Komorowski invigde sitt institut

Förre presidenten Bronisław Komorowski. Foto: prezydent.pl

Förre presidenten Bronisław Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Förre presidenten Bronisław Komorowski invigde på fredagen det institut som uppkallats efter honom. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Institutets uppgift är att verka för större säkerhet i Polen och Europa, sade Komorowski vid invigningen. Varje år ska en betydande europeisk politiker inbjudas att tala, och i samband med det ska vi hålla seminarier, föreläsningar och diskussioner.

Institutet ska också organisera en konferens för europeiska tankesmedjor, sade den förre presidenten. Det är viktigt att stärka uppfattningen att polackerna har en stor roll att spela när det gäller att hämma eller utveckla den fördjupade integrationen i EU.

Komorowski blev president 2010 och var som sådan mycket uppskattad. Men inför presidentvalet förra våren gick Andrzej Duda från det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fram som en stormvind och lite oväntat blev det också han som tog hem segern. (Polskie Radio och wB 15 jan 16)

– Expresidenter bör ha högre pension

Lech Walesa. Foto: Medef, wikipedia.

Lech Walesa.
Foto: Medef, wikipedia.

Komorowski. Foto: prezydent.pl

Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Regeringen bör höja lönen för avsuttna presidenter för att förhindra att de deltar i något som är under deras värdighet. Det tycker Lech Wałęsa och Bronisław Komorowski, som båda skulle komma i åtnjutande av denna löneökning, skriver tidningen Rzeczpospolita.

De två f.d statscheferna anser också att även presidenternas fruar bör ha lön för sitt arbete som Landets Första dam. Idag betalas samhället inte ens in pensionspremier för dem.

Komorowski fick drygt 6 000 złoty (runt 15 000 svenska kronor) i pension när han förlorade valet i maj. Genomsnittslönen i Polen är 3783 złoty (9300 kronor) före skatt. (Warsaw Voice 14 okt 15)

Ursäkt orsakar storm i kyrkan

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Orättvist, tycker några präster om katolska kyrkans rabiata kritik mot förre presidenten Bronisław Komorowski för att han godkänt lagen om provrörsbefruktning (IVF). Och flera av de mest framstående intellektuella inom katolska kyrkan instämde i den ursäkt som prästen Aleksander Seniuk i veckan inför en fullsatt kyrka framförde till Komorowski.

Vi är inte biskopar, vi är bara präster, men ändå känner vi oss ansvariga för de orättfärdiga fördömandet av presidenten, sade han. Det blev ovationer i kyrkan, och kardinal Nycz beslöt snabbt att ha ett samtal med den uppstudsige.

Läs vidare >>

Präster tar strid om Komorowski

Bronisław Komorowski. Foto: prezydent.pl

Bronisław Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Den förre presidenten Bronisław Komorowski har utsatts för massiv kritik av biskopar och ärkebiskopar – inte minst för att han godkänt de lagar som parlamentet stiftat om provrörsbefruktning (IVF), transsexuellas rätt att själva avgöra sin könstillhörighet och ratificeringen av Europakonventionen om våld mot kvinnor. Den katolska kanalen Radio Maryja har jämfört honom med Hitler.

Men kyrkan är inte enig i sin syn på Komorowski.

När den förre presidenten på torsdagen lämnade över stafettpinnen till sin efterträdare Andrzej Duda kringgärdades ceremonierna av mässor i kyrkorna. Flera präster tog tillfället i akt att påpeka att det finns olika åsikter om Komorowskis insatser.

Förlåt oss och alla dem som inte vet vad de gör, sade Aleksander Seniuk i sin predikan. Han syftade på de yttringar som kom från katolska kyrkans representanter när det stod klart att Komorowski och lagstiftarna inte låtit sig påverkas av domedagsvisionerna från predikstolarna.

En annan präst, Kazimierz Sowa, säger till TVP att biskoparna på intet sätt är eniga vad gäller Komorowski, som var aktiv i Solidaritet och en av dem som medverkade till kommunismens fall.

Han är en av dem som kyrkan står i skuld till, sade Sowa, och det gäller både under 1980-talet och åren i frihet.

Det här är vårt eget initiativ, sade Sowa, vi vill verkligen säga att det inte är OK att jämföra någon med Hitler.

Kyrkans första hot har varit att parlamentariker som röstat för IVF-lagen automatiskt skulle uteslutas ur den kyrkliga gemenskapen. När det inte hjälpte beslöts att det nog inte skulle bli någon automatisk uteslutning, men att de som röstat för lagen inte borde gå till nattvarden förrän de försonats med Gud. President Duda var en av dem som ansåg att Komorowski inte borde underteckna lagen – i stället bör de som utför IVF-behandling dras inför rätta och dömas till fleråriga fängelsestraff. (TVP info och wB 7 aug 15)

Lön och pension för en polsk president

Komorowski. Foto: prezydent.pl

Nybliven pensionär.
Foto: prezydent.pl

I samband med skiftet på presidentposten har TVP info tagit reda på de ekonomiska förutsättningarna för den avgående Bronisław Komorowski och tillträdande Andrzej Duda.

Komorowski, som är född 1952 och alltså 63 år gammal, får 6 183 złoty (drygt 15 000 svenska kronor) i månaden före skatt i presidentpension, och lönen för den nye statschefen Duda, född 1972, blir 20 138 złoty (nästan 50 000 kronor).

Presidentkansliet har i år till sitt förfogande 168 miljoner złoty (411 miljoner kronor).

President Andrzej Duda. Foto: Lukas Plewnia, wikipedia

President Duda.
Foto: Lukas Plewnia, wikipedia

I det ingår löner, underhåll av presidentpalatset och 11 miljoner złoty (27 miljoner kr) till ordnar och andra statliga utmärkelser som delas ut av presidenten.

Genomsnittslönen för en tjänsteman i presidentkansliet är 9 200 złoty (22 500 kr) per månad – vilket kan jämföras med genomsnittslönen i riket, 3783 złoty (9300 kr) och minimilönen 1750 złoty (4300 kr) per månad. (TVP info och wB 7 aug 15)

Stora förväntningar på Duda

Den blivande presidenten Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

Den blivande presidenten Andrzej Duda.
Bild: wikipedia.

Andrzej Duda kommer att bli en bättre president än Bronisław Komorowski. Det anser 48 % av polackerna enligt en färsk opinionsmätning från Cbos.

Det kan ställas i relation till de 51,55 % av rösterna som han fick i presidentvalet i maj.

Bara 22 % tror att Dudas presidentperiod blir sämre än Komorowskis, och 17 % tror att Duda blir en avsevärt bättre president än Komorowski.

Experterna har haft olika åsikter om vad som gjorde att Komorowski – trots ett från början rejält försprång – förlorade valet, och det anses numera bero på att Komorowski var en färglös figur.

Duda svärs in som president på torsdag den 6 augusti. (Polskie Radio 3 aug 15)

Radio Maryja: Komorowski är värre än Hitler

Det är inte bara upprörande vad presidenten har gjort, utan de så kallade parlamentarikerna deltar i detta förlöjligande av kyrkan! De hittar några auktoriteter med professorstitlar – och vad de anbelangar: Hitler hade också professorer. Det sade den ökände prästen Tadeusz Rydzyk, när hans religiösa radiokanal Radio Maryja diskuterade det brev som ärkebiskop Stanislaw Gadecki skickat till president Bronislaw Komorowski i protest mot den nyligen antagna lag som reglerar behandling av barnlöshet med IVF-metoden. Det skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Programledaren Benedykt Cison tackade Rydzyk ”varmt och hjärtligt” för hans uttalande och Komorowski framställdes under sändningen som ”värre än Hitler”, som en ”rysk agent med ukrainskt ursprung”. Man diskuterade även om huruvida Komorowski är hans ”riktiga efternamn” och kallade honom ”förrädare”. Avslutningsvis förklarade Cison att Komorowski inte är värdig att ta emot nattvarden.

Nu har åklagarmyndigheten reagerat och förbereder en utredning. Förtal av presidenten är brottsligt i Polen, och straffet kan bli upp till tre års fängelse.

Premiärminister Ewa Kopacz sade nyligen att hon inte ville leva i en religiös stat. Så känner också många polacker. Men vad kommer att hända när makten innehas av partier som inte att kyrkan enligt konstitutionen ska vara skild från staten – Polen ska vara en sekulär stat.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Presidenten trotsar kyrkan

I två veckor har president Bronisław Komorowski och ärkebiskop Stanislaw Gądecki brevväxlat. När Komorowski, trots kyrkans direkta uppmaning att avstå, skrev på lagen om behandling av barnlöshet med IVF-metoden har kyrkan inte bara ”drabbats av djup sorg” utan också hotat med evig fördömelse. I ett första brev hävdade ärkebiskopen att lagen strider mot den polska konstitutionen och berövar de ofödda deras värdighet och det skydd som garanteras i grundlagen.

Komorowski besvarade kritiken:

Läs vidare >>

Ännu ett steg för lagen om IVF

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Jag är alla polackers president, men inte deras samvetens. Ingen president bör vara det. Det sade president Bronisław Komorowski på dagens presskonferens, då han meddelade att han nu har undertecknat den lag som reglerar IVF som behandling mot barnlöshet. Med detta tog han också ställning mot dem som försöker att reglera människors samveten med hjälp av lagen.

Än i det sista var det oklart hur presidenten skulle göra. Lagen har antagits i såväl parlamentet som senaten, men presidenten var tveksam till den punkt som handlar om möjligheten att ta celler från givare som inte medvetet kan ge sitt samtycke.

Avgörandet ligger nu hos Konstitutionstribunalen som detta ”men” skickas nu till.

Läs vidare >>

Regeringspartiets mesta kändisar avstår från parlamentsvalet

Radoslaw Sikorski avgår. Foto: Wikipedia.

Radoslaw Sikorski ställer inte upp i valet.
Foto: Wikipedia.

En efter en hoppar nu de stora namnen i liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) av inför parlamentsvalet i höstvalet.

I förra veckan gick förre finansministern Jacek Rostowski ut och informerade om att han inte ställer upp. Hans namn förekom i den stora avlyssningsskandalen som exploderade förra sommaren, och han insåg – eller hade möjligen fått en vink av premiärminister Ewa Kopacz – att skandalen redan är en stor belastning för partiet och att de som är involverade i den bör dra sig tillbaka. Han lämnar nog inte politiken helt, men parlamentsvalet har han inga planer på.

För någon månad sedan fick flera ministrar och departementssekreterare lämna sina poster av samma skäl, sedan en läcka hos åklagaren medförde att utredningsmaterialet hamnade på Facebook. En av dem som då åkte ut i kylan var Rostowski, rådgivare till Kopacz.

Radosław Sikorski som i september fick lämna UD och i stället bli talman i sejmen, komprometterad av de krogmiddagar där samtalen med andra prominenta politiker spelades in och publicerades i medierna, berättar idag på Twitter att inte heller han kommer att förekomma på partiets vallistor i oktober.

Och bara häromdagen var president Bronisław Komorowski ute i samma ärende.

Jag ställer inte upp, varken i valet till sejmen eller senaten, sade Komorowski, som efter valnederlaget i maj lämnar presidentposten den 6 augusti.

Komorowski vill i stället starta ett Komorowski-institut och en stiftelse som ska hjälpa Ukraina att genomföra de reformer landet så väl behöver. (Polskie Radio 17-20 juli 15)

Komorowski: Polen bör gå med i euron

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Utan medlemskap i euron blir det betydligt svårare, för att inte säga orimligt, att drömma om att Polen skulle spela en tyngre roll i EU. Det sade den avgående presidenten, Bronisław Komorowski, på det årliga ambassadörsmötet i Warszawa. Och om någon har något förslag om hur vi skulle kunna försäkra oss om en starkare ställning i unionen, så låt oss höra det.

Diskussioner om en anslutning till euron har pågått i åtskilliga år, men Polen har inte fastställt något datum för när det ska bli. Och när det nu talas om att Grekland kanske måste lämna valutaunionen, kan stödet för en polsk anslutning svikta inom landet, sade presidenten.

De senaste fem åren har visat att vi tillhör EUs nyckelmedlemmar, att vi kan dra nytta av vår integration och uppnå goda lösningar i till exempel EUs budgetfrågor sade Komorowski. Det som återstår är valutafrågan – det är svårt att föreställa sig att Polen som har ambitionerna att spela en nyckelroll i västvärlden inte skulle vara med i eurosamarbetet.

Krzysztof Szczerski, den blivande presidenten Andrzej Dudas rådgivare i utrikesfrågor, däremot anser att Polen bör avstå från att överlämna mer makt åt Bryssel.

Det är nationen som fattar beslutet om Polen ska upphöra med att prägla den egna valutan, sade han. Och under president Dudas mandattid kommer det inte att bli aktuellt.

Färska opinionsmätningar visar att det inte finns något stöd för att Polen skulle ansluta sig till eurozonen idag. (Polskie Radio 8 juli 15)

Komorowski: Jag blev nersvärtad inför valet

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Förbittrade väljare klumpade ihop mig med regeringen. Det sade president Bronisław Komorowski i en intervju med tidningen Polityka, den första efter det snöpliga resultatet i presidentvalet för snart två månader sedan. Väljarna ville straffa dem som har makten.

Jag blev på ett ojust sätt nersmetad av en gigantisk negativ PR-kampanj, avsikten var att förstöra min image och min värdighet. Och kampanjen genomfördes på ett extraordinärt brutalt och effektivt sätt, sade presidenten.

När Komorowski blev president 2010 lämnade han det liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen), som han själv var med om att starta 2001, för att vara hela landets statschef.

Det är inte uteslutet att jag går in i partiet igen, men för närvarande har jag inga planer på det, sade han till tidningen. (Polskie Radio 1 juli 15)

Komorowski blev Årets polack

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Avgående presidenten Bronisław Komorowski har utsetts till Årets polack 2014 av tidningen Gazeta Wyborcza.

Enligt motiveringen har Komorowski försökt ena polackerna och ställt försoning och kompromiss framför ytterligheter och dogmatism. Som president och tidigare parlamentets talman har han vakat över den konstitutionella ordningen och i kristider dämpat upprörda känslor.

Det förändrade politiska läget och Komorowskis förlust i presidentvalet gör att utmärkelsen nu blir ett tecken på uppskattning för hans insatser under de fem år han var Polens president, underströk tidningens chefredaktör, Adam Michnik, i sitt tal.

Framtidens historiker kommer att värdesätta Komorowskis presidentskap och revolten vid valurnorna kommer att analyseras, konstaterade Michnik. Polackerna har skjutit sig själva i foten.

Komorowski fick ett diplom och en Polenkarta från 1715 då Polen var ”OK” eftersom landet då präglades av mångfald.

Som konservativ har jag alltid drömt om ett ”stort Polen och polackernas storhet”, sade Komorowski med en blick på kartan. Men storhet behöver inte betyda utvidgade gränser, stor militär makt eller rikedom. Det är öppenheten, viljan att ta till sig och inte stöta bort och sökandet efter det som förenar som utgör den riktiga storheten.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Det stora nederlaget

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

Vad gör Komorowski och partiet för att stoppa flykten till andra partier?
Foto: prezydent.pl

Bronisław Komorowski förlorade presidentvalet förra helgen. Nederlaget blev svidande – med 70 % av väljarstödet för bara ett par månader sedan trodde ingen att han skulle kunna förlora.

Chocken blev stor. Ändå tycks såväl Komorowski som partiet bakom honom, regeringspartiet PO (Medborgarplattformen), ha uppenbara problem med att dra konstruktiva slutsatser av vad som hänt.

Vad var det egentligen som hände? Vad var orsaken till att väljarna röstade på Duda, Kukiz eller helt enkelt stannade hemma? Och vad gör partiet för att stoppa flykten till andra mer karismatiska politiker?

Läs artikel >>

 

Misstänkt attentatsman ville överlämna broschyr

Det var inget attentatförsök mot president Bronisław Komorowski. Jag försökte bara ge honom en broschyr. Det säger den man som greps när han rusade fram mot Komorowski under ett valtal i Toruń.

Mannen tillhör Stiftelsen Pro-Life som, enligt broschyren, fördömer våldet i den politiska debatten lika mycket som våldet mot de ofödda (d.v.s aborter).

Han står nu misstänkt för försök till attentat mot presidenten och för våld mot de polismän som förde bort honom från platsen.

Enligt grundlagen är den åtalade oskyldig tills hans skuld har bevisats. Det återstår nu för åklagaren att bevisa att min klient är skyldig, säger mannens advokat.

Mannen står tills vidare under polisbevakning. (onet.pl 1 juni 15)

Presidenters löner och pensioner

Som president har Bronisław Komorowski en lön på 20 100 złoty (48 450 svenska kronor) i månaden, och när han nu slutar har han rätt till tre månaders avgångsvederlag – alltså drygt 60 000 złoty (144 600 kronor). Därefter får han en presidentpension på 9 200 złoty (22 400 kr) före skatt i pension, 6 500 złoty (15 700 kr) efter skatt.

Presidenten kan avstå från presidentpensionen om hen får högre pension via sitt ursprungliga jobb. Så gjorde general Jaruzelski, Polens siste kommunistledare, eftersom militärer i det kommunistiska samhället hade hög pension.

Genomsnittslönen i Polen var 2014 3 700 złoty (8 900 kr) före skatt. Minimilönen var 1700 złoty (4 100 kr) brutto. (onet.pl 27 maj 15)

Komorowski attackerades i Toruń

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski – angreps i Toruń.
Foto: prezydent.pl

Toruń var den plats där president Bronisław Komorowski framträdde för siat gången före valet. Besöket blev tumultartat: en man störtade fram till presidenten, situationen verkade obehaglig och farlig men säkerhetsvakterna övermannade honom och förde snabbt Komorowski i säkerhet.

Strax innan hade en annan man stört Komorowskis tal – även han togs om hand av vakter.

Regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) uppfattar händelserna som en aktion mot Komorowski, organiserad av oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). PiS hotar med stämning för förtal och insinuationer. Aggressionens vågor går höga.

Läs artikel >>

Komorowskis valfläsk: Vi sänker pensionsåldern

Även president Bronisław Komorowski lovar nu att sänka pensionsåldern. I sin kamp för röster offrar han pensionsreformen, Reform 67, som han stött helhjärtat tidigare under valkampanjen.

Komorowski har träffat ledarna för ett par av landets stora fackliga organisationer, och meddelar nu att hans kansli tagit fram ett förslag om att 40 års anställningstid ska ge rätt att gå i pension. Förslaget kommer upp i sejmen på torsdagen.

Idén om att lång arbetstid ska finnas med som alternativ dök upp i presidentkansliet för ett par månader sedan som resultat av samtal med de fackliga ledarna, men där har det fått vila. Tills nu.

Utmanaren Andrzej Duda har i valkampanjen utlovat en återgång till den tidigare pensionsåldern – 60 år för kvinnor och 65 år för män höjdes för ett par år sedan av regeringen Tusk till 67 år för alla. Det skulle innebära stora kostnader för samhället.

Förslaget om 40 års anställningstid är en mildare variant av Reform 67, sade Irena Woycicka, presidentens minister för sociala frågor, på tisdagen. Det kommer inte att innebära några betydande fördyringar. (Rzeczpospolita.pl 20 maj 15)

Fotnot: Det största fackförbundet, Solidaritet, stöder av tradition oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) och i presidentvalet partiets kandidat Andrzej Duda.

Duda offrade den historiska sanningen

Söndagens presidentvalsdebatt i tv innehöll ett inslag som fick många tittare att höja på ögonbrynen. Utmanaren Andrzej Duda anklagade president Komorowski för att be om ursäkt för Jedwabnemorden* och delta i ”de lögnaktiga anklagelserna om att polacker var medskyldiga till Förintelsen”.

Duda refererade till det brev som Komorowski skrev till minnesceremonin på 60-årsdagen av pogromen i Jedwabne 1941.

”Offrens nation var tvungen att acceptera den svåra sanningen om att den ibland också var  förövare”, stod det bland annat i brevet och det var just det som gjorde presidentkandidaten Duda så upprörd. Och just denna mening fick Duda att ställa frågan om presidenten sällar sig till dem som påstår att polackerna ”är ansvariga för Förintelsen”.

Läs artikel >>

Michal Kamiński – en modern kungamakare

Lyckas Michal Kamiński vända president Komorowskis motgång? Foto: Richard Hołubowicz.

Michal Kamiński ljöt liv i en slagen Komorowski.
Foto: Richard Hołubowicz.

Det var Michal Kamiński, rådgivare till premiärminister Ewa Kopacz, som fick liv i president Bronisław Komorowskis sega valkampanj.

Kamiński är själv politiker, journalist i botten, har studerat internationella relationer och diplomati i Warszawa. Tidigare var han rådgivare åt oppositionsledaren Jarosław Kaczyński och den som låg bakom PiS framgångar 2005, då partiet vann både presidentval och parlamentsval. Nu har han bytt sida och är en viktig person för regeringspartiet PO (Medborgarplattformen).

Läs artikel >>

Folkomröstning kostar 100 miljoner

President Komorowskis nyligen framlagda förslag om en folkomröstning om bland annat enmansvalkretsar kommer, om det realiseras, att kosta 100 miljoner zloty (247 miljoner svenska kronor).

Det säger Valkommissionen till nyhetsbyrån PAP. Det är ungefär vad den första omgången av presidentvalet kostade. Pengar till folkomröstningar tas ur en budgetreserv, som i år har satts till 365 miljoner zloty (900 miljoner kronor) för att täcka såväl president- som parlamentsval senare i år. Bara presidentvalet beräknas kosta 166,4 miljoner zloty (411 miljoner kr). (Polskie Radio 15 maj 15)

Presidentens misstag

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

President Bronisław Komorowski föreslår nu en folkomröstning om enmansvalkretsar, skattereform och partistödet.

Lämpligt datum är den 6 september, alltså efter semestrarna, för att så många som möjligt ska kunna delta, säger presidenten.

Det konstitutionella hindret avlägsnas på mitt initiativ, och nu ska polackerna kunna uttala sig i dessa frågor, sade Komorowski.

Det snabba initiativet är förstås ett svar på den missbedömning av polackernas state of mind som söndagens presidentval så tydligt avslöjat. Plötsligt är det intressant vad väljarna verkligen vill ha och plötsligt ska deras behov av direktdemokrati tillgodoses.

Läs artikel >>

Komorowski söker stöd hos vänstern

Aleksandr Kwasniewski. Foto: Wikimedia Common.

Kwasniewski lovar stöd till Komorowski.
Foto: Wikimedia.

Jag vill att POs (Medborgarplattformen) väljare ska känna att vi sitter i samma båt. Och att en allmän mobilisering av väljarkretsen är nödvändig. Många fler måste gå och rösta.

Om väljarna inte inser det, kommer det att påverka utgången av parlamentsvalet om några månader. De begår ett stort misstag, sade förre vänsterpresidenten Aleksander Kwaśniewski på en presskonferens på tisdagen tillsammans med president Bronisław Komorowski.

Komorowski framhävde å sin sida att hur viktigt Kwasniewskis stöd är för honom.

Läs artikel >>

Komorowski inför valet

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

På tisdagskvällen var det stor tv-debatt inför presidentvalet på söndag. Samtliga kandidater deltog för att berätta om sina planer för framtiden – utom den sittande presidenten Bronislaw Komorowski. Han avböjde tidigt med motiveringen att en debatt med så många deltagare inte skulle vara särskilt klargörande för väljarna.

I stället fick tidningen Rzeczpospolita och Polskie Radio samma dag intervjua honom i webb-TV.

Politiskt står Komorowski nära nuvarande regeringspartiet PO (Medborgarplattformen), som han var med och grundade för femton år sedan. Han lämnade PO för att stå över partipolitiken när han valdes till president 2010.

Det finns bara en presidentkandidat, som överhuvudtaget skulle kunna tänkas konkurrera med Komorowski om landets högsta ämbete, och det är Andrzej Duda från det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Läs artikel >>

 

Komorowski: Polen ska jobba aktivt för Ukraina

Polen måste stå vid Ukrainas sida i ansträngningarna att stärka banden med väst. Vår roll är att säkerställa att västvärlden inte stänger dörren till EU, och om Ukraina så önskar, till Nato. Det sade president Bronisław Komorowski på torsdagen vid en inspektion av den nyligen etablerade LitPolUkrBrig – Litauens, Polens och Ukrainas gemensamma brigad i Lublin, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

LitPolUkrBrig är ett av de verktyg vi kan använda för att ge hjälp till Ukraina i moderniseringen av försvaret, sade Komorowski.

Avtalet om brigaden undertecknades redan 2009 men den kom inte igång förrän i september 2014, då den nya ukrainska regeringen fick problem med proryska separatister.

Idag finns 300 soldater vid brigadens huvudkontor i Lublin, men inom en snar framtid kommer litauiska och ukrainska officerare att vara på plats. Brigaden ska bestå av 4 500 soldater med filialer i alla de tre länderna, och man ska ha gemensamma övningar tre gånger om året.

Vi har fått en mycket bra start, sade Komorowski. (Polskie Radio 17 april 15)

Komorowski avstår från tv-debatt

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

President Bronislaw Komorowski kommer inte att delta i den tv-debatt som arrangeras den 5 maj inför första omgången av presidentvalet fem dagar senare. Han tror inte att det blir en meningsfull debatt när tio kandidater får fem minuter var för att lägga fram sitt program.

Däremot kan jag tänka mig att delta i en tv-debatt mot Andrzej Duda– den främste konkurrenten – inför andra omgången, sade presidenten till Radio RMF FM. (Polskie Radio 14 april 15)

Komorowski leder alltjämt inför valet

Nu ökar stödet för båda huvudkandidaterna i presidentvalet den 10 maj, president Bronisław Komorowski och Andrzej Duda, kandidat för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). Övriga kandidater tappar anhängare, visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Millward Brown.

I dagsläget stöds Komorowski av 45 % (+3 %) av väljarkåren och Duda av 28 % (+ 2 %).

Övriga kandidater får bara ett par procent vardera.

Om ingen av kandidaterna i valet får över hälften av rösterna hålls en andra omgång två veckor senare, den 24 maj.

I en andra omgång skulle enligt mätningen Komorowski få 55 % av rösterna och Duda 40 %. (Polskie Radio 14 april 15)

Komorowski leder inför presidentvalet

Om det vore presidentval idag skulle president Bronisław Komorowski få drygt 40 % av rösterna enligt en färsk opinionsmätning. Det skriver tidskriften Polska The Times.

32 % av väljarna skulle lägga sin röst på Andrzej Duda, som ställer upp för det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Övriga kandidater, Magdalens Ogórek från SLD (Vänsteralliansen), partilöse Paweł Kukiz, Adam Jarubas från PSL (Bondepartiet) och högerextrema Janusz Korwin-Mikke låg alla runt 5 %.

Om ingen av kandidaterna får över 50 % av rösterna i valet den 10 maj hålls en andra omgång mellan de två som fått flest röster. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 13 april 15)

Komorowski: Vi inväntar rätt tidpunkt för euron

Eurofrågan har seglat upp som en av de stora frågorna inför presidentvalet den 10 maj sedan Andrzej Duda, kandidat för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), anklagat president Bronislaw Komorowski för att forcera Polens anslutning till den gemensamma valutan. Komorowski värjer sig – inte minst som euron inte är särskilt populär just nu bland befolkningen.

Först när eurozonen har hämtat sig ur den nuvarande krisen och när det finns en majoritet av medborgarna som vill att vi ska gå över, kommer regeringen att överväga ett valutaskifte, sade Komorowski i en tv-intervju på tisdagen. Sunda förnuftet säger att vi ska invänta den tidpunkt då vi har en faktisk, inte bara en teoretisk, möjlighet att gå med, och när det finns en majoritet i befolkningen, inte bara i parlamentet, som tycker att vi ska gå över till euron. Eventuellt kan det bli aktuellt med en folkomröstning om tidpunkten.

Vi ska komma ihåg att här handlar det om ett perspektiv som inte bara sträcker sisg några veckor eller månader framåt – det handlar om många år, sade presidenten.

För att Polen ska kunna gå över till den gemensamma valutan krävs inte bara att landet klarar Maastrichtkriterierna – det handlar bland annat om budgetunderskott, inflationsmål och statsskuld. Det måste också till en ändring i grundlagen, som säger att det bara är den polska centralbanken som hanterar landets valuta. (Warsaw Voice och wB 1 april 15)

Presidenten deltog i antiterrordemonstration i Tunis

President Bronislaw Komorowski besökte på söndagen Tunis för att tillsammans med andra europeiska ledare delta i en marsch mot terrorism. Avsikten med demonstrationen var också att hedra offren för attacken mot nationalmuseet Bardo, där tjugo utländska turister dödades, bland dem tre polska medborgare.

Hundratusentals tunisier deltog i marschen, som arrangerats av den tunisiska regeringen. (Warsaw Voice 30 mars 15)

Presidenten förnekar band till mutmisstänkta

President Komorowski antyds ha kontakt med mutmisstänkta bankmän. Skärmdump från Polskie Radio, bilden är hämtad från PiS hemsida.

President Komorowski antyds ha kontakt med mutmisstänkta bankmän.
Skärmdump från Polskie Radio, bilden är hämtad från PiS hemsida.

Fotot är taget i samband med en filmpremiär! De hade sponsrat filmen och presenterades för mig. Jag känner dem inte. Det säger president Bronisław Komorowski, som avkrävts en förklaring till att han finns på bild tillsammans med två personer som figurerar i en mutskandal.

Det handlar om SKOK, ett nätverk av bankliknande finansinstitut. Sedan ledande personer i oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har förknippats med SKOK har det plötsligt dykt upp ett fotografi där Komorowski står mellan två av SKOKs ägare. PiS har i ett brev begärt ett förtydligande av presidentens kopplingar till de två finansmännen.

Jag har aldrig satt in en zloty i SKOK, jag har aldrig tagit något lån där, har aldrig känt någon där, så det är absurt att det inte går att förklara, sade presidenten. (Polskie Radio 25 mars 15)

Innekrog hade inget bord för presidenten

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Dagens snackis är att president Bronislaw Komorowski nekades bord på en av innekrogarna i Warszawa.

Vi hade inga lediga bord, säger Wojciech Modesto Amaro Basiura, som äger Atelier Amaro, den första restaurang i Polen som hedrats med en Michelinstjärna. För en vecka sedan reserverade jag ett bord till presidenten och hans fru, men de kom inte. Jag kan inte avvisa någon som stått i kö i flera månader – särskilt om jag inte är säker på att han kommer.

Dessutom – det var inte så att presidenten var här och vi vägrade släppa in honom, säger Basiura. Man ringde från presidentkansliet och frågade om vi hade något bord ledigt. (wawalove.pl 25 mars 15)

Komorowski toppar förtroendeligan

Tre fjärdedelar av polackerna har förtroende för president Bronislaw Komorowski. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet CBOS.

Drygt hälften (51 %) uppskattar enligt samma mätning premiärminister Ewa Kopacz.

Andrzej Duda, presidentkandidat för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), är betrodd hos 40 %. (Warsaw Voice 24 mars 15)

Komorowski: Väst behöver en gemensam strategi gentemot Ryssland

Vi behöver en strategi som förenar Väst inför den nya utmaning som berör den euroatlantiska gemenskapens viktigaste värderingar och viktigaste intressen, en strategi som samordnar EUs och Natos gemensamma ansträngningar. Det sade president Bronislaw Komorowski på German Marshall Fund i Bryssel, där han på fredagen talade om Europas säkerhetspolitik.

För första gången i historien har vi att göra med ett hybridkrig, som använder sig av alla propagandamaskineriets medel, från cyberattacker och provokationer till utpressning med energileveranser, påpekade presidenten.

Vi måste inse att grunden för vår säkerhet är allvarligt hotad, Rysslands annektering av Krim förra året var den första annekteringen av en annan stats territorium i Europa sedan andra världskriget, påminde Komorowski.

I och med denna våldshandling utmanade Ryssland ordningen och säkerheten i Europa och undergrävde förtroendet i de internationella relationerna. Det tvingar oss att ordentligt tänka igenom Västs politik gentemot Ryssland. Alltför länge har vi levt i den falska föreställningen att Ryssland i sitt eget intresse skulle ansluta sig till Västvärlden och välja moderniseringens och demokratiseringens väg, sade presidenten. Men vi ska komma ihåg att president Putin redan för 10 år sedan beskrev Sovjetimperiets sammanbrott som århundradets största geopolitiska katastrof – det var den process som i Polen, i Öst- och Centraleuropa och i hela EU ses som en källa till frihet och utveckling av hela Europa.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Komorowski leder fortfarande inför valet

President Bronislaw Komorowski ser fortfarande ut att gå mot seger i presidentvalet den 10 maj. I en färsk mätning från opinionsinstitutet CBOS får han stöd av 52 % av de svarande. Det är 11 % färre än en månad tidigare, men fortfarande tillräckligt mycket för att han ska vinna redan i första valomgången.

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) kandidat, Andrzej Duda, stöds av 19 % – en ökning med 4 %.

SLDs (Vänsteralliansen) kandidat Magdalena Ogórek får 3 % av rösterna, spektakulära Janusz Korwin-Mikke från egna partiet KORWiN likaså, medan Janusz Palikot från TR (Din Rörelse) bara får ihop 1 %. (Warsaw Voice 17 mars 15)

Presidenten ställer upp för omval

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Även president Bronislaw Komorowski har nu registrerat sig som kandidat i presidentvalet den 10 maj. Samtidigt, vilket är ett krav, överlämnade han till Valmyndigheten en lista med namnteckningar på personer som stödjer hans kandidatur. Listan måste innehålla minst 100 000 namnunderskrifter, och den populära presidenten hade fått ihop 250 000.

Landets för närvarande mest spektakulära politiker Janusz Korwin-Mikke, som ställer upp för sitt nybildade parti KORWiN, hade 200 000 på sin lista när han registrerade sig för en vecka sedan.

En mer seriös konkurrent är Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). I en färsk opinionsmätning stöder 47 % av väljarna idag Komorowski – 5 % färre än en månad tidigare. Duda får 17 % – 5 % fler än i februari. Ingen av de övriga kandidaterna, som Magdalen Ogórek från SLD (Vänsteralliansen), Anna Grodzka från Miljöpartiet och Janusz Palikot från TR (Din Rörelse), kommer i närheten av dem.

För att bli vald redan i första omgången krävs att en kandidat får över 50 %. Annars hålls en ny valomgång två veckor senare, då mellan de två kandidater som fått flest röster. (Polskie Radio och wB 13 mars 15)

Komorowski lägger fram sitt program

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

På lördag intensifierar president Bronislaw Komorowski sin presidentvalskampanj. Vid ett partikonvent, där 3 000 ledamöter från regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) möts, presenterar han det program han vill följa under den kommande mandatperioden. Det meddelar presidentens valgeneral, Robert Tyszkiewicz.

Direkt efter konventet går Komorowski ut till den väntande turnébussen för att under två veckor göra nedslag i den polska verkligheten runt om i landet.

Valet blir den 10 maj, och om ingen av kandidaterna uppnår 50 % av rösterna blir det en andra valomgång två veckor senare. (Warsaw Voice 5 mars 15)

”Komorowski har inte svarat på inbjudan”

Rysslands vice utrikesminister Vladimir Titov gjorde på måndagen ett officiellt besök i Warszawa, och eftersom relationerna mellan de två länderna med anledning av Ukrainakonflikten är mycket spända beslöts att det inte skulle ges någon gemensam presskonferens efter samtalen, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Samtidigt sade den ryske ambassadören i Warszawa till Polskie Radio att Ryssland fortfarande väntar på ett svar på den inbjudan som president Komorowski fått till firandet av slutet av andra världskriget i Moskva den 9 maj.

President Putin har bjudit in president Komorowski att delta i minneshögtidligheterna, sade Andrejev, men det har inte kommit något svar. Det är ju inte för sent än, och kanske kommer det en förklaring.

I avsaknad av svar från Komorowski har regeringstjänstemän sagt – även till Rysslands ambassadör – att presidenten inte kommer.

I Polen diskuterar man förslaget att den 8 maj högtidlighålla minnet av krigsslutet på Westerplatte i Gdansk, där andra världskriget inleddes den 1 september 1939. (Polskie Radio 23 feb 15)

Komorowski reser inte till Moskva 9 maj

President Bronislaw Komorowski reser inte till Moskva den 9 maj för att fira slutet på andra världskriget. Det meddelar Joanna Trzaska-Wieczorek på presidentkansliet.

Det är svårt att tänka sig att presidenten skulle delta i ett firande med en militärparad där armén är en del av aggressionen i Ukraina, sade Trzaska-Wieczorek.

Komorowski har nyligen föreslagit att Polen ska fira krigsslutet den 8 maj i på Westerplatte i Gdansk, där kriget inleddes.

Den 9 maj firar Ryssland traditionellt segern med en omfattande militärparad på Röda Torget i Moskva. Det är ännu inte klart vilka av världens ledare som kommer att vara närvarande i år.

Om upptrappningen av oroligheterna i Ukraina fortsätter borde ingen europeisk ledare befinna sig i Moskva den 9 maj, säger förre presidenten Aleksander Kwasniewski till TVP. Kwasniewski tillhör SLD (Vänsteralliansen) som bildades när kommunistpartiet upplöstes efter kommunistregimens fall 1989. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 6 feb 15)

Komorowski ställer upp i presidentvalet

Jag ställer upp i presidentvalet den 10 maj 2015. De positiva omdömena om mitt arbete samt det höga förtroendet för min person får mig att kandidera igen. Det sa president Bronisław Komorowski under en presskonferens på torsdagen.

Att arbeta för Polen och ha rätt att representera den polska staten är en stor heder men även ett enormt ansvar, sa Komorowski. Han tackade polackerna för förtroendet, han tackade också sina närmaste och sina medarbetare för att de tillsammans med honom ville vandra ”i den polska politikens mittfåra”.

Oppositionen har kritiserat datum för presidentvalet (10 maj), men presidenten ville inte diskutera den frågan

Det är talmannens suveräna beslut, sade han. Jag tror inte att väljarnas val är beroende av vilken dag valet hålls.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Komorowski favorit inför valet

President Bronisław Komorowski stöds inför vårens presidentval av 52 % av polackerna, visar en färsk opinionsmätning från TNS Polska.

Komorowski tillhörde tidigare regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) men är numera partilös på grund av sin ställning som statsöverhuvud. Han brukar toppa alla undersökningar som mäter politikernas popularitet.

Presidenten har ett försprång på 40 % i förhållande till sin främsta rival, Andrzej Duda, som ställer upp för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Magdalena Ogórek, som är SLDs (Vänsteralliansen) kandidat, får 5 % av rösterna.

3 % känner att de vill rösta på Janusz Korwin-Mikke, som efter att ha kastats ut ur sitt parti Nya högern strax bildade ett nytt parti med namnet KORWiN, och den tidigare uppstickaren Janusz Palikot, som leder socialliberala Din Rörelse, får 2 %. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 28 jan 15)

Komorowski är landets mest populära presidentkandidat

President Bronisław Komorowski skulle vinna om det vore presidentval idag. Det visar en opinionsmätning från TNS Polska som beställts av statliga tv-bolaget TVP.

56 % av de svarande skulle lägga sin röst på Komorowski, och 16 % skulle rösta på närmaste konkurrenten Andrzej Duda från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Komorowski var tidigare medlem av regerande PO (Medborgarplattformen) men lämnade partiet inför presidentvalet 2010.

Janusz Korwin-Mikke, ordförande i dubiösa Nya Högern skulle få 5 % och vänsterkandidaten Ryszard Kalisz 4 %. Janusz Palikot, grundare av TR (Din Rörelse), skulle komma upp i 2 %.

13 % av de tillfrågade hade inte bestämt sig. (Polskie Radio 12 dec 14)

Högt förtroende för president Komorowski

President Bronislaw Komorowski är fortfarande den politiker som inger mest förtroende. I en färsk opinionsmätning från opinionsinstitutet CBOS får han bra betyg av 80 % av de tillfrågade. 62 % har förtroende för premiärminister Ewa Kopacz.

Minst förtroende åtnjuter Janusz Palikot, ledare för vänsterpartiet TR (Din Rörelse) och Janusz Korwin-Mikke, som grundat och leder högerkonservativa Nya högern. (Warsaw Voice 25 nov 14)

Presidenten ville ha kvar Sikorski på UD

Jag tycker att det hade varit bäst om Radoslaw Sikorski fått stanna kvar som utrikesminister fram till valet nästa sommar. Det sade president Bronislaw Komorowski på tisdagen till TVN24. Redan före regeringsombildningen påpekade han att Polen med anledning av oroligheterna i Ukraina behövde ha stabilitet i de internationella relationerna.

Men premiärminister Ewa Kopacz valde Grzegorz Schetyna – som för några år sedan var inrikesminister – till chef för UD. Sikorski, som hållit hög profil under sin tid som utrikesminister, valdes till i stället till talman i parlamentet.

Varför det blev så ville Komorowski inte tala om.

Jag vet det inte och jag kan inte spekulera om krokvägarna i partiets inre liv, sade han.

Även förre finansministern Jacek Rostowski, som för ett år sedan fick lämna regeringen, har nämnts som tänkbar efterträdare till Sikorski.

Han har stora förtjänster, men han skulle inte passa som utrikesminister, sade Komorowski. (Polskie Radio 8 okt 14)

Presidenten invigde Katynminnesmärke

I närvaro av ambassadörer från tjugo olika länder avtäckte president Bronislaw Komorowski på onsdagen ett minnesmärke över de 20.000 polska krigsfångar, officerare och intellektuella, som dödades i Katynmassakern.

Ceremonin hölls på 75-årsdagen av den sovjetiska inmarschen i Polen 17 september 1939.

Våren 1940 avrättade sovjetiska säkerhetsstyrkor 20.000 polska krigsfångar i skogarna kring Katyn nära Smolensk i västra Ryssland. Massakern är ett trauma för de flesta polacker, nästan alla familjer har någon anförvant som sköts i Katynskogen.

Epitafiet är första delen av ett blivande Katynmuseum, som ska inrättas i Warszawa. 26.000 föremål väntar på att få plats i det nya museet.

Ett brott som detta kan aldrig glömmas, sade Komorowski i sitt tal. Varje aggressivt beteende, varje brutalitet, varje brott som begås av egoistiska skäl kommer att avslöjas förr eller senare och vändas emot den brottslige.

En av de viktigaste grunderna för det fria Polen är att vi undersökt sanningen om Katyn och stärk minnet av massakern. (Polskie Radio 18 sept 14)

Mer om Katynmorden >>

Ett djärvt och modigt tal!”

Ett mycket klokt, djupborrande och väl avvägt tal! Det sade veteranen från andra världskriget, förre utrikesministern Władysław Bartoszewski, som själv hörde president Bronisław Komorowskis tal i Bundestag, den tyska riksdagen, den 10 september.

Komorowski fann de rätta orden för att uttrycka Polens vilja och stora ansträngningar att återuppbygga de polsk-tyska relationerna bortom alla fördomar och all historisk belastning, sade Bartoszewski till tidningen Gazeta Wyborcza.

Den andra delen av talet, sade Bartoszewski, var en mycket djärv och modig men ärlig kritik av den undanglidande politik som Tyskland fört, istället för att slå vakt om den civiliserade världens värderingar.

Dorota Tubielewicz Mattsson rapporterar om reaktionerna på president Komorowskis tal i Berlin >>

Komorowski talade i Bundestag

Under onsdagen besökte president Bronisław Komorowski det tyska Bundestag där han höll ett tal till åminnelse av andra världskrigets utbrott. En inbjudan till Bundestag är en stor utmärkelse som blivit få politiker förunnat. Den äran har bara två polska fått före Komorowski: motståndsmannen från andra världskriget och förre utrikesministern Władysław Bartoszewski 1995 och Bronisław Geremek, den polska demokratins fader, 2002.

Komorowski framhöll att den polskt-tyska försoningen är en av garantierna för samarbetet i hela Europa.

I Tyskland är ingen som längre ifrågasätter Polens nyckelroll i Europa längre. Tiderna har sannerligen förändrats! skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

Läs artikel >>

Nationella läsprojektet är igång

Daniel Olbrychski i Syndafloden.

Daniel Olbrychski i Syndafloden.

President Bronisław Komorowski inleder idag projektet Nationell läsning, och årets litterära verk är nobelpristagaren Henryk Sienkiewicz Trilogi (Med eld och svärd, Syndafloden och Den lille riddaren, 1884–1888). Den har alltid tjusat, provocerat till diskussioner och lett till polemiker! Det sa president Bronislaw Komorowski när han på lördagen invigde projektet i Saskiparken i Warszawa med att läsa några verser ur Syndafloden.

Dorota Tubielewicz Mattsson berättar om presidentens projekt för att öka läsandet i Polen.

Komorowski: Helgonförklaringen får oss att känna gemenskap

Kanoniseringen av Johannes Paulus II har återupplivat en välbehövlig känsla av samhörighet bland polackerna. Det sade president Bronislaw Komorowski på söndagen efter ceremonin på Petriplatsen i Rom.

Anblicken av de tusentals polska pilgrimerna här visar att vi bygger det som behövs i vårt dagliga liv och inte bara vid speciella tillfällen – en känsla av samhörighet.

Jag tror att Johannes Paulus II strävade efter att bygga ett sådant samhälle, och han var mycket framgångsrik i detta, sade Komorowski. Mitt starkaste minne som är förknippat med påven är från hans första besök i Polen under kommunisttiden. Det var en fläkt av hopp, av den frihet som redan levde inom oss, trots att det inte fanns någon frihet.

Många av påvens drömmar har förvisso förverkligats tack vare gemensamma ansträngningar, sade presidenten.

Runt 800.000 pilgrimer hade samlats på Petriplatsen för att närvara vid kanoniseringen av Johannes Paulus II och Johannes XXIII. Påven Fransiskus beskrev de båda nyblivna helgonen som tappra män och kallade Johannes Paulus II ”familjens påve”. (Polskie Radio 28 april 14)