motgångar tillhör det kollektiva minnet och den nationella mytologin.

Läs vidare >>

Marskalken återupprättade Polen efter första världskriget

Józef Piłsudski, oljemålning av Jacek Malczewski.

Józef Piłsudski blev den som 1918 återupprättade Polen som suverän stat efter 123 års ockupation. Han föddes år 1867 på familjens gods i Zułowo i Litauen; på mark som annekterats av Tsarryssland vid Polens tredje delning år 1795. Piłsudski tillbringade sin skoltid på det ryska gymnasiet i Vilnius, samtida med honom var Feliks Dzierżyński, som senare grundade den sovjetiska underrättelsetjänsten tjekan.

Efter gymnasiet läste Piłsudski medicin på universitetet i Charkov i Ukraina men blev relegerad på grund av sina politiska aktiviteter. Samma sak hände vid universitetet i Dorpat (Tartu) i Estland. Som aktivist och ledare för det polska socialdemokratiska partiet kom han i konflikt med de tsarryska myndigheterna och blev deporterad till trakten av Irkutsk i Sibirien. Oaktat han var ledare för ett socialistiskt parti stod hans håg till ett återupprättat Polen i nationalistisk anda, något som kom till uttryck när han senare i en metafor gav uttryck för att han med sin politiska aktivitet tagit spårvagnen fram till sitt mål och att det nu var dags att sluta med att i socialistisk anda kalla varandra ”Kamrat” och istället övergå till ”Herr”.

Flera år före första världskrigets utbrott hade Piłsudski med tillstånd av myndigheterna i den av Österrike annekterade delen av Polen upprättat militära enheter som kunde göra raider in i den tsarryska delen. Vid ett tillfälle kom man genom ett tågrån över en större summa pengar till den fortsatta kampen mot det tsarryska väldet i Polen. Under en del av det första världskriget kämpade Piłsudskis styrkor på centralmakternas sida mot Tsarryssland. När han bröt med centralmakterna blev han internerad i Magdeburg av tyskarna för att sedan lagom till krigsslutet kunna återkomma till Warszawa, ställa sig i spetsen för det återupprättade Polen och bli dess president. Under kriget mot Sovjetunionen år 1919-1920 räddade Piłsudski i det slag som kallas Undret vid Wisła landet från att bli sovjetiserat. En ung attaché vid franska ambassaden i Warszawa vid namn Charles de Gaulle tog stort intryck av Piłsudskis militära strategier. De Gaulle står ju för övrigt staty i Warszawa. Mindre känd är Piłsudskis liberala inställning till Polens judar och hans frånfälle 1935 blev en svår förlust för dem. Vid ingången till Łazienkiparken i Warszawa står en staty av Józef Piłsudski, och gator och boulevarder som efter 1989 uppkallats efter honom återfinner man över hela landet. Väl känd är den under hela mellankrigstiden varande konflikten mellan Litauen och Polen genom Piłsudskis annektering av den polsk/litauiska staden Vilnius med området runtomkring där det bodde en stor polsk minoritet. Efter andra världskriget återförde Sovjetunionen Vilnius till Litauen varvid Polen ju förutom förlusten av staden även slutligen kom att förlora sina stora områden Kresy öster om den så kallade Curzonlinjen med de legendariska polska städerna Grodno, numera Hrodna i Vitryssland och den 600-åriga polska kulturstaden Lwów numera Lviv i Ukraina.

Piłsudskis hjärta begravdes i Vilnius medan hans kropp ligger i Wawelkatedralen i Kraków.

Hans Göran Tommila

Polen hedrade krigshjältar

Marskalk Józef Piłsudskis monument i Warszawa.
Foto: G. Lindberg

Polen hedrade på fredagen minnet av två krigshjältar – marskalk Józef Piłsudski från första världskriget och general Władysław Anders från andra världskriget. Det rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Piłsudski var dels general och besegrade oväntat Röda armén i ett berömt slag 1920 som brukar kallas Miraklet vid Wisła; dels var han marskalk och ledde landet under uppbyggnaden av Andra republiken (1918–1939).

General Anders i sin tur ledde 120 000 polacker ut från sovjetiska krigsfångeläger under andra världskriget. Han byggde av dem upp en armé på över 100 000 man, som fick lämna de sovjetiska krigsfångelägren för att under Anders befäl kämpa mot nazi-Tyskland. Ett av de mest berömda slagen stod vid Monte Cassino 1944. (Polskie Radio 12 maj 17)

Presidentkandidaterna hyllade Polens landsfader

Józef Piłsudski, Polens förste president.

Józef Piłsudski, Polens förste president.

På måndagen, 80 år efter marskalk Józef Piłsudskis död lade president Bronisław Komorowski ner blommor vid hans grav i centrala Warszawa.

Piłsudski ses som det moderna Polens grundare och var landets första president efter första världskriget, då Polen återfick sin status som självständig stat.

Andrzej Duda, som var oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) kandidat i söndagens presidentval, hyllade i stället landsfadern genom att lägga ner en krans i Wawelkatedralen i Kraków, där Piłsudskis kista står. (Polskie Radio 12 maj 15)

Pilsudskis dotter har avlidit, 94 år gammal

Jadwiga Pilsudska-Jaraczewska, pilot under andra världskriget och dotter till marskalk Jozef Pilsudski, den polska självständighetens fader, har avlidit i Warszawa i en ålder av 94 år.

Pilsudska-Jaraczewska flydde tillsammans med sin syster Wanda till Storbritannien när nazisterna 1939 invaderade Polen. Hon var utbildad pilot och arbetade på ett transportflygbolag som samarbetade med RAF.

Hon gifte sig med marinlöjtnanten Andrzej Jaraczewski, och paret fick två barn. Efter kriget utbildade hon sig till arkitekt.

Efter kommunismens fall återvände systrarna till Polen och återfick då sin fars herrgård, Sulejowek, som konfiskerats av kommunistregimen. Idag planeras där ett museum till Pilsudskis minne, som ska stå färdigt 2017.

Jozef Pilsudski utropade Polen till en fri suverän stat efter första världskriget, den 11 november 1918. Själv blev han statsöverhuvud och när presidentskapet inrättats fick han självklart uppdraget.

När ett antal regeringar kommit och gått tog han makten via en militärkupp 1926 och höll landet i ett stadigt grepp till sin död 1935. (Polskie Radio 17 nov 14)

Pilsudskis Cadillac deltar i paraden den 11 november

När Självständighetsdagen, den 11 november, nu står för dörren har president Bronislaw Komorowski avtäckt marskalk Jozef Pilsudskis nyrenoverade Cadillac, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Bilen kommer att delta i tisdagens Självständighetsparad i Warszawa, sade presidenten.

Originalet, en Cadillac Fleetwood Special 355D, hade skottsäkra fönsterrutor. Den var specialbeställd till Pilsudski och levererades bara några månader före hans död.

När marskalken såg bilen för första gången konstaterade han att han hade köpt sig en kista, berättade historikern Jan Tarczynski.

General Pilsudski var den som i slutet av första världskriget, den 11 november 1918, utropade Polen som en självständig stat. Han blev också den unga nationens statsöverhuvud till 1922, då presidentämbetet inrättades.

Sedan en rad svaga regeringar fallit, genomförde Pilsudski en militärkupp 1926, men vägrade att ta över som president. Han hade emellertid ett fast grepp om makten till sin död i maj 1935. (Polskie Radio 8 nov 14)

Fem gripna för vandalisering

Fem personer har nu gripits för vandaliseringen av marskalk Józef Pilsudskis grav i Vilnius. De tillhör en radikal organisation och är mellan 19 och 27 år, uppger den litauiska polisen. Dokument angående incidenten i helgen, då en banner draperades över Pilsudskis grav med hot mot den polska minoritetens ledare i Litauen och antydningar om att polacker skulle dö.

I somras hälldes röd färg över stenen, där den polske nationalhjältens hjärta begravts.

Relationerna mellan Polen och Litauen är ganska spända, inte minst sedan en ny lag kräver att utbildning i litauiska skolor ska ske på litauiska. Den polska minoriteten anser att deras barn bör få undervisning på polska. Likaså kräver de att få stava sina namn på polska– polskan och litauiskan har inte riktigt samma bokstäver. (Polskie Radio 29 nov 12)

Litauen lovar övervakning på Pilsudskis grav

Myndigheterna i den litauiska huvudstaden Vilnius har lovat att ordna bevakning sedan den grav, där frihetshjälten och förre presidenten marskalk Józef Pilsudskis hjärta är begravt. Graven vanhelgades i helgen, då en banner spändes över monumentet. I texten framfördes hot mot Waldemar Tomaszewski, ledaren för det parti som representerar den polska minoriteten i landet. Partiet tog för första gången plats i parlamentet, efter valet nyligen.

Det fanns också antydningar om bomber och att polacker skulle komma att dö.

Relationerna mellan Litauen och Polen är sedan tidigare spända – den polska minoriteten i landet anser att polska språket och den polska kulturen bör ha en starkare ställning.

Parlamentets beslut att undervisning ska ske på litauiska i skolorna har väckt upprörda känslor hos polackerna på båda sidor om gränsen.

Marskalk Pilsudski (1867–1935), som kallas det polska oberoendets fader, föddes i Litauen. Efter första världskriget, gick det återuppståndna Polen 1920 till anfall mot Vilnius för att åter göra det till en polsk stad.

Innan Polens delningar i slutet av 1700-talet var Polen och Litauen sedan 1300-talet ett gemensamt rike. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 25 nov 12)

Pilsudskis grav i Vilnius vandaliserad

Pilsudskimausoleet Rasos-kyrkogården i Vilnius har vandaliserats. I graven förvaras fältmarskalkens hjärta och hans mors kvarlevor.

Vi måste göra motstånd mot hat, oavsett vem förövaren är, säger landets premiärminister, Andrius Kubilius i ett uttalande.

Pilsudski, som föddes 1867i Zavalas i Litauen, ses som den som skapade det fria Polen efter första världskrigets slut. Han var landets första fria president när landet åter blev en suverän stat efter delningarna på 1700-talet.

Relationerna mellan Polen och Litauen har varit spända en tid. En anledning är att barnen till den polska minoriteten i landet inte får sin utbildning på polska i de litauiska skolorna. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 18 juni 12)

Snart premiär för Slaget om Warszawa 1920

Teoretiskt sett skulle den här filmen aldrig ha blivit av. Det sade Oscarsnominerade regissören Jerzy Hoffman på måndagens pressvisning av 3D-filmen Slaget om Warszawa 1920. De ekonomiska och tekniska utmaningarna har varit enorma, men allt har gått väl. Det finns massor av begåvade människor i Polen, och producenten Jerzy Michaluk lyckades få fram pengar – filmen har kostat över tio miljoner zloty.

Slaget om Warszawa 1920 gestaltar Polens återfödelse efter första världskriget och kampen med Sovjet under det polsk-bolsjevikiska kriget.

Striden räddade Polen och en stor del av Europa från kommunismen i nitton år, sade Hoffman. Det var också den enda strid polackerna vunnit sedan slutet av 1600-talet.

Daniel Olbrychski spelar marskalk Pilsudski och Borys Szyc är den unge officer som kallas till fronten just när han har friat till sin älskade.

Det är första gången för fotografen Slawomir Idziak, medan Hoffman med sina stora krigsepos inte är ovan vid 3D-tekniken.

Officiell premiär i Warszawa 30 september. (Polskie Radio 20 sept 11)

Till minne av slaget vid Warszawa 1920

President Bronislaw Komorowski nedlade på måndagen en krans vid den Okände soldatens grav i Warszawa. Det var en del av högtidligheterna när polackerna mindes Miraklet vid Wisla, 1920. Samtidigt firades Försvarets dag.

Det anses att slaget vid Warszawa räddade Polens självständighet 1920. Då besegrade marskalk Józef Pilsudski de sovjetiska trupperna vid Wislas strand och den bolsjevikiska revolutionen kunde inte tränga vidare in i Europa. Slaget pågick mellan 12 och 25 augusti 1920. 4 500 polska soldater dödades, 10 000 försvann och 22 000 skadades i samband med slaget. Slaget vid Warszawa finns med bland de arton händelser som avgjort världens öde. (Polskie Radio 16 aug 11)

75 år sedan Pilsudski dog

Den 12 maj har Polen högtidlighållit 75-årsdagen av marskalk Józef Pilsudskis död. I minnesceremonin i Warszawa deltog också hans dotter, Jadwiga Pilskudska-Jaraczewska.

Pilsudski, som föddes 1867, betraktas som en av landets främsta ledare.

1819 återfick Polen sin status som fritt land, och Pilsudski var statschef 1918 – 1922.

1919-21 ledde han de polska trupperna i kriget mot Sovjetunionen.

När den polska regeringen 1923 dominerades av hans politiska motståndare drog han sig tillbaka från den aktiva politiken.

I maj 1926 gjorde han en statskupp och återtog makten – de facto som diktator i Polen. Han avled den 12 maj 1935 i Belvederepalatset i Warszawa. (Polskie Radio 12 maj 10)