Dudas popularitet ökar kraftigt efter vetot

President Andrzej Duda. Foto: EU-parlamentet.

Två tredjedelar av polackerna uppskattar president Andrzej Duda. Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos. Det är 10 % fler än i förra månaden. Idag är bara 28 % missnöjda med presidenten och hans sätt att sköta sitt arbete.

Den ökade populariteten beror huvudsakligen på att han lade in sitt veto mot två av de tre kontroversiella lagar om domstolsväsendet som parlamentet antog i förra månaden – de lagar som möttes av stora demonstrationer på gatorna och som EU nu har kritiserat.

Parlamentets arbete faller däremot inte folket på läppen – bara 24 % tycker att de folkvalda sköter sig enligt förväntningarna.

Men regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ligger enligt en annan mätning från Cbos bättre till än någonsin i opinionen – hela 42 % skulle rösta på PiS om det vore val idag. Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) skulle få 20 % av rösterna, populistiska Kukiz’15 8 % och liberala Moderna 6 %. Med 4 % vardera skulle varken Bondepartiet (PSL) eller Vänsteralliansen (SLD) ta sig in i parlamentet om det vore val idag. (Rzeczpospolita 28/29 aug 17)

Duda söker stöd hos Solidaritet

President Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

Det polska folket ska få uttala sig om grundlagen. Det sade president Andrzej Duda i sitt tal den 3 maj, på Konstitutionsdagen. Hans förslag var att medborgarna den 11 november – på Polens andra nationaldag, Självständighetsdagen – ska folkomrösta om olika frågor inför en ny grundlag: vilken roll ska presidenten ha, hur parlamentet ska fungera o.s.v.

Flera av topparna i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har talat om att konstitutionen från 1997 måste göras om – inte minst PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, som anser att den är orsaken till att en massa postkommunister sitter kvar på viktiga poster i samhället.

Men Dudas förslag om folkomröstning mottogs ganska svalt av partiet.

Blir det en flopp så drabbar det PiS i kommunalvalen till sommaren, säger en högerpolitiker till tidningen Gazeta Prawna (motsvarar närmast Dagens Juridik i Sverige).

Man kan komma ihåg att relationerna mellan partihögkvarteret och presidentpalatset är ganska spända efter Dudas veto mot två nya lagar i somras – lagen om Högsta domstolen och lagen om Domstolsrådet.

Partiet ser också andra svårigheter. För att en folkomröstning ska gälla måste minst hälften av valmanskåren delta. Därefter utarbetar parlamentet ett förslag som bygger på väljarnas önskemål. Ändringar i grundlagen kräver en majoritet på 2/3 av parlamentets 460 ledamöter, d.v.s. 307 ledamöter, för att gå igenom. PiS har tillsammans med sina koalitionspartier Solidariska Polen och Polen tillsammans idag 235 röster.

Därför söker Duda nu stöd för sin idé utanför partiet, hos fackföreningen Solidaritet, som har konferens på fredagen.

Solidaritet, som är en stark organisation, når ut till miljontals arbetare. Inför parlamentsvalet 2015 fick PiS stöd av Solidaritet mot löften om att sänka pensionsåldern och rädda den polska gruvindustrin.

Frågan är vad Solidaritet vill ha i utbyte mot att stödja Duda, skriver tidningen.

Solidaritet har synpunkter på arbetstagarnas rättigheter, på sociala och ekonomiska frågor som vi måste lyssna till, säger Paweł Mucha, en av ministrarna på presidentkansliet. (Gazeta Prawna och wB 24 aug 17)

Duda: Den polska armén är ingens privatarmé

President Duda talar på arméns dag.
Skärmdump från statliga TVP.

Den polska armén är en och man kan inte differentiera den genom att skapa olika sorters arméer eller genom någon annan klassificering. Det sa president Andrzej Duda under firandet av Polska Armédagen.

Duda påpekade att man lägger ner stora summor på att modernisera armén och på att vända de negativa förändringar som skett de senaste åren. Man har begått många fel, menade presidenten. Duda är dock övertygad om att misstagen går att reparera.

Naturligtvis finns det många visioner och idéer om hur den polska armén ska se ut och hur den ska fungera. Men jag tror på att alla politiker i Polen förstår att det allra viktigaste är det gemensamma goda. Och det gemensamma goda är Polen, där en del är den polska armén. Det är Republiken Polens armé och inte någons privata armé. Det är en armé som vi gemensamt måste forma för det är den som med sitt eget bröst försvarar Polen, sa presidenten.

Detta tal åhördes av försvarsminister Antoni Macierewicz som stod bredvid Duda. Och han rörde inte en min. Som Bulletinen tidigare rapporterat råder det frostiga relationer mellan presidenten och försvarsministern. Presidenten har nyligen vägrat att utnämna nya generaler som föreslagits av försvarsministern, vilket aldrig hänt tidigare. Och dagens starka tal var en viktig signal till Macierewicz och en del av dragkampen mellan de båda.

Presidenten är enligt grundlagen polska arméns överbefälhavare i fredstid. Försvarsminister Macierewicz har tydligt visat förakt för presidentens befogenheter vad gäller militären och vid flera tillfällen gått presidenten förbi. Premiärminister Beata Szydło har av obekant anledning inte reagerat och agerat handfast i denna för den nationella säkerheten farliga situation utan nöjt sig med ett lamt tillrättavisande.

Många observatörer hävdar att det pågår ett fullskaligt krig mellan presidentpalatset och försvarsdepartementet. I varje fall är det tydligt att den monolit, som det konservativa och populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hävdar att det är, håller på att spricka.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda säger nej till nya generaler

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

I veckan meddelade BOR (Regeringens skyddsbyrå) att ett stort antal nya generaler kommer att utnämnas vid en ceremoni på Arméns dag den 15 augusti.

Men president Andrzej Duda säger nej.

Det finns ingen enighet om den nya kommandostrukturen, säger presidenten.

Uttalandet bekräftar att maktkampen mellan presidenten (som är landets ÖB) och försvarsministern (som struntar i vad presidenten har för åsikter om de väpnade styrkornas organisation) på intet sätt är bilagd. Deras konflikt nådde omvärlden i våras, då Duda i protest mot Macierewiczs bristande uppmärksamhet i öppna brev lade fram synpunkter på krigsmakten till Macierewicz. Korrespondensen sågs med motvilja av Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som tycker att konflikter ska hållas inom partiet.

Dudas vägran att utnämna de nya generalerna är en kraftfull markering mot försvarsministern – presidenten är ingen galjonsfigur, är budskapet.

En ren krigsförklaring gentemot Macierewicz, skriver polska medier.

Duda fortsätter alltså att gå sin egen väg. I slutet av juli vägrade han underteckna två av tre kontroversiella lagar om domstolsväsendet.

Reformen kommer inte att ge oss de förbättringar av rättsväsendet som vi behöver, sade Duda och utlovade friska ändringsförslag inom kort.

Hans agerande kom uppenbarligen som en blixt från en klar himmel. Samtliga övriga PiS-toppar gick ut och kritiserade hans veto. Man underströk att regeringen går vidare med sin reformverksamhet på det juridiska området. Och det antyddes att Duda nog inte blir partiets presidentkandidat i nästa val.

Men Duda, som är landets mest populära politiker, stärkte sin ställning i opinionen, polackerna tycker att han gjorde rätt och skulle rösta på honom om det vore presidentval idag. (Dziennik.pl. Rzeczpospolita, wPolityce.pl och wB 10 aug 17)

Nytt förslag om lösning av CHF-lånen

Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

President Andrzej Duda kommer nu med ett nytt förslag om hur man ska kunna hjälpa polacker med bolån i utländsk valuta, i första hand schweizerfranc, CHF.

Hundratusentals polska familjer tog under många år på bankernas rekommendation sina lån i CHF, och när francen år 2010 plötsligt släpptes fri blev det som tidigare var en god affär plötsligt en lånefälla. Presidenten lovade under valkampanjen 2015 att hjälpa dem som drabbats, vilket var en viktig orsak till att han vann valet. Kort efter sitt tillträde lade han fram ett förslag om hur konverteringen skulle gå till, men det sågades av dåvarande centralbankschefen Marek Belka, som menade att det skulle innebära en betydande försvagning av banksektorn.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), har i sin tur tydligt sagt ifrån att regeringen inte bör hjälpa till.

Det här får låntagarna sköta själva med hjälp av domstol, sade han i februari. Hans ställningstagande har inte förbättrat de kyliga relationerna med Duda.

I presidentens nya förslag ska låntagarna kunna få upp till till 2000 złoty i månaden i stöd under 36 månader, lånen ska vara räntefria i upp till tolv år och delar av lånet ska kunna avskrivas.

Samtidigt ska bankerna kunna ersättas för skillnaden i valutorna, vilket föreslagits tidigare.

Både centralbanken (NBP) och finansinspektionen (KNF) har gett klartecken till förslaget.

Detta skulle innebära ekonomisk stabilitet och göra det lätt att räkna ut individuella lösningar, menar NBP, och KNF ser förslaget som en förnuftig kompromiss mellan att uppnå sociala mål och undvika hot mot banksektorn.

Polska bankförbundet är lite mer skeptiskt men återkommer efter analys.

Förslaget har skickats till parlamentet för debatt. (Polskie Radio och wB 3 aug 17)

Hur löst sitter Duda nu?

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Justitieminister Ziobros spådom, att president Dudas veto mot de kontroversiella domstolslagarna kan komma att fälla regeringen och att Duda då är den som faller först, kan man naturligtvis fundera lite kring.

I början av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) regeringstid, vintern 2015-16, när tumultet kring den nu oskadliggjorda Konstitutionsdomstolen (KD) pågick, hävdade president Duda liksom hela toppskiktet i PiS att parlamentet är överordnat alla andra. Konstitutionsdomstolen måste acceptera lagar som stiftas av parlamentet, även om domstolen bedömer att de strider mot grundlagen. Som högutbildad jurist har Duda trovärdighet i juridiska frågor, även om det var uppenbart att han i det fallet bara upprepade partiledaren Kaczynskis uttalande.

Men PiS har majoritet i parlamentet och parlamentet skulle alltså kunna besluta om avsättning av presidenten och nyval. Ett aber är att PiS under sin flagg i parlamentet samlar parlamentariker från andra småpartier på ultrahögerkanten, Ziobros Solidariska Polen och högskoleminister Jaroslaw Gowins Polen tillsammans. Solidariska Polen lär inte bli något problem i det här fallet, men Gowin antydde missbelåtet i samband med omröstningarna om domstolslagarna att han och hans nio ledamöter måste rösta ja till förslagen för att regeringen inte skulle falla. Och Gowin har ett par gånger tidigare offentligt sagt ifrån att han är oenig med regeringens lagförslag – till exempel det som gällde totalt abortförbud. Det förslaget togs också tillbaka, även om man försöker påverka opinionen med beslut om extra bidrag till föräldrar som låter svårt missbildade foster födas. Gowin är också emot sänkningen av pensionsåldern, som tillsammans med löftet om kraftiga bidrag till barnfamiljerna, var såväl president Dudas som partiets stora vallöften inför president- och parlamentsvalen i oktober 2015.

Till statliga TVP säger Gowin nu att det i ett koalitionsparti naturligtvis alltid finns frågor där man har olika åsikt.
Jag har stora reservationer mot domstolslagarna, säger han. Men jag är övertygad om att president Duda kommer med bra ändringsförslag så att vi kan gå vidare utan uppenbara juridiska felaktigheter i formuleringarna.

Det hör vetot ger oss möjlighet att varva ner lite och ompröva vår politik, vi måste vara mer känsliga för den oro som har visat sig, med anledning av förändringstakten, och måste slipa lite till på formuleringarna för att få de bästa lösningarna för den polska rättsstaten i framtiden.

Detta är emellertid inte alls vad Szydlo och Kaczynski är övertygade om. De är inte intresserade av att presidenten ska ändra i deras utmärkt formulerade lagar som ger PiS den makt partiet vill ha, de vill att presidenten ska underteckna de nya lagarna utan att sätta sig på tvären.

En fråga är hur länge Gowins lojalitet varar – Dudas har ju sviktat. En annan är vem som vinner den här maktkampen. Det spekuleras redan i att Duda skulle utmana Kaczynski om partiledarposten. Han är tveklöst mest populär av dem båda, inte bara i nuläget, men i politiken kan det vända snabbt. (TVP och wB 31 juli 17)

Justitieministern fördömer presidentens veto

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

President Dudas veto mot två av de nya lagarna om domstolsväsendet har åstadkommit stort raseri inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Premiärminister Beata Szydlo sade sammanbitet att arbetet mot ett rättvisare samhälle kommer att fortsätta oavsett vad presidenten gör. Partiledaren Jaroslaw Kaczynski dundrar om att presidentens beslut är att mycket allvarligt misstag.

Och för att ytterligare påverka Duda ryter justitieminister Zbigniew Ziobro också till. Det är ju han som drabbas hårdast av presidentens beslut – han får inte den oinskränkta makt över rättsväsendet som han tänkt sig. Ziobro innehar både justitieministerposten och riksåklagarjobbet. Om han dessutom är den som sparkar, pensionerar och tillsätter landets domare kan han påverka alla mål i alla instanser, både på åklagarsidan och domarsidan.
Liksom Kaczynski är besatt av att skuldbelägga någon för brodern Lech död i Smolenskolyckan, har Ziobro beslutat sig för att den läkare, som inte lyckades rädda livet på hans svårt sjuke far, ska få betala ett högt pris för det. Och det kan lyckas om man har alla trådarna i sin hand.

Både EU och USA har reagerat mot de lagar som ger justitieministern oinskränkt makt över rättsprocessen, vilket också irriterar honom.
EUs avsikt är att göra Polen svagt och mottagligt för inblandning från andra länder. Reformerna är nödvändiga för att skydda polackerna från vänsterideologi, säger han till den regeringsvänliga nyhetsportalen wSieci. Det är ingen tillfällighet att HBTQ-grupper är med och de instruerar mot regeringens politik. Detta är inte bara en strid om domstolarna, de vill vända upp och ner på vårt land.

Ziobro har också varnat president Duda för att hans veto mot lagen om Högsta domstolen och lagen om Domstolsrådet kommer att bli Dudas fall.

Antingen kommer han att gå till historien som en stor personlighet, en av ledarna för den goda förändringen, som en man som bidragit tillbyggnader av en stark, rättvis stat. Eller också faller regeringen, och den som faller först blir presidenten, sade Ziobro och hänvisade till Ungerns premiärminister Viktor Orban som genomförde sina reformer utan att bry sig om demonstrationer från dem som vill göra landet mer västerländskt. (wSieci och wB 31 juli 17)

Romaszewska: Duda vet vad han gör!

Zofie Romaszewska, veteran inom den demokratiska oppositionen under kommunistregimen.
Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Presidenten är högutbildad jurist, det var det viktigaste skälet till att han inte undertecknade lagen om Högsta domstolen och lagen om Domstolsrådet. Det säger den forna dissidenten Zofia Romaszewska, som president Andrzej Duda själv pekat ut som den viktigaste rådgivaren inför beslutet att använda sin vetorätt mot de kontroversiella lagarna.

Romaszewska, som har stort förtroende bland polackerna sedan tiden som aktivist mot kommunistregimen, konstaterar att presidenten vet vad han gör och påpekar att Jaroslaw Kaczynski, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa, PiS, bör ha respekt för presidentämbetet. Särskilt som han har ett mycket starkt mandat!

President Duda valdes våren 2015 som PiS kandidat, en lokal politiker från Krakow som handplockades av Kaczynski. Fram tills nu tycks han ha gått i PiS-ordförandens ledband, men inför de uppenbara övergreppen mot rättssäkerheten har han nu satt ner foten.

Kaczynskis vrede är inte att missta sig på, och frågan är hur han nu kommer att göra för att återföra Duda till den rätta vägen – eller rentav försöka göra sig av med honom.

De demonstrationer som pågår nu måste ha en hållbar vision, säger hon, den kraft som visas nu har flera ansikten. Polacker har en enorm känsla för gemenskap, men tyvärr inte när det gäller att bygga ett samhälle. (onet.pl och wB 29 juli 17)

Kaczynski: Dudas veto är ett allvarligt misstag

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

President Dudas beslut att inte underteckna lagen om Högsta domstolen och lagen om Domstolsrådet var ett allvarligt misstag. Det säger Jaroslaw Kaczynski, ordförande i regeringspartiet Lad och Rättvisa (PiS). Vi måste nu minimera skadorna och se till att detta blir en engångsföreteelse.

Men regeringen kommer att fortsätta genomföra sina stora reformer, sade Kaczynski. Det handlar både om att avveckla mediekoncentrationen och reformera säkerhetsstyrkorna.

De lagar som presidenten stoppade, samt ytterligare en som ger justitieministern makten att avsätta och tillsätta domare på alla nivåer, har mött stort motstånd, både hos oppositionen och stora delar av befolkningen. Över en veckas demonstrationer har hållits i många polska städer. Även EU och USA har varnat för att rättssäkerheten i Polen är hotad om reformerna genomförs.

Det lilla högerpartiet Polen tillsammans, som ingår i PiS-regeringen, har nio platser i parlamentet. Partiet röstade för domstolslagarna eftersom regeringen annars hade fallit, säger partiledaren, högskoleminister Jaroslaw Gowin.

Kaczynski anser att det polska rättsväsendet är sjukt och korrupt, och att reformerna därför är nödvändiga. Han menar att landets domare utgör en elit, som ser till sina egna intressen och står långt från invånarna. Domstolarna får också kritik för att arbeta för långsamt.

Polens ombudsman för mänskliga rättigheter säger att domstolssystemet behöver bli mer effektivt, men att de kontroversiella lagarna som PiS drivit igenom inte är rätt väg att gå. (Polskie Radio 28 juli 17)

Genombrott eller politiskt spel?

President Andrzej Duda har skrivit på den nya lagen om de allmänna domstolarna. Det är en lag som inskränker domstolarnas befogenheter och framför allt bäddar för omfattande utrensningar av domare.

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Förra veckans massprotester mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) nedmontering av rättsstaten resulterade i att presidenten lade in sitt veto mot två av tre kontroversiella lagändringar. Protesterna fortsätter och presidenten och PiS fortsätter med sitt politiska spel.

Under måndagskvällen höll såväl presidenten som premiärminister Beata Szydło tal till nationen. I statliga TVP sändes först premiärministerns tal och därefter presidentens – en tydlig signal om att premiärministern är viktigast. Szydło talade om att reformeringen av rättsväsendet nu blir ”försenad” men att regeringen aldrig kommer att backa. Talet, som var fullt med förtäckta hot, riktades till Lag och Rättvisas trognaste väljare. Presidenten talade i sin tur om sitt ansvar att underteckna genomtänkta lagändringar.

Efter presidentens veto samlades PiS-ledningen i partihögkvarteret. Förvåningen över och missnöjet med presidentens beslut var uppenbara. Håller regeringspartiet på att splittras? Försöker presidenten skapa en egen fraktion inom partiet? Kommer koalitionen med de två småpartierna Polen Tillsammans och Förenade Polen upphöra? Frågorna är många.

Högskoleminister och biträdande premiärminister Jaroslaw Gowin (Polen Tillsammans) har tagit avstånd från ”reformen”. Högermedierna är också splittrade: Do Rzeczy stödjer Dudas veto medan wSieci menar att ”de gamla” domstolarna nu kommer att blockera andra nödvändiga reformer.

Det är emellertid för tidigt att tala om ett förestående slut för PiS och för regeringens rabiata politik. Framför allt är det svårt att tro att president Andrzej Duda faktiskt försöker visa sitt oberoende från partiledaren Kaczyńskis direktiv. Hans plötsliga och oväntade utspel kan vara en del i ett noga uträknat politiskt spel, det kan vara iscensatt av PiS för att sprida dimridåer och dupera oppositionen, de utländska observatörerna och framför allt polackerna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Romaszewska övertygade Duda

Zofie Romaszewska, veteran inom den demokratiska oppositionen under kommunistregimen. Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Massprotesterna över hela landet påverkade naturligtvis president Andrzej Duda. Men viktigast var rådet från en av Dudas rådgivare, veteranen Zofia Romaszewska, vars auktoritet i partiet är obestridlig, skriver nyhetsportalen Natemat.pl.

När Duda presenterade sitt beslut att stoppa lagen om Högsta domstolen och lagen om Domstolsrådet sade han, att han tillbringat helgen med att tala med juridiska, politiska och filosofiska experter av olika slag.

Jag har talat med väldigt många människor, sade Duda. Men framför allt har jag talat med Zofia Romaszewska, en person som väl knappast behöver presenteras, innehavare av Vita Örnens orden, men mest av allt – en kvinna som är en symbol för kampen mot förtryck, kampen för ett fritt suveränt Polen, kampen för människans frihet och rättvisan. Den symbolen har hon varit ända sedan 1970-talet, hon har också stött mig först i min presidentkampanj och sedan här i presidentkansliet. Och av alla dem jag talat med i helgen kom Zofia med det som påverkade mig mest. Hon sa: Herr president, jag har bott i ett land där riksåklagaren hade en otroligt stark ställning och kunde göra i princip allt han ville, och jag vill inte att vi ska få tillbaka den situationen i Polen.

Romaszewska är en person med gott anseende inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Hon har bland annat nominerats till Polens ombudsman för mänskliga rättigheter av partiet. Hon var med i kampen mot kommunistregimen och har suttit i fängelse för sin politiska aktivitet. Efter kommunismens fall tillhörde hon Solidaritets konservativa falang. (Natemat.pl 24 juli 17)

Duda undertecknar lagen om allmänna domstolar

President Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

President Andrzej Duda föreslår nu att ett råd av kvalificerade jurister ska arbeta med förslaget om reformering av domstolssystemet och vi tror att det är en bra idé. Det säger Dariusz Zawistkowski, ordförande i Domstolsrådet, KRS. Presidenten är fullt medveten om att delar av den nya lagen strider mot grundlagen och om två månader ska det finnas ett nytt förslag.

Lagen om de allmänna domstolarna kommer presidenten emellertid att underteckna, sade Zawistkowski.

Den innebär bland annat brottmål ska fördelas slumpvis på domstolarna. Därmed kan en särskild domare inte väljas ut till en viss rättegång, och risken för korruption minskar. Tanken är både att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning för domarna och att garantera opartiskhet i målet. (Rzeczpospolita och Wirtualna polska 24 juli 17)

Duda vill inte träffa Tusk

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har begärt ett möte med president Andrzej Duda för att förmedla EUs oro över regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) reformering av det polska rättssystemet. Duda har tackat nej, rapporterar webbplatsen 300polityka.

Presidentens rådgivare Krzysztof Szczerski bekräftar att det kommit en förfrågan om ett möte.

Enligt presidentens uppfattning finns det inget utrymme för ett ingripande från Europeiska rådet, oavsett vem som är ordförande där, säger Szczerski. Presidenten är förvånad över att EU ägnar sig åt vad som sker i Polen eftersom allt följer gällande lag.

Även utrikesminister Witold Waszczykowski har kommenterat mötet, som inte blir av.

Tusks uppgift är att försvara Polens intressen i EU, inte att blanda sig i den inrikespolitiken, säger Waszczykowski – som möjligen missförstår vad EUs funktionärer ska syssla med. (Polskie Radio och wB 20 juli 17)

Starkt stöd för Duda efter Trumps besök

President Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

Drygt hälften av polackerna, 52 %, skulle rösta på president Andrzej Duda och 44 % skulle rösta på Europeiska rådets ordförande Donald Tusk om det vore presidentval idag. Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Kantar Millward Brown.

Stödet för Duda har ökat med 7 % och stödet för Tusk har minskat med 6 % sedan en liknande undersökning i april.

Mätningen genomfördes den 11–12 juli, att par dagar efter den amerikanske presidenten Donald Trumps besök i Warszawa. (Polskie Radio 16 juli 17)

Duda: Trump förstår att vi är ledande i Centraleuropa

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

Den amerikanske presidenten Donald Trump kommer till Polen idag därför att han förstår att Polen är det ledande landet i Centraleuropa. Det säger president Andrzej Duda till nyhetsbyrån PAP.

För vårt land är president Trumps besök extremt viktigt, och om man betänker sammanhanget kan vi inte utesluta att det som helhet blir ett historiskt besök, säger presidenten.

Trump anländer till Warszawa på onsdagskvällen. På torsdagen träffar han Duda och ledarna för de tolv länder från Öst- och Centraleuropa som deltar i Trehavs-toppmötet. Han ska också hålla ett tal vid monumentet över Warszawa-upproret 1944. Därefter reser han vidare till G20-mötet i Hamburg.

Vi är helt enkelt ett viktigt land i vår del av världen, säger Duda. Vi är ett av EUs största länder, vi är Centraleuropas ledande land och det är därför president Trump kommer till oss.

Bland de frågor som står på agendan är energisäkerheten. För att bli mindre beroende av Ryssland vill Polen nu teckna avtal om framtida leveranser av amerikansk naturgas. Vid en provleverans i juni till LNG-terminalen i Świnoujście fungerade allt väl, och de två länderna vill nu fortsätta överenskommelsen. Polen räknar med att också vidarebefordra gas till grannländerna och blir på det sättet ett nav i regionen.

Enligt uppgifter i medierna låter regeringen bussa PiS-anhängare från landsorten in till Warszawa för att ta emot den amerikanske presidenten. (Polskie Radio och wB 5 juli 17)

Duda i konflikt med Waszczykowski

President Andrzej Duda.
Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Att president Andrzej Duda inte kommer särskilt bra överens med försvarsminister Antoni Macierewicz framgick i våras, då Duda i egenskap av landets ÖB i öppna brev till Macierewicz ställde frågor om försvaret. Den striden vann Duda – landets verklige makthavare Jarosław Kaczyński var missnöjd med att brevväxlingen var offentlig men konstaterade att presidenten står över försvarsministern.

Men även med utrikesminister Witold Waszczykowski har presidenten en djup konflikt, skriver nyhetsportalen onet.pl. Duda utnämner inte de ambassadörer som Waszczykowski föreslår. Han vill visa att han har inflytande över utrikespolitiken.

Enligt grundlagen ska presidenten tillsammans med premiärministern och utrikesministern utforma utrikespolitiken, och Duda har på sitt kansli en särskild utrikespolitisk rådgivare.

President Duda, som ju var regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kandidat i presidentvalet, har nu börjat bli ett problem.

Det ligger en lång rad nomineringar på presidentens skrivbord som väntar på att bli undertecknade, klagade utrikesminister Witold Waszczykowski i radio RMF FM. Jag väntar mig förklaringar på vad det är för problem med dem.

Uttalandet utlöste en våg av indignation i presidentpalatset, skriver onet.pl. Skandalöst, ingen minister har rätt att tala till presidenten på det sättet, dundrade Dudas utrikespolitiska rådgivare Krzysztof Szczerski omedelbart.

Nu frågar man sig om det i ”den goda förändring” som är PiS politik, också ingår att stärka presidentens roll. I Dudas förslag om folkomröstning om grundlagen tas presidentens roll upp som en viktig fråga.

Waszczykowski, som har stärkt sina aktier i samband med att Polen blev icke-permanent medlem av FNs säkerhetsråd, passar nu på att kritisera presidenten inför partikongressen i juli, då Kaczyński antas vilja ombilda regeringen. Att den amerikanske presidenten Donald Trump besöker Polen 6 juli räknar Waszczykowski också som en merit – även om Duda är den som flera gånger har bjudit in Trump.

Så nu återstår att se om Kaczyński reagerar på konflikten Duda–Waszczykowski och vad han i så fall gör. (onet.pl och wB 20 juni 17)

Duda vill rösta om grundlag och flyktingar

Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

Jag anser att vi ska ha två folkomröstningar, den ena om grundlagen och den andra om flyktingar. Det säger president Andrzej Duda till tidningen SuperExpress.

Han menar att det finns ett tiotal frågor som polackerna bör ta ställning till. Det handlar om presidentens roll – ska den stärkas eller vara mer symbolisk? Ska den nya pensionsåldern skyddas i grundlagen – det gick att sänka den med enkel majoritet och det går lika lätt att höja den.

Läs vidare >>

Duda hade inte rätt att benåda Kamiński

President Andrzej Duda. Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Så snart president Andrzej Duda tillträtt sitt ämbete benådade han Mariusz Kamiński.

Kamiński var under regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) förra regeringsperiod chef för Antikorruptionsbyrån (CBA) och stod åtalad för att trakassera PiS politiska fiender.

För att rädda Kamiński undan rättegång såg PiS till att han fick diplomatisk immunitet – han fick bli parlamentsledamot. Därmed sköts rättegången upp, men 2015 dömdes han för maktmissbruk till tre års fängelse och tio års förbud att inträda i offentlig tjänst.

Den nye presidenten, som själv är jurist, förklarade snabbt att domen var politisk och att Kamiński var vit som snö. Inom kort utnämndes han till högste chef för Polens underrättelsetjänster.

Benådningen var unik i sitt slag och domstolen lade ner målet. Men presidenten var för tidigt ute, enligt lagen ska den fällande domen ha vunnit laga kraft innan brottslingen kan benådas. Benådningen kritiserades alltså men justitieminister Zbigniew Ziobro förklarade att allt var OK.

Nu har emellertid Högsta domstolen slagit fast att benådningen strider mot lagen. Presidenten kan bara benåda en dömd, vars dom vunnit laga kraft.

PiS talesperson Beata Mazurek hävdar att Högsta domstolen överträtt sina befogenheter och att det är Konstitutionsdomstolen som ska avgöra frågan.

Konstitutionsdomstolen är den instans som gjorts om av PiS, vilket gett upphov till den mer än årslånga konflikten med EU. (Rzeczpospolita och wB 31 jan 17)

Duda: Vi skickar mer trupp till Afghanistan och Irak om Nato vill

President Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

Länderna i Centraleuropa bör vara väktare för den öppna dörrens politik eftersom det ligger i vårt intresse att inte förbli gränsländer. Det sade president Andrzej Duda säkerhetskonferensen Globsec 2017 i Bratislava. Och Nato måste se till att säkerheten garanteras lika mycket för alla medlemsstater.

Polen är redo att trappa upp sitt engagemang i antiterrorism-koalitionen om Natoländerna anser att det behövs, sade Duda. Vi kan till exempel öka vår närvaro i Afghanistan och Irak, där det redan finns polska soldater.

Presidenten sa också att han gärna ser att Natotrupperna i Polen stannar till 2022 i stället för till 2018.

På Natomötet i Bryssel för ett par dagar sedan presenterade Duda regeringens planer på att öka de polska försvarsanslagen till 2,2 % fram till 2020 och till 2,5 % fram till 2030. (Warsaw Voice 30 maj 17)

Duda besöker Georgien

Georgiens huvudstad Tbilisi. Foto: wikipedia.

Presidentparet Duda reser på måndagen till Tbilisi på ett tre dagar långt besök. Det rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Presidenten ska diskutera bilaterala relationer och Georgiens önskan om att gå med i EU och Nato med president Giorgi Margvelashvili och premiärminister Giorgi Kvirikashvili.

Den polska delegationen ska också lägga ner blommor vid det monument av framlidne presidenten Lech Kaczyński, som 2008 reste till Tbilisi för att stötta landet under den rysk-georgiska konflikten 2008. Den dåvarande georgiske presidenten Mikheil Saakashvili sade 2015 att Kaczyńskis besök räddade landets självständighet.

På onsdagen kommer Duda också att delta i öppnandet av en boulevard i Tbilisi som uppkallats efter Polens marskalk Jozef Piłsudski. (Polskie Radio 29 maj 17)

Duda vill förbättra relationerna till Frankrike

Emmanuel Macron – Andrzej Duda. Montage: wB

Jag hoppas att det går att återställa relationerna mellan Polen och Frankrike. Det sade president Andrzej Duda efter det franska presidentvalet.

På fredagen ringde han upp den nyvalde Emmanuel Macron och talade med honom ett par minuter, rapporterar radio RMF24.

Duda föreslog ett möte under Natos toppmöte i Bryssel den 25 maj, och Macron föreslog i stället ett möte i gruppen Weimar-triangeln – ett samarbetsforum för Polen, Tyskland och Frankrike som inleddes 1991 för att främja Polens återinträde på den internationella arenan, men som legat i träda under några år.

Jag gratulerade honom till segern, sade Duda och överlämnade stafettpinnen till honom – nu är han världens yngste president. Jag är glad att vi är män av samma generation och tror att på så sätt kommer att fungera bra och forma relationerna mellan våra båda länder på ett bra sätt.

Macron höll med, han sade att det lätt blir starka känslor och ord under valkampanjen, sade Duda. Det var ett bra samtal på jämlik basis.

Han gladde sig åt att kontakterna mellan de två presidenterna nu skulle normaliseras inom ramen för det politiska samarbetet, både det bilaterala mellan Polen och Frankrike och det europeiska.

Under sin valkampanj kritiserade Macron Polen för att bryta mot alla EUs värderingar och lovade att arbeta för att EU skulle införa sanktioner mot Polen. (Rmf24 och wB 13 maj 17)

Läs också Många orsaker till iskylan mellan Polen och Frankrike >>

Duda: Folkomröstning om grundlagen den 11 november

Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

President Andrzej Duda har föreslagit att polackerna ska folkomrösta om grundlagen som vid det här laget är 20 år gammal.

Inför 2018, då Polen firar 100-årsjubilum som suverän stat, bör det polska folket få ta ställning till om grundlagen ska ändras, sade presidenten nyligen. Det ska handla om presidentens roll, om senatens och sejmens roll, om likheten inför lagen, om de mänskliga fri- och rättigheterna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har en pågående konflikt med EU om just de mänskliga rättigheterna och om rättssäkerheten, och det är inte sannolikt att Duda vill skärpa grundlagen på de områdena. Snarare tros hans förslag komma att handla om att stärka presidentens makt på bekostnad av parlamentet och domstolsväsendet.

Enligt en färsk undersökning är bara 30 % av de svarande positiva till en förändring av grundlagen, medan 49 % är emot.

Den 11 november, på Självständighetsdagen nästa år, vore ett bra datum, föreslår presidenten.

Premiärminister Beata Szydło, just nu på besök i Peking, tycker att presidentens förslag är ett utmärkt initiativ. (Polskie Radio och TVN 14/15 maj 17)

Duda: Pensionsåldern är inte tvingande

President Andrzej Duda
Foto: Radosław Czarnecki, wikipedia.

Ålderspension är en rättighet men ingen skyldighet. Det säger president Andrzej Duda som inför sänkningen av pensionsåldern nu inleder en kampanj för att uppmuntra polackerna att uppskjuta pensioneringen.

De flesta kommer fortfarande att kunna arbeta när de har pensionsåldern inne, säger Duda, och de anställda bör själva kunna välja när de vill lämna arbetslivet. Det viktiga är inte att pensionsåldern sänks utan att den individualiseras. När en person går i pension beror på den personens behov, familj, hälsa och eget önskemål.

Kampanjen, som kallas Det värdiga valet, är ett gemensamt initiativ från presidenten, arbetsdepartementet och landets största fackförening, Solidaritet.

Kampanjen kommer att ge alla möjlighet att jämföra hur mycket de får i pension om de lämnar arbetslivet när de uppnår pensionsåldern, och hur mycket de får om de fortsätter att arbeta.

Sänkningen av pensionsåldern till 60 år för kvinnor och 65 för män var ett av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) viktigaste vallöften inför både presidentvalet och parlamentsvalet 2015. Två år tidigare infördes en pensionsreform som bland annat innebar en successiv höjning av pensionsåldern till 67 år för alla. (Polskie Radio 11 maj 17)

Duda vill folkomrösta om grundlagen

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

I sitt tal på konstitutionsdagen den 3 maj tog president Andrzej Duda upp frågan om en ändring av grundlagen.

Det är 226 år sedan 3-majkonstitutionen antogs och det är 20 år sedan vi antog den senaste grundlagen, sade Duda. Och idag, ett år innan vi firar att Polen blev ett fritt land igen 1918, anser jag att det polska folket ska få ta ställning till om den grundlag som nu varit i kraft i tjugo år ska ändras.

Det handlar om vilken roll republikens president ska ha, liksom senaten och sejmen; att de mänskliga fri- och rättigheterna ska ha en stark ställning i vårt land. Republiken bör vara ett land där alla är lika inför lagen, vissa medborgare ska inte vara förmer än andra, sade presidenten. Det är en mycket viktig fråga. Jag vill att vi hundra år efter självständigheten ska folkomrösta om vilken grundlag vi vill ha.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sade redan i valkampanjen 2015 att det krävdes ändringar i grundlagen för att partiet skulle kunna genomföra sin politik. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński säger att grundlagen är postkommunistisk och att regeringarna efter 1989 inte gjort upp med kommunismen eftersom många anställda i offentlig förvaltning fick stanna kvar efter 1989. Därför företar partiet nu utrensningar inom försvaret, utrikesdepartementet och de statliga medierna.

Oppositionen ställer sig sval till en ändring av grundlagen, och man kan räkna med protester från medborgarrättsorganisationen Kommittén för Demokratins försvar (KOD).

För att ett förslag ska gå igenom krävs kvalificerad majoritet i parlamentet – 2/3-delar av rösterna. PiS har 235 av 460 platser i sejmen, och måste alltså få med sig en del ledamöter från andra partier. Men om folkomröstningen blir bindande behövs ingen kvalificerad majoritet.  (TVN och wB 3 maj 17)

Förrädarnas arvingar

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Man måste vara medveten om att de som är förrädarnas arvingar aldrig kommer att erkänna att de är förrädarnas arvingar. Det sa president Andrzej Duda i en intervju i samband med den statliga tv-kanalen TVP Historias 10-årsdag.

Duda påpekade att man måste föra en ”hård och bestämd historiepolitik”. Den i Smolensk-olyckan omkomne president Lech Kaczynski historiepolitik borde vara en förebild.

Läs vidare >>

Aktivist avvisar utmärkelse från Duda

President Andrzej Duda. Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Annette Laborey, medlem av den demokratiska oppositionen under kommunisttiden, har tilldelats Polska republikens förtjänstorden. Men hon tackar nej till utmärkelsen – hon kan inte tänka sig att ta emot den ur president Andrzej Dudas händer.

Om utmärkelsen gäller min del av den många år långa frihetskampen i Polen är det viktigt för mig att avvisa den, skriver Annette Laborey. Polen har fallit i händerna på ett parti som jag bara kan bekämpa. En utmärkelse som delas ut av dem är att betrakta som en kränkning. Jag har under många år varit engagerad i den polska frihetskampen, och för mig är det omöjligt att ta emot en utmärkelse från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

PiS begår våldtäkt mot friheten och de demokratiska principerna genom att upphöja intolerans och hat till dygder, skriver den forna aktivisten. Kaczyńskis parti har med sitt agerande besudlat friheten. (wp.pl 25 april 17)

Regeringen har tackat nej till möten med USA

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Den amerikanska administrationen har föreslagit ett möte med Polen på högsta nivå – men Polen har tackat nej, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Vicepresidenten Mike Pence ville träffa president Andrzej Duda och företrädare för de tre baltiska staterna vid sidan om säkerhetskonferensen i München för att diskutera Natos östra flank.

Men Duda tackade nej – regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) menar Polen som ett stort och viktigt land ska kunna träffa USAs president på tu man hand.

Pence träffade representanter för de tre andra länderna och hoppade över Duda.

Vid ett annat tillfälle när de två utrikesministrarna Rex Tillerson och Witold Waszczykowski skulle diskutera kampen mot islamiska staten fick amerikanen förhinder och föreslog att Waszczykowski skulle vara med på hans samtal med de baltiska utrikesministrarna. Polens utrikesminister tackade nej.

Enligt politiska kommentatorer betraktas polackernas uppträdande som oförskämt och kontraproduktivt. Man har inte bara struntat i att snabbt etablera diplomatiska förbindelser med USA utan också missat chansen att presentera sig som ledande nation i regionen.

Waszczykowski är nu på väg till USA för att träffa Tillerson och förhoppningsvis ta igen vad man förlorat. Avsikten är bland annat att be om hjälp att få tillbaka Smolenskplanet från Ryssland. Regeringen har också bjudit in den amerikanske presidenten Donald Trump, dock utan att få svar ännu. (Gazeta Wyborcza och Newsweek Polska 19 april 17)

Duda kan stoppa Ziobros domstolsförslag

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

När justitieminister Zbigniew Ziobro nu förbereder en omfattande omreglering av Nationella domarrådet, KRS, där allt mer makt läggs i justitieministerns händer visar det sig att president Andrzej Duda har invändningar.

Presidenten har flera gånger talat med justitieminister Zbigniew Ziobro om förändringen av domstolsrådet och uttryckt sina tvivel om lagförslaget, säger Dudas talesperson Marek Magierski till TVN. Om Rådet ska få helt nya ledamöter måste de nuvarande ledamöternas mandat avslutas – och det finns definierat i grundlagen hur långa mandatperioderna ska vara. Presidenten är ju själv jurist och han ägnar särskild uppmärksamhet åt lagändringar.

Magierowskis uttalande har väckt stort intresse i Polen och många frågar sig om presidenten kan komma att använda sitt veto mot lagen om Nationella domarrådet. Det skulle också kunna innebära att Duda stoppar Ziobros andra lag om domstolsväsendet, som ger honom makten att utse även domstolarnas ordförande.

Samtidigt riskerar Duda att hamna än mer i onåd hos den som har den verkliga makten i Polen, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Duda var inledningsvis en följsam president som snabbt skrev under de lagar som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) trumfat igenom under nattliga debatter i parlamentet. Men relationerna Kaczyński-Duda är sedan länge ganska frostiga.

Nyligen ådrog presidenten sig Kaczyńskis ogillande genom att i egenskap av överbefälhavare skriva brev till försvarsminister Antoni Macierewicz och begära information om varför hundratals höga officerare lämnat krigsmakten. Breven besvarades så nonchalant att presidenten kallade Macierewicz till ett möte där försvarsministern stärkte sin närvaro med ett gäng generaler. Konflikten löstes åtminstone till synes av Kaczyński som konstaterade att Duda hade rätt. Men Kaczyńskis och Dudas relationer är inte optimala och såväl Macierewicz som Ziobro ingår i partiets kärna. (TVN och wB 18 april 17)

Kaczyński: Det är presidenten som är ÖB

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Konflikten mellan president Andrzej Duda och försvarsminister Antoni Macierewicz har oroat mig mycket, eftersom den är helt onödig. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) till TVN.

Maktkampen mellan presidenten och försvarsministern om vem som egentligen är överbefälhavare för de väpnade styrkorna har blivit ett av de stora samtalsämnena i Polen. Enligt grundlagen är det presidenten, vilket Kaczyński också påpekar.

Presidenten är en personifikation av staten och det måste respekteras, säger han. Jag ska göra allt för att få slut på konflikten.

Irriterad över att försvarsministern inte diskuterade sina planer för krigsmakten med ÖB skrev Duda nyligen ett brev till Macierewicz och ville veta om varför Polen lämnar Eurokåren och varför generaler i en strid ström lämnar det polska försvaret.

Det utmynnade i ett samtal som Macierewicz lämnade utan att visa sig på presskonferensen efteråt. Presidenten förklarade emellertid bara kortfattat att han fått den information han önskat och avslutade snabbt mötet med medierna.

Kaczyński var missnöjd med ”brevpolitiken”.

Det är oundvikligt att det uppstår spänningar, grundlagen är katastrofal, förklarade han – ett av flera tecken på att PiS-ledaren inlett sitt arbete för att förändra denna författning som regeringen har så svårt att följa.

Duda får alltså stöd av Polens grå eminens mot försvarsministern. Men vad det innebär för maktbalansen är svårt att avgöra. Macierewicz är med i partiets innersta kärna och har stort inflytande över partiledaren, medan Duda plockades fram som ett fräscht ansikte inför presidentvalet våren 2015. Varken Kaczyński själv eller Macierewicz var tänkbara – de hamnar ständigt i topp över listan på vilka politiker polackerna misstror mest.

Relationerna mellan Duda och Kaczyński är också kyliga – det har förekommit att de knappt hälsat på varandra vid officiella tillfällen. (TVN och wB 6 april 17)

Trubbel i PiS-paradiset?

President Duda ger försvarsminister Macierewicz en åthutning men det gillas inte av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.

Den gångna veckan har präglats av spekulationer kring en brevväxling mellan president Andrzej Duda och försvarsminister Antoni Macierewicz och kring frågan om vem som egentligen är överbefälhavare för den polska armén – presidenten eller den alltmer allsmäktige försvarsministern.

I breven begärde presidenten information om varför Polen lämnar Eurokåren och en förklaring till varför generaler i en strid ström lämnar det polska försvaret.

Läs vidare >>

”Kiełbasagate”

President Duda har ertappats med att äta korv under fredagen i fastan. Foto: twitter.

President Andrzej Duda har i dessa sportlovstider begett sig till de polska Tatrabergen för att åka skidor. En liten film har dock spelats in av människor som med stor sannolikhet tillhör den ”sämre sorten” och skakar om internet. Duda tränger sig in före kön till skidliften. Han är på strålande humör. De väntande i kön buar ut honom och hänvisar till slutet av kön.

Ett vittne till händelsen berättar att samtliga väntande var förbannade framför allt för att tillgången till liften och kassorna stängdes av utan någon som helst information om vare sig anledningen eller den förväntade tiden för avbrottet. Polens ”herrar” har återigen demonstrerat sin egen och maktens arrogans.

Dudas vistelse i bergen har föranlett även andra ”skandaler”. Presidenten har filmats ätande … en korv! I dessa fastetider är det ju ett brott mot regler som den utåt så gudfruktige Duda borde följa eller åtminstone känna till. Presidentkansliet meddelar att presidenten ingalunda förtärde korvar utan fyllda paprikor. Hur som helst tog ”kielbasagate” fart i de sociala medierna. Dessa båda till synes triviala händelser återspeglar emellertid den dubbelmoral som präglar dagens polska makthavare.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda: Ingen ändring om enkönade äktenskap

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

I grundlagen definieras äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna, och det är inte troligt att den styrande majoriteten kommer att ändra den lagen.

Det sade president Andrzej Duda till TV Republika när han blev tillfrågad om internationella lobbygrupper och andra EU-länder skulle kunna tvinga Polen att acceptera enkönade äktenskap.

Jag upprepar entydigt: äktenskap i enlighet med den polska konstitutionen är en förening mellan en man och en kvinna”, sade Duda.

Polen är ett av de sju länder i EU där äktenskap och registrerade partnerskap mellan personer av samma kön är förbjudna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vann valet i oktober 2015 med löften om att främja traditionella polska värderingar, familjen och de katolska traditionerna. (Polskie Radio 25 jan 17)

Presidenten har undertecknat skolreformen

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda undertecknade på måndagen den svårt kritiserade skolreformen som fått lärarförbunden på fötter – omfattande strejker planeras till mars.

Jag måste erkänna att jag var mycket tveksam, sade presidenten, det är en svår och känslig fråga. Det handlar ju om vårt lands framtid och kommande generationer, reformen gäller i första hand föräldrar och elever. Miljontals polacker har i åratal talat om att skolsystemet måste reformeras.

Reformen går ut på att eliminera de särskilda mellanstadierna, åtta års grundskola följs av fyra år på gymnasiet. Lärarna, som ser en återgång till gamla tiders skola, anser reformen ogenomtänkt och skadlig. (TVP 9 jan 17)

Duda begär utlåtande från KD om nya demonstrationslagen

President Andrzej Duda. Foto: wikipedia.

Det finns en del oklarheter i den nya lagen om demonstrationer, och presidenten har därför skickat den vidare till Konstitutionsdomstolen (KD) för prövning. Det säger president Dudas presschef Marek Magierowski.

Presidenten ställer sig i första hand tveksam till att man ska kunna gradera demonstrationer efter angelägenhetsgrad. Även bristen på möjligheter att överklaga kan strida mot grundlagen, menar han. Det finns också andra svagheter som behöver granskas av KD.

Lagen antogs i parlamentet för några veckor sedan trots stora protester från oppositionen, som ser den som en inskränkning av mötesfriheten och demonstrationsrätten. Den underkändes av Högsta Domstolen i början av december.

I lagen införs ett nytt begrepp, cykliska demonstrationer, d.v.s. regelbundet återkommande manifestationer som arrangeras av kyrkan eller samhället. Endast en demonstration i taget får arrangeras på en plats och cykliska demonstrationer ska ha företräde framför andra. Därmed blir det svårt för andra att demonstrera – de cykliska demonstrationerna är ofta förekommande i Polen.

Det är första gången presidenten sedan presidenten tillträdde i augusti 2015 som han vänder sig till Konstitutionsdomstolen för att få ett utlåtande.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inledde sin period vid makten med att sänka Konstitutionsdomstolens status och självständighet, vilket var en av de viktiga frågorna i den konflikt mellan PiS och KD som nu pågått i ett år.

Precis före jul gick emellertid den stridbare ordföranden Andrzej Rzeplińskis förordnande ut. Han ersattes med handplockade Julia Przyłębska som har bättre relationer med PiS, vilket innebär att presidenten nu kan vända sig till domstolen. (TVN och wB 29 dec 16)

Ett land som flyter av mjölk och honung

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

Vi är i ett läge där oppositionen vill visa upp ett Polen där det pågår bråk, där man inte vet vem som styr, där det inte finns någon stabil demokrati. Stundvis luktar det inspiration utifrån. Det säger Polens president, Andrzej Duda, i en lång intervju i den regeringsvänliga tidningen Gazeta Polska.

Duda målar upp en världsbild som till fullo överensstämmer med regeringspartiet Lag och Rättvisas (PIS) bild. Huvuddragen är att den ”goda förändringen” framskrider enligt planerna. Problemen med Konstitutionsdomstolen kommer att lösa sig av sig själva när den förre ordföranden Andrzej Rzepliński nu äntligen är borta.

Läs vidare >>

Lagen om sänkt pensionsålder undertecknad

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

President Andrzej Duda undertecknade på måndagen den lag som sänker pensionsåldern till 60 år för kvinnor och 65 för män, och uppfyllde därmed sitt viktigaste vallöfte i presidentvalskampanjen 2015. Den dåvarande presidentkandidaten och hans parti Lag och Rättvisa (PiS) ingick inför valet ett avtal med fackföreningen Solidaritet som uppmanade sina medlemmar att rösta på Duda mot att han snabbt skulle se till att pensionsåldern sänktes.

Detta är en bra dag för Solidaritet, sade presidenten i sitt tal. Ända sedan 2012 har fackföreningen Solidaritet protesterat mot höjningen av pensionsåldern till 67 år. Den dåvarande premiärministern Donald Tusk lovade 2011 att pensionsåldern inte skulle höjas men bröt sitt löfte så snart regeringen väl var omvald 2012.

Trots många protester drevs beslutet igenom, och de som hoppades på att Konstitutionsdomstolen skulle agera blev besvikna. Domstolen stod inte på folkets sida och regeringen gjorde vad den behagade, sade presidenten.

Pensionsreformen, där pensionsåldern gradvis höjdes till 67 år för alla, trädde i kraft 2013. Lagen var mycket omstridd och därför beslöt den dåvarande presidenten Bronisław Komorowski att skicka lagen vidare till Konstitutionsdomstolen för att ta reda på om den på något sätt stred mot grundlagen. I maj konstaterade domstolen att så inte är fallet, men beslutet var inte enhälligt.

Den nya lägre pensionsåldern gäller från 1 oktober 2017. (TVP och wB 19 dec 16)

President Duda på besök i Sverige

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda är i Sverige på ett tredagars besök för att bland annat delta i ett ekonomiskt forum på onsdagen, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Presidenten tar med sig nystartade företag och unga polska entreprenörer, säger Krzysztof Szczerski på presidentkansliet. Han vill blåsa nytt liv i de två ländernas samarbete för innovation.

På tisdagen träffade Duda polacker som bor i Sverige och tackade dem för att de stödjer polsk kultur utomlands. (Polskie Radio och wB 30 nov 16)

Presidentens flört med advokaterna

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

Stående ovationer mötte Konstitutionsdomstolens (KD) ordförande Andrzej Rzepliński på Polska advokatsamfundets stämma i Kraków i helgen. Alla reste sig när Rzepliński kom upp på scenen, ett fåtal i publiken satt demonstrativt kvar på sina platser, bland dem president Andrzej Duda.

Konflikten mellan regeringen och Konstitutionsdomstolen lever vidare, kort sagt.

Läs vidare >>

Duda och Dodas rumpa

Sångerskan Doda vänder rumpan åt president Duda. Foto: Instagram

Sångerskan Doda vänder rumpan åt president Duda.
Foto: Instagram

Första tårtbiten är till den viktigaste gästen, kvittrade den lättklädda popsångerskan Doda (eg. Dorota Rabczewska) och räckte den till president Andrzej Duda som satt bland publiken. När hon vände sig bort från presidenten för att åter gå upp på scenen kunde man se hennes nakna rumpa.

Denna happening ägde rum under skvallertidningen Super Express 25-årsjubileum (vad gjorde landets president på en skvallertidnings jubileum?). Duda blev först överraskad och sedan ännu mer … överraskad. Bilderna går nu att beskåda i samtliga polska medier och kommentarerna på internet tar aldrig slut.

Tillfrågad svarar Doda att hon gjorde precis som Jennifer Lopez som också nyligen uppträdde med bar rumpa på en gala med Hillary Clinton närvarande. Man kan dock vara säker på att det inte var någon spontan happening utan en väl uttänkt och regisserad situation av henne själv och hennes PR-rådgivare.

Var det måhända ett politiskt ställningstagande? Knappast. Doda är kanske ingen större begåvning men hon sannerligen vet hur man ska chockera och göra reklam åt sig själv. I synnerhet i tider då hennes karriär sviktar.

Hon har länge gillat att visa upp sig offentligt med politiker och att bli fotograferad med dem. På ett medvetet och väl genomtänkt sätt utnyttjar hon även dagens politiska ledare till att väcka uppmärksamhet och få fart på sin karriär. Hon har låtit förstå att hon inte tänker undvika kontakter med de nya makthavarna. Och mycket riktigt: hon lät fotografera sig med försvarsministern Antoni Macierewicz för att snabbt lägga ut bilden på Instagram. Bilden hamnade lika snabbt i alla medier. Hon var inte heller sen med att stoltsera med inbjudan till premiären av filmen Smolensk. Men för att inte hamna i onåd hos en stor grupp presumtiva fans bestämde hon sig för att inte vara med.

President Duda lät sig utnyttjas av Doda. Att visa rumpan för presidenten uppfattas som ett slag mot presidentpostens värdighet. Presidentkansliets chef avfärdar det hela skämtsamt med att uppmana Doda att klä sig varmare nu när vintern är på gång. Men frågan är om det slutar med detta. Hennes karriär kommer i framtiden kanske inte att vara av det musikaliska slaget, men med all säkerhet har hon dragit uppmärksamheten till sig (och sin rumpa).

Dorota Tubielewicz Mattsson

Läs mer om Doda Rabczewska >>

Hotfull man greps under presidentens besök

En man i Piekary Śląskie i södra Polen har gripits av BOR, Regeringens skyddsbyrå, utanför en kyrka i staden. Mannen hade en kniv och en spruta på sig och uppfattades som ett hot mot president Andrzej Duda som var på besök i staden.

Presidentens resplaner har inte ändrats efter incidenten, säger presidentens talesperson Marek Magierowski. (Polskie Radio 23 nov 16)

Trump tackar för stödet från polacker i valet

President Duda gratulerar Donald Trump till valsegern. Foto: Andrzej Hrechorowicz, prezydent.pl

President Duda gratulerar Donald Trump till valsegern.
Foto: Andrzej Hrechorowicz, prezydent.pl

President Duda har ringt upp och gratulerat USAs nyvalde ledare Donald Trump till valsegern. Trump tackade då för det massiva stödet från polacker i USA, och sade att han känner många polacker i USA och är väl bekant med polska frågor.

President Dudas samtal med Trump är en bekräftelse på alliansen mellan Polen och USA, säger Polens nya ambassadör i USA, Piotr Wilczek. Duda var den sjunde av EUs ledare och den första i vår region som talade med den blivande presidenten. Det är en stor framgång för vårt land, det innebär att den tillträdande presidenten tar vårt land på allvar.

Trots uttalanden från Trumps valkampanj ska polackerna inte vara oroliga inför hans presidentskap, säger Wilczek. För de polsk-amerikanska relationerna är detta ett mycket bra val.

Samtalen om hur den nya amerikanska regeringen ska hjälpa polackerna att få tillbaka vraket efter president Kaczyńskis plan, som störtade i dimman utanför Smolensk 2010, leds av försvarsminister Antoni Macierewicz. Jag kommer också att fråga den nya administrationen om Trumps löfte att ge polackerna visumfrihet till USA, säger ambassadören. (TVP och Polskie Radio 17/19 nov 16)

President Duda lever farligt

President Duda. Foto: wikipedia.

President Duda.
Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki ligger uppenbart bra till hos Jarosław Kaczyński, ordföranden i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), och i polska medier spekuleras nu om att han blir partiets kandidat i nästa presidentval.

Men dessförinnan ska utvecklingsdepartementets uppgifter utökas till att omfatta också infrastrukturen, och då får Morawiecki ett superdepartement att leda.

Kaczyński har stort förtroende för Morawiecki, säger en PiS-källa till tidningen Super Express. Han ser honom som den store ekonomiske reformatorn, och Duda kommer inte att sitta för alltid.

Uppgifterna kommer egentligen från Kaczyński själv, erfar tidningen Natemar.pl i sin tur.

Kaczyński vill sätta lite press på Duda. Presidenten vet att om hans ka bli omvald måste han ha PiS organisation och PiS pengar bakom sig. Och han ska inte känna sig för säker, skriver NaTemat.pl.

Duda tillträdde den 6 augusti förra året och är vald på 5 år. Han fick snabbt kritik för sin tydliga följsamhet gentemot partiledaren. Medierna höll reda på när presidenten satte sig i limousinen och med släckta lyktor letade sig in till Kaczyńskis hus för en nattlig seans inför viktiga uttalanden. Det blev helt uppenbart vem som fattade besluten i Republiken Polen. Och det var inte presidenten.

Idag, ett år senare, har relationerna blivit så frostiga att man diskuterar Dudas efterträdare. Såväl presidenten som premiärminister Beata Szydło har ju ansetts vara Kaczyńskis skyltdockor – han behöver karismatiska personer i partiet som affischnamn, själv vinner han inga val. Att han som partiledare skulle kunna byta ut Szydło när som helst nämns ofta, och ingen tror att han skulle tveka, han har bytt ut regeringschefer förr när partiet suttit i regeringsställning. Presidenten är personligen vald och kan knappast avsättas av regeringspartiets ordförande. Däremot kan Kaczyński naturligtvis bedriva lite utpressning mot Duda, som sannolikt gärna sitter en period till. Om han får. (SuperExpress, Natemat och wB 27 sept 16)

Brittiska kyrkoledare svarar Duda

Med anledning av att polacker i Storbritannien efter Brexit-omröstningen misshandlats och vid ett par tillfällen också mördats, skrev president Andrzej Duda i början av september ett brev till den brittiske kardinalen Vincent Nichols och ärkebiskopen av Canterbury och bad dem uppmana britterna att respektera polackernas medborgerliga rättigheter.

De båda kyrkoledarna har nu svarat presidenten att deras gemensamma avsikt är att angripa varje tecken på intolerans som riktas direkt mot migranter som bor i Storbritannien, samt att de ber för offren.

Polska katolska präster i vårt land har rapporterat att de flesta polacker som går i mässan känner sig välkomna och har inte för avsikt att lämna landet. Inte heller upplever de att polacker blir angripna i högre utsträckning än andra invandrare, skriver kyrkoledarna.

Polackerna är enligt färsk statistik den största invandrargruppen i Storbritannien. (Polskie Radio 24 sept 16)

Duda skakade hand med Wałęsa

Lech Wałęsa Foto: wikipedia.

Lech Wałęsa. Foto: wikipedia.

Solidaritetsikonen Lech Wałęsa och president Andrzej Duda firade inte minnet av Augustiöverenskommelsen 1980 tillsammans. Men efter mässan i Birgittakyrkan, som blev de strejkande varvsarbetarnas egen kyrka, närmade sig presidenten sin företrädare och tackade honom för hans insatser – och de två antagonisterna skakade hand.

Under begravningen av två ”fördömda soldater” tidigare i veckan reste sig Wałęsa upp och gick under presidentens tal, vilket nogsamt registrerades av närvarande medier.

Jag orkar inte höra på hans sagor, sade Wałęsa till några reportrar, och meddelade att han inte hade för avsikt att delta i de officiella ceremonierna den 31 augusti heller, eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) river ner allt Solidaritet en gång byggde upp – ett demokratiskt Polen.

Men Duda lät sig inte avskräckas – kanske är det ett litet tecken på att PiS vill lätta upp relationerna med den besvikne nationalhjälten som man tidigare haft mycket lite till övers för. (Rzeczpospolita och wB 1 sept 16)

Dudas popularitet sjunker

President Duda. Foto: wikipedia.

President Duda.
Foto: wikipedia.

Över hälften av polackerna, 54 %, tycker att president Andrzej Duda sköter sitt ämbete bra – men det är 2 % färre än för en månad sedan, visar en färsk opinionsundersökning från opinionsinstitutet Cbos. Men 34 % är missnöjda med presidenten – och den siffran har stigit med 2 % sedan förra månaden.

Resten, 12 % av de svarande har ingen uppfattning.

Parlamentet, där regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har egen majoritet, har också tappat i popularitet – idag är 57 % missnöjda med den lagstiftande församlingen.

Utöver detta förklarade 38 % av de svarande att de är kritiska till Konstitutionsdomstolen, som den pågående konstitutionella krisen handlar om, och 20 % är positiva. (Polskie Radio 30 aug 16)

Kaczyńskis Duda

Kaczynski-Duda

Nästan 60 % av polackerna anser att president Andrzej Duda helt styrs av Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Det visar en färsk opinionsundersökning från SW Research som presenteras i tidskriften Newsweek Polska. Och ju högre upp man kommer i åldersgrupperna desto fler uppfattar honom som helt beroende av PiS-ledaren. I den yngsta gruppen svarar hälften att Duda styrs av Kaczynski mot två tredjedelar i den äldsta gruppen. De flesta av dem som har högre utbildning och en inkomst över 5 000 złoty uppfattar Kaczyński som den som bestämmer, likaså de flesta av dem som bor i större städer.

Runt 20 % är övertygade om att presidenten fattar sina beslut oberoende av PiS-ledaren – huvudsakligen yngre lågutbildade personer från landsbygden.

Uppgifterna visar att president Duda inte har lyckats under sitt första halvår, säger dr Robert Alberski, statsvetare vid universitetet i Wrocław. Det är särskilt betydelsefullt att så många av de tillfrågade tror att presidenten inte är en oberoende aktör på den politiska scenen. Och efterhand som tiden går kommer det att bli allt svårare att ändra den bilden. (Newsweek Polska 12 aug 16)

Duda undertecknade kritiserad lag

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda.
Bild: wikipedia.

I skuggan av Världsungdomsdagarna och påven Franciskus besök i Polen undertecknade president Andrzej Duda på lördagen den nya lagen om Konstitutionsdomstolen. Och det trots tidigare kritik från USA:s president Barack Obama och Europakommissionen. Konstitutionsdomstolens ordförande vädjade till Duda att lägga sitt veto mot den nya lagen.

Förgäves. Presidenten har skrivit under och lagen träder i kraft om 14 dagar. Lagen respekterar inte de rekommendationer som Venedigkommissionen kom med i april.

Turbulensen och turerna kring den nya lagen om Konstitutionsdomstolen har pågått sedan december 2015. Konstitutionsdomstolen anser att den inte är förenlig med grundlagen. Även Europakommissionen och Venedigkommissionen har uttryckt starka dubier kring lagen. Men den ultrakonservativa PiS-regeringen och dess president Andrzej Duda körde över alla som opponerat sig. Därmed har man statuerat ett exempel – den dömande makten (domstolarna) ingår inte längre i maktens tredelning, den styrande makten (regeringen och presidenten) står över allt annat och den lagstiftande makten (parlamentet) är totalt underordnad regeringens och partiets vilja.

Den liberala demokratin i Polen är död.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda och Kaczyński toppar i opinionsundersökningar

President Andrzej Duda är den politiker som just nu inger mest förtroende. Hela 38,7 % av de svarande i det statliga opinionsinstitutet Cbos julimätning tror på Duda. Marginellt färre, 38,4 %, har mest förtroende för Ryszard Petru, ledare för det liberala partiet Moderna (Nowoczesna).

Donald Tusk, tidigare premiärminister och partiledare i Medborgarplattformen (PO) och idag ordförande för Europeiska rådet, inger förtroende hos 34,8 %, och premiärminister Beata Szydło hos 34,2 %.

När de tillfrågade skulle ange vilka politiker de har minst förtroende för vann högerextremisten Janusz Korwin-Mikke med överlägsna 66,1 %.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) stöds i en annan av Cbos opinionsundersökningar av 39 % av de tillfrågade, vilket är en ökning med 4 % sedan den förra mätningen. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński vinner med god marginal omröstningen om vilken partiledare som sköter sig bäst och får 20 % av rösterna. På andra plats kommer Ryszard Petru från det liberala Moderna med 15 % och på tredje plats Paweł Kukiz med 9 %.

Det forna regeringspartiet Medborgarplattformen och dess nye ledare Grzegorz Schetyna når inte några topplaceringar i de här undersökningarna. Tvärtom anses Schetyna vara den sämste partiledaren i landet. Partiets interna strider har sannolikt en viss betydelse i det här fallet. (Warsaw Business Journal och wB 10-11 juli 16)

Duda: Obama är inte orolig för vår demokrati

Presidenterna Obamas och Dudas gemensamma presskonferens efter samtalet inför Natos toppmöte. SKärmdump från Newsweek polska.

Presidenterna Obamas och Dudas gemensamma presskonferens efter samtalet inför Natos toppmöte.
Skärmdump från Newsweek Polska.

USAs president ser inget hot mot demokratin i Polen. Det säger även president Andrzej Duda efter Natos toppmöte i Warszawa den 8–9 juli.

Till den regeringstrogna statliga TVP säger Duda att han var förberedd på att frågan om Konstitutionsdomstolen (KD) skulle tas upp.

Men president Obama var mycket finkänslig, säger Duda. Han ser inte den frågan som ett hot mot demokratin i Polen, han förstår att det handlar om en politisk tvist. Problemet ligger i att dagens motstånd finns hos dem som tidigare hade makten. President Obama är en erfaren politiker, han vet att sådant här händer, det förekommer också i USA där Högsta Domstolen avgör om nya lagar är förenliga med grundlagen. Det här är en tvist som ska lösas i parlamentet där den började. Nu finns det ju en ny lag om Konstitutionsdomstolen, och jag hoppas att det är en bra lag som får slut på konflikten.

På presskonferensen sade Obama att han i samtalet med Duda uttryckt oro över konflikten om Konstitutionsdomstolen och det dödläge som Polen därmed hamnat i. Han underströk att USA naturligtvis respekterar den polska suveräniteten, rapporterar TVP, som inledningsvis både censurerade och förvanskade den amerikanske presidentens uttalande.

Men det som gör oss till demokratier är inte bara de ord som står skrivna i grundlagen eller att vi röstar i allmänna val, utan även de institutioner som varje dag måste kontrollera rättssäkerheten, det oberoende rättsväsendet och den fria pressen, sade Obama. Det är värden som ligger USA och Nato varmt om hjärtat. (TVP och Rzeczpospolita 9 juli 16)