Gronkiewicz-Waltz påminner om konstitutionen

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Låt oss tala om grundlagen, låt och begrunda värdet av den. Låt den bli en kompass i våra liv, sade Hanna Gronkiewicz-Waltz, borgmästare i Warszawa, som på måndagen besökte en gymnasieskola. Samtidigt hängde hon upp den polska konstitutionens inledande ord inom glas och ram på väggen – den grundlag som antogs i oktober för 20 år sedan.

Hanna Gronkiewicz-Waltz har beslutat att inledningen till grundlagen ska visas på allmänt utrymme i varje statlig skola i Warszawa.

Även borgmästaren i Słupsk, Robert Biedroń, har tagit initiativ till att elevernas kunskap om konstitutionen ska öka.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är emellertid inte tillfreds med den nuvarande grundlagen, som man anser skyddar en politisk och medial elit på medborgarnas bekostnad. Redan före valet i oktober 2015 sade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att man måste göra ändringar i konstitutionen för att PiS program skulle kunna genomföras. Och president Andrzej Duda, som anser att presidenten bör ha större makt har tagit initiativ till en folkomröstning den 11 november där väljarna ska kunna ta ställning till vad man vill ska finnas med i grundlagen.

PiS reformprogram för domstolarna, som inleddes direkt efter maktskiftet i november 2015 med att montera ner Konstitutionsdomstolens oberoende. Konstitutionsdomstolen är landets högsta juridiska instans, som bland annat har till uppgift att avgöra om nya lagar är grundlagsenliga.

Med hjälp av 20-årsminnet av konstitutionens grundande påminner Gronkiewicz-Waltz, som tillhör oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), alltså väljarna och inte minst eleverna i stadens skolor om regeringens omdiskuterade hantering av grundlagsfrågorna.

Hanna Gronkiewicz-Waltz har länge jagats av regeringspartiet, som vill ha en PiS-politiker som borgmästare i huvudstaden. Skandalen kring återprivatiseringen av fastigheter som beslagtogs av kommunistregimen efter andra världskriget har PiS utnyttjat på alla sätt för att misstänkliggöra den förr så uppskattade borgmästaren. (onet.pl och wB 30 okt 17)

Kukiz anklagas för fastighetsmygel

Paweł Kukiz, ledare för populistpartiet Kukiz’15.
Foto från Kukiz Faceboksida.

En av dem som misstänks ha skott sig på tomtskandalen i Warszawa är Paweł Kukiz, ledare för missnöjespartiet Kukiz’15 som bildades kort före parlamentsvalet 2015. Han ska av myndigheterna ha köpt ett hus i stadsdelen Mokotów för 25 000 złoty (drygt 60 000 svenska kronor), vilket är en tiondel av fastighetens värde. Priset är det som tillämpas för personer som bor i en fastighet som de anser sig ha rätt till. Kukiz säger till tidningen Super Express att fastigheten varit i hans familjs ägo i generationer.

Men en ledamot i stadsfullmäktige, Piotr Guział, hävdar att det priset bara gäller för personer som bor i huset. Kukiz, som brukar säga att han bor utanför Opole, gick till val på att i grunden förändra etablissemanget som skor sig på vanliga människors bekostnad. Nu anses han ha myglat för att komma över huset till ett lågt pris.

Kukiz använder sig privat av ett agerande som han offentligt fördömer, säger Guział.

Efter andra världskriget beslagtog myndigheterna mark i det sönderbombade Warszawa. Man var i stort behov av bostäder, skolor och sjukhus, och byggde på tomter som före kriget ägts av privatpersoner. Efter kommunistregimens fall 1989 har det varit möjligt att ansöka om att få tillbaka sin egendom, om man kan visa att man ägde den före kriget. Den möjligheten har dragit till sig lycksökare, och för något år sedan sparkade borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz flera handläggare i stadshuset som tagit emot mutor inför beslut om återlämnande.

Mest spektakulär var tomten Chmielna 70 mitt i centrala Warszawa, värd 160 miljoner złoty (nästan 385 miljoner svenska kronor), som förra året återlämnades till en person som inte hade någon koppling till den.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som sedan länge vill ha en av sina egna politiker som borgmästare i huvudstaden har använt fastighetsskandalen för att försöka tvinga bort Gronkiewicz-Waltz från posten. En av de mest aktiva är just Piotr Guział, som själv kandiderat i flera borgmästarval. Han har också flera gånger försökt få till en misstroendeomröstning om Hanna Gronkiewicz-Waltz. (Polskie Radio och wB 12 maj 17)

Få vill folkomrösta om Warszawas borgmästare

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Facebook.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Facebook.

Det blir ingen folkomröstning om Hanna Gronkiewicz-Waltz och hennes ställning som borgmästare i Warszawa. En politisk motståndare har samlat in namnunderskrifter för att kunna kräva en misstroendeomröstning, men han fick inte ihop tillräckligt många och har fått ge upp.

Anledningen är den senaste tidens avslöjanden om oegentligheter i samband med återlämnandet av en exklusiv tomt, Chmielna 70, i Warszawa.

I Warszawa är många bostadshus, skolor och sjukhus byggda på mark som före kriget ägdes av privatpersoner, som bara i enstaka fall fått ersättning för sin exproprierade egendom.

När Chmielna 70, som anses vara värd 160 miljoner złoty (nästan 375 miljoner svenska kronor), nyligen återlämnades visade det sig att den handläggare på Stadshuset som hanterat ärendet hade affärsrelationer med ägarens advokat. Misstankar om korruption uppstod, och särskilt politiker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hävdar att ansvaret ligger på borgmästaren. Han sade själv upp sig direkt efter återlämnandet, men ytterligare två handläggare har fått sparken för att ärendet inte skötts på rätt sätt. (Warsaw Voice och wB 6 dec 16)

Kommitté ska granska tomtmygel i Warszawa

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Regeringen tillsätter nu en kommitté som ska granska återställandet av egendom som beslagtogs av kommunistregimen efter andra världskriget i Warszawa. Det säger vice justitieminister Patryk Jaki. Kommittén ska sträva efter att reparera felaktigheter och orättvisor som begåtts i det ”vilda” återställandet.

Kommittén ska kunna återkalla felaktiga beslut om att återlämna egendom till de forna ägarna, även slutgiltiga beslut, sade Jaki. Den ska också kunna tvinga Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz att göra en ny analys av fakta i ett särskilt fall.

Det har visat sig att oegentligheter förekommit i samband med att av en av Warszawas mest exklusiva tomter, Chmielna 70, återlämnades. Tomten anses vara värd 160 miljoner złoty (över 380 miljoner svenska kronor).

Byråchefen Jakub Rudnicki, som var en av de handläggare på stadshuset som arbetade med ärendet, sade upp sig kort efter återlämnandet. Det stod snart klart att han var affärspartner till Robert Nowaczyk, den advokat som begärt och efter framlagd dokumentation också fått tomten.

Hanna Gronkiewicz-Waltz menade att handläggarna lämnat vilseledande information till ledningen och ytterligare tre handläggare sparkades.

En av borgmästarens politiska motståndare, Piotr Guziel, har dragit igång en insamling av namnunderskrifter för att få till stånd en misstroendeomröstning om henne. (Warsaw Voice 23 nov 16)

Tomtmygel kan fälla borgmästaren

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Facebook.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Facebook.

Den exklusiva tomten på Chmielna 70 i centrala Warszawa kan bli borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz fall. En politisk motståndare, Piotr Guzial, vill ha en misstroendeomröstning om Gronkiewicz-Waltz och samlar nu in namnunderskrifter till stöd för en sådan.

I Warszawa står många bostadshus, skolor och sjukhus på mark som före kriget ägdes av privatpersoner. Enligt kommunistregimen skulle ägarna få ersättning för tomterna, men det skedde inte ofta.

Efter kommunismens fall 1989 kan de forna ägarna få ersättning för förlorad egendom, en process som ofta tagit lång tid på grund av svårigheten att bevisa sin äganderätt. De olika regeringarna har ansträngt sig att få fram en lagstiftning för att reglera ersättningen, och 2012 antog parlamentet en lag som man nu följer.

När Chmielna 70, som anses vara värd 160 miljoner złoty (nästan 385 miljoner svenska kronor), tidigare i höst återlämnades till sin forna ägare visade det sig att den handläggare på Stadshuset som hanterat ärendet var affärsmässigt lierad med ägarens advokat. Misstankar om korruption uppstod, och särskilt politiker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hävdar att ansvaret ligger på borgmästaren.

Gronkiewicz-Waltz påpekade i sin tur att den anställde lämnat missvisande uppgifter vilket lett till att ärendet inte hanterats korrekt. Flera handläggare fick sparken, vilket inte blidkat PiS som i många åt försökt störta Gronkiewicz-Waltz och ta över borgmästarposten i huvudstaden.

Nu pågår en insamling av namnunderskrifter som ska leda till en misstroendeomröstning mot borgmästaren. Initiativet har tagits av Piotr Guzial, själv tidigare kandidat till borgmästarposten. 2013 fick han igenom en misstroendeomröstning men valdeltagandet blev bara 27 %, och omröstningen förklarades ogiltig.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, som är professor i juridik, har varit borgmästare i Warszawa sedan 2006. Dessförinnan var hon bl.a. chef för den polska centralbanken. (Warsaw Voice och wB 15 nov 16)

Fler sparkas i fastighetsskandalen

Två vice borgmästare i Warszawa fick på torsdagen sparken för oegentligheter i samband med återprivatiseringsskandalen. Borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz hoppas på så sätt föra skandalen längre bort från sin egen person.

Efter andra världskriget konfiskerade den dåvarande kommunistregimen privat mark i det sönderbombade Warszawa för att bygga upp staden igen. Det behövdes bostäder, sjukhus och skolor .

När kommunismen fallit 1989 fick de forna ägarna rätt att begära tillbaka sin egendom, och sedan dess har några tusen privatpersoner också återfått fastigheter i centrala staden.

Nyligen visade det sig att återprivatiseringen inte alltid gått rätt till, först gällde det en tomt på Chmielna, värd 160 miljoner zloty (runt 387 miljoner svenska kronor), men flera andra misstänkta fall har också upptäckts.

Gronkiewicz-Waltz sparkade två inblandade tjänstemän omgående, men regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som länge velat lägga rabarber på borgmästarposten i huvudstaden, krävde omedelbart hennes avgång. Om PiS kan få henne att avgå tillsätter partiet en kommissionär ur de egna leden och får den politiska makten även i huvudstaden.

Några dagar senare får alltså två vice borgmästare också gå, och det återstår att se om det räcker. (Warszawa Voice och wB 9 sept 16)

Fastighetsskandalen fortsätter

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Facebook.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Facebook.

Skandalen kring återprivatiseringen av privatägda byggnader i Warszawa fortsätter. Fastigheterna konfiskerades av kommunistregimen under uppbyggnaden av Warszawa efter andra världskriget. Efter 1989 fick de forna ägarna eller deras arvingar möjlighet att begära tillbaka sin egendom, och några tusen återprivatiseringar har skett under åren.

För en vecka sedan avslöjades att en anställd låtit sin affärspartner få tillbaka en fastighet, vilket väckte misstankar om korruption.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) krävde genast borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz avgång. Hon svarade med att ge några inblandade tjänstemän på Stadshuset sparken eftersom de misskött sitt arbete och vilselett beslutsfattarna.

Flera andra diskutabla fall av återlämning av fastigheter har upptäckts, Antikorruptionsbyrån (CBA) utreder och Hanna Gronkiewicz-Waltz har nu överlämnat fallet till åklagarkammaren.

Premiärminister Beata Szydło tycker att borgmästaren förtalar sina anställda och vidhåller att hon bör avgå. Om hon gör det tillsätter regeringen en kommissionär ur de egna leden och kan styra den eftertraktade huvudstaden fram till nästa val.

Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), som Hanna Gronkiewicz-Waltz tillhör, tänker inte låta PiS avsätta borgmästaren och lämna Warszawa i regeringspartiets händer.

Stadskontoret anser att felaktiga uppgifter från finansdepartementet vilselett de handläggare som arbetar med återprivatisering.

Stadsfullmäktige granskar idag, torsdag, de återlämningar som gjorts under åren 1990–2016. (TVN 1 sept 16)

Gronkiewicz-Waltz sparkar anställda för misstag

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Tre tjänstemän på Stadshuset får sparken på grund av det som hänt i samband med återlämnandet av tomten Chmielna 70 i Warszawa. Det sade borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz till nyhetsbyrån PAP på fredagen.

De som arbetade med ärendet tog inte hänsyn till alla faktorer, och därmed missledde de alla, inklusive mig, sade Gronkiewicz-Waltz.

Nu återstår att se om borgmästarens snabba agerande blidkar kritiken mot henne själv. Framträdande representanter för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) var snabbt ute och krävde hennes avgång.

Det handlar om de drygt 20 000 fastigheter som kommunistregimen efter andra världskriget lade beslag på i samband med uppbyggnaden av det sönderbombade Warszawa. Efter 1989 har de forna ägarna eller deras efterlevande haft möjlighet att begära tillbaka egendom om de kunnat bevisa att den tillhört dem före kriget.

På onsdagen avslöjades att den exklusiva tomten Chmielna 70 i stadens centrum återlämnats till en advokat med hjälp av en tidigare anställd på Stadshuset – en anställd som advokaten har egna affärsförbindelser med. Tomten värderas till 160 miljoner złoty (runt 378 miljoner svenska kronor).

Den egentliga ägaren ska vara en person som bor i Danmark, men kommunistregimen betalade i samband med konfiskeringen av marken en symbolisk ersättning bland annat till ägare som bosatt sig i Danmark.

PiS har flera gånger försökt störta Hanna Gronkiewicz-Waltz, som tillhör oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Om regeringspartiet nu driver igenom en misstroendeomröstning och hon inte klarar den kan hon ersättas med en kommissionär ur PiS egna led, som tar över den prestigefyllda posten som huvudstadens borgmästare fram till valet 2018. (Warsaw Business Journal och wB 26 aug 16)

Hanna Gronkiewicz-Waltz uppskattas av de flesta

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: wikipedia.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: wikipedia.

Hela 75 % av invånarna i Warszawa tycker att borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz sköter staden effektivt och bra. Det visar en färsk opinionsmätning. Bara 21 % är missnöjda och 5 % har ingen uppfattning.

För två och ett halvt år sedan var situationen annorlunda. Då hade missnöjda stadsbor, ivrigt understödda av dåvarande oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS), drivit fram en misstroendeomröstning mot borgmästaren. 95 % av dem som röstade ville ha bort Hanna Gronkiewicz-Waltz – men bara 25 % brydde sig om att rösta och omröstningen fick ingen praktisk betydelse.

Mycket av missnöjet berodde på nya sophämtningsregler och på det trafikkaos som uppstod när den nya tunnelbanan byggdes. (Polskie Radio och wB 21 jan 16)

Duda: Smolenskmonumentet ska resas framför palatset

Andrzej Duda lanseras som PiS presidentkandidat i valet nästa sommar. Bild: wikipedia.

Nyvalde presidenten Andrzej Duda vill ha Smolenskmonumentet framför presidentpalatset.
Bild: wikipedia.

Jag har hela tiden sagt att jag tycker att monumentet ska placeras på Krakowskie Przedmieśce. Där samlades tusentals människor den 10 april – och därmed visade de var de tycker att monumentet ska stå.

Det säger den nyvalde presidenten Andrzej Duda till tidningen Rzeczpospolita. Monumentet han talar om är det som ska resas till minne av offren i Smolenskkatastrofen 2010 – då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 85 andra personer omkom.

Debatten om var monumentet ska placeras har varit het. Det nationalkonservativa partiet PiS (Lag och Rättvisa), som president Kaczyński tillhörde – och som Duda tillhör – vill att det ska placeras på torget framför presidentpalatset, med adress Krakowskie Przedmieśce, en av de stora gatorna i Warszawas centrum.

Stadskonservatorn har motsatt sig placeringen av ljusmonumentet, som han anser inte alls passar in i den historiska miljön, och Duda tänker nu ta ett samtal med konservatorn.

Vi får diskutera det i lugn och ro, men jag kommer inte att fatta beslutet ensam, sade Duda. Men jag jag vill ta itu med detta, för jag anser att monumentet ska resas – och det på en värdig plats.

Stadsfullmäktige har redan fattat beslut i den frågan, det är ingenting som presidenten kan ändra på, säger Hanna Gronkiewicz-Waltz, borgmästare i Warszawa – hon har tidigare liknat det föreslagna monumentet vid ljusinstallationer från nazitidens Tyskland. För ett par månader sedan beslöt fullmäktige att monumentet ska byggas på Piłsudskitorget, och enligt kommunallagen är detta en sak som avgörs av staden Warszawa, säger Gronkiewicz-Waltz. (Polskie Radio 28 maj 15)

Gronkiewicz-Waltz avvisar strålkastarmonument

Borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz illustrerar likheten mellan det föreslagna monumentet och belysningsarrangemang från nazitidens Tyskland. Skärmdump från TVN24.

Borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz illustrerar likheten mellan det föreslagna monumentet och belysningsarrangemang från nazitidens Tyskland.
Skärmdump från TVN24.

Diskussionerna om ett monument i Warszawa till minne av de 96 omkomna i Smolenskkatastrofen för fem år sedan har pågått länge. Ingenting är ännu bestämt om hur monumentet ska se ut, men nyligen fattade stadsfullmäktige beslut om att det ska placeras vid Piłsudskitorget.

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), som den omkomne president Lech Kaczynski var med och bildade, vill ha ett ljusmonument – och de vill att ljusmonumentet ska byggas på platsen framför presidentpalatset.

Det föreslagna ljusmonumentet har avfärdats av stadskonservatorn, som menar att det inte alls passar in i den historiska miljön.

Även stadens borgmästare, Hanna Gronkiewicz-Waltz,ogillar ljusmonumentet.

Det påminner om nazitidens arkitektur, säger hon till TVN24. Dessutom skulle monumentet bestå av en mängd strålkastare nergrävda i marken, och det innebär att det bara syns på natten. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 15 april 15)

Smolenskmonument placeras vid Piłsudskitorget

Ett minnesmärke för att hedra de omkomna vid Smolenskolyckan den 10 april 2010 ska resas vid Piłsudskitorget, alldeles i närheten av presidentpalatset vid huvudgatan Krakowskie Przedmieście.

Förslaget kom från borgmästaren, Hanna Gronkiewicz-Waltz, och togs på ett extrainkallat fullmäktigemöte.

30 av de folkvalda röstade för en placering på Piłsudskitorget, 22 röstade emot och 2 avstod. Monumentet i sig är inte kontroversiellt.

Det har under åren varit en ganska infekterad debatt om var monumentet skulle placeras. En del anser att monumentet borde stå framför presidentpalatset på Krakowskie Przedmieście, men stadskonservatorn har motsatt sig det. På Piłsudskitorget, som också ligger mycket centralt, finns också den Okände soldatens grav. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 10 april 15)

Läs mer om Smolenskolyckan >>

Gronkiewicz-Waltz tros få sitta kvar som borgmästare i Warszawa

Inför kommunalvalen den 16 november har Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz en klar ledning över sina konkurrenter. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Homo Homini, rapporterar magasinet Polska The Times.

Om det vore val idag skulle Gronkiewicz-Waltz få 47 % av rösterna och Jacek Sasin från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) skulle få 23 %. Även SLD (Vänsteralliansen) ställer upp med en kandidat, som får 6 %.

Om ingen av kandidaterna får över 50 % av rösterna går de två bästa vidare till en andra omgång.

Enligt mätningen stöds regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) just nu av 43 % av väljarna och ligger sannolikt kvar som största parti. PiS får enligt mätningen stöd av 22 % och SLD av 10 %. (Polskie Radio 3 nov 14)

Gronkiewicz-Waltz sitter kvar

HAnnaGronkiewiczWaltz 400Nästan 95 procent av dem som gick till söndagens folkomröstning i Warszawa om Hanna  Gronkiewicz-Waltz vara eller icke vara som huvudstadens borgmästare, röstade för att hon skulle avsättas. Men bara 25,6 procent av de röstberättigade gick till valurnorna – och för att missnöjesyttringen ska vara giltig krävs 29,1 procent.

Först vid 11.30-tiden på måndagen kom statliga valkommissionen med det officiella slutresultatet. Fördröjningen förklarades av att protokollen från några av de 880 vallokalerna hade blivit fel och hade måst göras om.

Förhandsprognoserna från vallokalsundersökningarna stämde mycket väl med det faktiska resultatet. 25,66 procent deltog, 94,9 procent av dessa ville få bort borgmästaren, medan 5,1 procent av de röstande ville ha henne kvar.

Den höga tröskeln för omröstningens giltighet förklaras av den lag som gäller för lokala folkomröstningar. Man utgår från antalet röstande i valet som gällde tillsättandet av den aktuella borgmästaren. För att en omröstning om avsättning skall bli giltig måste tre femtedelar av det antal som deltog i valet av borgmästaren delta i folkomröstningen, i detta fall 29,1 procent av de valberättigade i Warszawa.

Hanna Gronkiewicz-Waltz förklarade sig lättad och menade att folkomröstningen hade hjälpt henne. Hon berättade vad hon kommer att göra för Warszawaborna framöver och att hon nästa år ställer upp för en tredje mandatperiod som borgmästare. Hon diskuterade också den kampanj som hennes parti, regerande PO, fört. Bästa sättet att vinna var att se till att valdeltagandet blev under 29 procent. För att vinna över det stora antalet motståndare hade det krävts ett valdeltagande på över 50 procent, och i Warszawa har det tidigare aldrig varit högre än 48 procent. Därför gick premiärminister Donald Tusk offentligt ut före valet och uppmanade partiets anhängare att inte delta i valet. (Jan Axel Stoltz och TVN24, TVP Info, PKW:s webbplats 14 okt 13)

Få röstade om borgmästaren i Warszawa

Bara drygt 27 proc av Warszawaborna gick till valurnorna på söndagen. Det innebär att borgmästaren,  ,sitter kvar.

Bara 27 proc av Warszawaborna gick till valurnorna på söndagen. Det innebär att borgmästaren, Hanna Gronkiewicz-Waltz, sitter kvar.

Söndagens folkomröstning i Warszawa om avsättning av borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz pågick fram till kl 21. För att den skall vara giltig måste 29 procent av de röstberättigade i Warszawa ha deltagit. I den av TVN 24 presenterade första vallokalsundersökningen stannade valdeltagandet vid 27,2 procent.

Att 93,8 procent av de röstande röstade för avsättning av presidenten mot bara 6,2 procent för att hon skall sitta kvar betyder alltså ingenting. Om valdeltagandet inte visar sig vara större får Hanna Gronkiewicz-Waltz sitta kvar fram till nästa ordinarie val.

Valundersökningsinstitutet TNS anger felmarginalen för vallokalsundersökningen till 2 procentenheter.

Skillnaden mellan det nödvändiga valdeltagandet 29,1 procent för att omröstningen skall vara giltig och valdeltagandet enligt undersökningen 27,2 procent ligger alltså inom felmarginalen.

För det faktiska resultatet av omröstningen måste Warszawaborna vänta i fortsatt spänning. (Jan Axel Stoltz och TVN 24 13 okt 13)

Gronkiewicz-Waltz är Warszawas mest populära politiker

På söndag hålls en förtroendeomröstning om borgmästaren i Warszawa, Hanna Gronkiewicz-Waltz, som tillhör regeringspartiet Medborgarplattformen (PO). Omröstningen har krävts av missnöjda Warszawabor, ivrigt påhejade av det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), och tidiga opinionsmätningar tyder på att Gronkiewicz-Waltz blir bortröstad.

Men nu visar en pinfärsk opinionsmätning att av tänkbara borgmästarkandidater är Hanna Gronkiewicz-Waltz den som är mest betrodd av huvudstadsborna. Trettio procent av de tillfrågade har mest förtroende för henne, och tvåan, vänsterpolitikern Ryszard Kalisz, får tjugotvå procent.

PiS’ kandidat Piotr Glinski har bara stöd av tolv procent, och Piotr Guzial, som drog igång kampanjen mot Hanna Gronkiewicz-Waltz, stöds av åtta procent. (Polskie Radio 10 okt 13)

Borgmästare fälls i omröstning

Tillräckligt många Warszawabor kommer att delta i förtroendeomröstningen för att fälla borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz.

För att omröstningen ska bli avgörande måste tjugonio procent av de röstberättigade delta, och regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), som Gronkiewicz-Waltz tillhör, har uppmanat sina anhängare att inte delta.

Men i en färsk opinionsmätning uppger trettiosex procent att de ska avge sin röst.  Och av dem kommer två tredjedelar att rösta för att borgmästaren avsätts. Misstroendeomröstningen har initierats av missnöjda Warszawabor, ivrigt påhejade av oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). Borgmästarna i två andra städer har nyligen fällts i omröstningar, och det är en svår politisk förlust för premiärminister Donald Tusk om Gronkiewicz-Waltz tvingas gå.

Gronkiewicz-Waltz har varit borgmästare sedan 2006. (Polskie Radio 9 okt 13)

Warszawas borgmästare blir troligen bortröstad

Den 13 oktober hålls det en omröstning om borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz’ vara eller icke vara. Misstroendeomröstningen har genomdrivits av missnöjda Warszawabor, ivrigt understödda av oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Bara tjugonio procent av de röstberättigade är säkra på att de ska rösta, visar en färsk opinionsmätning. Arton procent tror att de kommer att rösta, trettiotre procent är säkra på att de inte ska göra det. Och av dem som planerar att gå till valurnorna tänker tre fjärdedelar rösta emot Gronkiewicz-Waltz.

Minst tjugonio procent av de vuxna invånarna måste rösta om valet ska vara giltigt.

Om valet utfaller till Gronkiewicz-Waltz’ nackdel ligger den oberoende vänsterpolitikern Ryszard Kalisz bra till för posten. Han stöds av tjugotvå procent av dem som avser att rösta. Piotr Glinski från PiS stöds av tolv procent. (Warsaw Business Journal 30 sept 13)

Gronkiewicz-Waltz kan sitta kvar till nästa val

Partiledningen i regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) överväger att nominera Hanna Gronkiewicz-Waltz som tillförordnad borgmästare i Warszawa om hon blir bortröstad i misstroendeomröstningen den 13 oktober. Det uppger den polska nyhetsbyrån PAP, som hänvisar till partikällor.

Eftersom det är val nästa år kan premiärminister Donald Tusk utse en tillförordnad borgmästare som upprätthåller posten fram till valet.

Enligt den senaste opinionsmätningen kommer en tredjedel av Warszawaborna att delta i omröstningen, de flesta av dem är missnöjda med Gronkiewicz-Waltz idag. (Warsaw Business Journal 30 aug 13)

Gronkiewicz-Waltz får troligen gå

Tillräckligt många Warszawabor kommer att delta i misstroendeomröstningen om borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz ska vara utslagsgivande. Sannolikt blir borgmästaren också bortröstad.

Det framgår av en aktuell opinionsmätning. Trettiosex procent av de tillfrågade har för avsikt att rösta, vilket är 90.000 mer än vad som krävs för att omröstningen ska vara giltig. Fyrtiotvå procent tänker inte rösta, tjugotvå procent har inte bestämt sig.

Bland dem som tänker avlägga sin röst är sextiofem procent missnöjda med Hanna Gronkiewicz-Waltz. Bara sexton procent stöder borgmästaren, som representerar regeringspartiet Medborgarplattformen (PO).

Folkomröstningen har dragits igång av missnöjda huvudstadsinvånare, och oppositionen har ivrigt understött verksamheten. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 27 aug 13)

Omröstning om Warszawas borgmästare hålls 13 oktober

Misstroendeomröstningen om Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz hålls den 13 oktober. Det meddelade på tisdagen Valkommissionen, som konstaterat att det antal godkända namnunderskrifter som krävs, samlats in med god marginal.

För att valresultatet ska bli avgörande måste 390.000 Warszawabor avge sin röst för eller emot borgmästaren.

Påhejade av det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har missnöjda invånare har samlat in namnunderskrifterna som överlämnats till Valkommissionen. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 21 aug 13)

Missnöjda vill ha bort Warszawas borgmästare

Invånare i Warszawa, ivrigt påhejade av oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) kräver en misstroendeomröstning om borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz, som representerar regeringspartiet Medborgarplattformen (PO).

För att en omröstning ska beviljas krävs att minst tio procent av de röstberättigade kräver det. Initiativtagarna samlar in namnunderskrifter, i det hör fallet minst 133.000, från de missnöjda, och listorna lämnas in till Valkommissionen som kontrollerar så att namnteckningarna är giltiga.

Om så är fallet organiseras en folkomröstning. För att fälla Gronkiewicz-Waltz krävs att sextio procent av det antal, som deltog i det senaste borgmästarvalet 2010, röstar. Av dem ska en majoritet rösta mot den sittande borgmästaren.

Premiärminister Donald Tusk har uppmanat väljarna att inte gå och rösta – ju färre som röstar, desto större chans att Gronkiewicz-Waltz sitter kvar.

Sedan början av den här mandatperioden (efter valet 2010) har åttiotre misstroendeomröstningar om lokala politiker arrangerats, uppger Valkommissionen.

Vid bara tolv av dem deltog tillräckligt många i valet för att det skulle ge effekt.

Åtta borgmästare har avsatts, liksom tre kommunstyrelseordförande och fem andra lokala makthavare.

2011 hölls tjugotvå misstroendeomröstningar och 2012 sextioen. Bara i Schlesien (Slask) har hållits tretton omröstningar sedan hösten 2010. (Warsaw Business Journal 14 aug 13)

Namninsamling kan bryta mot polsk lag

Insamlingen av namnunderskrifter som kräver en folkomröstning om Warszawas borgmästare, Hanna Gronkiewicz-Waltz, är en politiskt motiverad aktion från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). Det handlar inte om ett gemensamt missnöje från Warszawaborna, säger Andrzej Halicki, parlamentariker för regeringspartiet Medborgarplattformen (PO).

Flera andra PO-parlamentariker hävdar att hela aktionen strider mot polsk lag och ska rapporteras till valnämnden.

Namnunderskrifterna har samlats in av medlemmar i oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), uppmuntrade av att man nyligen fällt borgmästaren i Elblag och fått henne ersatt med en representant för det egna partiet.

Minst 130.000 namnunderskrifter måste visa sig vara giltiga för att en folkomröstning om Gronkiewicz-Waltz ska komma till stånd. Enligt arrangörerna har man samlat in 232.000 underskrifter. Om antalet efter granskning av valnämnden räcker ska en folkomröstning hållas inom trettio dagar. För att omröstningen ska vara giltig måste nästan 400.000 personer delta. (Warsaw Voice 23 juli 13)

Nästan en kvarts miljon kräver borgmästarens avgång

Mer än 230.000 underskrifter levereras på måndagen till valkommissionen som en del av kampanjen att få bort Hanna Gronkiewicz-Waltz från borgmästarposten i Warszawa, uppger den polska nyhetsbyrån PAP.

Om mer än 134.000 underskrifter blir godkända – tio procent av väljarunderlaget – hålls en folkomröstning om Gronkiewicz-Waltz’ vara eller icke vara som borgmästare. Utfaller omröstningen till hennes nackdel hålls ett nytt borgmästarval i huvudstaden.

Gronkiewicz-Waltz tillhör regeringspartiet Medborgarplattformen (PO). Kravet på hennes avgång kommer sedan borgmästaren i Elblag (också från PO) för ett par veckor sedan besegrades av motståndaren från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

För att omröstningen ska vara giltig krävs att minst sextio procent av det antal, som deltog i det senaste borgmästarvalet 2010, avger sin röst. Det innebär att minst 390.000 personer måste gå till valurnorna i Warszawa.

Premiärminister Donald Tusk uppmanar Warszawaborna att bojkotta en eventuell folkomröstning. (Polskie Radio 22 juli 13)

Borgmästare i gungning

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz har på senare tid fått kritik för både nya sophämtningsregler och trafikkaos i samband med byggandet av den nya tunnelbanan i huvudstaden. Tio procent av väljarna har undertecknat ett upprop som kräver hennes avgång.

I sommar är det val av borgmästare i polska städer, och det vore en stor förlust för regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) om partiet förlorar borgmästarposten i landets största stad.

Gronkiewicz-Waltz har fortfarande höga opinionssiffror, men opinionen är rörlig i Polen. (Polskie Radio 24 juni 13)

Ersättning till markägare kommer närmare

Ett nytt förslag om kompensation till markägare, som efter andra världskriget fick sin egendom konfiskerad av den kommunistiska regimen, är på väg. Det sade borgmästaren i Warszawa, Hanna Gronkiewicz-Waltz, till Polskie Radio.

Polen är det enda land i det forna östblocket som ännu inte i lag har reglerat frågan om kompensation. I de mål som tas upp i domstol idag blir utslagen inte konsekventa, sade Gronkiewicz-Waltz.

I oktober 1945, när kommunisterna kommit till makten, beslöts i det s.k. Bierut-dekretet att staten hade rätt att överta privat mark i huvudstaden, och att kompensation kunde utgå. Någon sådan kompensation betalades emellertid aldrig ut. Dekretet fick sitt namn efter den polske kommunisten Boleslaw Bierut, som drev frågan inför valet 1947.

Vi förbereder nu en av-bierutisering av Warszawa, sade Gronkiewicz-Waltz. Förslaget ska upp i parlamentet. Det kommer att bli en enorm kostnad för Warszawa, sade borgmästaren. Bara i år måste över tvåhundra miljoner zloty betalas ut.

Vi har naturligtvis inte möjlighet att betala hundra procents kompensation för marken i Warszawa, men de senaste tjugo åren, sedan 1989, har tjugo procent ansetts vara en realistisk summa. Ersättningen kan till och med bli mindre än så – det finns inga medel fonderade för detta. Hundra procent har bara betalats ut i länder där städerna inte blev förstörda i kriget, sade borgmästaren.

Frågan om kompensation för förlorad mark under kommunisttiden har diskuterats ända sedan 1989, och de olika regeringarna har ansträngt sig att få fram en heltäckande lagstiftning.

För tre år sedan hade premiärminister Donald Tusk ett förslag framme, men tvingades att skrinlägga det på grund av den globala ekonomiska krisen. (Polskie Radio 9 aug 12)

Hanna Gronkiewicz-Waltz omvald i Warszawa

Warszawas nuvarande borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz tycks ha valts om med absolut majoritet – enligt vallokalsundersökningarna har hon fått över femtio procent av rösterna. Om det resultatet håller i sig behöver hon inte ställa upp i en andra omgång.

Gronkiewicz-Waltz tillhör regeringspartiet PO (Medborgarplattformen).

I Kraków har Stanislaw Kracik från samma parti fått trettionio procent – mot trettiosju procent för Jacek Majchrowski från SLD (Vänsteralliansen). Även i Lódz blir det en andra omgång – Hanna Zdanowska (PO) fick trettiotre procent mot Dariusz Jonski från SLD, som fick tjugofem procent av rösterna enligt valundersökningarna. (Polskie Radio 21 nov 10)

Goda utsikter för Gronkiewicz-Waltz

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz ställer upp för omval i valet om ett par dagar och tycks sitta säkert i sadeln, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Enligt en färsk opinionsmätning får hon femtiotvå procent av rösterna, vilket är högre siffror än i tidigare mätningar.

Hanna Gronkiewicz-Waltz är regeringspartiet PO:s (Medborgarplattformen) kandidat, och det ser ut som att PO:s kandidater ligger bra till även i andra större städer som Gdansk, Bialystok, Lódz, Szczecin och Lublin. (Warsaw Voice 18 nov 10)

Gronkiewicz-Waltz ställer upp för omval

Hanna Gronkiewicz-Waltz från regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) ställer upp för omval till borgmästare i Warszawa. Medtävlarna blir i första hand Wojciech Olejniczak från Vänsteralliansen (SLD) och Wladyslaw Stasiak från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Gronkiewicz-Waltz har goda chanser att bli omvald – hon ligger högt i opinionsmätningarna. Därför kontrar PiS med ett av sina tyngsta namn, Wladyslaw Stasiak, för tillfället chef för president Kaczynskis kansli. Stasiak var vice borgmästare under de år staden styrdes av nuvarande presidenten Lech Kaczynski.

Olejniczak är EU-parlamentariker och före detta partiledare i SLD. Han vill modernisera huvudstaden och skapa nya arbetsplatser. Hans erfarenheter från Bryssel ska ge honom draghjälp i valet. (Polskie Radio 27 jan 10)

Gronkiewicz Waltz stoppar inte Pride-paraden

– Det finns ingen orsak att stoppa Pride-paraden, säger borgmästaren i Warszawa Hanna Gronkiewicz Waltz som svar på ett krav från på Polska Familjeförbundets (LPR) ungdomsrörelse. Dessutom skulle det strida mot det senaste utslaget från Europadomstolen för de Mänskliga Rättigheterna, som nyligen avgjorde att förbudet 2005 stred mot tre paragrafer i Europakonventionen för Mänskliga Rättigheter. Paraden är en del av Jämlikhetsdagarna och utgör inget moraliskt hot, sade Gronkiewicz Waltz. (Polskie Radio 18 maj 07)