Szczecin-varvet såldes till investeringsfond

Varvet i Szczecin 2009. Foto wikipedia.

Det statliga varvet i Szczecin har nu sålts till Mars investeringsfond för 100 miljoner złoty (233 miljoner svenska kronor). Det meddelade premiärminister Beata Szydło på måndagen.

Överenskommelsen om försäljningen av varvet, som undertecknades på fredagen, visar att regeringens projekt blir genomförda, sade regeringschefen.

Produktionen på varvet stoppades 2009 sedan EU slagit fast att tidigare polska regeringars statliga bidrag till varven i Szczecin och Gdynia stred mot EUs konkurrensregler. Tillgångarna i varvet realiserades och de anställda fick gå.

Företaget Mars Shipyards & Offshore skriver på sin hemsida att man ingår i en grupp av varv och offshoreföretag som samarbetar nära och som ägs av Mars investeringsfond. Fonden förvaltas av ett dotterföretag till PGZ – Polska krigsmaterialgruppen, ett statsägt företag som producerar vapen och militär utrustning. (Polskie Radio 23 jan 17)

Morawiecki: Vi ska bygga upp varven igen

Det är fullt möjligt att rekonstruera varvsindustrin och göra den till en av drivmotorerna för den polska ekonomin. Det sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki på en presskonferens i Szczecin på onsdagen.

Tillsammans med sjöfartsminister Marek Gróbarczyk talade han om planerna för ett nytt skeppsbyggande i landet.

Jag tror att det är möjligt att bygga upp varvsindustrin igen, sa Morawiecki, trots att det finns enorma hinder både vad gäller juridik, lagstiftning, infrastruktur och ekonomi. Men jag tror absolut att varvsindustrin kan bli en av de grundläggande drivmotorerna i ekonomin.

I augusti hoppas vi att presidenten ska underteckna den nya lagen om skeppsbyggande, så att den kan träda i kraft efter årsskiftet, sade Gróbarczyk. Med den kan vi få fart på varvsindustrin igen. (Polskie Radio 14 juli 16)

Polen nysatsar på varv och sjöfart

Vi har nu ett lagförslag som ska bygga upp sjöfarts- och varvsindustrierna igen, Det sade premiärminister Beata Szydło på en konferens i Szczecin på torsdagen.

Förslaget är utarbetat av departementet för sjöfartsekonomi, och det ska bidra till att det skapas tusentals nya jobb och göra den polska skeppsbyggarindustrin till en storspelare på den internationella arenan, sade Szydło. Det är ett omfattande program som ska utveckla både varvsindustrin och sjöfartsekonomin och andra sektorer som är kopplade till dem.

De statliga polska varven gick i konkurs 2009, när EU inte längre accepterade att de fick gedigna statsbidrag för att kunna leva vidare. Över niotusen anställda förlorade jobbet.

Varven såldes och omstrukturerades, på sina håll byggs det fartyg igen, men det gamla varvsområdet har också utnyttjats till andra industrier och olika kulturella ändamål.

För ett par år sedan lade marinen en beställning på minst nio nya fartyg, vilket säkrade varvens framtid ytterligare några år. (Polskie Radio och wB 9 juni 16)

Gdanskvarvet kritiseras för bristande lönsamhet

Varvet i Gdansk har inte blivit lönsamt efter den omstruktureringsplan som antogs år 2009. Det skriver NIK (den polska riksrevisionen) i en rapport, noterar nyhetsbyrån PAP.

Varvet, där Solidaritetsrörelsen grundades på 1980-talet, har fått betydande statlig hjälp för att undgå konkurs och skulle därefter genomgå en omfattande rekonstruktion.

Men varvet har inte uppnått målet att bli lönsamt och konkurrenskraftigt på lång sikt, fastslår NIK.

GSG Towers, som tillverkar turbiner till vindkraftverk på varvsområdet och är ekonomiskt kopplat till Gdanskvarvet har också granskats. Företaget har fått 19,5 statliga miljoner som skulle användas till att öka produktionen. Men bara 1,5 miljoner zloty investerades, resten av pengarna har skickats tillbaka.

Men varvsledningen håller inte med om NIKs kritik.

Verksamheten är lönsam idag och produktionen är diversifierad, säger varvets talesperson, Jacek Łęski. Efterfrågan minskade i och med den globala finanskrisen och lågkonjunkturen som kom 2008 – det kunde ingen förutse. Trots enorma problem vi har överlevt, och vi har infört nya produkter, vindkraftverk och stålkonstruktioner, vi har infört ny teknik, som är på plats i dag och ger vårt varv en chans. (Polskie Radio 13 april 15)

Nya jobb skapas på varvet i Gdansk

600 arbetstillfällen blir kvar på varvet i Gdansk och lika många nya tillkommer, säger Rafał Bieniak, biträdande minister för de statliga företagen.

Industriutvecklingsbyrån har nått en överenskommelse med varvets ukrainska investerare, och produktionen på varvet ska fortsätta. Samtidigt ska verksamheten utvecklas och varvsområdet moderniseras, sade Bieniak. (Warsaw Business Journal 4 mars 15)

Marinen räddar varven

Den polska marinen planerar för att bygga minst tio nya fartyg på varven i Gdanskområdet, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Det innebär att varven har sysselsättning för tio år framåt.

Redan beställda är tre minjaktfartyg, vars uppgift är att leta upp och förstöra minor i Östersjön och Nordsjön. (Östersjönytt 3 okt 14)

Walesa försöker rädda varvet i Gdansk

Jag tror inte att varvet har mer än fem procents chans att överleva, säger Solidaritetsikonen Lech Walesa till den polska nyhetsbyrån PAP. Men jag kommer att göra allt vad jag kan för att rädda det.

Det var på varvet i Gdansk som den fria fackföreningen Solidaritet bildades 1980, under ledning av Walesa – vilket blev inledningen till kommunismens fall, först i Polen och sedan i resten av Europa.

Walesa var inbjuden för att medla mellan aktieägarna i bolaget sedan samtalen mellan den störste aktieägaren, ukrainaren Sergej Taruta, och statligt ägda Industry Development Agency (ARP) kollapsat.

Fem procent chans är inte mycket, men situationen kunde varit värre, sa Walesa efter ett möte med varvets facklige ledare, Roman Galezewski.

Stålmagnaten Sergej Taruta, som äger sjuttiofem procent av aktierna i bolaget, har tidigare sagt att han kan betala åttio miljoner zloty (175 miljoner svenska kronor) av de 180 miljoner zloty (400 miljoner svenska kronor) som behövs för att rädda varvet. (Polskie Radio 9 okt 13)

Varvet i Gdansk behöver mer pengar

Det historiska varvet i Gdansk är i trängande behov av 180 miljoner zloty (närmare 500 miljoner svenska kronor) för att hålla verksamheten igång. Det säger varvets ukrainska storägare, Sergei Tarchuta. Han vädjar till regeringen att stödja det olönsamma företaget, som under de senaste arton månaderna gått med 373 miljoner zloty i förlust.

Om regeringen bidrar med åttio miljoner, så kan jag få fram hundra miljoner, säger han till Polskie Radio.

Men regeringen har nyligen sagt att det inte går att hjälpa varet mer, och anklagar Tarchuta för att överföra pengar från Gdansk till Ukraina.

Runt 1800 personer är idag anställda vid varvet, där den fria fackföreningen Solidaritet grundades 1980. (Polskie Radio 2 okt 13)

Varvet i Gdansk söker 600 personer

Varvet i Gdansk söker nytt folk, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Sammanlagt sexhundra personer ska anställas, bland annat svetsare och montörer. Ungefär hälften behövs i år och resten under 2013. De mest kvalificerade kan se fram emot en lön på 7 000 zloty/mån uppger bolaget i ett meddelande.

VI har för avsikt att bli den arbetsgivare som betalar bäst inom varvsindustrin i den här regionen, konstaterar varvet. (Warsaw Business Journal 6 juli 12)

Lenin åter över porten till Gdanskvarvet

En debatt har utbrutit i Gdansk, sedan det gamla varvet med en inskription över portarna åter tillägnats kommunistikonen Vladimir Lenin.

Enligt stadens borgmästare Pawel Adamowicz måste texten finnas där. Varvet, som nu ingår i kulturarvet, återställs för att upplysa och utbilda den yngre generationen. Han stöds av historikerna i både kommunen och regionen.

Men fackföreningen Solidaritet – som bildades just på varvet i Gdansk – har tillsammans med politiker från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) protesterat mot Lenins återkomst på varvsporten.

Då främjar man kommunismen, och det är förbjudet, påpekar de.

Restaurationen har kostat sextioåtta tusen zloty. (Polskie Radio 14 maj 12)

Det ljusnar för de polska varven

Varvet i Gdynia blommar upp igen. Ett tusental av de varvsarbetare, som sades upp när varvet lades ner för två år sedan, bygger nu vindkraftverk på det gamla varvsområdet. Andra företag ligger i startgroparna – statsägda Nautia ska bygga torn för utvinning av skiffergas som nyligen upptäckts i Polen, skriver tidningen Metro.

Och ett brittiskt filmbolag vill bygga en filmstudio på området.

De statliga polska varven gick i konkurs 2009, när EU inte längre accepterade att de fick gedigna statsbidrag för att kunna leva vidare. Över niotusen anställda förlorade jobbet.

Även för varvet i Gdansk ser det ut att ljusna. En investerare söker fyrahundra personer för att kunna börja bygga fartyg på varvet igen.

Det var på varvet i Gdansk som protesterna började 1980, och det var där Solidaritet så småningom bildades. (Polskie Radio 1 aug 11)

Förhandlingar om varvsmark i Szczecin

Ett belgiskt bolag förhandlar om köpet av drygt femtio hektar av den mark som tidigare användes av Szczecinvarvet, skriver tidningen Östersjönytt.

En del av området ska enligt planerna användas för egen produktion, och andra delar ska hyras ut. (Östersjönytt 29 april 11)

 

Varvsköpare ska inte bygga fartyg

Delar av det konkurshotade Gdyniavarvet har nu sålts till två olika köpare, rapporterar tidningarna Rzeczpospolita och Parkiet.
En av dem är statliga reparationsvarvet Nauta, som inom kort övertas av Byrån för Industriutveckling. Nauta köpte utrustning som kan användas till översyn och reparationer av fartyg.
Den andra köparen, Energomontaz-Pólnoc, köpte bland annat torrdockan för trettiotre miljoner. Utrustningen ska användas till att bygga stora stålkonstruktioner för energi- och kemisektorn. (Warsaw Business Journal 27 nov 09)

Varven går på auktion

Ingen av spekulanterna på de polska storvarven i Szczecin och Gdansk tycks vara intresserad av att fortsätta bygga fartyg på området, sade ministern för statliga företag, Aleksander Grad, i veckan. Därför kommer delar av varven nu att säljas på auktion. (Östersjönytt 27 nov 09)

Szczecin kan överta varvet

Det kan bli aktuellt att staden Szczecin tar över Nya Szczecin-varvet och sedan försöker inkorporera det i en ekonomisk specialzon, uppger tidningen Rzeczpospolita. Om staden ger det högsta anbudet under den kommande månaden, kan detta vara en realistisk möjlighet.
Senare får myndigheterna hitta en investerare som kan driva affärsverksamhet på området, så att inte alla blir arbetslösa när varvet stängs ner.
Tanken har uppkommit sedan tidigare försök att sälja varvet gått om intet. (Warsaw Business Journal 2 nov 09)

Varvsinvesterare från Qatar kan ha gynnats

Det kan ha förekommit felaktigheter när anbuden på de statliga varven i Gdynia och Szczecin togs in i somras. Det uppger veckotidningen Wprost. Investerarna från Qatar ska ha favoriserats.
Den 12 maj frågade Aleksander Grad, minister för de statliga företagen och ytterst ansvarig för privatiseringen, om det var möjligt att dröja med utvärderingen för att invänta ett anbud som inte kommit in i tid.
All information fanns med på hemsidan, det enda som var viktigt var priset, sade Wojciech Dabrowski, ordförande i Industrins Utvecklingsbyrå.
Den 5 oktober informerade CBA premiärminister Donald Tusk, som i sin tur informerade åklagarmyndigheten om att polsk lag kan ha brutits. (Warsaw Business Journal 12 okt 09)

Varven delas upp i mindre bitar inför ny försäljning

– Man kan inte räkna med att det kommer att byggas fartyg på varven i Szczecin och Gdynia i framtiden. Det sade Alexander Grad, minister för statsföretagen, när han i sejmen redogjorde för läget för varven. De tilltänkta köparna i Qatar har hoppat av, och nya anbud på varvens egendom kommer att tas in i slutet av september, rapporterar Östersjönytt.
Varvet i Szczecin kommer att delas upp i åtta paket och Gdyniavarvet i nio. Intressenter kan lägga bud på ett eller flera paket. (Östersjönytt 18 sept 09)

Grads öde avgörs på tisdag

Efter regeringsmötet på tisdag kommer premiärminister Donald Tusk att tala om ifall Aleksander Grad blir kvar som minister i departementet för de statliga företagen. Det meddelade regeringens talesperson Pawel Gras på tisdagen.
Oppositionspolitikern Mariusz Blaszczak, talesperson för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har krävt att Grad ska få sparken sedan han misslyckats med att sälja de statliga varven i Gdynia och Szczecin till investerare i Qatar . Från början skulle försäljningen varit klar i slutet av juli, och när deadline sköts upp till den siste september sade Tusk försäljningen skulle bli avgörande för om Grad kunde fortsätta leda departementet eller ej. (Warsaw Voice 3 sept 09)

Varven är fortfarande inte sålda

De investerare i Qatar som erbjudit sig att köpa varven i Gdynia och Szczecin har för tredje gången avstått från att erlägga överenskomna 381 miljoner till departementet för statliga företag. Det uppger tidningen Rzeczpospolita.
– Vi måste helt enkelt börja om från början med försäljningen av varven, säger Aleksander Grad, ansvarig minister vid departementet vid en presskonferens. Grad har bett EU-kommissionen att förlänga fristen för varven, som – ifall de blir kvar i statlig ägo – måste återbetala statliga bidrag på tolv miljarder zloty. Det innebär konkurs och arbetslöshet för 15 000 anställda.
– Det är upp till premiärminister Donald Tusk att avgöra om jag kan sitta kvar på min post efter detta, tillade Grad. (Warsaw Business Journal 1 sept 09)

Säkerhetschef stöder varvsprotest

Trehundra arbetare och fackföreningsmedlemmar från örlogsvarvet i Gdynia demonstrerar utanför försvarsdepartementet, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza. Protesten gäller en planerad nedskärning med flera hundra jobb.
Aleksander Szczyglo, som är chef för den militära säkerhetstjänsten, har utlovat sitt fulla stöd för varvet. Han har begärt samtal med försvarsminister Bogdan Klich om varvets framtid.
Företaget försöker hitta en väg ut ur den nuvarande krisen, och arbetar med en omstruktureringsplan i väntan på överläggningar med kreditorerna. (Warsaw Business Journal 25 aug 09)

Deadline för varvsköpen har passerat

Det internationella konsortium som ska köpa varven i Gdynia och Szczecin betalade inte heller under måndagen, rapporterar Polskie Radio.
Betalningen skulle från början ha kommit departementet för statens företag tillhanda den 21 juli, men tidpunkten flyttades fram till den 17 augusti. Orsaken var ett brev med uppgifter om att varven mellan 2002 och 2007 använts till penningtvätt och att de byggda fartygen sålts rejält under marknadspris.
Ministern för statens företag, Alexander Grad, talade om sabotage och beordrade en undersökning av affären.
De tänkta investerarna har inte hört av sig under måndagen, och det spekuleras nu i att köparen fått kalla fötter och dragit sig tillbaka. (Polskie Radio 18 aug 09)

Stark kritik mot varvshanteringen

Hanteringen av de statliga varven de senaste åren får stark kritik av den polska riksrevisionen (NIK). Inte ett enda av Gdyniavarvets tjugoåtta fartyg såldes med vinst under åren 2005 – 2007. Samtliga varv har fått stora stöd från staten – trots EU-inträdet har bidragen inte diskuterats med Bryssel. Gdanskvarvet fick 86,5 miljarder zloty samt 148,3 miljoner i garantier; Gdynia fick nära tre miljarder zloty, varav 2,5 miljarder var garantier; och det rekonstruerade Szczecinvarvet 887 miljoner inklusive 536 miljoner i garantier.
Betalning för varvsaktierna ska erläggas av investerarna från Qatar före den 17 augusti. Därefter förväntas köparna återanställa de åttatusen varvsanställda som sagts upp.
Gdanskvarvet ägs numera av ett ukrainskt konsortium och där fortsätter produktionen. (Östersjönytt den 7 aug 09)

Brev bromsar försäljningen av varven i Gdynia och Szczecin

Försäljningen av varven i Szczecin och Gdynia gick inte som planerat. De 381 miljoner zloty, som i veckan skulle betalats in till departementet för statliga företag, kom aldrig, och nytt datum har satts till den 17 augusti, skriver Östersjönytt.
Anledningen till fördröjningen ska ha varit ett brev som ett sällskap i Szczecin skickat till investeraren i Qatar, där man anklagar den nya ledningen av varvet i Szczecin för att ha sålt fartygen till underpris.
Aleksander Grad, minister för statsföretagen, kallade brevet sabotage, och de fackliga företrädarna på varven var upprörda.
Gdanskvarvet fick däremot, som webb-Bulletinen tidigare rapporterat, besked om att statsbidraget på 250 miljoner euro inte behöver betalas. Samtidigt beviljade regeringen ett lån på 125 miljoner zloty. (Östersjönytt 25 juli 09)

Planen för Gdanskvarvet godkänd i EU

EU-kommissionen godkände på onsdagen omstruktureringsplanen för varvet i Gdansk. Det innebär att de 250 miljoner euro, som varvet fått i statligt stöd sedan EU-inträdet 2004, inte behöver betalas tillbaka. Därmed blir det heller ingen konkurs.
I gengäld måste de nya ägarna, ukrainare SID, dra ner på produktionskapaciteten och personalstyrkan.
Varvet i Gdansk är den plats där Solidaritetsrörelsen föddes vilket var inledningen till kommunismens fall i Öst- och Centraleuropa. (Warsaw Voice 23 juli 09)

Planen för Gdansk-varvet godkänd av EU

EU-kommissionen har nu godkänt omstruktureringsplanen för varvet i Gdansk. Det sade Neelie Kroes, kommissionär för konkurrensfrågor, på en presskonferens på tisdagen efter ett möte med Aleksander Grad, minister med ansvar för de statliga företagen.
Varvet slipper alltså betala tillbaka hundratals miljoner euro i statligt bidrag under åren efter Polens EU-inträde.
Därmed räddas Solidaritets födelseplats – det var på varvet i Gdansk som den fria fackföreningen bildades. (Warsaw Voice 3 juni 09)

Tusk lobbade för varven i Qatar och Kuwait

Enligt uppgifter i polska medier är det kapital från Mellanöstern som ligger bakom det konsortium som köpte varven i Gdynia och Szczecin, skriver Svensk Sjöfartstidning. Köpare är Liechtenstein-baserade United International Trust och köpesumman uppges till motsvarande åttiotvå miljoner euro.
Premiärminister Donald Tusk säger till polska media att affären inte hade blivit av utan hans många besök i och kontakter med Qatar och Kuwait. En orsak till intresset från arabiskt håll är att det också finns ett intresse för att komma in på den polska gasmarknaden, uppger Tusk.
Köparen vill fortsätta med skeppsbyggnad, men också med annan parallell verksamhet och att man kommer att återanställa folk ur de 9.000 arbetare och tjänstemän som blir övertaliga den sista juni. (Svensk Sjöfartstidning 1 juni 09)

Fartygsproduktionen i Gdynia och Szczecin stoppades i fredags

Produktionen på varven i Gdynia och Szczecin stoppades på fredagen och mer än 4 500 arbetare sades upp. De två varven har nyligen sålts till United International Trust, ett företag som är registrerat i Nederländerna.
Privatiseringen av varven har tvingats fram av EU-kommissionen, sedan det framkommit att polska staten betalat ut så mycket bidrag att det stred mot EU:s konkurrensregler. De nya ägarna har utlovat fortsatt fartygsproduktion utan att närmare specificera sina planer. (Warsaw Voice 1 juni 09)

Avgångsvederlag till varvsanställda kostar 370 miljoner

Inför försäljningen av varven i Gdynia och Szczecin fick den övertaliga personalen mellan 20 000 och 60 000 zloty i avgångsvederlag av huvudägaren staten. Kostnaderna beräknas uppgå till 370 miljoner, skriver affärstidningen Puls Biznesu. De nya ägarna, United International trust, har försäkrat att skeppsbyggandet ska fortsätta.
Försäljningen av de polska Östersjövarven blev nödvändig sedan EU-kommissionen noterat att staten betalat otillåtet stora stora bidrag efter Polens inträde i EU 2004. (Östersjönytt 29 maj 09)

Även varvet i Szczecin nu sålt

– Investerarna har lovat att fartygsproduktionen ska fortsätta vid varvet i Szczecin, som nu sålts till UIT, United International Trust vid en auktion på lördagen. Det sade Aleksander Grad, minister för statens företag.
UIT köpte tidigare varvet i Gdynia, och lovade även där att fortsätta bygga fartyg.
EU-kommissionen beslöt 2008 att de polska Östersjövarven måste säljas eftersom de stora bidrag som betalades ut till varven stred mot EU:s konkurrenslagstiftning. (Warsaw Voice 18 maj 09)

Varvet i Gdynia sålt för 288 miljoner zloty

Varvet i Gdynia har nu sålts till United International Trust, registrerat på Nederländska Antillerna. Priset var 288 miljoner zloty, berättade Aleksander Grad, minster för statsföretagen. Avsikten är att varvsproduktionen ska fortsätta.
De nya ägarna kommer eventuellt att behålla en del av de anställda.
Under fredagen säljs också varvet i Szczecin.
När Polen gick med i EU fick de statliga varven stora ekonomiska bidrag för att struktureras om så att de blev lönsamma. Det visade sig emellertid vara svårt, och eftersom fortsatta bidrag strider mot konkurrenslagen krävde EU att varven skulle säljas. Varvet i Gdansk såldes först till ett ukrainskt konglomerat. (Polskie Radio 15 maj 09)

Ny plan för varvet i Gdansk läggs fram i Bryssel

En ny plan för omstruktureringen av varvet i Gdansk har lagts fram av de ukrainska ägarna ISD. I planen finns ett tidsschema för stängningen av två av varvets tre stapelbäddar, skriver Dziennik Baltycki.
Tillsammans med företrädare för departementet för statlig egendom reser ISD nästa vecka till Bryssel för att lägga fram sin plan för EU. De anställda är oroliga för att de utlovade investeringarna på sexhundra miljoner kommer att krympas till 240 miljoner zloty. (Östersjönytt 15 maj 09)

Presidenten vädjar till Ukraina om varvsstöd

President Kaczynski skrev i förra veckan brev till president Viktor Jusjtjenko och premiärminister Julia Tymosjenko i Ukraina och bad om hjälp till varvet i Gdansk, som numera har ukrainska ägare, rapporterar nyhetsbyrån PAP.
Varvet i Gdansk hade stor betydelse för Central- och Östeuropas befrielse, påminner Kaczynski. Han är övertygad om att EU-kommissionens inställning till statligt stöd till varvet kommer att mjukas upp eftersom regeringar i många länder redan är igång med hjälpprogram till sin varvsindustri.
Presidenten ber nu Jusjtjenko och Tymosjenko att försäkra investerarna att varvet med lite god vilja från alla intresserade kommer att klara sig igenom nuvarande kris. Han försäkrar också att han ska diskutera Gdanskvarvet med andra ledare i EU. (Östersjönytt 15 maj 09)

Varvsfacken vill ha ny förhandling om framtiden

Facken ber nu premiärminister Donald Tusk att omförhandla varvsfrågan – idag är det ekonomiska läget helt annorlunda, och både Frankrike och Tyskland ger omfattande stöd till sina varv. EU-kommissionen beslöt i höstas att de polska varven måste betala tillbaka de stora ekonomiska bidrag de fått sedan EU-inträdet 2004. Varven har inte de pengarna, och enda lösningen är att sälja. Spekulanterna har dock varit få, och det är inget krav att köparna ska fortsätta bygga båtar. Facken säger nu att de inte kommer att acceptera att varven stängs den 1 juni. (Östersjönytt 13 feb 09)

Avvecklingen av varven dyrt för staten

Att avveckla den 15 000 man starka arbetsstyrkan på varven i Gdynia och Szczecin kostar staten en halv miljard zloty. Det säger Michal Boni, premiärministerns chefsrådgivare. I den summan ingår avgångsvederlag för dem som beslutar sig för att gå frivilligt, löner till och med maj nästa år och återbetalning av pensionsavgifter till arbetarna, sade Boni. Facket har gått med på avgångsvederlag i spannet 15 – 60 000 zloty, beroende på ålder. De polska varven säljs nu ut efter en överenskommelse med EU, och många av de 15 000 arbetarna får ekonomisk hjälp att hitta nya jobb om de går frivilligt. (Warsaw Voice 2 dec 08)

EU:s varvsplan accepteras i Warszawa

Regeringen har nu accepterat den plan som Neelie Kroes, EU:s kommissionär för konkurrensfrågor, lagt fram för privatiseringen av Östersjövarven. Bolagen ska sälja ut sina tillgångar för att kunna betala sina skulder. EU-stödet på 1,5 miljarder ska också återbetalas. Därefter går varven i konkurs men kan återuppstå på ny kula. Då räcker det inte med skeppsbyggnad – ytterligare någon produkt måste till, menar EU. För att verkställa planen krävs en lagändring, vilket innebär ett uppskov på några månader. (Svensk Sjöfartstidning 5 nov 09)

Regeringen svarar om varven idag

Idag, måndag, förväntas regeringen lämna sitt svar till EU-kommissionen om räddningsplanen för varven. Om regeringen inte accepterar planen villkorslöst måste varven betala tillbaka det omfattande statliga stödet sedan 2004 och gå i konkurs. I EU-planen ingår att företagen delvis ska avvecklas. Polen måste nu acceptera en försäljning av varven enligt kommissionens önskemål, utan några villkor, säger EU:s talesperson Jonathan Todd. Aleksander Grad, minister med ansvar för de statliga företagen, säger att regeringen kan godta de flesta av de villkor som EU ställer. (Polskie Radio 3 nov 08)

Ny plan ska rädda varven

Nu pågår förhandlingar om hur man ska rädda de polska varven. – Vi koncentrerar oss på en plan som arbetas fram tillsammans med Neelie Kroes, EU:s kommissionär för konkurrensfrågor, säger Maciej Wewior på Departementet för statliga företag. Det nya förslaget ska vara klart om tre veckor. Kroes har sagt ifrån att det program för privatisering av varvsindustrin i Polen inte kommer att accepteras i dess nuvarande form. Tidigare i veckan har Kroes sagt att varven bör sälja av sina tillgångar för att kunna betala sina skulder till staten. Därefter kan företaget läggas ner. (Warsaw Voice 24 okt 08)

Varvsplanen får underkänt av EU

Räddningsplanen för de polska Östersjövarven kommer inte att godkännas. Det har konkurrenskommissionär Neelie Kroes nu sagt i EU-parlamentet, enligt uppgifter i Svensk Sjöfartstidning. Planen håller inte för att skapa en varvsindustri som i längden kan klara sig på egen hand. Det formella beslutet tas av EU-kommissionen, och sannolikt tvingas varven att sälja ut sina tillgångar för att återlämna det statsstöd som betalats ut. Därefter kan en ny ägare starta utan skulder till staten. (Svensk Sjöfartstidning 23 okt 08)

Tusk lobbar för de polska varven

Det finns fortfarande hopp för Polens varvsindustri. Det sade premiärminister Donald Tusk, sedan han träffat EU-kommissionens ordförande på torsdagskvällen. Samtalet handlade huvudsakligen om hur man skulle kunna hitta en lösning så att varven i Gdynia och Szczecin kan fortsätta bygga båtar. I september antydde EU:s kommissionär för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, att privatiseringsplanen inte skulle bli godkänd. I så fall måste varven återbetala stöd på två miljarder euro, vilket innebär konkurs och arbetslöshet för 15 000 personer. Varvet i Gdansk är i en annan situation, sade Tusk, det är redan privatiserat och kommissionen ska få rekonstruktionsplanen i slutet av månaden. (Polskie Radio 15 okt 08)

Negativt förhandsbesked om varven

Neelie Kroes, EU:s kommissionär för konkurrensfrågor, sade på onsdagen att hon troligen rekommenderar EU-kommissionen att underkänna förslaget till omstrukturering och privatisering av de polska varven. Problemen började när EU konstaterade att statens bidrag strider mot unionens konkurrensregler. Varven måste privatiseras – annars blir de tvungna att betala tillbaka de två miljarder euro som utgått från EU sedan 2004. Regeringen lämnade in en plan för omstruktureringen den 12 september och med lite god vilja skulle det här programmet kunna accepteras, säger Aleksander Grad, minister för de statliga företagen. Jag har begärt att få ut analysen, så att vi kan diskutera de olika punkterna. Det har inte sagts när EU-kommissionen kan komma med sitt beslut, men om det är negativt och varven måste återlämna EU-bidragen blir det konkurs och 15 000 personer mister sina jobb. Teoretiskt kan man vädja till Europadomstolen, och om det blir nödvändigt får regeringen överväga det, sade Grad. (Polskie Radio 1 okt 08)

Kroes: Vi behandlar varvsplanen snabbt

EU:s kommissionär för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, utlovade på tisdagen en snabb behandling av planen för rekonstruktion av de polska Östersjövarven. Det polska varvsfacket träffade Kroes efter en demonstration i Bryssel på tisdagen. Förra veckan skickade regeringen in sitt förslag till omstrukturering av varven, och om EU inte godkänner planen för privatisering tvingas varven betala tillbaka två miljarder euro i tidigare EU-bidrag. Det innebär konkurs för varven och arbetslöshet för 15 000 varvsanställda. (Warsaw Voice 17 sept 08)

Demonstration för varven i Bryssel

Idag demonstrerar ett hundratal medlemmar från fackföreningen Solidaritet i Bryssel till stöd för de tre konkurshotade varven i Szczecin, Gdynia och Gdansk. 15 000 arbetare riskerar att förlora jobben om varven tvingas lägga ner. Departementet för statliga företag skickade den senaste räddningsplanen till EU-kommissionen den 12 september, och om EU inte godkänner privatiseringsförslagen måste varven återbetala EU-bidrag på tolv miljarder zloty – vilket innebär konkurs. Demonstrationen är ett sista desperat försök att stämma kommissionen till mildhet. (The News 16 sept 08)

Varven får två veckor till på sig

Varven i Szczecin och Gdynia har fått två veckors respit – EU-kommissionen har skjutit deadline fram eftersom ytterligare fem nya tänkbara spekulanter på varven har dykt upp. De budgivare som finns idag är ISD Polska, som är intresserat av Gdynia, och Mostostal Chojnice, som siktar in sig på Szczecin. (Svensk Sjöfartstidning 11 aug 08)

Varven har fått tolv miljarder på tio år

Varven i Gdansk, Gdynia och Szczecin har fått tolv miljarder zloty i statligt stöd under de senaste tio åren. Det visar siffror från det polska Konkurrens- och konsumentskyddsverket, enligt Gazeta Wyborcza. Det är 315 dollar per skattebetalare, och tre gånger så mycket som går till forskning. (Östersjönytt 25 juli 08)

Investerare intresserade av varvet i Szczecin

Det pågår förhandlingar om försäljning av varvet i Szczecin till Mostostal Chojnice, som nu försöker få ihop ett konsortium till stöd för privatisering och omstrukturering av varvet. En norsk varvsgrupp har visat intresse, liksom en av Polens rikaste män, Zbigniew Jakubas. Jakubas ställer som villkor att staten går in och täcker uppkomna förluster fram till 2010. Det kräver i sin tur att programmet försäkrar att varvet ska klara sig utan statsbidrag i fortsättningen om EU-kommissionen ska godkänna avtalet. (Warsaw Business Journal 18 juli 08)

Varvsfacket kräver att regeringen agerar nu!

Varvsarbetarna kräver nu att regeringen ser till att varven privatiseras omedelbart. De vill också ha högre lön och bättre arbetsvillkor. Arbetarna är inte övertygade om att regeringen ska klara problemen under de nu utverkade extra två månaderna, utan att det bara innebär att plågan förlängs och att EU ändå fattar beslut om återbetalning av subsidierna. Då går varven i konkurs och 15 000 varvsarbetare blir arbetslösa. (The News 16 juli 08)

Polen får två månader att lösa varvskrisen

Ytterligare två månader får regeringen på sig att finna en rimlig plan för rekonstruktionen av varven i Gdynia och Szczecin. Det beslöt EU-kommissionen idag efter vädjanden från premiärminister Donald Tusk och president Kaczynski. Den 12 september beräknas samtalen med intresserade köpare vara avslutade, och då skjuter kommissionen upp beslutet till dess, hellre än att fatta ett negativt beslut idag, säger konkurrenskommissionären Neelie Kroes i en pressrelease. Statligt stöd får enligt EU:s konkurrensregler, bara ges om det är förenat med omstrukturering och om det finns privata finansiärer med i bilden. Vad gäller Gdansk pågår samtal med Ukrainska Donbass. (The News och UNT 16 juli 08)

Varvsfristen förlängs till oktober

EU-kommissionen kommer att ge Polen tid till oktober för att komma fram till en acceptabel plan för privatiseringen av de tre varven på Östersjökusten, Szczecin, Gdansk och Gdynia. Det säger inofficiella källor i till Polskie Radio. EU:s talesperson i frågan vill inte bekräfta utan säger bara att ärendet ska beslutas på onsdagen. Både premiärminister Donald Tusk och president Kaczynski har vädjat om mer tid för att få fram ett realistiskt program för utförsäljningen av varven, inklusive de nödvändiga nedskärningarna. Förra veckan sades det att EU-kommissionen förlorat tålamodet och tänkte kräva tillbaka de subsidier som utbetalts till varven sedan EU-inträdet 2004. Det skulle innebära konkurs och 15 000 arbetare skulle förlora jobbet. (The News 15 juli 08)

EU missnöjt med varvsplanerna

EU-kommissionen hotade på onsdagen att återkräva subsidierna från de tre varven vid Östersjökusten om Polen inte skakar fram en genomförbar rekonstruktionsplan. Landet får en dag på sig att revidera de aktuella planerna. Det är inte klart vilken dag beslutet fattas, men det kan bli redan i nästa vecka, säger Jonathan Todd, kommissionens talesperson i konkurrensfrågor. EU:s konkurrenskommissionär Neelie Kroes har i samtal med Aleksander Grad, minister med ansvar för statliga företag, varit mycket tydlig med att de liggande planerna inte uppfyller kommissionens krav i frågan om långvarig stabilitet. Om EU återkräver de summor som betalats ut, 1,3 miljarder euro till Gdynia, 640 miljoner till Szczecin och 218 miljoner till Gdansk skulle det leda till konkurs för alla tre varven. (Warsaw Voice 10 juli 08)

Varvsarbetare demonstrerar i Bryssel

Polska arbetare demonstrerade på onsdagen utanför EU:s högkvarter i Bryssel för att protestera mot hoten att lägga ner de tre problemtyngda varven i Gdynia, Gdansk och Szczecin. Inte minst varvet i Gdansk har stor symbolisk betydelse för polackerna, eftersom det var där Solidaritet föddes på 1980-talet. Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för konkurrenspolitik, har gett den polska regeringen tid till torsdag att presentera en trovärdig plan för rekonstruktion av varven utan statliga bidrag som sätter konkurrensen ur spel. Polenhar fått rejäla bidrag från EU för att lyfta varvens ekonomi, men EU-kommissionen kräver att produktionen dras ner ordentligt för att matcha efterfrågan. Om planen inte motsvarar EU:s krav stoppas utbetalningarna till varven – som går i konkurs. (Warsaw Voice 25 juni 08)